Crematie

Een crematie wordt ook wel lijkverbranding of verassing genoemd. De crematie zal worden uitgevoerd na de uitvaartdienst en in de meeste gevallen zijn de nabestaanden niet aanwezig bij de daadwerkelijke crematie.

Het aantal mensen dat kiest voor een crematie is nog steeds stijgende, 70 procent wil namelijk gecremeerd worden. In de steden is cremeren populairder dan in de landelijke gebieden in Nederland.

De keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd is natuurlijk zeer persoonlijk. In dit artikel kunt u lezen hoe een crematie verbrandingsproces in zijn werk gaat.

Crematie

Cremeren

Het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden (vanaf 1 april 1914) dat er in Nederland voor het eerst een crematie plaats vond. Tegenwoordig hebben we de keuze of we begraven willen worden of gecremeerd. En er komen ook al nieuwe technieken aan zoals cryomeren en resomeren.

Wat is cremeren?

Een crematie zal uitgevoerd worden in een crematorium waarbij de kist met daarin de overledene in een crematieoven zal worden geplaatst. De temperatuur van deze oven zal worden voorverwarmd tot zo’n 800 graden Celsius. Tijdens het cremeren zal de temperatuur oplopen tot 1100 graden Celsius.

Van de kist met daarin de overledene zal de as en het identificatiesteentje en mogelijk enkele metalen protheses en de sieraden overblijven.

Hoelang duurt een crematie?

De crematie zal ongeveer 75 minuten tot enkele uren duren. Dit ligt aan het type oven waarmee de crematie zal worden uitgevoerd.

Wanneer vind de crematie plaats?

Een crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden uitgevoerd. In de wet is vastgelegd dat een overledene uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet worden begraven of gecremeerd tenzij de nabestaanden om uitstel vragen of als er andere redenen voor zijn.

Uitstel van een crematie moet worden aangevraagd bij de burgemeester en indien u de crematie eerder dan 36 uur wilt laten uitvoeren dan is er toestemming van de officier van justitie nodig.

De crematie zal vrijwel direct na de uitvaartdienst plaatsvinden.

Als u wilt worden gecremeerd dan hebben uw nabestaanden evenveel tijd voor het regelen van de uitvaart als bij een begrafenis.

Crematie regelen

Bij het regelen van een crematie komt veel kijken en de uitvaartverzorger zal u hierbij helpen. De uitvaartverzorger zal een afspraak maken met het crematorium en een datum inplannen voor de condoleance en de uitvaartdienst.

De uitvaart

Net als bij een begrafenis zal er voor een crematie ook een uitvaartdienst worden gehouden. Indien u gelovig bent kan dit worden gehouden in een kerk of een ander geloofshuis zoals een moskee, een tempel of een synagoge.

Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst te houden in het uitvaartcentrum waar de crematie zal plaatsvinden. U kunt deze wensen zelf allemaal vastleggen in uw testament, bij de uitvaartverzekeraar of u kunt dit laten bepalen door uw nabestaanden.

Condoleance

Net als na een begrafenis zal er ook na een crematie gelegenheid zijn om elkaar te condoleren. De condoleance kan in het uitvaartcentrum plaatsvinden, maar het mag ook op een andere locatie. Tijdens de condoleance zal er koffie of andere drank en meestal wat te eten worden aangeboden aan de genodigden.

Na de crematie

Na de crematie blijft er as over die vaak in een urn terecht komt. Er zijn verschillende mogelijkheden die u heeft met betrekking tot het bewaren of uitstrooien van de as. Het is mogelijk om de urn inclusief de as te begraven of bij te zetten in een muur met urnen (columbarium).

Ook is het toegestaan om de urn met as van een overledene mee naar huis te nemen.

Wilt u de as uitstrooien dan zijn daar ook vaak verschillende mogelijkheden voor. Daarvoor zijn vaak speciaal aangewezen locaties als strooivelden voor aangelegd. Wilt u de as op een andere plek uitgestrooid hebben dan is dat vaak mogelijk, maar dan moet er in sommige gevallen wel om toestemming worden gevraagd.

Als nabestaande kunt u niet direct de as van de overledene in een urn mee krijgen.

Wettelijk gezien moet de as van de overledene namelijk een maand bij het crematorium blijven. Dit is in de wet geregeld zodat er bij een eventueel misdrijf nog beslag kan worden gelegd op de as van een overledene. Voor nabestaanden is dit vaak ook het prettigst omdat zij dan de tijd hebben om goed na te denken wat zij met de as van hun dierbare willen doen.

Mag u aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven?

Bij de meeste crematoria is het mogelijk om bij de daadwerkelijke crematie aanwezig te zijn. Wel kunt u het beste vooraf even informeren of het is toegestaan. Het crematorium personeel en de uitvaartverzorger kunnen u precies vertellen hoeveel personen er aanwezig mogen zijn in de ovenruimte.

Wat mag er mee in de kist bij een crematie?

In de algemene voorwaarden van de crematoria staat vermeld wat er in de crematieoven verbrand mag worden.

Alle verteerbare materialen mogen mee de kist in tijdens een crematie, u moet hierbij denken aan knuffels van kinderen, tekeningen, brieven, bloemen en foto’s.

Wat mag er niet mee de kist in bij een crematie?

  • Had de overledene een pacemaker of ICD,  dan moet deze verwijderd worden voor de crematie plaatsvindt. Pacemakers en ICD’s kunnen in de crematieoven ontploffen. Dit kan schade aan de oven veroorzaken en het is gevaarlijk voor het personeel.
  • Als de grafkist glas of metalen beslag bevat dan moet dit verwijderd worden voor de crematie.
  • Er mag geen fles drank meegegeven worden dit vanwege ontploffingsgevaar.
  • Doordat tijdens het verbranden van plastic of andere kunststoffen er chemische stoffen vrij komen is het belangrijk de overledene te kleden in kleding gemaakt van natuurlijke stoffen.
  • De bril van de overledene mag niet mee tijdens het crematieproces als deze glazen heeft van echt glas dit vanwege veiligheidsredenen.

Verder is het niet toegestaan om plastic mee te laten verbranden. Edelmetalen zoals goud mogen wel en worden na de crematie aan een goed doel gedoneerd.

Is een crematie zonder kist mogelijk?

Bij de meeste crematoria is het cremeren zonder kist wel toegestaan. U moet er wel voor zorgen dat de overledene op een stevige bodemplank ligt met zijranden. De overledene moet zijn gewikkeld in een lijkwade of doeken van natuurlijk materiaal. Bij het crematorium kunnen ze u alle regels hierover vertellen.

Redenen voor cremeren

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Naast de persoonlijke redenen waarom u voor een crematie zou kunnen kiezen zijn er ook nog andere redenen te bedenken.

Financieel gezien is het bijvoorbeeld een stuk goedkoper om gecremeerd te worden dan begraven.

U heeft dan bijvoorbeeld niet te maken met de kosten voor het huren of kopen van een graf, er hoeft geen grafsteen te komen en het graf hoeft niet gedolven te worden.

Als nabestaanden het prettig vinden dan kan de urn met uw as worden meegenomen naar huis of uitgestrooid worden. Een andere reden voor het kiezen voor een crematie is dat de urn met as eenvoudig kan mee verhuizen.

Kosten crematie

De kosten van een crematie zijn afhankelijk van de wensen van de overledene en de nabestaanden. Een sobere crematie kost ongeveer 5.000 euro en een gemiddelde crematie zal rond de 7.500 euro kosten. Als u een uitgebreide crematie wenst dan zal dit ongeveer 11.000 euro kosten. U kunt zich verzekeren tegen deze kosten met een crematieverzekering.

Technische crematie

Naast de normale crematie is de technische crematie de laatste jaren een trend aan het worden. Een technische crematie is een crematie zonder ceremonieel afscheid. Het afscheid nemen van de overledene wordt in dit geval georganiseerd door de nabestaanden op een favoriete locatie van de overledene.

De kosten van een technische crematie zijn in de meeste gevallen lager dan bij een normale crematie omdat er geen aula afgehuurd hoeft te worden in het uitvaartcentrum.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met je lichaam als je gecremeerd wordt?

Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene in een crematieoven geplaatst waarbij op een temperatuur van ongeveer 1100 graden het lichaam en de kist worden verbrand.

Hoeveel gewicht blijft er over na crematie?

Na de crematie is het gewicht aan as wat overblijft tussen de 2,5 en 3,5 kg.

Wat kost een crematie?

Een crematie kost tussen de € 6.500 en € 11.000 in Nederland. Dit is inclusief de uitvaartverzorger, laatste verzorging, opbaren, rouwvervoer, de kist, uitvaartdienst, rouwboeket, rouwkaarten en de catering.

Hoelang duurt een crematie?

Hoelang de crematie duurt dat is aan de nabestaanden die invulling geven aan de plechtigheid. Het crematieproces waarbij de overledene in de crematieoven wordt geplaatst neemt tussen de 55 minuten tot anderhalf uur in beslag.

Bronnen:

Wij hebben voor de informatie op deze pagina de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • Verbond van Verzekeraars
  • Rijksoverheid
  • DELA.nl
  • Monuta.nl
  • a.s.r.

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin