Resomeren

Wat is resomeren? Begraven, cremeren of Cryomeren? Wat als u geen van allen wil? In Nederland zijn er eigenlijk twee gangbare methoden: Cremeren of begraven. Voor veel mensen zal dit een lastige keuze zijn.

Anderen zullen misschien vooral kijken naar het financiële plaatje en kiezen voor de goedkopere optie. Of misschien heeft u al een bepaald idee van wat u het beste bij u vindt passen.

Resomeren

Begraven, cremeren of resomeren

Echter technisch gezien zijn er veel meer mogelijkheden dan alleen cremeren of begraven. Denk bijvoorbeeld aan de oudheid, waar mensen werden gemummificeerd. Behalve oude methoden worden er ook nieuwe technieken ontwikkeld.

De verwachting is dat men in de toekomst meer keus zal hebben dan alleen cremeren of begraven. Een techniek die nu langzaam op komt zetten is het resomeren van een overledene. Hoog tijd dus om wat dieper op dit onderwerp in te gaan.

De afweging

Wanneer u kiest voor een methode bent u misschien vooral bezig met wat goed voelt. Echter er zijn ook andere afwegingen die gemaakt kunnen worden. Zo is het nu eenmaal een feit dat een menselijk lichaam een zekere milieubelasting met zich meebrengt.

Op een begraafplek neemt iemand jarenlang ruimte in en bij een crematie komen verschillende stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft inmiddels ook bepaald dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Resomeren is duurzamer dan begraven of cremeren.

Andere opties

Daarom dat steeds meer mensen tegenwoordig uitkijken naar andere methoden om lichamelijke resten te verwerken. Het klinkt misschien berekenend en zelfs wat luguber, maar het verwerken van lichamelijke resten is in zekere zin een wetenschap op zich.

Dagelijks wordt er gekeken of dit proces efficiënter en milieuvriendelijker kan verlopen.

Ook worden steeds meer mensen bewust van het feit dat begraven en cremeren, hoewel het meest gebruikelijk, niet de meest milieuvriendelijke manieren zijn om ons te ontdoen van onze nabestaanden.

Resomeren, een nieuwe techniek

Niet zo lang geleden is in Groot-Brittannië een nieuwe methode ontwikkeld, resomeren genaamd.

Het lichaam wordt hierbij in wezen niet verwerkt door aarde of vuur, maar met water. Hoewel deze methode nog niet veel wordt toegepast, loont het zeker de moeite om er wat dieper op in te gaan.

Verderop zullen we ook kijken hoe het zit met alternatieve methoden en uitvaartverzekeringen. Cremeren en begraven kan altijd, maar hoe zit het nu als u bijvoorbeeld geresomeerd wil worden?

Resomeren, hoe werkt het?

Gevoelsmatig lijkt resomeren veel meer op cremeren dan op begraven, in de zin dat het lichaam bij resomeren in slechts enkele uren geheel wordt ontbonden. Bij resomeren wordt het lichaam echter niet verbrand.

Dit gebeurt in een oplossing van een stof genaamd kaliumhydroxide, een waterige oplossing die op een temperatuur van 180 °C wordt gebracht. Ook wordt de druk verhoogd om te voorkomen dat het mengsel gaat koken.

Het gehele proces neemt ongeveer drie uur in beslag. Het enige dat overblijft, is een witachtig poeder, vergelijkbaar met de as die men na een crematie overhoudt.

Resomeren werd in 1888 in de Verenigde Staten al geïntroduceerd, maar pas 100 jaar later waren er commerciële toepassingen.

Resomeren en het milieu

Hoewel resomeren nog bijna nergens wordt toegepast, is er al wel behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat resomeren het op veel fronten wint van het traditionele begraven of cremeren.

Zo zou het duurzamer, milieuvriendelijker en voordeliger zijn. Een belangrijk aspect van resomeren is bijvoorbeeld dat de kist meerdere keren gebruikt kan worden, terwijl dit bij begraven en cremeren niet het geval is.

Waar kunt u resomeren?

Resomeren gebeurt nog weinig, maar er wordt dus al wel mee geëxperimenteerd, met name in de Verenigde Staten en Canada. Hierbij moet echter wel worden gezegd dat er nog niet voldoende data binnen is om met harde conclusies te komen.

De voordelen van het resomeren zijn vooralsnog dus vooral tentatief te noemen en worden het hardst bepleit door het Britse bedrijf dat het patent op deze methode beschikt. Daarentegen zijn de weinige resultaten die er zijn veelbelovend te noemen en zal meer onderzoek dus zeker de moeite lonen.

Uitvaartorganisatie Yarden gaf opdracht tot een onderzoek door TNO. Naar aanleiding van dit onderzoek waarin naar voren kwam dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet, gaat Yarden het kabinet vragen om de wet op de lijkbezorging te wijzigen. Zodat resomeren straks in Nederland ook mogelijk is.

Waarom zou u kiezen voor resomeren?

Het lijkt misschien raar en onwerkelijk om te moeten kiezen wat er met uw lichaam gaat gebeuren als u eenmaal bent overleden. Het is dan ook niet echt prettig om te moeten denken over ons lichaam als iets wat moet worden verwerkt.

De realiteit is echter dat uw nabestaanden een manier zullen moeten vinden om respectvol afscheid van u te nemen. Het verwerken van uw lichaam is hier een onderdeel van. Waarom mensen toch nadenken over andere methoden dan cremeren of begraven?

Simpel: omdat steeds meer mensen zoveel mogelijk willen doen om bij te dragen aan een beter milieu.

Resomator

Resomeren en de wetgeving

Op dit moment staat de wetgeving in Nederland resomeren nog niet toe. Bot gezegd komt het erop neer dat men hier in Nederland dus niet voor resomeren kan kiezen, ongeacht de uitvaartverzekering. Dat wil niet zeggen dat hier geen veranderingen in zal komen.

De wetgeving kan elk moment veranderen

Juist omdat het zo’n gevoelig onderwerp is, kan het soms lang duren voordat een methode als resomeren algemeen geaccepteerd wordt.

De Tweede Kamer heeft het echter al meer dan eens over dit onderwerp gehad en de verwachting is dan ook dat de wetgeving op den duur zal worden aangepast.

Dit zou dan betekenen dat men op steeds meer plekken in Nederland voor resomeren zou kunnen kiezen als alternatief op begraven of cremeren.

Een kwart van alle Nederlanders zou overwegen om zich te laten resomeren, volgens onderzoek welke is uitgevoerd door Yarden.

Resomeren en uw uitvaartverzekering

Het kan natuurlijk zijn dat u graag een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u ook wilt laten resomeren wanneer u komt te overlijden.

In dat geval is het zaak dat u uitkijkt naar een uitvaartverzekeraar die de wetgeving scherp voor u in de gaten houdt, een verzekeraar die bovendien de mogelijkheid biedt uw polis zo aan te passen wanneer resomeren bij wet wordt toegestaan.

De kosten van resomeren zullen ongetwijfeld invloed hebben op de hoogte van uw polis. Wat dat precies gaat zijn valt op dit moment moeilijk te voorspellen.

Laat u daarom goed informeren door verschillende verzekeraars en ontdek waar zij staan als het gaat om alternatieve methoden van de verwerking van stoffelijke overschotten.

Waarom er nu over nadenken?

Misschien vindt u het, behalve raar en luguber, ook een beetje overbodig om nu al na te gaan of u een verzekering kunt afsluiten die aansluit bij een wetgeving die misschien nog wel jaren op zich laat wachten.

Het voordeel hiervan is echter dat als u nu de moeite neemt om uw zaken goed te regelen, u juist ontspannen door het leven kan, in de wetenschap dat u alles goed geregeld hebt, zelfs als de wet verandert. Bron: Wikipedia

Veelgestelde vragen

Wat betekent resomatie?

Resomeren is een uitvaarttechniek waarbij het lichaam in een stalen drukvat gevuld met water en kaliumhydroxide zal ontbinden. Het proces zal tussen de 3 en 4 uur duren voordat het lichaam is opgelost.

Wat kost resomeren?

De kosten voor resomeren zijn 7.000 euro. Dit is evenveel als de kosten voor een crematie.

Waar kan je je laten resomeren?

Je kunt je in bepaalde staten van de Verenigde Staten laten resomeren. In Nederland is het nog niet toegestaan.

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

27-jarige

6,91 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

27-jarige

8,02 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

27-jarige

10,79 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

27-jarige

13,86 p/m