Resomeren: hoe werkt deze uitvaartmethode

Resomeren, ook wel alkalische hydrolyse, watercrematie of bio-crematie genoemd, is een uitvaartmethode waarbij het lichaam wordt opgelost (ontbindt) in een resomator die is gevuld met een vloeistof die bestaat uit water en kaliumhydroxide.

Na het verwerkingsproces blijft er van de overledene een vloeistof en botresten over.

Resomeren

Resomeren is een nieuwe uitvaartmethode die wordt gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor het traditionele begraven of cremeren.

Met zijn nadruk op duurzaamheid en verminderde ecologische impact zal resomeren in de toekomst een vaak gekozen uitvaartmethode worden.

Op het moment is resomeren nog niet toegestaan in Nederland. De verwachting is dat in de eerste helft van 2024 het wetvoorstel om de wet op de lijkbezorging te wijzigen en resomatie goedgekeurd wordt.

Wat is resomeren?

Resomeren, is een moderne methode waarbij door middel van een chemisch proces een lichaam van een overledene ontbonden wordt in een stalen drukvat.

Het proces omvat het gebruik van water, alkali en warmte om het lichaam af te breken, waarbij uiteindelijk een vloeistof en resterend poederachtig materiaal overblijven.

Betekenis

De term “resomeren” is afgeleid van het Engelse woord “resomation”, dat op zijn beurt is samengesteld uit “res” (oplossen) en “amation” (van animatie, wat in dit verband verwijst naar het proces van ontbinding of oplossen). Het patent is in handen van de Britse onderneming Resomation Limited.

Resomatie, hoe werkt het?

Gevoelsmatig lijkt resomeren veel meer op cremeren dan op begraven, in de zin dat het lichaam bij resomeren in slechts enkele uren geheel wordt ontbonden. Bij resomeren wordt het lichaam echter niet verbrand.

Het ontbinden van het lichaam gebeurt in een oplossing van een stof genaamd kaliumhydroxide, een waterige oplossing die op een temperatuur van 180 °C wordt gebracht. Ook wordt de druk verhoogd om te voorkomen dat het mengsel gaat koken.

Het gehele proces neemt ongeveer drie uur in beslag. Het enige dat overblijft, is een witachtig poeder, vergelijkbaar met de as die men na een crematie overhoudt.

Resomeren in 6 stappen

 • 1

  Voorbereiding van het lichaam

  • Het proces begint met het plaatsen van de overledene in een speciale wollen kist die daarna de resomator (een apparaat dat is ontworpen voor alkalische hydrolyse) in gaat.
 • 2

  Wegen van het lichaam

  • Het lichaam wordt gewogen om te bepalen hoeveel alkali en water er nodig is om het ontbindingsproces te kunnen voltooien.
 • 3

  Verwarming en druk

  • De resomator verwarmt het water en de chemische oplossing tot een hoge temperatuur, meestal tussen 150 en 180 graden Celsius. Tegelijkertijd wordt de druk verhoogd, wat het ontbindingsproces versnelt.
 • 4

  Ontbinding van het lichaam

  • Onder hoge temperatuur en druk wordt het lichaam afgebroken tot basiscomponenten, zoals aminozuren, vetzuren en mineralen. Dit proces duurt enkele uren.
 • 5

  Restvloeistof en overgebleven botten

  • Na voltooiing van het resomatieproces blijft er een steriele vloeistof over.
  • De niet-opgeloste delen, meestal de botten, worden na het proces vermalen tot een poederachtige substantie vergelijkbaar met crematieresten.
 • 6

  Verwerking van overblijfselen

  • De resomatievloeistof kan veilig worden afgevoerd na zuivering. Het overgebleven poeder wordt aan de nabestaanden gegeven als gedenkpoeder, vergelijkbaar met de as die overblijft na crematie.

Hoelang duurt resomeren?

Het resomeren van een lichaam duurt tussen de drie tot vier uur. Dit is inclusief het verwerken van de overblijfselen, zoals de botten tot het vermalen van poeder.

Is resomeren milieuvriendelijk?

Hoewel resomeren nog bijna nergens wordt toegepast, is er al wel behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Uit een onderzoek van TNO blijkt dat resomeren het op veel fronten wint van het traditionele begraven of cremeren.

Zo zou het duurzamer, milieuvriendelijker en voordeliger zijn. Voor een groene uitvaart is deze uitvaartmethode uitermate geschikt.

Wat kost resomeren?

Doordat het resomeren in Nederland nog niet is toegestaan zijn de exacte kosten voor deze uitvaartmethode nog niet bekend. Wel wordt er aangenomen dat het goedkoper is dan het begraven of cremeren van een lichaam.

Resomeren in Nederland

Op het moment is het resomeren in Nederland nog niet toegestaan. De verwachting is dat het wetsvoorstel om de wet op de lijkbezorging aan te passen en resomeren toe te staan in 2024 goedgekeurd wordt.

Voordelen van resomeren

 • Milieuvriendelijk:

  • Resomeren wordt beschouwd als een meer duurzame en milieuvriendelijke methode dan traditionele begrafenissen en crematies. Het heeft een lagere ecologische impact en veroorzaakt minder luchtvervuiling.
 • Energiezuinig:

  • Het proces van resomeren vereist over het algemeen minder energie in vergelijking met crematie, wat het tot een efficiëntere en kosteneffectievere optie maakt.
 • Overblijfselen:

  • Het poederachtige materiaal dat overblijft na resomeren, vergelijkbaar met crematieresten, kan worden teruggegeven aan nabestaanden als gedenkpoeder.
 • Geen uitstoot van broeikasgassen:

  • In tegenstelling tot crematie, waarbij broeikasgassen vrijkomen, resulteert resomeren niet in dergelijke emissies, waardoor het een schonere optie is.

Veelgestelde vragen

Wat betekent resomeren?

Het woord u0022resomerenu0022 is afgeleid van het Engelse woord u0022resomationu0022. Het bestaat uit twee delen: u0022resu0022 (oplossen) en u0022amationu0022 (van animatie, in dit geval verwijzend naar het proces van ontbinding). Resomeren betekent dus letterlijk u0022oplossenu0022 of u0022ontbindenu0022.

Is resomeren duurzaam?

Ja, resomeren is een duurzame methode voor de behandeling van overledenen.

Wat zijn de kosten voor resomeren?

De kosten zijn nog niet bekend, omdat resomatie nog niet is toegestaan in Nederland.

Waar is resomeren toegestaan?

In de Verenigde Staten zijn er staten waar resomatie wettelijk is toegestaan en in Canada is resomeren momenteel toegestaan in sommige provincies.

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin