premieverschil uitvaartverzekering

Premieverschil uitvaartverzekeringen steeds groter

De premieverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het laatste jaar ten opzichte van een jaar eerder groter geworden. Het verschil tussen de verzekeraars kan wel oplopen tot 1700 euro, blijkt uit onderzoek van website uitvaartverzekeringwijzer.net. Het onderzoek onder de uitvaartverzekeraars is gedaan op basis van ruim 1000 uitvaartpolissen.

De vier grote uitvaartverzekeraars Monuta, DELA, Yarden en Ardanta werden onderzocht op de premies welke berekend worden. De premie van de kapitaal verzekeringen van deze verzekeraars werd onder de loep genomen. Hieruit kwam naar voren dat het prijsverschil ten opzichte van een jaar eerder verder is toegenomen.

26 procent verschil

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor een persoon van 35 jaar oud die zich verzekerd tegen een dekking van 10.000 euro met een looptijd van 30 jaar, 18,13 euro per maand bij de goedkoopste verzekeraar betaalt moet worden. Terwijl deze persoon voor dezelfde verzekering met dezelfde voorwaarden bij een andere verzekeraar 22,87 euro per maand kwijt is. Over de gehele looptijd is dit een verschil van 1.706,40 euro.

Voor een gezin zou dit over de hele looptijd op kunnen lopen tot een bedrag van 3.600 euro!

Premieverschillen groter

De reden dat de premieverschillen tussen de uitvaartverzekeraars groter werd komt mede door de premieverhogingen welke bepaalde verzekeraars hebben doorgevoerd.

Jonger persoon goedkoper uit

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een jonger persoon minder premie betaalt dan iemand op hogere leeftijd. Dit is opmerkelijk te noemen zo blijkt uit het voorbeeld:

Als we voor een jong en oud persoon uitgaan van een looptijd van 10 jaar. Iemand van 18 jaar betaalt 10 jaar lang 16,93 euro per maand terwijl iemand van 63 jaar aan maandpremie 61,96 euro betaalt. Over de hele looptijd is de 18-jarige 2.031 euro kwijt aan premie terwijl de 63-jarige 7.435 euro betaalt in 10 jaar. Voor beide personen is uitgegaan van een verzekerd bedrag van 7.000 euro met een levenslange dekking.

Korte looptijd loont

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan bent u goedkoper uit als u deze tegen een kortere looptijd afsluit. U heeft de mogelijkheid om een looptijd van 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar te kiezen. Of u kunt tot uw 65ste jaar of tot uw 85ste jaar premie betalen. Wanneer u kiest voor een kortere looptijd bent u voordeliger uit.

2.913 euro verschil
Iemand van 18 jaar betaalt voor een uitvaartverzekering met een dekking van 7.000 euro en een looptijd van 10 jaar totaal 2.031,60 euro. Als deze persoon dezelfde uitvaartverzekering afsluit met een looptijd tot het 85ste levensjaar dan is de totale premie 4.944,60 euro. Het verschil is 2.913 euro voor exact dezelfde uitvaartverzekering tegen dezelfde looptijd en voorwaarden.

Het onderzoek van vorig jaar gaf aan dat het verschil in premie over de hele looptijd tegen een verzekerd bedrag van 7.000 euro voor een persoon van 35 jaar, 1.065 euro bedroeg. In 2019 is het verschil in premie opgelopen tot 1.162 euro.

Afsluiten op latere leeftijd

Verder kwam er uit het onderzoek naar voren dat het op latere leeftijd afsluiten van een uitvaartverzekering vaak niet rendabel is. Een persoon van 63 jaar welke besluit een uitvaartverzekering af te sluiten met een looptijd tot het 85ste levensjaar en een verzekerd bedrag van 7.000 euro zal 9.261 euro aan premie kwijt zijn. Op deze leeftijd is het vaak verstandiger om zelf te sparen om de kosten van de uitvaart te financieren.

Vergelijken

Het is ook maar weer eens duidelijk geworden dat het vergelijken van de uitvaartverzekeringen loont. De premie is voor iedere leeftijd en persoon anders, vergelijk daarom de verzekeringen voordat u deze afsluit.


overlijden tijdens hitte 2019

Meer mensen overleden door hitte

De meteorologische zomer zit er op, de eerste herfstbuien hebben we alweer achter de rug. Inmiddels is de temperatuur gezakt tot onder de 20 graden. Afgelopen maanden werden er weer enkele hitterecords gebroken maar heeft dit nu ook gezorgd voor een toename in het aantal mensen dat overleed?

400 mensen meer overleden

Tussen 22 en 28 juli zijn er drieduizend vooral ouderen overleden, ongeveer 400 mensen meer dan in een normale zomerse week, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De hitte kan net dat ene zetje zijn maar volgens verschillende uitvaartondernemers heeft dit een kleine rol gespeeld. De meeste uitvaartondernemers hebben het tijdens de hittegolf niet extreem drukker gehad.

Het aantal overledenen onder de 80-plussers tijdens de hittegolven is het laatste decennium flink gedaald. In juli 2006 toen we ook een hele hete zomer beleefde overleden er 262 mensen per week per 100 duizend inwoners. In 2018 tijdens de hittegolf was dit aantal gedaald tot 193 per week.

Aantal overledenen toegenomen in 2019

Het aantal mensen dat overleed tijdens de hitte is in 2019 dus wel toegenomen ten opzichte van 2018. In 2018 overleden er wel weer veel mensen in het voorjaar als gevolg van de griep en de temperatuur was dit jaar hoger dan in 2018.

Ondanks dat er tijdens de hittegolf meer 80-plussers overlijden is de toename minimaal volgens het CBS.

Oost-Nederland

De meeste mensen welke overleden waren woonachtig in Oost-Nederland. In het oosten van Nederland waren de temperaturen extremer en dus overleden er ook meer mensen.


overlijden hitte

Opbaringen

Waarin de hitte wel een belangrijke rol speelt is tijdens het opbaren van overleden personen, volgens uitvaartcoöperatie DELA. Tijdens de extreme hitte van de afgelopen periodes lopen de temperaturen bij mensen thuis extreem snel op. Dit kan de kwaliteit van een lichaam behoorlijk aantasten.

Voor de mensen die zich bezighouden met het opbaren van overleden personen ligt er met de extreme hitte een behoorlijke uitdaging.

In de winterperiode overlijden meer mensen

In de winterperiode overlijden nog altijd meer mensen dan tijdens de hete zomermaanden. Het lijkt dan ook wel of de Nederlander beter tegen de hitte dan tegen de kou kan tegenwoordig. Dat merken ze ook bij DELA waar het in de wintermaanden veel drukker is dan in de zomer. De drukte in de winter neemt helemaal extreme vormen aan als we te maken krijgen met een lange heftige griepepidemie.

Betere voorlichting

Door de betere voorlichting onder ouderen is het aantal sterfgevallen mogelijk beperkt gebleven. Men is zich steeds beter bewust van de gevaren van extreme hitte. Het RIVM komt bijvoorbeeld voordat er een hittegolf aanbreekt met een nationaal hitteplan.


crematie

Cremeren wint steeds meer aan populariteit

crematie steeds populairderSteeds meer Nederlanders kiezen ervoor om gecremeerd te worden na hun overlijden. Deze trend werd ingezet in 2003 toen er meer mensen werden gecremeerd dan begraven. In 2019 is de populariteit van de crematie verder gestegen, inmiddels kiest 2 op de 3 Nederlanders namelijk voor een crematie.

Reden

Cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) laten zien dat 63 procent voor een crematie kiest. De reden hiervoor is dat mensen steeds meer controle willen houden over hun leven volgens Eric Venbrux, hoogleraar Culturele Antropologie. Men wil controle houden over wat er met het lichaam gebeurd na overlijden en daarbij blijkt dat de optie om begraven te worden steeds minder populair aan het worden is.

Cremeren geaccepteerd

Waar het verbranden van een menselijk lichaam decennia geleden nog als iets engs werd gezien is de crematie tegenwoordig veel meer geaccepteerd. Een reden hiervoor is dat het ook na de crematie mogelijk is geworden om iets tastbaars over te houden aan de dierbare. Het as van de overledene kan verwerkt worden in allerlei objecten, zoals bijvoorbeeld sieraden. Mogelijkheden om de as van een overledene te verwerken zijn:

 • De as bewaren in een urn
 • De as verstrooien
 • De as verwerken in een sieraad
 • De as plaatsen in een columbarium
 • De as verwerken in een tatoeage

Kosten crematie

Een reden welke ook meespeelt bij de keuze voor een crematie zijn de kosten. Deze zijn in veel gevallen lager dan bij een begrafenis. Het gaat hierbij vooral om de kosten welke langere tijd na de begrafenis telkens terug komen. De huur en de kosten voor het onderhoud van het graf komen periodiek terug. De hoogte van deze kosten hebben alles te maken met de gemeente waar de begraafplaats is gevestigd en het type graf.

Het verschil in kosten tussen een crematie en begrafenis kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor veel mensen is dit dan ook een reden om te kiezen om gecremeerd te worden.

Keuze vooraf maken

Door zelf vooraf een keuze te maken voor een crematie of een begrafenis kunt u een uitvaartverzekering afsluiten welke hiervoor de kosten dekt. Doordat begraven doorgaans duurder is zult u meer premie betalen, u voorkomt op deze manier dat uw nabestaanden met een restschuld achter zullen blijven.


bankzaken na overlijden

Geld opnemen na overlijden strafbaar

Wat gebeurt er met de bank tegoeden als er een dierbare overlijdt? En hoe gaan de banken om met de bankrekening van een rekeninghouder die is overleden? U zult er hoogstwaarschijnlijk niet bij stil staan maar als er een dierbare overlijdt is het goed te weten wat u met de bankrekening mag doen. Want zomaar geld opnemen na overlijden is strafbaar.

Bankrekening na overlijden

Wanneer een dierbare komt te overlijden dan moet er een hoop geregeld worden. Een van de dingen is dat het overlijden aan de bank gemeld moet worden. Er zijn nabestaanden die nog snel even de bankrekening leeg willen halen maar dit is geen verstandige optie. Want u bent namelijk strafbaar als u na het overlijden van een dierbare zonder iets te regelen de bankrekening leeg haalt.

Als u de bankrekening na overlijden van een dierbare wilt beheren dan heeft u daar bepaalde documenten voor nodig. Met deze documenten bent u gematigd om bankzaken te wijzigen of de bankrekening op te zeggen.

Onderstaande documenten heeft u nodig om de bankzaken van een overleden persoon te mogen regelen:

 • Een verklaring van het centraal testamentenregister (CTR). Dit kunt u gratis aanvragen bij de bank of via de notaris
 • Een kopie van het eigen identiteitsbewijs
 • Een vrijwaringsformulier, hierin staat dat u de bank van claims van eventuele andere erfgenamen ‘vrijwaart'
 • De akte van overlijden
 • Een verklaring van erfrecht waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze heeft u overigens niet altijd nodig

Een verklaring van erfrecht is niet nodig indien:

 • er geen testament is én
 • er een langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerde partner) is én
 • het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000

Bankrekening op naam van één persoon

Als de bankrekening op naam van één persoon staat dan zal de rekening in de meeste gevallen na overlijden meteen worden geblokkeerd. Alle (automatische) bankzaken worden dan onmiddellijk stopgezet. De automatische incasso’s zullen ook niet meer worden uitgevoerd. Als u zaken regelt voor de overledene dan zult u hier rekening mee moeten houden. De huur, abonnementen en verzekeringen lopen door totdat deze zijn opgezegd.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, niet alle banken stoppen direct met het uitvoeren van de automatische incasso’s. Zo lopen deze bij de Rabobank als er genoeg geld op de rekening staat nog 3 maanden door. Bij de Triodos Bank lopen deze incasso’s door en bij de ASN Bank, RegioBank en SNS kunnen de erfgenamen opdracht geven deze door te laten lopen.

Gezamelijke bankrekening bij overlijden

Indien u een gezamenlijke bankrekening heeft oftewel een en/of-rekening dan blijft u als mederekeninghouder wel toegang houden tot de rekening. Indien de erfgenamen bezwaar maken dat de mederekeninghouder gebruik blijft maken van de rekening dan kan de bank de rekening blokkeren.

En/of rekening op één naam na overlijden

Indien de mederekeninghouder komt te overlijden dan is het voor de overgebleven rekeninghouder bij de meeste banken mogelijk om de rekening op zijn of haar naam te zetten.

Machtiging

Als u door iemand bent gemachtigd om hem of haar bankrekening te beheren dan zal deze machtiging na overlijden komen te vervallen. Dit is ook het geval bij een volmacht, die wordt vastgelegd in een levenstestament.

Executeur

Als u iemand wilt machtigen die na overlijden (een executeur) de bankzaken kan regelen dan zal dit vastgelegd moeten worden in een testament. Deze persoon kan geen bankzaken vóór het overlijden regelen. Om toegang tot de bankrekening te krijgen heeft de executeur een verklaring van executele nodig.

En/of rekening met uw kinderen

Als u een gezamenlijke rekening opent met één van uw kinderen wil dit niet altijd zeggen dat dit kind de bankzaken kan blijven regelen na uw overlijden. De bank kan besluiten de rekening te blokkeren. Hiertoe kunnen zij overgaan als het saldo hoger is dan een bepaald bedrag. De bank kan ook tot deze maatregel overgaan als andere kinderen bezwaar maken dat hun broer of zus geld kan opnemen uit de nalatenschap.


mortuarium

Mortuarium

mortuariumEen mortuarium of vroeger ook wel een lijkenhuis of baarhuis genoemd is een plaats waar het lichaam van een overledene tijdelijk wordt bewaard en/of opgebaard tot aan de uitvaart. Het woord mortuarium komt van het Latijnse woord ‘mortuus’ (dood). Een mortuarium kan zich in een ziekenhuis, rusthuis of zelfs bij een begraafplaats bevinden. Of zoals mortuarium Schiphol helemaal op zichzelf staan.

Wat gebeurt er in een mortuarium?

Als er iemand is overleden dan zal deze persoon naar het mortuarium worden overgebracht. Daar aangekomen zal de overledene worden verzorgd en gekoeld. De zorg welke wordt toegepast is de noodzakelijke zorg en de wenselijke zorg.

Noodzakelijke zorg

Onder de noodzakelijke zorg valt alle zorg voor een goede opbaring van de overledene en zorg uit hygiënisch oogpunt. Het kan voorkomen dat er een infuus moet worden verwijderd of een katheter, pacemaker of een ICD. Mocht het nodig zijn dan behoort het hechten van een wond ook tot de noodzakelijke zorg in het mortuarium.

Wenselijke zorg

De wenselijke zorg is het aankleden van de overledene of het uitvoeren van restauraties en specifiekere medische behandelingen welke wenselijk of nodig zijn voor de opbaring. De nabestaanden kunnen bepaalde wensen hebben met betrekking tot het verzorgen en de kleding van de overledene. Zij zien de overledene graag verzorgd op een wijze die bij de overledene past.

Deze wensen kunt u bespreken met de uitvaartverzorger. Ook als u vanwege religieuze of andere redenen niet wilt dat de overledene op een bepaalde manier zal worden verzorgd kunt u dit altijd aangeven.

Kosten mortuarium

Indien een persoon overlijdt in het ziekenhuis dan zal de overledene worden overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. In Nederland zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en uitvaartverzorgers/-verzekeraars waarin staat dat de kosten voor de eerste drie uur in het mortuarium voor rekening van het ziekenhuis zijn. De kosten voor de zorg zal niet worden verhaald op de uitvaartverzorger of de nabestaanden. Na deze drie uur zal de uitvaartverzekeraar het overnemen zodat ook de overige kosten vergoedt zullen worden.

Mortuarium Schiphol

Het kan voorkomen dat een dierbare komt te overlijden in het buitenland. In zo een geval zal de uitvaartverzorger ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot zal worden opgehaald naar Nederland en worden verzorgd in het mortuarium Schiphol.

U zult begrijpen dat het overbrengen van een overledene naar Nederland meer werk met zich mee brengt. Zo moeten de noodzakelijke of wenselijke handelingen worden uitgevoerd door de autoriteiten op de luchthaven. Er zal worden samengewerkt met de:

 • ambassades
 • consulaten
 • alarmcentrales
 • rouwvervoerders
 • uitvaartverzorgers

Zodra de overledene is overgebracht naar het mortuarium Schiphol kunnen de nabestaanden worden opgevangen. Ook hier zal de overledene worden verzorgd net als in een ander mortuarium.

Repatriëring naar het buitenland

Het gebeurt ook dat personen in Nederland overlijden die begraven willen worden in het land van herkomst. Ook in zo een geval zal het mortuarium Schiphol de nodige zorg verlenen. Op Schiphol is het voor de nabestaanden mogelijk om de overledene te verzorgen in de verzorgingsruimte. Het uitvoeren van rituelen die horen bij de cultuur of de godsdienstige overtuiging van de overledene behoren ook tot de mogelijkheden.

Het mortuarium Schiphol heeft specialisten in huis die mocht het nodig zijn de overledene toonbaar kunnen maken voor de nabestaanden.

Uiteraard is mortuarium Schiphol 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar.

Adres Mortuarium Schiphol

Mortuarium Schiphol b.v.
Jan Plezierweg 3
1118 BB  Schiphol Airport
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
T 00.31(0)20 316 42 60