Begrafenis

In Nederland wordt 30 procent van de mensen begraven tegenover 70 procent die kiest voor een crematie.

Een reden waarom mensen kiezen om begraven te worden is dat het voor de nabestaanden altijd mogelijk blijft om naar een plek te gaan om de dierbare te herdenken.

Bij de keuze voor begraven moet u wel rekening houden met hogere kosten ten op zichtte van een crematie.

Begrafenis

Wat is een begrafenis?

Bij een begrafenis wordt de overledene in een grafkist gelegd en begraven in de aarde. Voordat dit gebeurd zal de overledene herdacht worden tijdens de uitvaart dienst.

Nadat de overledene is begraven op de begraafplaats is er voor de nabestaanden tijd om elkaar te condoleren in de aula van het uitvaartcentrum. Een begrafenis wordt ook wel een teraardebestelling genoemd.

Wat gebeurt er bij een begrafenis?

Bij het begraven van een dierbare wordt er voor de laatste keer afscheid genomen. Er zijn enkele richtlijnen leidend voor het begraven.

 • Voor de begrafenis zal er een plechtigheid worden georganiseerd in de aula van het uitvaartcentrum of in een kerk. De grafkist is vaak omringd door bloemstukken en op de kist kan een foto van de overledene geplaatst worden. Tijdens de plechtigheid zal er begrafenis muziek worden gespeeld en is er ruimte voor het houden van een uitvaartspeech.

 • De grafkist zal worden gedragen door de nabestaanden of professionele dragers naar het graf, gevolgd door de overige nabestaanden.

 • Bij het graf mag er nog gesproken worden en is er ruimte voor een ceremonie.

 • De grafkist zal dalen het graf in of zal bovenop het graf geplaatst worden.

 • De nabestaanden kunnen een laatste groet brengen door een schepje zand of bloemen op de kist te leggen.

 • Tegenwoordig is er bij de meeste uitvaartcentra de mogelijkheid om de uitvaart dienst op afstand te volgen. Op deze manier kan ook de familie in het buitenland of mensen die niet aanwezig kunnen zijn de uitvaart digitaal bekijken.

Wat kost een begrafenis?

Een begrafenis is meestal duurder dan een crematie. De begrafenis kosten worden grotendeels bepaald door de grafkosten.

De kosten voor een begrafenis zijn opgebouwd uit:

 • De kosten van het begraven zelf

 • De huur van het graf

 • Het onderhoud van het graf

 • De kosten voor een eventuele grafsteen

De kosten tussen de verschillende begraafplaatsen kunnen sterk verschillen. Het loont dan ook om de verschillende begraafplaatsen in uw gemeente met elkaar te vergelijken.

De kosten zijn ook sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen. Een begrafenis op zaterdag is bijvoorbeeld duurder dan doordeweeks. Dit komt door de weekendtoeslag die het begrafenis personeel ontvangt. Verder zullen de kosten hoger worden als er een uitgebreide uitvaart georganiseerd moet worden.

De gemiddelde kosten voor een begrafenis zijn circa 8.000 euro.

Wanneer is de begrafenis?

In de wet op lijkbezorging is vastgelegd dat een overledene binnen 6 werkdagen moet worden begraven of worden gecremeerd. Het begraven van de overledene gebeurd op een begraafplaats. Tegenwoordig is het begraven op een natuurbegraafplaats ook een trend aan het worden.

In bepaalde religies is het belangrijk om de overledene binnen 36 uur te begraven. Hiervoor is toestemming van de burgemeester nodig.

Hoelang duurt een begrafenis?

Hoelang de begrafenis duurt is geheel afhankelijk van de persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden. Een gemiddelde begrafenis duurt 2 uur.

Als er vooraf een condoleance is en er na de begrafenis nog gelegenheid is om koffie of wat anders te drinken of te eten dan kunt u rekenen op 3 tot 4 uur.

Bij bepaalde begrafenissen kunnen rituelen en wensen uitgevoerd worden die extra tijd in beslag nemen.

Begrafenis regelen

Als er een dierbare is overleden is er voor de nabestaanden een hoop te regelen. Tussen het overlijden en de begrafenis zitten, maar enkele dagen. Bij het regelen van de begrafenis wordt u geholpen door de uitvaartverzorger die u veel werkt uit handen neemt.

Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan zal de verzekeraar een begrafenisondernemer opdracht geven om de nabestaanden bij te staan in deze moeilijke tijd. 

Deze stappen moet u ondernemen na een overlijden:

 • Aangifte doen van overlijden

 • Het overlijden doorgeven aan de uitvaartverzekeraar

 • Het inschakelen van een begrafenisondernemer (vaak doet de uitvaartverzekeraar dit)

Wat er geregeld moet worden voor een uitvaart leest u in deze checklist.

Invulling van de begrafenis

Nu kan de begrafenis geregeld worden, hierbij zullen de uitvaartwensen van de overledene leidend zijn. De uitvaartwensen kunnen zijn vastgelegd in een testament of bij de uitvaartverzekeraar.

De begrafenis kan besproken worden met de uitvaartondernemer.

Punten die voor de begrafenis besproken worden zijn:

 • De locatie van de opbaring

 • In welke kleding de overledene begraven gaat worden

 • Wat voor soort grafkist

 • De rouwkaarten en uitnodigingen

 • Het rouwvervoer

 • Muziek

 • Bloemen

 • Welke begraafplaats en wat voor soort graf

 • De grafsteen

 • Afscheidsplechtigheid

 • Catering

De uitvaartverzorger zal contact opnemen met de begraafplaats en een tijd inplannen voor de uitvaart en de begrafenis.

Wie moet de begrafenis regelen?

In principe mag iedereen de begrafenis regelen. In de meeste gevallen regelen de nabestaanden die dichtbij de overledene stonden de begrafenis of crematie. De uitvaartondernemer zal de nabestaanden bijstaan met het verzorgen van de uitvaart.

Begrafenis plechtigheid

De meeste begraafplaatsen hebben een uitvaartcentrum waar de begrafenis plechtigheid georganiseerd zal worden. Het is aan u of de nabestaanden of u gebruik wilt maken van het uitvaartcentrum, u kunt er ook voor kiezen om de plechtigheid op een andere locatie te organiseren.

De meeste mensen houden de plechtigheid in het uitvaartcentrum omdat daar alle faciliteiten beschikbaar zijn en dat het op loop afstand is van het graf. 

Begraafplaatsen Nederland

In Nederland zijn veel begraafplaatsen gevestigd. Deze zijn onder te verdelen in twee categorieën: 

 • Gemeentelijke begraafplaats

 • Bijzondere begraafplaats

De gemeentelijke begraafplaats kent iedereen wel, dit is een begraafplaats met algemene en particuliere graven.

Een bijzondere begraafplaats is bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats of een kerkelijke begraafplaats. 

Verschillende soorten graven

Op een begraafplaats zijn verschillende soorten graven waaruit gekozen kan worden.

 • Algemeen graf

 • Huurgraf

 • Particulier graf

Algemeen graf

Bij een algemeen graf zal de begraafplaats bepalen wie er in het graf begraven gaan worden. In de meeste gevallen zullen er drie overledenen begraven worden in een graf. Deze drie overledene zijn geen bekenden van elkaar en de volgorde van het begraven wordt bepaald door de tijd van het overlijden.

Een algemeen graf zal meestal na 10 jaar worden geruimd. De periode kan niet worden verlengd en voor het plaatsen van een grafsteen is een beperkte ruimte. De nabestaanden hebben ook weinig ruimte voor het plaatsen van bloemen.

Bij een algemeen graf hoeven geen grafrechten betaalt te worden. De enige kosten zijn de kosten voor het begraven.

Kosten: Tussen de 500 en 2000 euro

Aantal personen: 3 of 4

Huurperiode: 10 jaar

Huurperiode verlengen: Niet mogelijk

Particulier of familiegraf

Bij een particulier graf zijn er meer mogelijkheden. Zo is er een grote mate van vrijheid voor het plaatsen van een grafmonument en is er veel meer ruimte voor het plaatsen van bloemen en planten.

Als er meerdere personen in het particulier graf worden begraven kunt u zelf bepalen wie deze personen zijn. Bij een particulier graf is er een mogelijkheid om te huren of te kopen. Het huren van het graf kan voor een periode van 10, 20, 30 of 50 jaar.

Deze periode is ook nog te verlengen. Voor hoeveel jaar u het graf kunt verlengen dat verschilt per begraafplaats.  

Kosten: Tussen de 1.500 en 7.000 euro

Aantal personen: Eén of meerdere

Huurperiode: 20 jaar of langer

Huurperiode verlengen: Per begraafplaats verschillend

Is een eigen graf een eigendom?

Nee, een eigen graf zal geen eigendom worden van de nabestaanden. De grond blijft in het bezit van de gemeente of de parochie. 

Op enkele begraafplaatsen is het wel mogelijk een stukje grond te kopen.

Wanneer wordt het graf geruimd?

Dat ligt aan de looptijd van de grafrechten. Bij een algemeen graf is de minimale looptijd 10 jaar dit is vastgelegd in de wet. Bij een particulier graf is dit vaak 20 jaar of langer.

Minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden voor het ruimen van het graf zal de begraafplaats schriftelijk contact opnemen met de belanghebbende. 

Na het ruimen van het graf zullen de stoffelijke resten ergens anders worden herbegraven. Voor de nabestaanden is er een mogelijkheid om de stoffelijke resten bij ruiming van het graf apart te houden.

Bloemen bij een begrafenis

Bij een begrafenis is het voor de nabestaanden mogelijk om een bloemstuk of losse bloemen op of rondom de kist te (laten) plaatsen. Indien de overledene geen bloemen bij de begrafenis wenst dan staat dit vermeld op de rouwkaart.

De bloemen zullen na de uitvaart dienst mee gaan naar het graf waar ze op en rondom het graf gelegd worden.

Natuurbegraafplaats

Bij een natuur begrafenis zal de overledene worden begraven op bijvoorbeeld de heide. Het graf gaat volledig op in de natuur. Bij deze vorm van begraven moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. 

 • Er mogen alleen afbreekbare materialen gebruikt worden.

 • Het plaatsen van een grafsteen is niet toegestaan.

 • Er mogen geen kaarsjes, bloemen of knuffels op het graf geplaatst worden.

Uw begrafenis verzekeren

Om de kosten van uw begrafenis te dekken is het verstandig om een begrafenisverzekering af te sluiten. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden opdraaien voor de kosten van uw begrafenis.

Bovendien weet u zo dat u uw uitvaartwensen kunt laten uitkomen omdat de uitvaartverzekeraar zorgt voor een uitvaart zoals u die wenst.

Veelgestelde vragen

Wat kost een begrafenis?

Een begrafenis kost tussen de € 6.500 en € 11.000 in Nederland. De kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en de gemeente waarin u begraven wenst te worden.

Is een begrafenis verzekering verplicht?

Nee, het is niet verplicht een uitvaartverzekering af te sluiten in Nederland. Wel is het verstandig om dit te doen omdat de kosten voor een begrafenis tussen de € 6.500 en € 11.000 liggen.

Wat is goedkoper begraven of cremeren?

De kosten voor cremeren zijn lager dan voor een begrafenis. Bij een crematie krijgt u niet te maken met grafkosten (grafrechten en onderhoud).

Bronnen:

Wij hebben voor de informatie op deze pagina de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • Verbond van Verzekeraars
 • Rijksoverheid
 • DELA.nl
 • Monuta.nl
 • a.s.r.

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin