Wat zijn grafrechten en wat zijn de grafkosten?

Grafrechten… hoe zit het precies? In Nederland heeft u de grond voor een graf in bruikleen u kunt deze over het algemeen niet kopen, daar betaald u dus ook de grafrechten voor.

De kosten voor de grafrechten variëren per gemeente waar u of uw dierbare begraven wenst te worden. De grafrechten geven dus recht om een plek voor een bepaalde periode te huren.

U moet de grafrechten betalen aan de gemeente, maar er zijn ook begraafplaatsen waar u de grafrechten aan de houder van de begraafplaats zult moeten betalen.

Grafrechten

Kosten voor de grafrechten

De kosten voor de grafrechten verschillen dus per begraafplaats en gemeente, ook verschillen de grafrechten tussen een algemeen graf en een familiegraf.

Eigenlijk is familiegraf niet de juiste benaming want ook niet-familieleden mogen in dit graf begraven worden, officieel heet dit dan ook een particulier graf.

Algemeen graf en de grafrechten In een algemeen graf liggen maximaal 3 overledenen begraven deze zijn over het algemeen vreemden van elkaar. De rechten voor een algemeen graf worden voor 10 jaar uitgegeven.

Grafrechten particulier graf of familiegraf Bij een particulier of familiegraf bepaalt de eigenaar wie er in dit graf begraven mogen worden, de rechten voor een particulier graf worden voor onbepaalde tijd uitgegeven of voor een periode van minimaal 10 jaar.

Wilt u de grafrechten verlengen?

Als u de grafrechten zou willen verlengen dan is dat mogelijk, u kunt dit 2 jaar voor het aflopen van de grafrechten kenbaar maken bij de begraafplaats.

De begraafplaats zult u op de hoogte brengen van het feit dat de rechten zullen verlopen. Als u de grafrechten niet verlengd dan zal het graf geruimd worden.

Een graf laten ruimen

Als een graf geruimd wordt dan zijn er meerdere mogelijkheden om de stoffelijke resten te verwerken.

De stoffelijke resten kunnen worden herbegraven op een speciale plaats op de begraafplaats dit wordt ook wel een knekelput genoemd, de resten van meerdere graven komen hier bij elkaar te liggen.

De stoffelijke resten kunnen ook dieper in het graf worden begraven dit noemen ze schudden. De nabestaanden kunnen ook beslissen om de stoffelijke resten te laten cremeren of ergens anders te herbegraven, aan de laatste twee opties zijn wel kosten verbonden.

Eigenaar onbekend

Als het adres van de eigenaar van de grafrechten niet bekend is dan zal er een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats of op het graf zelf geplakt worden waarin de aflooptijd van de grafrechten wordt aangekondigd.

Als niemand zich meld voor het verstrijken van de termijn dan zal het graf worden geruimd aan het einde van de looptijd. Bij een algemeen graf is het niet verplicht om dit aan te kondigen, maar over het algemeen wordt dit wel gedaan.

Grafrechten per gemeente

De grafrechten kunnen sterk verschillen per gemeente waar u begraven wenst te worden. Zo zijn de grafrechten in de gemeenten Enschede, ’s-Hertogenbosch en Zwolle het goedkoopst. Terwijl u in de gemeenten Assen, Almere, Den Haag en Middelburg meer zult betalen.

Wat moet u weten over de grafrechten?

Het is misschien een beetje droge materie, maar u doet er verstandig aan goed op de hoogte te zijn over de grafrechten. Daarom dat we hier 5 punten beschrijven waar u op moet letten wanneer het gaat om de grafrechten.

1. Weet wat grafrechten precies inhouden

Het woord ‘grafrecht’ klinkt nogal zwaarbeladen, maar in wezen is het niets anders dan dat u voor een bepaalde tijd het recht krijgt om ergens begraven te liggen. In de regel gebeurt dit voor een periode van 10 of 20 jaar en kan deze periode daarna eventueel verlengd worden door uw nabestaanden.

Dit betekent dus dat, wanneer uw grafrechten niet worden verlengd, uw graf na deze periode geruimd kan worden. Grafrechten draagt men in de regel af aan de gemeente of, in het geval van bijzondere begraafplaatsen, aan de kerk.

Deze dienen te worden voldaan voordat u wordt begraven. Dit kan betaald worden door uw nabestaanden, maar draagt wel extra bij aan de kosten van een begrafenis.

2. Ken het onderscheid tussen verschillende soorten grafrechten

Er zijn kort door de bocht genomen twee soorten graven: Familiegraven en algemene graven. In beide graven is plek voor drie mensen, maar bij een familiegraf wordt deze ruimte gereserveerd voor familie.

Koopt u na een overlijden een familiegraf, dan houdt u dus nog twee begraafplekken over die u in een later stadium kunt gebruiken. Men kiest hier vaak voor omdat men op deze manier bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat we als echtpaar bij elkaar komen te liggen.

Een algemeen graf kent eveneens drie plekken, met als verschil dat men hierbij geen zeggenschap heeft over wie er nog meer komt te liggen. Een algemeen graf is dan ook een stuk goedkoper, maar het nadeel is dus dat het voor sommigen wat oneerbiediger zal overkomen, gegeven het feit dat men de grond met onbekenden zal moeten delen. Een ander nadeel van een algemeen graf is dat men grafrechten na verloop van de termijn niet kan verlengen. Dat betekent dat uw graf na de eerste periode (doorgaans van 10 jaar) dus geruimd zou kunnen worden.

3. Zorg dat duidelijk is wie de eigenaar is van de grafrechten

Als u bent overleden hoeft u natuurlijk nergens meer naar om te kijken, maar uw nabestaanden zullen ongetwijfeld waarde hechten aan uw laatste rustplek.

Bovendien zult u zelf ook graag willen dat uw begraafplaats met zorg en respect wordt behandeld. Aan de andere kant kan een begraafplaats geen graf blijven faciliteren als er geen grafrechten voor zijn betaald.

Wanneer de grafrechten aflopen zal een begraafplaats dan ook contact opnemen met de houder van de grafrechten om afspraken te maken over de eventuele verlenging hiervan.

Echter na een contractperiode van 20 jaar kan het best wel eens onduidelijk zijn wie de grafrechten beheert en hoe met deze persoon in contact te komen.

Lukt het de begraafplaats niet een grafeigenaar te benaderen, dan zullen ze het eindigen van de grafrechten bekendmaken middels aanplakbiljetten bij de begraafplaats zelf, maar het is natuurlijk de vraag of dat opgemerkt gaat worden.

Daarom is het aan te raden voor uw overlijden goed af te spreken wie de grafrechten van uw begraafplaats gaat beheren.

4. Weet waar u wel en niet begraven wil worden

De dood kan helaas op elk moment om de hoek komen kijken. In het ideale geval weten we van tevoren wanneer onze tijd is gekomen en kunnen we onze zaken regelen voordat we overlijden.

Echter niet iedereen is de tijd gegund om zijn of haar zaken op orde te krijgen. Daarom kunt u dat beter nu regelen, ook al bent u van plan nog jaren door te leven. Een van de zaken die u van tevoren kunt regelen is het bepalen waar u begraven wil worden.

Door van tevoren een plek te kopen weet u zeker dat u na uw overlijden de plek krijgt die u graag wilt en bespaart u nabestaanden de stress van het zoeken en betalen voor een plek.

5. Weet wat er gebeurt als uw graf wordt geruimd en wat uw opties dan zijn

Wanneer uw grafrecht komt te vervallen kan uw graf geruimd worden. Dit kan verschillende dingen betekenen.

Wanneer uw graf wordt geruimd kan het zijn dat uw resten, samen met de resten van andere graven, opnieuw worden begraven op een ander gedeelte van de begraafplaats.

De grafmarkering en dergelijke komen dan te verdwijnen. Een andere mogelijkheid is dat uw resten op dezelfde plek blijven, maar dat ze dieper worden begraven. U ligt dan nog wel op dezelfde plek, maar de grafrechten kunnen dan gaan naar iemand die boven u komt te liggen.

Twee andere opties zijn dat u ergens anders wordt herbegraven of dat u alsnog gecremeerd wordt. Het verschil is hier vooral de prijs, aangezien er aan deze opties extra kosten zijn verbonden.

Nu nadenken voorkomt later zorgen maken

Het lijkt misschien wat gek om nu al na te gaan denken over uw toekomstige grafrecht. Toegegeven, het is inderdaad niet een onderwerp om vrolijk van te worden.

Echter als u nalaat erover na te denken loopt u het risico dat u straks wordt begraven op een plek die u niet zint, of dat u in een algemeen graf komt terwijl u liever een familiegraf had gehad, of dat uw graf veel eerder wordt geruimd dan u zelf wil, om nog maar te zwijgen van de zorgen die uw nabestaanden hebben als uw grafrechten niet op orde zijn.

Het organiseren van een begrafenis is een stressvolle bezigheid waarbij altijd veel komt kijken. U doet er dus goed aan dit proces voor uw nabestaanden zo goed mogelijk geregeld te hebben.

Veelgestelde vragen

Wat kosten grafrechten voor 10 jaar?

Het verlengen van de grafrechten voor 10 jaar verschilt in kosten per provincie en begraafplaats. De gemiddelde kosten liggen tussen de € 1800 en € 2200.

Hoelang moet je grafrechten betalen?

Bij een particulier graf geldt een bepaalde tijd van minstens 10 jaar, deze periode kan steeds met 10 jaar worden verlengd, de begraafplaats kan ook zelf een periode vaststellen van minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.

Verzeker u tegen de grafrechten

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan zullen de grafrechten voor een bepaalde periode zijn afgekocht. Als uw nabestaanden de periode willen verlengen dan zullen er extra kosten betaald moeten worden. Ook deze kosten kunt u verzekeren door extra kapitaal mee te verzekeren en dit te laten betalen als de grafrechten zijn verlopen en verlengd dienen te worden.

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m