Wat zijn grafrechten en wat zijn de grafkosten?

Grafrechten… hoe zit het precies? In Nederland heeft u de grond voor een graf in bruikleen u kunt deze over het algemeen niet kopen, daar betaald u dus ook de grafrechten voor. De kosten voor de grafrechten variëren per gemeente waar u of uw dierbare begraven wenst te worden. De grafrechten geven dus recht om een plek voor een bepaalde periode te huren. U moet de grafrechten betalen aan de gemeente maar er zijn ook begraafplaatsen waar u de grafrechten aan de houder van de begraafplaats zult moeten betalen.

Kosten voor de grafrechten

De kosten voor de grafrechten verschillen dus per begraafplaats en gemeente, ook verschillen de grafrechten tussen een algemeen graf en een familiegraf. Eigenlijk is familiegraf niet de juiste benaming want ook niet-familieleden mogen in dit graf begraven worden, officieel heet dit dan ook een particulier graf.

Algemeen graf en de grafrechten
In een algemeen graf liggen maximaal 3 overledenen begraven deze zijn over het algemeen vreemden van elkaar. De rechten voor een algemeen graf worden voor 10 jaar uitgegeven.

Grafrechten particulier graf of familiegraf
Bij een particulier of familiegraf bepaalt de eigenaar wie er in dit graf begraven mogen worden, de rechten voor een particulier graf worden voor onbepaalde tijd uitgegeven of voor een periode van minimaal 10 jaar.

Wilt u de grafrechten verlengen?

Als u de grafrechten zou willen verlengen dan is dat mogelijk bij een particulier graf of familiegraf, u kunt dit 2 jaar voor het aflopen van de grafrechten kenbaar maken bij de begraafplaats. De begraafplaats zal u op de hoogte brengen van het feit dat de rechten zullen verlopen. Als u de grafrechten niet verlengd dan zal het graf geruimd worden. Een algemeen graf mag niet verlengd worden deze wordt na afloop van de termijn geruimd.

Een graf laten ruimen

Als een graf geruimd wordt dan zijn er meerdere mogelijkheden om de stoffelijke resten te verwerken. De stoffelijke resten kunnen worden herbegraven op een speciale plaats op de begraafplaats dit wordt ook wel een knekelput genoemd, de resten van meerdere graven komen hier bij elkaar te liggen. De stoffelijke resten kunnen ook dieper in het graf worden begraven dit noemen ze schudden. De nabestaanden kunnen ook beslissen om de stoffelijke resten te laten cremeren of ergens anders te herbegraven, aan de laatste twee opties zijn wel kosten verbonden.

Eigenaar onbekend
Als het adres van de eigenaar van de grafrechten niet bekend is dan zal er een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats of op het graf zelf geplakt worden waarin de aflooptijd van de grafrechten wordt aangekondigd. Als niemand zich meld voor het verstrijken van de termijn dan zal het graf worden geruimd aan het einde van de looptijd. Bij een algemeen graf is het niet verplicht om dit aan te kondigen maar over het algemeen wordt dit wel gedaan.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.