Kerkelijke uitvaart

Wat zijn de mogelijkheden en de kosten voor een kerkelijke uitvaart?

Ongeveer een kwart van de Nederlanders geeft aan in het bestaan van God te geloven. Iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan te twijfelen of het niet zeker te weten.

Ondanks dat de religieuze betrokkenheid in Nederland sterk afneemt, vinden nog steeds veel mensen het belangrijk om hun afscheid in de kerk te laten plaatsvinden.

Wij informeren u op deze pagina over de kerkelijke uitvaart, hoe een kerkelijke uitvaartdienst verloopt en met welke kosten een gelovige rekening moet houden als een uitvaart vanuit een kerk wordt georganiseerd.

Natuurlijk vertellen wij u ook welk type uitvaartverzekering het meest geschikt is om af te sluiten voor een kerkelijke uitvaart en welke kosten er door de verzekeraar worden vergoed.

Kerkelijke uitvaart

Een kerkelijke uitvaart, wat is het?

De Nederlandse samenleving kent veel verschillende geloofsovertuigingen. Het merendeel van de gelovigen in Nederland noemt zich christen. Deze groep bestaat op haar beurt weer uit verschillende groeperingen, kerken en gezindten.

De katholieke kerk is de grootste binnen de christelijke kerken gevolgd door de protestantse kerk. De katholieke kerkelijke uitvaart wordt gekenmerkt door het gebruik van vele rituelen en symboliek, in tegenstelling tot protestantse uitvaartdiensten die een sobere grondslag hebben.

Bij beide kerkgenootschappen krijgen nabestaanden echter de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun dierbare medegelovige en stil te staan bij zijn of haar leven. En ondanks alle verdriet en het grote gemis is er ook een reden om blij te zijn. Hun geliefde is bij God en eens zullen ze elkaar weer ontmoeten in het nieuwe en eeuwige leven wat volgt.

Verdriet en blijdschap

Tijdens een kerkelijke uitvaart wordt er uitgebreid gebeden voor de overledene. De kerkdienst wordt meestal geleid door een priester of predikant en bij sommige kerkgenootschappen door een ouderling of diaken.

Net zoals voor de protestanten betekent het overlijden van een katholieke ‘broeder’ of ‘zuster’ niet het einde van het leven. Ooit, als Jezus terug komt op aarde, zullen de doden opstaan en voor eeuwig verder leven samen met de andere gelovigen. Hoe een kerkelijke uitvaart verloopt en wat mogelijk is dat lees je hieronder.

De kerk en de uitvaartondernemer

Bij een kerkelijke uitvaart speelt de kerk en dan met name de priester of predikant een belangrijke rol. Deze zal veel contact hebben met de nabestaanden en hen ondersteunen waar mogelijk.

Als de nabestaanden graag een kerkelijke uitvaart willen, dan zal de kerk de uitvaart begeleiden en de uitvaartdienst leiden. Ook wordt er door de priester of predikant gecommuniceerd met de uitvaartondernemer waardoor de familie deels wordt ontzorgd.

Kerkelijke uitvaart

De mogelijkheden

Alle mogelijkheden worden in samenspraak met de nabestaanden, de kerk en de uitvaart ondernemer besproken. Dit gaat in eerste instantie over elementaire zaken zoals de datum en het tijdstip waarop de afscheidsdienst wordt gehouden en op welke locatie.

Doorgaans is dit in de kerk zelf waar de overledene lid van was. De nabestaanden kunnen daarnaast hun wensen doorgeven en daar wordt tijdens de afscheidsceremonie rekening mee gehouden.

De kerkdienst

Afhankelijk van de kerk en gezindte vindt het afscheid plaats zowel vooraf (bij katholieken is de ‘avondwake’ een voorbereiding op de dienst in de kerk) als tijdens de kerkdienst en ook op de begrafenis of crematie zelf. De overledene wordt de kerk in gedragen en de predikant of priester leest voor uit de bijbel.

Vaak afgewisseld met gebed en gezang. Tegenwoordig geven veel kerken hun eigen invulling aan de diensten, dit in samenspraak met de familie van de overledene. Na de kerkdienst vindt de begrafenis of crematie plaats.

Uitvaartverzekering

Bij de keuze voor een kerkelijke uitvaart is het belangrijk om u goed te verzekeren tegen de kosten. Als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan zullen uw nabestaanden voor de kosten van uw uitvaart opdraaien.

Uitvaartverzekering tip

Christelijke begrafenis of crematie

Bij een kerkelijke uitvaart wordt er doorgaans gekozen voor het begraven van de overledene. Met name binnen protestante kerken is dat een regel die wordt voorgeschreven. Protestanten geloven dat zij uit ‘stof zijn geschapen’ en ook weer als ‘stof zullen neerdalen’.

Bij de terugkomst van Jezus zullen alle gelovigen weer opstaan uit het graf, met een nieuw lichaam. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat voor katholieken hetzelfde gold. Zij mochten na hun dood ook alleen worden begraven. Crematie was tot 1963 verboden. De katholieke standpunten zijn echter veranderd. Crematie wordt nu ook goedgekeurd.

Bij het graf aangekomen

Direct na afloop van de kerkdienst wordt de overledene de kerk uitgedragen en wordt de kist in de rouwauto gezet. Vervolgens rijdt men in een stoet naar de begraafplaats. Bij het graf aangekomen wordt er nogmaals afscheid genomen van de gelovige.

Degene die de uitvaartdienst leidt (meestal de priester of dominee van de kerk) gaat aan het uiteinde van het graf staan en voert rituelen uit (katholieken) en het Onze Vader wordt gebeden. Tijdens het gebed strooit de priester of dominee aarde op de kist.

De nabestaanden en aanwezige gelovigen mogen op hun beurt ook een schepje aarde op de kist strooien. Na afloop van een christelijke begrafenis worden de aanwezigen uitgenodigd voor een koffietafel. Meestal in een zaal van de kerk of in een zaal die daarvoor speciaal is afgehuurd.

Welke uitvaartverzekering afsluiten voor een uitvaart in de kerk?

Ook bij een kerkelijke uitvaart worden er natuurlijk kosten gemaakt. Zo moet een uitvaartondernemer ingehuurd worden en zijn er kosten voor de kist en dragers, de rouwauto, grafkosten en alle andere bijkomende kosten.

Welke uitvaartverzekering kan u het beste afsluiten voor een uitvaart in de kerk? Welke uitvaartverzekering dekt ook de kosten die de kerk maakt?

Kapitaalverzekering voor kerkelijke uitvaarten

Iedere uitvaartverzekering heeft weer zijn eigen kenmerken en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Over het algemeen zijn christenen die graag vanuit de kerk begraven of gecremeerd worden, het beste uit met een kapitaal uitvaartverzekering.

Bij dit type verzekering wordt er na een overlijden een vast bedrag uitgekeerd. Daarmee kan men zelf bepalen waaraan het geld uitgegeven wordt. De nabestaanden kunnen een gedeelte van dit bedrag dus ook besteden aan een uitvaart in de kerk.

Gelovigen kiezen doorgaans niet voor een natura uitvaartverzekering omdat bij deze verzekering een vast pakket wordt vergoedt aan diensten en daar vallen de kosten voor een kerkelijke uitvaart niet onder.

Uitvaartverzekering kerkelijke uitvaart

Welke uitvaartverzekeraar voor de kapitaalverzekering?

Tegenwoordig heeft u iets minder keuze uit uitvaartverzekeraars die de kapitaalverzekering aanbieden. Dat geldt overigens ook voor combinatie uitvaartverzekeringen.

In de voorbije jaren hebben veel uitvaartverzekeraars ervoor gekozen om te fuseren en enkele verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van een uitvaartverzekering.

Laat u goed informeren over de beste uitvaartverzekering, passend in uw situatie. De kapitaalverzekeringen van uitvaartverzekeraars Monuta en DELA komen over het algemeen als beste uit de test. Gevolgd door Ardanta.

Combinatieverzekering

U kan voor uw eigen uitvaart in de kerk ook kiezen voor een combinatieverzekering. De kosten voor basisdiensten zoals de kist, de uitvaartondernemer en rouwauto worden daarmee vergoedt én uw geliefden ontvangen na uw overlijden een bedrag die zij naar wens kunnen besteden. Bijvoorbeeld om de kosten voor de afscheidsdienst in de kerk mee te betalen.

Ook in dit geval komen de combinatieverzekeringen van Monuta en DELA, gevolgd door Ardanta, als beste uit de test. Deze bieden, in vergelijking met de premies van andere verzekeraars, de beste dekking en hoogste vergoedingen.

Welke kosten maakt de kerk?

Het is lastig om exact aan te geven welke kosten de kerk maakt voor een uitvaart. Dit verschilt per kerk. De meeste kerken vragen een kleine bijdrage voor het gebruik van het gebouw. De nabestaanden betalen daarnaast voor de koffietafel en het inhuren van een band of organist.

De predikant of priester ontvangt doorgaans geen vergoeding. Deze is immers in dienst van de geloofsgemeenschap en het leiden van een uitvaart hoort bij zijn of haar werkzaamheden.

Wat de kosten zijn voor een christelijke uitvaart is dus lastig aan te geven. Alles hangt af van de invulling van de uitvaartdienst, de wens van de overledene, hoeveel mensen aanwezig zijn tijdens en na afloop van de kerkdienst en in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de kerk.

Houd rekening met kosten voor een uitvaart in de kerk die oplopen tot EUR 750,-. Uiteraard hoeft u zich als nabestaande geen zorgen te maken over de kerkelijke kosten. Deze worden vergoedt indien de overledene een kapitaalverzekering of combinatieverzekering had afgesloten.

Overledenen gedenken

Protestanten herdenken de doden niet. Terwijl de katholieken jaarlijks de overledenen herdenken op 2 november op ‘Allerzielen’.

Uitvaartverzekering afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: donderdag 18 juli 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)