Katholieke uitvaart

Voor mensen met het katholieke geloof betekent het overlijden een overgang van de ziel uit het lichaam naar het hiernamaals. Volgens traditionele overtuiging bepaalt God of u een goed leven hebt geleefd, volgens de door de kerk gehanteerde bepalingen.

Een belangrijk onderdeel van de beleving van overlijden betreft het vraagstuk of de ziel na de dood in de hemel plaats mag nemen naast de troon van God of tijdens het leven heeft gezondigd en hierdoor in het vagevuur belandt.

Om de overgang te ondersteunen, worden enkele rituele handelingen uitgevoerd. Ook de begrafenis of crematie zelf volgt de richtlijnen die voor een gepaste ceremonie gelden. Wat de rituelen en tradities bij een katholieke uitvaart zijn dat leest u in dit artikel.

Katholieke uitvaart

Sacrament der Zieken

Wanneer katholieken ziek worden en komen te overlijden, wordt de ziekenzalving uitgevoerd. Dit is één van de zeven sacramenten, die gebruikelijk is bij rooms-katholieken die op sterven liggen.

Een priester komt hierbij aan huis, het ziekenhuis of verzorgingstehuis en voert een ritueel uit voor de reiniging van de ziel. Chrisma of gewijde olie wordt hierbij op het voorhoofd en handen van de zieke aangebracht. U kunt ervoor kiezen om voor de ziekenzalving eerst te biechten, om voor eventuele schulden te belijden.

Na de ziekenzalving ontvangt u ook de communie en krijgt u absolutie, waardoor u vrij van zonden de overgang kunt maken. In veel hedendaagse katholieke uitvaartceremonies wordt de ziekenzalving niet langer uitgevoerd, maar u kunt dit wel aanvragen als u dit uit geloofsovertuiging verlangt.

Avondwake voor overledenen

Oorspronkelijk dient u volgens het katholieke geloof begraven te worden, zodat er een lichaam beschikbaar blijft voor de Dag des Oordeels die verwacht wordt. Tegenwoordig heeft de kerk echter weinig problemen met crematies en kunt u ook hiervoor kiezen.

De avond voordat een katholiek persoon begraven of gecremeerd wordt, zal er een avondwake plaatsvinden. Hier kan gelegenheid worden geboden om nabestaanden voor de laatste maal afscheid van de overledene te laten nemen.

Uiteraard kan hiervoor ook een moment vooraf aan de ceremonie op de dag van de begrafenis zelf worden ingepland. Het is zelfs gebruikelijk om voor de uitvaart zelf de nabestaanden te condoleren, als rouwgroet.

De uitvaartdienst in de kerk

De uitvaartdienst voor iemand met het katholieke geloof vindt plaats in de kerk. Bij een kerkelijke uitvaart worden doorgaans kaarsen, wijwater en wierook gebruikt voor rituelen om de verbondenheid met Jezus Christus en het licht van de wereld aan te geven.

Als u begraven wordt, dient het wijwater voor het zegenen van uw kist en graf, zodat u rein bent en beschermd wordt tegen het kwaad. Eén van uw naaste familieleden zal bij een katholieke begrafenis een In Memoriam uitspreken tijdens de mis. Ook zal de muziek die u hebt uitgekozen voor de ceremonie worden gespeeld.

Katholieke uitvaart

Katholieke uitvaart en herdenkingsdiensten

Na de heilige mis wordt de kist naar de begraafplaats gebracht voor een laatste afscheid en zegening door de priester. Bij een crematie zal de priester niet meegaan na afronding van de mis. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om de begrafenis af te ronden met cake en drinken.

In de maanden die volgen kunnen nabestaanden of ander betrokkenen specifieke herdenkingsdiensten aanvragen, zodat het overlijden wordt herdacht. Ook zal het overlijden worden herdacht een jaar na overlijden en tijdens Allerzielen op 2 november van het jaar van overlijden. Dit is hoe een katholieke begrafenis doorgaans verloopt.

Katholieke gemeenschap

Met 3,7 miljoen leden (2018) is de katholieke geloofsgemeenschap de grootste in Nederland. Wereldwijd telt de katholieke gemeenschap 1,329 miljard leden (2018) dit is 18% van de wereldbevolking en het is daarmee de grootste geloofsgemeenschap ter wereld.

Uitvaartverzekering tip

Katholieke uitvaart en de wet

Een katholieke uitvaart in Nederland zal ook volgens de Wet op Lijkbezorging verzorgd worden. Dit betekent dat de overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd mag worden en dat de uitvaart uiterlijk op de zesde dag na het overlijden zal plaatsvinden.

Een uitvaartverzekering geeft zekerheid

Vaak kan een begrafenis hoog in kosten oplopen. Om alle kosten te dekken en uw nabestaanden deze kosten vanuit uw erfenis te besparen, kunt u een uitvaartverzekering aangaan. Hiervoor betaalt u maandelijks een klein bedrag en bent u geheel voor de kosten van uw uitvaart verzekerd. Vraag eenvoudig een uitvaartverzekering aan en stel alvast uw uitvaart veilig.

Uitvaartverzekering katholieke uitvaart

Welke uitvaartverzekering voor een katholieke uitvaart?

Doordat u bij een katholieke uitvaart mogelijk specifieke wensen heeft, is het in veel gevallen verstandig om een kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten. Bij de kapitaal verzekering bouwt u door het betalen van premie een geldbedrag op wat zal worden uitgekeerd na overlijden aan de nabestaanden. Met dit geldbedrag kunnen zij de katholieke uitvaart geheel naar wens verzorgen.

Combinatieverzekering

U kunt voor de katholieke uitvaart ook kiezen voor een combinatieverzekering. De kosten voor de basisdiensten worden daarmee vergoed én uw nabestaanden ontvangen na uw overlijden een bedrag die zij naar wens kunnen besteden.

De combinatieverzekeringen van uitvaartverzekeraars Monuta en DELA sluiten goed aan op de wensen die u kunt hebben voor uw katholieke uitvaart. Beide uitvaartverzekeraars bieden complete verzekeringen aan tegen gunstige voorwaarden en lage premies.

Uitvaartverzekering afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: dinsdag 18 juni 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)