Cryomeren

Wat is cryomeren? Begraven of cremeren. Dat zijn zo’n beetje de enige twee opties die we in Nederland hebben als het gaat om de verwerking van onze lichamen nadat we zijn overleden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere opties zijn.

Integendeel, in de wereld van de uitvaart wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieve uitvaarttechnieken. Op dit moment is de keus nog beperkt, maar de verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen.

Hoog tijd dus om te kijken naar een van de nieuwste methoden, het zogeheten cryomeren.

Cryomeren

Wat is cryomeren?

Bij begraven worden onze lichamen overgedragen aan aarde. Bij cremeren is het vuur. Bij de eveneens nieuwe methode genaamd resomeren wordt gebruik gemaakt van water, druk en chemicaliën.

En dan is er dus cryomeren, een methode die gebruik maakt van ijs. Laten we om te beginnen kijken hoe cryomeren precies in zijn werk gaat.

Cryomeren vs. Cryonisme

Om te beginnen moet even duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen cryomeren en cryonisme. Cryomeren is een methode om menselijke resten op een zo milieuvriendelijke manier te laten verwerken.

Cryonisme bestaat uit het invriezen van overleden personen met als doel ze in een later stadium, wanneer de techniek dit toestaat, weer tot leven te wekken.

De haalbaarheid hiervan wordt over het algemeen sterk in twijfel getrokken en ook is men het lang niet eens over de ethische aspecten hiervan, los van het feit dat cryonisme een uiterst dure en weinig milieuvriendelijke methode is.

Cryomeren in stappen

Om te beginnen wordt het stoffelijk overschot bij het proces van cryomeren gedurende 10 dagen gekoeld tot een temperatuur van min 18 graden Celsius. Deze tijd is nodig om het lichaam door en door te bevriezen. Qua snelheid van verwerking is cryomeren dus aanzienlijk langzamer dan cremeren, maar sneller dan begraven.

Nadat de 10 dagen zijn verstreken en het gehele lichaam een temperatuur heeft van min 18 graden, wordt het lichaam ondergedompeld in een mengsel van vloeibare stikstof.

Dit heeft een temperatuur van min 196 graden. Het gevolg is dat het lichaam hiervan heel broos wordt, wat noodzakelijk is voor het vervolg van het cryomatie-proces.

Afscheid van het lichaam

Bij de volgende stap zou je kunnen zeggen dat daadwerkelijk wordt begonnen met de verwerking van het lichaam zelf. Het diepgevroren, broze lichaam, wordt blootgesteld aan trillingen. Als gevolg hiervan valt het uiteen en houdt men een organische substantie over.

Eventuele cosmetische stoffen of delen die niet lichaamseigen zijn, zoals bijvoorbeeld vullingen of pacemakers, worden na afloop van dit proces met een magneet verwijderd van de rest van de overblijfselen.

De rest van het proces

Het resultaat van al het bovenstaande is een overblijfsel van ongeveer 30 kilo aan poeder. Dit wordt in een kist gedaan. Deze kist kan worden begraven. De inhoud van deze kist zal binnen een jaar zijn vergaan tot compost. Zo kan deze inhoud dus bijdragen aan de groei van planten of een boom.

Waarom cryomeren?

Misschien bent u weinig bezig met wat er moet gebeuren met uw lichaam nadat u bent overleden. Of misschien vindt u cremeren en begraven allebei prima en laat u het aan uw nabestaanden over.

Feit is echter dat uw stoffelijke overschot een zekere milieubelasting met zich meebrengt. We leven nu eenmaal in een tijd waarin we zoveel mogelijk moeten doen om het milieu te beschermen. De keuze van onze uitvaarttechniek kan daar dus bij helpen.

Bovendien kan het voor sommige mensen wellicht een troostende gedachte zijn dat hun lichaam uiteindelijk compost wordt. Op de plaats waar uw lichaam wordt begraven zou men bijvoorbeeld een boom kunnen planten die dan deels wordt gevoed door uw resten. Op die manier leeft een beetje van uzelf voort in de natuur.

De moeilijkheid met cryomeren

Hoewel cryomeren op zich een milieuvriendelijke methode is, is er ter plaatse behoorlijk wat technisch vernuft voor nodig om het proces in goede banen te laten leiden. Op dit moment zijn er dus nergens ter wereld faciliteiten beschikbaar om cryomatie op grote schaal toe te passen.

De methode is dus veelbelovend, maar de implementatie laat dus nog even op zich wachten.

Waar kunt u cryomeren?

Cryomeren als methode is ontwikkeld in Zweden. Echter als toepassing is cryomatie nog nergens gelegaliseerd. Op dit moment kunt u zich dus nog nergens laten cryomeren.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier in de toekomst geen verandering in gaat komen. Steeds meer stemmen gaan er op voor milieuvriendelijke alternatieven op cremeren en begraven.

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, zijn er veel aanwijzingen dat cryomeren qua milieubelasting een beter alternatief is. Ook zou deze uitvaarttechniek, wanneer ze op grote schaal kan worden toegepast, goedkoper zijn dan begraven of cremeren.

Waarom wordt nergens gecryomeerd?

De reden is simpel. De wetgeving staat op dit moment cryomeren nog in de weg, in Nederland, maar ook in andere landen. Zelfs in Zweden, waar de methode is ontwikkeld, wordt ze nog niet toegepast.

Echter de noodzaak om beter met ons milieu om te gaan heeft ervoor gezorgd dat ook over dit onderwerp steeds meer wordt gesproken in de politiek. Het zal daarom waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn voordat men ook in Nederland serieus na zal gaan denken over andere methoden om stoffelijke overschotten te verwerken.

Verzekeraars zijn al zover

Uitvaartverzekeraars Monuta, DELA en Ardanta houden alle ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten. Aangezien de wetgeving momenteel geen cryomatie toestaat, kunt u zich ook niet hiervoor verzekeren.

Echter wanneer de wetgeving zal veranderen, zullen uitvaartverzekeraars hier zeker op voorbereid zijn. Zo zijn sommige verzekeraars zelfs actief betrokken bij de ontwikkeling van uitvaarttechnieken zoals cryomatie.

Cryomeren en uw uitvaartverzekering

Mogelijk bent u iemand die ook na uw overlijden wil bijdragen aan een beter milieu. Of misschien vindt u het een mooi idee dat uit uw resten een boom kan groeien. Hoe dan ook, steeds meer mensen zullen interesse gaan hebben in cryomeren als uitvaartmethode.

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten, hou er dan rekening mee dat de voorwaarden van uw polis moeten kunnen veranderen als de wetgeving verandert. Let hier dus goed op bij het afsluiten van een verzekering en kies voor een verzekeraar die op de toekomst is gericht.

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin