Yarden

DELA neemt Yarden over

Overname Yarden door DELA

Coöperatie DELA wil het in financiële nood verkerende Yarden overnemen. Door de overname van Uitvaartorganisatie Yarden zal DELA met 5,5 miljoen polishouders en 55.000 uitvaarten de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland worden. Een op de drie uitvaarten in Nederland zal straks verzorgd worden door DELA.

Overname in 2022 afgerond
Het personeel van de twee uitvaartverzekeraars is vanmorgen op de hoogte gesteld van de overname welke begin 2020 gestart zal worden en in 2022 afgerond moet zijn. De overname komt niet als grote verassing aangezien Yarden een overnamekandidaat zocht en DELA de beste financiële positie hier voor heeft. De Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank moeten nog wel hun goedkeuring geven voor de overname.

Samen vormen we een sterker collectief

DELA bestuursvoorzitter Edzo Doeve zegt “Samen vormen we een sterker collectief” en “Wij kunnen Yarden helpen omdat we voldoende kapitaal hebben”. Yarden is een perfecte aanvulling voor uitvaartverzekeraar DELA. Yarden is sterker in het noorden en westen van het land terwijl DELA sterk vertegenwoordigt is in het zuiden. Over het hele land zijn beide verzekeraars samen goed vertegenwoordigd. Doeve voegt eraan toe “We zijn beide ledenorganisaties en we spreken dus elkaars taal”.

Wat betekent de overname van Yarden voor de polishouders?

Voor de Yarden polishouders zal er voorlopig niets veranderen. De polis loopt gewoon door en volgens DELA kunnen de nabestaanden rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. DELA komt de polishouders de komende 10 jaar tegemoet doordat nabestaanden niets hoeven bijbetalen indien er een uitvaart verzorgd zal worden.

DELA grootste uitvaartverzekeraar

DELA en Ardanta zijn op het moment de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland. Met de overname van Yarden is DELA nu de absolute marktleider en laat verzekeraar Monuta ver achter zich. Nu DELA uitvaartverzekeraar Yarden overneemt zal de klandizie niet alleen uit Nederlandse polishouders bestaan. Er komen 900.000 polishouders uit Duitsland en België bij.

DELA betaald geen overnamesom

DELA helpt Yarden door de verzekeraar over te nemen, er zal dan ook geen overnamesom betaald worden. DELA zal om Yarden te beschermen wel een half miljard aan eigen vermogen reserveren. Yarden zal de komende 10 jaar als merk blijven bestaan.

Yarden klanten beschermd
In deze 10 jaar zullen Yarden klanten beschermd worden tegen kostenstijgingen die anders voor hun rekening zouden komen als zij in deze periode zouden komen te overlijden. Yarden klanten zullen gevraagd worden om de polis over te zetten naar DELA. Het uiteindelijke doel is dat iedereen straks een DELA uitvaartpolis heeft. Dit zal niet in 10 jaar gebeuren maar er kan gerust een generatie overheen gaan.

Yarden problemen

Yarden is de afgelopen jaren in de financiële problemen gekomen doordat de afgesloten naturapolissen waarbij er een pakket aan diensten en producten geleverd wordt niet kostendekkend waren. Een groep Yarden klanten betaalde geen premie meer en bij de rest groeide de premie niet mee. De alsmaar groeiende uitvaartkosten deden Yarden in de problemen komen. Van 380.000 uitvaartverzekeringen werd de waarde bevroren.

Enkele maanden geleden werden DELA en Ardanta al benaderd om Yarden over te nemen maar destijds was er geen interesse.

Herstelplan

Yarden kwam begin juli met een herstelplan. Hierdoor zouden de extra kosten voor rekening van de klant komen in plaats van Yarden. De reserves van Yarden stonden daardoor minder onder druk. Yarden bleef op zoek naar een overnamekandidaat aangezien Yarden met de lage reserves niet risicovol kon beleggen. Het resultaat op de beleggingen was te laag.

Codenaam Geldrop

Onder codenaam Geldrop werd achter de schermen gewerkt aan de overname van Yarden door DELA. De codenaam Geldrop (hier staat een crematorium van Yarden dat het dichtst bij het DELA hoofdkantoor staat). DELA kreeg interesse nadat Yarden het herstelplan had gepresenteerd. De overname is een grote stap en DELA polishouders mogen niet benadeeld worden, aldus Doeve.

Geen DELA kapitaal naar Yarden polissen

Er zal geen geld van DELA klanten naar Yarden worden overgeheveld. Wel zal de solvabiliteit van DELA dalen van 373% (eind 2018) naar 269% als percentage van de vereiste reserves. Ondanks de daling is dit percentage nog altijd hoger dan vergelijkbare verzekeraars. Het solvabiliteitsratio van Yarden was door de problemen gezakt naar 26%.

Voordeel DELA polishouders
Voor DELA polishouders is de overname een voordeel aangezien de kosten worden verlaagd door de gezamelijke inkoop. Ook doordat crematoria van Yarden gebruikt gaan worden zullen de kosten omlaag gaan. Uiteindelijk zullen de opbrengsten van DELA stijgen en in de vorm van een winstdeling ten goede komen aan de leden.

Wat betekent dit voor het personeel?

Yarden heeft zijn hoofdkantoor is Almere en DELA heeft Eindhoven als thuisbasis. Deze twee kantoren zullen samengevoegd worden en niet iedereen zal de overstap van Almere naar Eindhoven (willen) maken. Er zullen dan ook ontslagen vallen, het gaat om staffuncties. Bij de uitvaartverzorging zullen er weinig of geen ontslagen vallen. Over hoeveel personeelsleden er meeverhuizen is op het moment nog niets bekend.

Vereniging Yarden
De vrijwilligersorganisatie Vereniging Yarden welke het taboe rond de dood bespreekbaar maakt(e) blijft overigens als enige onder de naam Yarden bestaan. Wel zal de Vereniging Yarden ook onder de vleugels van DELA komen te vallen.


Yarden polis

Yarden bevriest waarde uitvaartverzekering

Yarden in financiële problemen

Uitvaartverzekeraar Yarden gaat vanaf 2020 de waarde van 380.000 uitvaartverzekeringen bevriezen, het gaat hierbij om de naturapolis. De klanten van Yarden zijn inmiddels per brief van de wijziging op de hoogte gebracht. De maatregel hing al in de lucht aangezien er in april van dit jaar bekend werd gemaakt dat de verzekeraar in financiële problemen verkeerd.

Wat is er mis gegaan?

Bij Yarden kunnen klanten terecht voor een naturapolis, dat betekent dat de klant verzekerd is voor de producten en diensten voor de uitvaart. U moet hierbij denken aan de kist, het rouwvervoer, de huur van de aula en alles wat er bij een begrafenis of crematie komt kijken. Voor de nabestaanden biedt de naturapolis veel zekerheid.

Yarden in problemen door gestegen uitvaartkosten

De verzekeraar betaalt alle diensten ongeacht of de uitvaartkosten zijn gestegen. Door de inflatie stijgen de uitvaartkosten jaarlijks en daar is het mis gegaan voor Yarden. De inkomsten kunnen de kosten van de flink gestegen uitvaartkosten niet meer dekken.

Maximumvergoeding per uitvaart
Daarom komt Yarden nu met een maximumvergoeding per uitvaart, deze is afhankelijk van het verzekeringspakket. Als de begrafenis of crematie duurder uitvalt dan het vooraf afgesproken bedrag dan moeten de nabestaanden bijbetalen. Alle kostenstijgingen door de inflatie vanaf 2020 zullen door de verzekerde betaald moeten worden. Het gaat hierbij om 380.000 verzekerde van de in totaal 1,4 klanten van Yarden.

De verzekerden welke getroffen worden zijn diegene die de pakketverzekering met vaste premie hebben afgesloten.

Waarom bevriest Yarden de polissen?

Bij het afsluiten van de natura uitvaartverzekeringen is destijds te weinig rekening gehouden met de kostenstijgingen. De voorlopers van Yarden gingen er vanuit dat de rente niet zou dalen en dat de kosten van de gemiddelde uitvaart niet zou stijgen. Het inkomen van de verzekeraar zou constant blijven en daarmee zouden de kosten voor de begrafenissen en crematies voldaan kunnen worden. Bij Yarden was het mogelijk om een all-inclusive pakket af te sluiten tegen een lage premie.

De Nederlandsche Bank
Het liep allemaal heel anders, de rente is bijna gedaald tot 0 procent en de uitvaartkosten zijn flink gestegen. Daar bovenop zijn de regels omtrent de financiële reserves waar een verzekeraar aan moet voldoen ook nog eens flink aangescherpt. Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de natura verzekering een blok aan het been van Yarden is geworden. Het kapitaal wat Yarden in kas moet hebben om aan de verplichtingen te kunnen voldoen is dermate hoog dat het bedrijf dreigt om te vallen.

De voorwaarden van de naturapolis zijn onder druk van De Nederlandsche Bank herzien.

Wat betekent dit allemaal?

De polissen van de ruim 380.000 verzekerden dreigen te weinig waard te worden. Deze verzekerden zijn genoodzaakt een deel van de uitvaart zelf te bekostigen of er zou een extra verzekering afgesloten moeten worden.

De gemiddelde waarde van de polissen is nu 3200 euro. Als dit de waarde is van een uitvaart in 2020 dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • De kosten voor een uitvaart zullen met 1,75 procent per jaar stijgen
  • In 2030 zou een uitvaart 3.873 euro kosten
  • Het resterende bedrag 673 euro zou de klant moeten bijbetalen/bijverzekeren of er zouden producten geschrapt moeten worden

Yarden geeft de klant nu de onderstaande keuzes:

  • De verzekerde kan zelf sparen voor de hogere kosten
  • De polis kan worden opgezegd
  • De verzekerde wacht het af. (Hierbij zal er bij overlijden overleg plaats vinden met de nabestaanden over de eventuele hogere kosten)

Hebben nieuwe klanten hier ook last van?

Nee, voor nieuwe klanten is deze regel niet van toepassing. Het gaat alleen om bestaande klanten die een pakketverzekering tegen een vaste premie hebben afgesloten.


Uitvaartverzekering

DELA en Monuta het meest populair

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA zijn het meest populair volgens de consument. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek welke is uitgevoerd door WUA onder 200 consumenten. Het onderzoek richt zich op het oriëntatieproces via de mobiel. DELA staat op nummer 1 met 83 punten gevolgd door Monuta met 82 punten en Yarden sluit de top 3 af met 81 punten. Ondanks dat de grote uitvaartverzekeraars in de top 3 staan is het Ardanta welke de hoogste conversie behaald.

De Top 3

De grote 3 staan al jaren in de top 3 en wisselen onderling van positie. Zo stond Monuta vorig jaar op nummer 1 en hebben de consumenten zo kwam naar voren uit het onderzoek veel vertrouwen in het merk Monuta. Men verwacht bij Monuta een hoge service en men waardeert de contactmogelijkheden van deze uitvaartverzekeraar. Tussen de Top 3 en de andere verzekeraars zit een groot gat, na Yarden volgen Klaverblad (58 punten), Ardanta (51 punten) en Nuvema (49 punten).

Naast Monuta straalt ook Ardanta veel vertrouwen uit zo blijkt uit het onderzoek. Ardanta doet het dan ook beter dan de grote 3 verzekeraars als het op conversie aankomt.

Kapitaalverzekering

60 procent van de consumenten heeft een kapitaalverzekering afgesloten. Bij deze verzekering zullen de nabestaanden een geldbedrag ontvangen welke vrij te besteden is aan de uitvaart. 40 procent heeft een naturaverzekering, hiermee zijn de producten en diensten voor de uitvaart verzekerd.

Bron: WUA


Nibud uitvaartkosten

Uitvaartkosten te laag ingeschat

Nederlanders blijken niet goed op de hoogte over de kosten van een uitvaart en de dekking van hun uitvaartverzekering, dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De respondenten wisten niet of niet goed wat een uitvaartverzekering precies dekt. De kosten van de uitvaart zijn gemiddeld €7.500,- maar deze worden €1.500,- te laag ingeschat. Wat tot gevolg heeft dat de nabestaanden voor de overige kosten moeten opdraaien. Het is dan ook goed dat het Nibud dit heeft onderzocht, het laat maar weer eens zien dat het afsluiten van een uitvaartverzekering geen overbodige luxe is.

Onderzoek Nibud

Het Nibud heeft 994 mensen tussen de 18 en 70 jaar online enkele vragen laten beantwoorden. Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre men op de hoogte is van de kosten voor een uitvaart en wat de uitvaartverzekering dekt. Ruim 60 procent wilde niet dat de nabestaanden zou moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Terwijl dit wel voor een groot deel van de respondenten zou moeten, aangezien ze te laag zijn verzekerd.

Het Nibud kwam tot dit onderzoek nadat er signalen binnen kwamen dat veel consumenten niet op de hoogte zijn van de uitvaartkosten. Uitvaartverzekeraar Yarden bevestigde dit nog eens door te vermelden dat veel van hun klanten onderverzekerd waren. Het Nibud heeft als missie om de financiële zelfredzaamheid van consumenten te vergroten.

Uitvaartverzekering onderzoek Nibud

Onderverzekerd

70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten maar uit onderstaande feiten blijkt dat men niet goed op de hoogte is:

  • Bijna de helft van de verzekerde is onderverzekerd waardoor de uitvaart niet geheel gedekt zal worden
  • 20 procent heeft zich verzekerd voor een bedrag van ongeveer €5.000,-
  • 25 procent is verzekerd voor een bedrag tussen de €5.000,- en €7.500,-

Geen idee voor welk bedrag

En dan is er nog een groep (een derde) die niet weet voor welk bedrag ze zijn verzekerd.
Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten verwacht bijna 25 procent zelf genoeg geld te hebben gespaard om daarmee hun uitvaart te kunnen bekostigen.

Kennis uitvaartverzekering beperkt

Dat de uitvaartverzekering voor veel mensen vrij ingewikkeld is, dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. Van de respondenten weet een grote groep niet precies wat een uitvaartverzekering precies inhoudt. Een kwart van de respondenten weet niet welk type uitvaartverzekering er is afgesloten. En dit ondanks dat Nederlanders er bekend om staan zich goed te verzekeren en voor te bereiden.

Een groot gedeelte van de respondenten zegt een uitvaartverzekering af te sluiten om de nabestaanden niet met de kosten van de uitvaart achter te willen laten. En men voegt er aan toe dat het een bepaalde rust met zich meebrengt als dit goed geregeld is.

Overstappen
Van de mensen die wel een uitvaartverzekering hebben afgesloten gaf 12 procent aan dat ze wel eens hebben overwogen over te stappen naar een andere verzekeraar. 58 procent heeft een uitvaartverzekering om de nabestaanden niet met de kosten achter te laten.

Manieren om uitvaart te bekostigen

Er zijn buiten het afsluiten van een uitvaartverzekering ook andere manieren om een uitvaart te bekostigen:

1. Sparen via een spaarrekening
Hiervoor moet wel de discipline opgebracht worden om het gespaarde bedrag niet voor andere doeleinden te gebruiken.

2. Uitvaartdeposito
Met een uitvaartdeposito wordt eenmalig een groot bedrag gestort. Dit kan gedaan worden bij een uitvaartverzekeraar of bij een speciaal fonds. Deze mogelijkheid wordt vaak gebruikt door oudere mensen met een flink vermogen. Zij willen op latere leeftijd toch nog alles goed regelen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een groot misverstand is nog steeds dat veel mensen (ruim 40 procent) denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart dekt. Terwijl een overlijdensrisicoverzekering er is om inkomensverlies op te vangen.

Natura uitvaartverzekering

Van de ondervraagden denkt een derde dat als men een natura uitvaartverzekering heeft afgesloten er een geldbedrag uitgekeerd zal worden aan de nabestaanden. Bij de natura verzekering worden de producten en diensten gefinancierd. Bij een kapitaalverzekering zal er overigens wel een geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

Op de vraag of een uitvaartverzekering altijd de hele uitvaart zal dekken denkt een kwart dat dit het geval is. Terwijl een uitvaartverzekering voor een bepaald bedrag wordt afgesloten. En dit kan voldoende zijn maar als dit voor een bedrag van bijvoorbeeld €5.000,- is, dan is dit in de meeste gevallen te laag.

Van de respondenten heeft 36 procent een naturaverzekering afgesloten, de kapitaalverzekering is door 14 procent afgesloten gevolgd door de combinatie natura en kapitaal met 13 procent. Een overlijdensrisicoverzekering is door 12 procent afgesloten en 1 procent heeft zich op een andere manier verzekerd. 25 procent geeft aan niet te weten hoe hij of zij is verzekerd tegen de kosten van hun uitvaart.

Type Uitvaartverzekering

Begraven of cremeren

Van de ondervraagden wil bijna de helft worden gecremeerd. Een crematie is in de meeste gevallen goedkoper dan begraven. Ondanks dat men de kosten te laag inschat lieten de respondenten weten dat begraven duurder is (6.900 euro) dan cremeren (6.100 euro). Dit blijkt dus in beide gevallen te weinig te zijn.

Geen vermogen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bijna de helft van de Nederlanders geen spaargeld heeft (5000 euro of meer). Hieruit kan worden opgemaakt dat de niet-verzekerden en de mensen die zijn onderverzekerd geen reserve hebben om de uitvaart mee te bekostigen.

20 procent van de respondenten gaf aan niet verzekerd te zijn en ook geen geld te hebben om een uitvaart mee te bekostigen of het geld uit een verzekering te kunnen halen. Verder wist 6 procent niet of ze wel of niet verzekerd zijn. De verzekerden respondenten komen voor een groot deel uit de oudere leeftijdscategorie.

Uitvaartverzekeraars

Als we bovenstaande lezen ligt er een behoorlijke taak voor de uitvaartverzekeraars om de consument goed te informeren over hun producten. De onwetendheid weg nemen kan een hoop ellende besparen en tevens kunnen de verzekeraars hier nieuwe klanten mee binnen halen. Een uitvaartverzekeraar die hier al mee bezig is, is Monuta met de Bewust verzekerd campagne. Monuta probeert met deze campagne de consument bewust te maken van de kosten welke een uitvaart met zich mee brengt. Uiteraard heeft de consument meteen de mogelijkheid een passende uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta.

Uitvaartkosten bereken

Als u zelf ook niet precies weet wat de kosten van een uitvaart ongeveer zullen zijn, dan kunt u deze simpel berekenen. Als u globaal weet wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart dan kunt u hier de uitvaartkosten berekenen. Op deze manier sluit u ook een passende begrafenisverzekering af.

Bron: Nibud.nl


uitvaartverzekering

Afsluiten van een uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartverzekering vergelijken, uitvaartverzekering afsluiten.... we denken er het liefst nog lang niet aan en daarom is het ook een verzekering waar mensen niet vaak over praten. Toch is het verstandig om even wat tijd vrij te maken om een verzekering af te sluiten welke de kosten van uw uitvaart dekt. Zonder uitvaartverzekering zullen uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven en dat is geen fijne gedachte.

Uitvaartverzekering vergelijken

De meeste mensen die op zoek gaan naar een geschikte uitvaartverzekering doen dit voor de eerste keer. En als ze het op de juiste manier doen dan is het ook meteen de laatste keer, u sluit een uitvaartverzekering in de meeste gevallen maar één keer in uw leven af. Maar de grote vraag is, wat is de juiste uitvaartverzekering? Wat voor de ene persoon een goede uitvaartverzekering is dat hoeft voor u niet zo te zijn. Iedereen heeft namelijk zijn eigen wensen als het gaat om zijn of haar uitvaart. Er zijn natuurlijk wel enkele punten waar u rekening mee dient te houden bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen. Door even de tijd te nemen en de punten na te lopen is de kans dat u voor u de beste uitvaartverzekering afsluit aanmerkelijk groter. U heeft er niets aan als u na verloop van tijd moet overstappen of uw uitvaartverzekering moet afkopen.

Goedkope uitvaartverzekering
Bent u op zoek naar een goedkope uitvaartverzekering of heeft u liever een heel uitgebreide uitvaart en mag het wat u betreft best wat meer kosten? U zult begrijpen hoe meer wensen u heeft met betrekking tot uw uitvaart hoe meer premie u zult betalen. Begraven is in de meeste gevallen ook duurder dan dat u zich laat cremeren. En wat zijn bijvoorbeeld de kosten bij een crematie en wat bent u kwijt voor een begrafenis? De kosten van een uitvaart kunnen erg uiteen lopen en dit alles heeft te maken met uw uitvaartwensen maar ook met de plaats (gemeente) waar u begraven wenst te worden. Voor een goedkope uitvaartverzekering moet u dus kijken waar u de minste premie betaalt en waar u toch een uitvaartverzekering afsluit welke aan uw wensen voldoet.

Soort uitvaartverzekering

Nadat u heeft bepaald of u een goedkope uitvaartverzekering wilt of toch liever een uitgebreide komt de volgende vraag naar boven. Wat voor soort uitvaartverzekering zou u willen afsluiten? Eigenlijk zijn er twee soorten verzekeringen welke het meest populair zijn in Nederland. Het gaat dan om de natura uitvaartverzekering en de kapitaal verzekering.

Natura uitvaartverzekering
Bij de natura uitvaartverzekering sluit u een verzekering af die er voor zorgt dat de producten en diensten voor uw uitvaart bekostigd worden. Deze verzekering is erg populair aangezien uw nabestaanden in dit geval weinig meer hoeven te regelen nadat u bent overleden. Na het overlijden zal de uitvaartverzekeraar worden ingelicht en de uitvaartverzorger zal samen met uw nabestaanden uw uitvaart doornemen en regelen. De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat alles zo verloopt zoals u het heeft gewenst. En mogelijk hebt vastgelegd in de wilsbeschikking.

Kapitaal verzekering
Zoals de naam al doet vermoeden bouwt u met de kapitaal verzekering een kapitaal op wat zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden nadat u bent overleden. Uw nabestaanden kunnen hiermee uw uitvaart regelen en bekostigen. Hier moet wel bij vermeld worden dat uw nabestaanden niet verplicht zijn om dit te doen. Maar normaal gesproken gaan de nabestaanden naar een uitvaartverzorger welke uw uitvaart zal gaan verzorgen. Bij deze vorm van verzekeren komt dus meer werk voor de nabestaanden kijken. Maar ondanks dat is ook de kapitaal uitvaartverzekering een veel afgesloten verzekering.

Afsluiten

Als u eenmaal weet welk soort uitvaartverzekering het beste bij uw wensen aansluit is het tijd om de uitvaartverzekering te gaan afsluiten. U zult nu de uitvaartverzekeraars moeten vergelijken. U moet hierbij rekening houden met de premie welke u gaat betalen maar uiteraard ook met de voorwaarden van de verzekeraar. In Nederland zijn enkele grote uitvaartverzekeraars actief en deze hebben al vele jaren ervaring. Zo kunt u zich verzekeren bij Monuta, DELA, Yarden of Ardanta. Ondanks dat alle verzekeraars goed zijn in hetgeen wat ze doen, hebben ze wel allemaal hun eigen uitvaartproducten. Bij de één kunt u bijvoorbeeld alleen terecht voor de natura verzekering en bij een ander is dit de kapitaal verzekering.

Wat voor u de beste uitvaartverzekering is daar komt u alleen achter door de uitvaartverzekeraars en de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Neem daar de tijd voor en voorkom hiermee dat u onbewust de verkeerde keuze maakt.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.