Overname Yarden door DELA

Coöperatie DELA wil het in financiële nood verkerende Yarden overnemen. Door de overname van Uitvaartorganisatie Yarden zal DELA met 5,5 miljoen polishouders en 55.000 uitvaarten de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland worden. Een op de drie uitvaarten in Nederland zal straks verzorgd worden door DELA.

Overname in 2022 afgerond

Het personeel van de twee uitvaartverzekeraars is vanmorgen op de hoogte gesteld van de overname die begin 2020 gestart zal worden en in 2022 afgerond moet zijn. De overname komt niet als grote verrassing aangezien Yarden een overnamekandidaat zocht en DELA de beste financiële positie hier voor heeft. De Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank moeten nog wel hun goedkeuring geven voor de overname.

Samen vormen we een sterker collectief

DELA bestuursvoorzitter Edzo Doeve zegt “Samen vormen we een sterker collectief” en “Wij kunnen Yarden helpen omdat we voldoende kapitaal hebben”. Yarden is een perfecte aanvulling voor uitvaartverzekeraar DELA. Yarden is sterker in het noorden en westen van het land terwijl DELA sterk vertegenwoordigt is in het zuiden. Over het hele land zijn beide verzekeraars samen goed vertegenwoordigd. Doeve voegt eraan toe “We zijn beide ledenorganisaties en we spreken dus elkaars taal”.

Wat betekent de overname van Yarden voor de polishouders?

Voor de Yarden polishouders zal er voorlopig niets veranderen. De polis loopt gewoon door en volgens DELA kunnen de nabestaanden rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. DELA komt de polishouders de komende 10 jaar tegemoet doordat nabestaanden niets hoeven bijbetalen indien er een uitvaart verzorgd zal worden.

DELA grootste uitvaartverzekeraar

DELA en Ardanta zijn op het moment de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland. Met de overname van Yarden is DELA nu de absolute marktleider en laat verzekeraar Monuta ver achter zich. Nu DELA uitvaartverzekeraar Yarden overneemt zal de klandizie niet alleen uit Nederlandse polishouders bestaan. Er komen 900.000 polishouders uit Duitsland en België bij.

DELA betaald geen overnamesom

DELA helpt Yarden door de verzekeraar over te nemen, er zal dan ook geen overnamesom betaald worden. DELA zal om Yarden te beschermen wel een half miljard aan eigen vermogen reserveren. Yarden zal de komende 10 jaar als merk blijven bestaan.

Yarden klanten beschermd

In deze 10 jaar zullen Yarden klanten beschermd worden tegen kostenstijgingen die anders voor hun rekening zouden komen als zij in deze periode zouden komen te overlijden. Yarden klanten zullen gevraagd worden om de polis over te zetten naar DELA. Het uiteindelijke doel is dat iedereen straks een DELA uitvaartpolis heeft. Dit zal niet in 10 jaar gebeuren maar er kan gerust een generatie overheen gaan.

Yarden problemen

Yarden is de afgelopen jaren in de financiële problemen gekomen doordat de afgesloten naturapolissen waarbij er een pakket aan diensten en producten geleverd wordt niet kostendekkend waren. Een groep Yarden klanten betaalde geen premie meer en bij de rest groeide de premie niet mee. De alsmaar groeiende uitvaartkosten deden Yarden in de problemen komen. Van 380.000 uitvaartverzekeringen werd de waarde bevroren.
Enkele maanden geleden werden DELA en Ardanta al benaderd om Yarden over te nemen maar destijds was er geen interesse.

Herstelplan

Yarden kwam begin juli met een herstelplan. Hierdoor zouden de extra kosten voor rekening van de klant komen in plaats van Yarden. De reserves van Yarden stonden daardoor minder onder druk. Yarden bleef op zoek naar een overnamekandidaat aangezien Yarden met de lage reserves niet risicovol kon beleggen. Het resultaat op de beleggingen was te laag.

Codenaam Geldrop

Onder codenaam Geldrop werd achter de schermen gewerkt aan de overname van Yarden door DELA. De codenaam Geldrop (hier staat een crematorium van Yarden dat het dichtst bij het DELA hoofdkantoor staat). DELA kreeg interesse nadat Yarden het herstelplan had gepresenteerd. De overname is een grote stap en DELA polishouders mogen niet benadeeld worden, aldus Doeve.

Geen DELA kapitaal naar Yarden polissen

Er zal geen geld van DELA klanten naar Yarden worden overgeheveld. Wel zal de solvabiliteit van DELA dalen van 373% (eind 2018) naar 269% als percentage van de vereiste reserves. Ondanks de daling is dit percentage nog altijd hoger dan vergelijkbare verzekeraars. Het solvabiliteitsratio van Yarden was door de problemen gezakt naar 26%.

Voordeel DELA polishouders

Voor DELA polishouders is de overname een voordeel aangezien de kosten worden verlaagd door de gezamelijke inkoop. Ook doordat crematoria van Yarden gebruikt gaan worden zullen de kosten omlaag gaan. Uiteindelijk zullen de opbrengsten van DELA stijgen en in de vorm van een winstdeling ten goede komen aan de leden.

Wat betekent dit voor het personeel?

Yarden heeft zijn hoofdkantoor is Almere en DELA heeft Eindhoven als thuisbasis. Deze twee kantoren zullen samengevoegd worden en niet iedereen zal de overstap van Almere naar Eindhoven (willen) maken. Er zullen dan ook ontslagen vallen, het gaat om staffuncties. Bij de uitvaartverzorging zullen er weinig of geen ontslagen vallen. Over hoeveel personeelsleden er meeverhuizen is op het moment nog niets bekend.

Vereniging Yarden

De vrijwilligersorganisatie Vereniging Yarden welke het taboe rond de dood bespreekbaar maakt(e) blijft overigens als enige onder de naam Yarden bestaan. Wel zal de Vereniging Yarden ook onder de vleugels van DELA komen te vallen.

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m