Uitvaartkosten te laag ingeschat

Nederlanders blijken niet goed op de hoogte over de kosten van een uitvaart en de dekking van hun uitvaartverzekering, dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De respondenten wisten niet of niet goed wat een uitvaartverzekering precies dekt. De kosten van de uitvaart zijn gemiddeld €7.500,- maar deze worden €1.500,- te laag ingeschat. Wat tot gevolg heeft dat de nabestaanden voor de overige kosten moeten opdraaien. Het is dan ook goed dat het Nibud dit heeft onderzocht, het laat maar weer eens zien dat het afsluiten van een uitvaartverzekering geen overbodige luxe is.

Onderzoek Nibud

Het Nibud heeft 994 mensen tussen de 18 en 70 jaar online enkele vragen laten beantwoorden. Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre men op de hoogte is van de kosten voor een uitvaart en wat de uitvaartverzekering dekt. Ruim 60 procent wilde niet dat de nabestaanden zou moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Terwijl dit wel voor een groot deel van de respondenten zou moeten, aangezien ze te laag zijn verzekerd.

Het Nibud kwam tot dit onderzoek nadat er signalen binnen kwamen dat veel consumenten niet op de hoogte zijn van de uitvaartkosten. Uitvaartverzekeraar Yarden bevestigde dit nog eens door te vermelden dat veel van hun klanten onderverzekerd waren. Het Nibud heeft als missie om de financiële zelfredzaamheid van consumenten te vergroten.
Uitvaartverzekering onderzoek Nibud

Onderverzekerd

70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten, maar uit onderstaande feiten blijkt dat men niet goed op de hoogte is:

  • Bijna de helft van de verzekerde is onderverzekerd waardoor de uitvaart niet geheel gedekt zal worden
  • 20 procent heeft zich verzekerd voor een bedrag van ongeveer €5.000,-
  • 25 procent is verzekerd voor een bedrag tussen de €5.000,- en €7.500,-

Geen idee voor welk bedrag

En dan is er nog een groep (een derde) die niet weet voor welk bedrag ze zijn verzekerd.
Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten verwacht bijna 25 procent zelf genoeg geld te hebben gespaard om daarmee hun uitvaart te kunnen bekostigen.

Kennis uitvaartverzekering beperkt

Dat de uitvaartverzekering voor veel mensen vrij ingewikkeld is, dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. Van de respondenten weet een grote groep niet precies wat een uitvaartverzekering precies inhoudt. Een kwart van de respondenten weet niet welk type uitvaartverzekering er is afgesloten. En dit ondanks dat Nederlanders er bekend om staan zich goed te verzekeren en voor te bereiden.

Een groot gedeelte van de respondenten zegt een uitvaartverzekering af te sluiten om de nabestaanden niet met de kosten van de uitvaart achter te willen laten. En men voegt er aan toe dat het een bepaalde rust met zich meebrengt als dit goed geregeld is.

Overstappen
Van de mensen die wel een uitvaartverzekering hebben afgesloten gaf 12 procent aan dat ze wel eens hebben overwogen over te stappen naar een andere verzekeraar. 58 procent heeft een uitvaartverzekering om de nabestaanden niet met de kosten achter te laten.

Manieren om uitvaart te bekostigen

Er zijn buiten het afsluiten van een uitvaartverzekering ook andere manieren om een uitvaart te bekostigen:
1. Sparen via een spaarrekening
Hiervoor moet wel de discipline opgebracht worden om het gespaarde bedrag niet voor andere doeleinden te gebruiken.
2. Uitvaartdeposito
Met een uitvaartdeposito wordt eenmalig een groot bedrag gestort. Dit kan gedaan worden bij een uitvaartverzekeraar of bij een speciaal fonds. Deze mogelijkheid wordt vaak gebruikt door oudere mensen met een flink vermogen. Zij willen op latere leeftijd toch nog alles goed regelen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een groot misverstand is nog steeds dat veel mensen (ruim 40 procent) denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart dekt. Terwijl een overlijdensrisicoverzekering er is om inkomensverlies op te vangen.

Natura uitvaartverzekering

Van de ondervraagden denkt een derde dat als men een natura uitvaartverzekering heeft afgesloten er een geldbedrag uitgekeerd zal worden aan de nabestaanden. Bij de natura verzekering worden de producten en diensten gefinancierd. Bij een kapitaalverzekering zal er overigens wel een geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

Op de vraag of een uitvaartverzekering altijd de hele uitvaart zal dekken denkt een kwart dat dit het geval is. Terwijl een uitvaartverzekering voor een bepaald bedrag wordt afgesloten. En dit kan voldoende zijn maar als dit voor een bedrag van bijvoorbeeld €5.000,- is, dan is dit in de meeste gevallen te laag.

Van de respondenten heeft 36 procent een naturaverzekering afgesloten, de kapitaalverzekering is door 14 procent afgesloten gevolgd door de combinatie natura en kapitaal met 13 procent. Een overlijdensrisicoverzekering is door 12 procent afgesloten en 1 procent heeft zich op een andere manier verzekerd. 25 procent geeft aan niet te weten hoe hij of zij is verzekerd tegen de kosten van hun uitvaart.

Type Uitvaartverzekering

Begraven of cremeren

Van de ondervraagden wil bijna de helft worden gecremeerd. Een crematie is in de meeste gevallen goedkoper dan begraven. Ondanks dat men de kosten te laag inschat lieten de respondenten weten dat begraven duurder is (6.900 euro) dan cremeren (6.100 euro). Dit blijkt dus in beide gevallen te weinig te zijn.

Geen vermogen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bijna de helft van de Nederlanders geen spaargeld heeft (5000 euro of meer). Hieruit kan worden opgemaakt dat de niet-verzekerden en de mensen die zijn onderverzekerd geen reserve hebben om de uitvaart mee te bekostigen.
20 procent van de respondenten gaf aan niet verzekerd te zijn en ook geen geld te hebben om een uitvaart mee te bekostigen of het geld uit een verzekering te kunnen halen. Verder wist 6 procent niet of ze wel of niet verzekerd zijn. De verzekerden respondenten komen voor een groot deel uit de oudere leeftijdscategorie.

Uitvaartverzekeraars

Als we bovenstaande lezen ligt er een behoorlijke taak voor de uitvaartverzekeraars om de consument goed te informeren over hun producten. De onwetendheid weg nemen kan een hoop ellende besparen en tevens kunnen de verzekeraars hier nieuwe klanten mee binnen halen. Een uitvaartverzekeraar die hier al mee bezig is, is Monuta met de Bewust verzekerd campagne. Monuta probeert met deze campagne de consument bewust te maken van de kosten welke een uitvaart met zich mee brengt. Uiteraard heeft de consument meteen de mogelijkheid een passende uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta.

Uitvaartkosten bereken

Als u zelf ook niet precies weet wat de kosten van een uitvaart ongeveer zullen zijn, dan kunt u deze simpel berekenen. Als u globaal weet wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart dan kunt u hier de uitvaartkosten berekenen. Op deze manier sluit u ook een passende begrafenisverzekering af.
Bron: Nibud.nl