Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering waar u nooit gebruik van hoopt te maken. U moet er namelijk niet aan denken dat u of uw geliefde plotseling zou komen te overlijden. Toch is het wel belangrijk om hier een keer bij stil te staan.

Want wat zou er gebeuren als u of uw partner overlijdt? Jullie hele leven is gebaseerd op een gezamenlijk inkomen. Jullie inkomsten, maar ook jullie uitgaven.

Overlijdensrisicoverzekering

En als één van jullie komt te overlijden valt één van de twee inkomens weg, terwijl de uitgaven gelijk blijven. Het zou vreselijk zijn als u of uw partner na het toch al immense verdriet en verlies ook nog eens financieel in de problemen raakt.

Gelukkig kunt u zo’n drama voorkomen door een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarmee laat u uw nabestaanden niet onverzorgd achter. In dit artikel leggen we u uit wat het nut van een overlijdensrisicoverzekering is, in welke gevallen u er één af kunt sluiten en wat het verschil is met een uitvaartverzekering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) dient dus om te voorkomen dat u of uw nabestaanden in de problemen komen na een overlijden. Maar hoe gaat zo’n overlijdensverzekering nu eigenlijk in zijn werk?

Kort gezegd is een overlijdensrisicoverzekering een verzekering die uitgekeerd wordt zodra de verzekerde komt te overlijden. De meest gangbare varianten zijn een levenslange kapitaalverzekering en een tijdelijke kapitaalverzekering.

Bij een levenslange kapitaalverzekering wordt er bij overlijden per definitie uitgekeerd. Het maakt dus ook niet uit wanneer de verzekerde persoon overlijdt, de uitkering vindt altijd plaats. Voor deze verzekeringsvorm kiest men vaak als begrafenisverzekering. Van het uitgekeerde geld van de levenslange kapitaalverzekering wordt dan de volledige uitvaart betaalt.

De andere optie is de tijdelijke kapitaalverzekering. Bij deze verzekering wordt bij het afsluiten ervan een bepaalde periode afgesproken. Als u of uw partner binnen deze periode komt te overlijden wordt er een bedrag uitgekeerd wat eveneens van tevoren is afgesproken. Deze tijdelijke kapitaalverzekering is de meeste gekozen overlijdensrisicoverzekering.

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Er zijn meerdere situaties mogelijk waarin het verstandig kan zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Om te beginnen kiest men hier vaak voor als nabestaandenvoorziening.

Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

Als u zou komen te overlijden zal het gemis van uw inkomen een behoorlijke financiële klap zijn voor uw partner. Ineens staat hij of zij er alleen voor. Dankzij een overlijdensrisicoverzekering heeft uw partner dan een maandelijkse uitkering. Hoe lang deze uitkering duurt en hoe hoog het uit te keren bedrag is, hangt af van wat u hebt afgesproken met de verzekeraar.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Een situatie waarin u vaak verplicht bent om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten is wanneer u samen met uw partner een huis hebt gekocht. Als één van jullie beiden komt te overlijden is de kans namelijk groot dat de ander de hypotheek met slechts één inkomen niet kan opbrengen.

Dankzij de overlijdensrisicoverzekering komt er bij het overlijden van één van jullie tweeën een bedrag vrij waarmee een deel van de hypotheek afgelost kan worden. Dit stelt de nabestaande in staat om toch in het huis te blijven wonen en niet in financiële problemen te komen. Veel hypotheek aanbieders stellen daarom als voorwaarde dat u bij het verstrekken van de hypotheek ook meteen een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Welke overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

We noemden eerder al de levenslange kapitaalverzekering en tijdelijke kapitaalverzekering. Naast deze twee hoofdsoorten kunnen we nog drie ondersoorten onderscheiden.

  • Gelijkblijvend verzekerd kapitaal
  • Lineair dalend verzekerd kapitaal
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvend verzekerd kapitaal

Het kenmerk van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat het verzekerd kapitaal tijdens de hele looptijd gelijk blijft. U bepaalt bij het aangaan van de verzekering voor welk bedrag u de verzekering afsluit.

Dit bedrag blijft vervolgens hetzelfde, wat er ook gebeurd. Bij het overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. Een reden om voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering te kiezen is dat u ervoor wilt zorgen dat uw nabestaanden een aanvulling hebben op hun inkomen.

Lineair dalend verzekerd kapitaal

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering spreekt u van tevoren een bedrag af wat ieder jaar kleiner wordt. Wat dit wil zeggen is dat hoe verder in de looptijd het overlijden plaatsvindt, hoe kleiner het uit te keren bedrag wordt.

U houdt hiermee rekening met bepaalde levensfasen. Als u verder in de looptijd bent zullen uw kinderen wellicht al uit huis zijn en voor zichzelf kunnen zorgen. Ook is het mogelijk dat de hypotheek dan al voor een groot deel afgelost is. Met andere woorden: als uw partner dan overlijdt, heeft uw minder geld nodig om het verlies aan inkomsten op te vangen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Als u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit, daalt de uitkering elk jaar met een ander bedrag. Aan het begin van de looptijd daalt het uit te keren bedrag langzamer en aan het einde van de looptijd juist sneller.

Als de verzekerde komt te overlijden wordt het bedrag uitgekeerd wat op dat moment verzekerd is. Deze overlijdensrisicoverzekering is er net als de lineair dalende verzekerd kapitaal op gericht om de afnemende financiële kosten op te vangen.

De juiste overlijdensrisicoverzekering (ORV) kiezen

Er zijn in Nederland heel wat aanbieders waarbij u een overlijdensrisicoverzekering af kunt sluiten. Het betreft hier bijna allemaal gerenommeerde en betrouwbare verzekeringsmaatschappen. De verkeerde aanbieder kunt u dus eigenlijk niet kiezen.

De premie die u moet betalen is echter wel van belang. Deze wordt vastgesteld op basis van uw persoonlijke gegevens: inkomen, geslacht, gezondheid, beroep, rookgedrag enzovoorts. Hoe hoog de premie uiteindelijk uitvalt, verschilt meestal per maatschappij.

En hoe lager de premie is, hoe minder de verzekering u kost en hoe voordeliger het uiteindelijk is. Als u een overlijdensrisicoverzekering uitkiest is het dus vooral handig om de premies van de verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken.

Verschil tussen een overlijdensrisico- en een uitvaartverzekering

Wellicht vraagt u zich af waarom u nu juist voor een overlijdensrisicoverzekering zou kiezen en niet voor een uitvaartverzekering. Beide verzekeringen keren namelijk geld uit nadat de verzekerde is overleden. Toch zijn er toch grote verschillen tussen deze verzekeringen en afhankelijk van uw situatie is het beter om voor een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering te kiezen.

Premie overlijdensrisicoverzekering
Als u al wat onderzoek heeft gedaan naar overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen is u vast al opgevallen dat de premies van een overlijdensverzekering veel lager liggen. Dit komt doordat de verzekeringen elk weer andere risico’s afdekken. De uitvaartverzekering loopt levenslang door en omdat de verzekerde uiteindelijk sterft, zal deze hoe dan ook uitgekeerd worden.

De overlijdensrisicoverzekering wordt daarentegen alleen uitgekeerd als de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Ook kan de overlijdensrisicoverzekering tot een leeftijd van maximaal 70 of 75 jaar worden afgesloten.

Zodra u deze leeftijd heeft bereikt, hebt u dus niets meer aan uw overlijdensrisicoverzekering, maar niet als u flink wat geld achter de hand hebt om de uitvaart te kunnen financieren.

Waarom zou u dan toch voor een overlijdensrisicoverzekering kiezen en niet voor een uitvaartverzekering? Dit heeft alles te maken met de reden die u hebt om de verzekering af te sluiten. De uitvaartverzekering dient uitsluitend om de uitvaart te kunnen bekostigen.

De overlijdensrisicoverzekering dient om de kosten na het overlijden van de verzekerde op te kunnen vangen. Denk hierbij aan kosten zoals een hypotheek of de huur van de woning. Zo voorkomt u dat de nabestaanden niet in het huis kunnen blijven wonen of in financiële problemen komen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering zijn niet voor iedereen gelijk. De kosten zijn afhankelijk van meerdere factoren.
Factoren die de premie bepalen zijn:

  • De hoogte van de uitkering: De hoogte van het verzekerd bedrag bepaalt mede de hoogte van de premie. Als u een hypotheek heeft lopen dan zal het verzekerde bedrag net zo hoog zijn als de hypotheekschuld.
  • Uw leeftijd: Uw leeftijd heeft veel invloed op de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Net als bij het afsluiten van een uitvaartverzekering geldt ook bij deze verzekering hoe jonger u bent op het moment van afsluiten, hoe lager de premie.
  • Looptijd: Zodra u een overlijdensrisicoverzekering afsluit moet u een looptijd bepalen. Hoe langer de looptijd hoe hoger de premie. De verzekeraar loopt namelijk een groter risico bij een langere looptijd.

Bij het afsluiten moet u aangeven of u rookt of de laatste 2 jaar heeft gerookt. Als niet-roker krijgt u bij alle verzekeraars een flinke korting op de premie.

Gemiddelde kosten overlijdensrisicoverzekering

Leeftijd Looptijd Verzekerd bedrag Premie
21 jaar 10 jaar € 250.000,- € 7,53
50 jaar 10 jaar € 250.000,- € 42,83
60 jaar 10 jaar € 250.000,- € 106,23

Conclusie

Zoals u hebt kunnen lezen in dit artikel is een overlijdensrisicoverzekering in bepaalde situaties enorm nuttig en soms zelfs verplicht. Het is verstandig om te kijken of zo’n verzekering in uw geval verstandig is.

Want over de dood nadenken is natuurlijk niet prettig, u wilt er wel voor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. En dat is in het kort waar de overlijdensrisicoverzekering om draait.

Als u samen met uw partner een huis huurt of een huis hebt gekocht betalen jullie dit waarschijnlijk van jullie gezamenlijk inkomen. Als één van jullie beiden overlijdt, lopen deze inkomsten plotseling terug, terwijl de uitgaven gelijk blijven. Dit kan voor grote financiële problemen zorgen en tot gevolg hebben dat de achterblijvende partner niet langer in het huis kan wonen.

Geld vrij
Dankzij de overlijdensrisicoverzekering komt er na een onverhoopt overlijden geld vrij zodat de nabestaande gewoon in het huis kan blijven wonen en de onkosten kan betalen. En dat is wel zo prettig. Bovendien: veel hypotheekverstrekkers stellen als voorwaarde dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Soms is het dus zelfs een verplichting.

Een uitvaartverzekering keert ook uit na het overlijden van de verzekerde, maar dient alleen om de uitvaart te bekostigen. Als u echter een hypotheek hebt of zware lasten, heeft de nabestaande hier waarschijnlijk niet genoeg aan om zijn of haar leven voort te kunnen zetten.

Dan is een overlijdensrisicoverzekering dus een betere keus. Bent u ouder dan 70? Dan kunt u meestal geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten, en kunt u beter voor een uitvaartverzekering kiezen.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

De verzekeraars die een overlijdensrisicoverzekering aanbieden zijn eigenlijk allemaal wel betrouwbaar. Voor welke aanbieder u uiteindelijk kiest, hangt vooral af van de premie die de verzekeraar rekent. Hoe lager deze is, hoe voordeliger voor u. Overlijdensrisicoverzekering vergelijken is dus van groot belang.