Monuta met de ‘Bewust Verzekerd’ campagne

Op 3 september is uitvaartverzekeraar Monuta gestart met de ‘Bewust Verzekerd’ campagne. Met deze campagne wil Monuta de consument meer bewust maken over de dekking van hun lopende uitvaartverzekering. Een derde van alle verzekerden weet niet voor welk bedrag zij zijn verzekerd, dit is vorig jaar uit een onderzoek van het Nibud naar voren gekomen. De helft van de verzekerde personen denkt overigens onvoldoende verzekerd te zijn.

Bewust Verzekerd campagne

Monuta geeft aan een zorgplicht te hebben en wil de bij Monuta verzekerde klanten, maar ook de elders verzekerde consumenten graag goed informeren over de kosten van een uitvaart en de dekking van de lopende uitvaartverzekering. Via de polischeck kunnen klanten van Monuta en elders verzekerde consumenten kijken of hun uitvaartverzekering nog voldoet aan de uitvaartwensen en of de uitvaartverzekering deze wensen zal dekken. Mocht dit niet aansluiten dan kunt u als bestaande klant de polis aanpassen, maar ook als elders verzekerde klant kunt u bij Monuta een uitvaartverzekering afsluiten welke helemaal aan uw wensen voldoet.

Extra uitvaartverzekering

Als u al een uitvaartverzekering heeft lopen en u komt er via de polischeck van Monuta achter dat u onvoldoende verzekerd bent, dan kunt u ook een tweede uitvaartverzekering afsluiten. U weet dan dat u voldoende verzekerd bent tegen de kosten van uw uitvaart.

Monuta uitvaartverzekeringen

Monuta is een uitvaartverzekeraar waar u tegen een zeer gunstige premie een uitvaartverzekering kunt afsluiten. U heeft de keuze uit een pakket of een geldverzekering. Het voordeel van een uitvaartverzekering van Monuta is dat deze tussentijds altijd is aan te passen, uw uitvaartwensen kunnen immers ook wijzigen in de loop der jaren. Bovendien zijn uw kinderen tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd. Als u zich verzekerd bij Monuta dan kunt u er van op aan dat uw uitvaart geheel naar uw wensen verzorgd zal worden.
Als u een polischeck wilt doen dan kunt u dit op de website van Monuta doen.