Yarden uitvaartverzekeringen

YardenUitvaartverzekeringen helpen uw nabestaanden door een moeilijke tijd heen. U sluit hem immers voor uzelf af, maar het zijn uw nabestaanden die hier daadwerkelijk mee geholpen zijn. Een goede uitvaartverzekering neemt immers bij hen veel zorgen weg. Dit is belangrijk omdat zij in deze periode toch al genoeg te verwerken krijgen. Wanneer u een dergelijke verzekering wilt afsluiten, dan doet u dat bij een uitvaartverzekeraar. Yarden is één van de uitvaartverzekeraars in Nederland. Om meer informatie hierover te vergaren kunt u hier een aantal belangrijke punten terugvinden. Dit kan u helpen bij het maken van een verantwoorde keuze.

Het afsluiten van een verzekering

Het is belangrijk dat u uw verzekering op de juiste wijze afsluit. U wilt immers niet dat er onverwachte verrassingen optreden als u er niet meer bent. Het afsluiten van de verzekering kan via verschillende wegen worden gedaan. U kunt dit direct met Yarden zelf regelen. Dat kan zelfs telefonisch als u dat zou willen. Ook kunt u ervoor kiezen om dit via uw verzekeringstussenpersoon te laten verzorgen. Het voordeel hiervan is dat u dan weet dat Yarden door deze onafhankelijke deskundige als een goede optie voor u wordt geacht. Mogelijk is dit wat u over de streep trekt.

Bereken uw premie

Anders dan andere

Waar de meeste uitvaartverzekeraars voor verschillende opties gaan, daar doet Yarden dit anders. Bij deze onderneming is slechts één type verzekering af te sluiten voor de uitvaart. Andere verzekeraars laten de keuze open tussen een geheel verzorgde uitvaart vooraf vastleggen of het uitkeren van een verzekeringsbedrag waarvoor de uitvaart kan worden ingevuld. Dit wordt dan betaald uit dit bedrag. Yarden maakt hierin geen onderscheid. Alle opties zijn onder dezelfde verzekering gebracht. Dit maakt het overzichtelijk omdat iedereen dus dezelfde polis afsluit, maar hem anders kan invullen naar eigen inzicht. Daarbij maakt het niet uit of u een uitvaart geregeld wilt hebben of dit zelf wilt regelen.

Direct via de verzekeraar

Yarden is en organisatie die zich niet alleen op de verzekering richt. Yarden is dan ook geen bedrijf met een winstoogmerk. Het is een vereniging. Hieronder vallen zeer veel verschillende takken. Zo heeft het bijvoorbeeld verschillende uitvaartcentra en zijn er specialisten in dienst die de uitvaart kunnen verzorgen en begeleiden. Dit betekent dus dat vrijwel alles direct via de verzekeraar te regelen is. Dit scheelt dus vooral veel regelwerk tussen verschillende partijen. Alles is immers min of meer direct met elkaar verbonden. Voor een soepel verloop van een uitvaart kan dit zeer aantrekkelijk zijn. Dit is dan ook het doel hiervan.

Begeleiden van het proces

Ervaring opdoen met overlijden is eigenlijk onmogelijk. Wanneer een naaste overlijdt is het zeer confronterend dat er veel dingen geregeld moeten worden. Yarden probeert hier een belangrijke rol in te spelen. Zo kan er aan de hand van een checklist gewerkt worden. Dit klinkt misschien nogal kil, maar het kan wel helpen voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan. Uw nabestaanden moeten immers direct na het overlijden al in actie komen. Zo moet bijvoorbeeld het overlijden direct gemeld worden, de uitvaartverzorging in gang worden gezet en moeten allerlei instanties op de hoogte van het feit worden gebracht.

De invulling van de laatste wens

De verzekering van Yarden heet Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Op die manier wordt er ook met het verzekeren omgegaan. Zoals eerder aangehaald kunnen alle mogelijke vormen van een uitvaartverzekering in deze verzekering samen komen. U kunt de verzekeraar laten betalen voor uw uitvaart, u kunt het geld laten uitkeren, maar u kunt ook van beide vormen de beste voordelen nemen. Dit alles hangt uiteraard wel samen met het maximaal verzekerde bedrag. De premie is echter in alle gevallen dan ook verschillend. Dit heeft in zijn geheel te maken met de wensen die u heeft voor na uw dood.

Veranderingen aanbrengen

Wat vooral ook belangrijk is als het gaat om de uitvaartverzekering van Yarden, is de flexibiliteit. Het is immers mogelijk om tussentijds veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen. Dit is niet zo vreemd, het is namelijk heel goed mogelijk dat uw wensen gedurende uw levensloop veranderen. Omdat u verandert als persoon naar mate u ouder wordt kan het ook heel goed zijn dat wensen en ideeën die u had niet meer bij u passen. Hier kan dus rekening mee gehouden worden. Het aanpassen van de verzekering kan bijvoorbeeld ook juist het verlagen van het bedrag betekenen.

Meeverzekeren van kinderen

Er zijn ook verschillende mogelijkheden voor uw kinderen. Hoe onwaarschijnlijk het u misschien ook in de oren kan klinken, het is altijd mogelijk dat uw kind iets overkomt voor het volwassen is geworden. Het is daarom wel belangrijk dat u hier voorzorg voor treft. U kunt ervoor kiezen om uw kinderen apart te verzekeren op dezelfde wijze. U kunt er echter ook voor kiezen om uw nageslacht mee te verzekeren op uw verzekering. Zij kunnen hier tot hun 21e verjaardag op blijven staan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het meeverzekeren van een kind is gratis.

Een eigen uitvaartverzekering

Het kan gemakkelijker zijn om het kind een eigen verzekering te geven. Er moet dan weliswaar premie betaald worden, maar de verzekering is wel direct geregeld. Uw kinderen kunnen namelijk tot hun dood verzekerd blijven op deze manier. Wanneer u ze meeverzekert op uw verzekering moet u hier immers rond hun eenentwintigste verjaardag opnieuw aandacht aan gaan besteden. Zij moeten dan immers overstappen naar een eigen verzekering. Dit betekent dan dat alle zaken die u geregeld had opnieuw in orde gemaakt moeten worden. Deels ook voor uw eigen verzekering, daar moet het kind worden uitgeschreven.

Een uitvaartconsulent

Omdat Yarden een totaalaanpak nastreeft is het mogelijk om uw gehele uitvaart tot in de puntjes te verzorgen. U kunt bijvoorbeeld met de uitvaartconsulent het gesprek aangaan. Hierin kunt u alle mogelijkheden doornemen. Dit is een belangrijk gegeven. Wanneer u namelijk begint met het in orde maken van uw uitvaart heeft u waarschijnlijk geen enkel idee van wat er allemaal mogelijk is en wat u misschien zou willen. De gesprekken kunnen zeer verhelderend werken in dat opzicht. U kunt dan letterlijk alles volgens uw laatste wensen laten gebeuren. Alle afspraken worden immers schriftelijk vastgelegd voor uzelf en voor Yarden.

Naar Yarden