Uitvaartverzekering voor ouderen afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: dinsdag 18 juni 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)

Waar kunt u op hoge leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten?

Op oudere leeftijd kunt u niet meer bij iedere uitvaartverzekeraar terecht. De uitvaartverzekeraars hanteren een maximum leeftijd om u toe te laten als verzekerde.

Bij Monuta kunt u tot uw 75ste een uitvaartverzekering afsluiten en ook als u ouder dan 75 jaar bent zijn er nog mogelijkheden bij Monuta.

Bij DELA kunt u ook terecht tot uw 75ste en ook bij Lifetri kunt u tot u 75 jaar bent nog een uitvaartverzekering afsluiten.
Uitvaartverzekering voor senioren tot welke leeftijd?

 • Ardanta 76 jaar
 • DELA 75 jaar
 • Monuta 75 jaar
 • Klaverblad 70 jaar
 • Lifetri 75 jaar
 • PC Uitvaart 74 jaar

Tip: als u op latere leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Hoe langer u namelijk wacht hoe hoger de premie voor uw verzekering zal worden.

Voor- en nadelen van een uitvaartverzekering voor ouderen

Een begrafenisverzekering op oudere leeftijd afsluiten heeft zowel voor- als nadelen.

Voordelen

 • Uw uitvaart zal worden verzorgd en betaald
 • Uw nabestaanden hebben minder te regelen
 • Uw nabestaanden draaien niet voor de kosten van uw uitvaart op

Nadelen

 • De premie voor ouderen is hoger
 • Er gelden andere polisvoorwaarden
 • Minder uitvaartverzekeraars waar u terecht kunt

Hogere premie

Doordat u op hoge leeftijd een uitvaartverzekering afsluit loopt de uitvaartverzekeraar een groter risico nog niet voldoende premie geïnt te hebben als u komt te overlijden. Om dit risico te beperken zal de verzekeraar u een hogere maandpremie laten betalen.

Voorwaarden voor ouderen

Als u een uitvaartverzekering voor ouderen wilt afsluiten dan kunt u met het probleem te maken krijgen dat niet alle verzekeraars u op uw leeftijd zullen accepteren.

De verzekeraars lopen een groter risico dat een ouder persoon eerder overlijdt dan dat een jonger persoon zal overlijden.

Daardoor hebben de verzekeraars enkele regels opgesteld en zijn de premies voor ouderen hoger dan voor jongere mensen die een uitvaartverzekering willen afsluiten.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering op hoge leeftijd is een verstandige keuze. Als u zich niet verzekert tegen de kosten van uw uitvaart dan zullen uw nabestaanden hiervoor opdraaien.

Gezondheidsverklaring

De premie van de uitvaartverzekering is per persoon verschillend en is afhankelijk van de dekking, de hoogte van het verzekerde bedrag, uw gezondheid, maar ook uw leeftijd speelt een belangrijke rol.

Als u een uitvaartverzekering voor ouderen wilt afsluiten dan zult u in de meeste gevallen enkele vragen over uw gezondheid moeten beantwoorden.

Hoe gezonder u nog bent als oudere hoe lager uw premie zal zijn. Er zijn ook verzekeraars waar u geen gezondheidsverklaring hoeft af te geven, maar deze verzekeraars hanteren dan vaak carenzjaren.

Carenzjaren

Om het risico voor de verzekeraar te beperken zal deze als u op latere leeftijd een uitvaartverzekering afsluit carenzjaren instellen. Dit is een periode van meestal 2 jaar waarin u wel premie gaat betalen, maar bij een overlijden zal de verzekeraar niet of gedeeltelijk uitkeren.

Na deze periode bent u volledig gedekt tegen de kosten van uw begrafenis of crematie.

Lagere premie
Door carenzjaren in te stellen loopt de verzekeraar minder risico op vervroegd uitkeren en daardoor kunnen zij u een lagere premie berekenen.

Koopsom uitvaartverzekering

Als u de leeftijd van 75 jaar bent gepasseerd is het niet meer mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. U kunt zich nog wel verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart door middel van een koopsom uitvaartverzekering.

Eenmalig bedrag
Bij een koopsom uitvaartverzekering betaalt u geen maandelijkse premie, maar stort u eenmalig een flink bedrag. Met dit bedrag zal uw uitvaart bekostigd worden. Voor een koopsompolis kunt u terecht bij de onderstaande uitvaartverzekeraar:

 • DELA

Uitvaartkosten berekenen

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is tegenwoordig een vrij normale zaak. Vroeger werd er veel meer gespaard om de kosten van de uitvaart te dekken.

Als u zelf ook heeft gespaard dan is het belangrijk om te berekenen of het gespaarde bedrag genoeg is om uw begrafenis of crematie mee te bekostigen. Bereken zelf de kosten van uw uitvaart via onze site.

De kosten voor een crematie liggen tussen de 4.000 en 7.000 euro. De gemiddelde kosten voor een begrafenis liggen hoger, u moet rekenen op een bedrag tussen de 7.000 en de 10.000 euro.

Uitvaartdeposito

Als u 75 jaar of ouder bent en u wilt zich nog verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart dan is een uitvaartdeposito ook een optie voor u. U kunt het uitvaartdeposito vergelijken met een spaarrekening u kunt eenmalig of periodiek een bepaald bedrag storten en over dit bedrag zult u rente ontvangen.

De rente is hoger dan de rente die u op een spaarrekening zou ontvangen.

Kapitaal
Nadat u bent overleden zal het opgebouwde kapitaal worden uitgekeerd, met dit bedrag kan uw uitvaart bekostigd worden. Mocht er nog geld overblijven nadat uw begrafenis of crematie is betaald dan wordt dit gestort in een depositofonds welke op naam staat van uw partner of van een andere begunstigde.

Conclusie

Het afsluiten van een uitvaartverzekering voor ouderen is zeker mogelijk alleen moet u wel de afweging maken of het als u ouder dan 60 jaar bent nog rendabel is. Dit heeft alles te maken met de hoge premie die u na uw 60ste gaat betalen.

Bovendien krijgt u te maken met aanvullende voorwaarden.

Als u niet heeft gespaard en u wilt zich ondanks uw leeftijd toch verzekeren dan kunt u ook een koopsompolis of een uitvaartdeposito afsluiten. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de uitvaartverzekeraars hieronder om een offerte op maat aan te vragen.

Veelgestelde vragen

Bestaat er een speciale uitvaartverzekering voor ouderen?

Nee, er bestaan geen uitvaartverzekeringen voor ouderen. U kunt tot uw 76ste levensjaar een uitvaartverzekering afsluiten. Als u ouder bent dan kunt u een koopsompolis of een uitvaartdeposito openen.

Kan ik op latere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten?

Ja, u kunt tot uw 76ste een uitvaartverzekering afsluiten. Op latere leeftijd zult u wel een hogere premie gaan betalen en met aangepaste voorwaarden te maken krijgen.

Uitvaartverzekering afsluiten