Uitvaartverzekering voor ouderen afsluiten

Heeft u nog geen uitvaartverzekering afgesloten en wilt u wat meer informatie over een uitvaartverzekering voor ouderen? Een uitvaartverzekering voor senioren is een verzekering welke de kosten dekt voor uw begrafenis of crematie u wilt immers niet dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter zullen blijven. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is niet één van de meest geliefde bezigheden in het leven maar het is wel verstandig om hier even bij stil te staan.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Ook als u al wat ouder bent en nog geen begrafenisverzekering heeft afgesloten is het raadzaam om u hierin te verdiepen. U moet er rekening mee houden dat voor een begrafenisverzekering voor ouderen u wat meer premie zult betalen dan dat u op jongere leeftijd een verzekering om uw uitvaart te bekostigen had afgesloten. Om een voorbeeld te noemen bij Monuta kunt u tot uw 75ste een uitvaartverzekering afsluiten en ook als u ouder dan 75 jaar bent zijn er nog mogelijkheden bij Monuta. Bij DELA kunt u ook terecht tot uw 75ste en ook bij Yarden kunt u tot u 75 jaar bent nog een uitvaartverzekering afsluiten.

Begrafenisverzekering voor ouderen vergelijken en afsluiten

Als u een begrafenisverzekering voor ouderen wilt afsluiten dan kunt u met het probleem te maken krijgen dat niet alle verzekeraars u als oudere meteen zullen accepteren. De verzekeraars lopen een groter risico dat een ouder persoon eerder overlijdt dan dat een jonger persoon zal overlijden. Daardoor hebben de verzekeraars enkele regels opgesteld en zijn de premies voor ouderen hoger dan voor jongere mensen die een begrafenisverzekering willen afsluiten.

Gezondheidsverklaring
De premie van de uitvaartverzekering is per persoon verschillend en is afhankelijk van de dekking, de hoogte van het verzekerde bedrag, uw gezondheid maar ook uw leeftijd speelt een belangrijke rol. Als u een uitvaartverzekering voor ouderen wilt afsluiten dan zult u in de meeste gevallen enkele vragen over uw gezondheid moeten beantwoorden. Hoe gezonder u nog bent als oudere hoe lager uw premie zal zijn. Er zijn ook verzekeraars waar u geen gezondheidsverklaring hoeft af te geven maar deze verzekeraars hanteren dan vaak carenzjaren, dit is een bepaalde wachtperiode. Als u in deze wachtperiode komt te overlijden dan zal de verzekeraar niet de gehele uitvaart vergoeden.

Premie voor ouderen
Als u een uitvaartverzekering op oudere leeftijd wilt afsluiten dan zal de premie welke u maandelijks moet betalen wat hoger zijn dan dat een jonger persoon een begrafenisverzekering afsluit. De verzekeraar loopt immers een groter risico met het verzekeren van een ouder persoon.

Ouder dan 70 jaar en een uitvaartverzekering afsluiten

Als u 70 jaar of ouder bent dan zal het afsluiten van een uitvaartverzekering lastiger gaan worden, de meeste uitvaartverzekeraars hanteren namelijk een maximum leeftijd voor het afsluiten van een begrafenisverzekering.

Uitvaartdeposito
Als u 70 jaar of ouder bent en u wilt zich nog verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart dan is een uitvaartdeposito een optie voor u. U kunt het uitvaartdeposito vergelijken met een spaarrekening u kunt eenmalig of periodiek een bepaald bedrag storten en over dit bedrag zult u rente ontvangen. Nadat u bent overleden zal het opgebouwde kapitaal worden uitgekeerd, met dit bedrag kan uw uitvaart bekostigd worden. Mocht er nog geld overblijven nadat u begrafenis of crematie is betaald dan wordt dit gestort in een depositofonds welke op naam staat van uw partner of van een andere begunstigde.