Wat is een medische acceptatie?

Zodra u een begrafenisverzekering aanvraagt zal de uitvaartverzekeraar uw aanvraag beoordelen. De meeste verzekeraars zullen een medische acceptatie uitvoeren voordat ze u goedkeuren voor de uitvaartverzekering.

De medische acceptatie is een beoordeling voordat u wordt toegelaten tot de uitvaartverzekering van uw keuze. Een uitvaartverzekering is eigenlijk een levensverzekering de verzekeraar wil daarom ook weten wat uw gezondheidstoestand is om op deze manier zo weinig mogelijk risico te lopen. Door een medische acceptatie uit te voeren kan de verzekeraar een inschatting maken hoe uw gezondheidssituatie eruit ziet en aan de hand hiervan kan deze u wel of niet accepteren voor de desbetreffende uitvaartverzekering.

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering zult u enkele vragen moeten beantwoorden deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden van deze vragen kan de verzekeraar zien of er sprake is of is geweest van een ziekte of aandoening waardoor het risico op vervroegd overlijden groter is.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring dient u wel eerlijk in te vullen, als u dit namelijk niet zou doen en u komt snel nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten te overlijden dan is de kans groot dat de verzekeraar een onderzoek in zal stellen. Als achteraf blijkt dat u de gezondheidsverklaring niet eerlijk heeft ingevuld dan kan de verzekeraar besluiten om het verzekerde bedrag niet in zijn geheel uit te keren.

Als u op hoge leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten zult u altijd een gezondheidsverklaring in moeten vullen.

Mocht u niet in aanmerking komen bij een bepaalde verzekeraar of u moet een te hoge premie betalen dan kunt u altijd besluiten om u bij een andere uitvaartverzekeraar aan te melden die geen medische acceptatie uitvoert. U zult dan eerst moeten kijken welke uitvaartverzekeraars wel en geen medische acceptatie uitvoeren.