uitvaartverzekering niet op de hoogte

Groot deel Nederlanders niet op de hoogte van eigen uitvaartverzekering

Dat het afsluiten van een uitvaartverzekering belangrijk is dat weten de meeste Nederlanders wel. Dit blijkt uit het feit dat 70 procent een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Maar na het afsluiten blijkt dat er bijna niet meer omgekeken wordt naar de uitvaartpolis. Hierdoor zijn duizenden mensen mogelijk onderverzekerd.

60 procent verdiept zich niet in de uitvaartverzekering

Anders dan bij de meeste andere verzekeringen kijken we niet meer om naar de verzekering die de kosten van onze uitvaart dekt, zo blijkt uit ons onderzoek. Op de vraag of er een uitvaartverzekering is afgesloten wist ruim 85 procent een antwoord te geven. Maar als we de vraag stelde welk soort uitvaartverzekering (kapitaal of een natura verzekering) en hoe hoog de dekking is dan bleef maar liefst 60 procent ons het antwoord schuldig.

Als reden gaven de meeste mensen aan dat de begrafenisverzekering eenmalig wordt afgesloten en dat er daarna niet of nauwelijks meer naar omgekeken wordt.

De hoogte van de dekking

60 procent van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog het bedrag is wat de uitvaartverzekeraar zal uitkeren na overlijden. En dit is best zorgwekkend, want men weet dus ook niet of men is over- of onderverzekerd. Dit kan vervelende consequenties hebben voor de nabestaanden van deze verzekerden. Als een verzekerde onderverzekerd is en komt te overlijden dan zijn de nabestaanden als eerste verantwoordelijk voor de extra kosten welke er gemaakt worden.

Stijgende uitvaartkosten
De kosten voor een begrafenis of crematie stijgen elk jaar met enkele procenten. Als u dus 20 jaar geleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten voor een uitvaart van bijvoorbeeld €6.000,- dan kunnen we er wel van uitgaan dat u bent onderverzekerd. De gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig €8.500,-

Kapitaalverzekering

Het is overigens alleen bij de kapitaal verzekering belangrijk om te weten voor welk bedrag u de verzekering bent aangegaan. Bij de natura verzekering verzekerd u zich voor de producten en diensten welke nodig zijn voor de uitvaart. De natura verzekering is in alle gevallen kostendekkend.

Uitvaartverzekering met indexatie

Om niet onderverzekerd te raken kunt u een uitvaartverzekering met indexatie afsluiten. Door een indexatie toe te passen zult u altijd voldoende verzekerd blijven. De premie zal jaarlijks iets stijgen maar het uit te keren bedrag voor de uitvaart stijgt mee.

Redenen

Enkele redenen waardoor maar liefst 60 procent niet op de hoogte is van de eigen uitvaartverzekering zijn:

  • De uitvaartverzekering is ooit door de ouders afgesloten en bij het uit huis gaan is de uitvaartpolis meegenomen en daarna hebben de meeste mensen zich er niet meer in verdiept.
  • De verzekering is ooit afgesloten en men betaald periodiek premie maar verder wordt er niet meer naar de voorwaarden van de polis gekeken.

Vooral ouderen zijn niet op de hoogte

Van de mensen welke wij hebben ondervraagd blijken vooral de personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder geen idee te hebben voor welk bedrag ze zijn verzekerd. Jongeren tussen de 18 en 32 jaar zijn daarentegen veel beter op de hoogte van de uitkering en welk soort verzekering er is afgesloten. Dit is te verklaren door het feit dat de meeste jongeren zich kort geleden hebben verzekerd tegen de kosten van een uitvaart.

Uitvaartverzekering afgesloten tussen 18 en 45ste levensjaar

De meeste ondervraagden hebben de begrafenisverzekering op jonge leeftijd afgesloten. Veel ondervraagden gaven ook aan ooit door hun ouders te zijn verzekerd. Ouderen sluiten doorgaans minder snel een uitvaartverzekering af doordat de premie naarmate men ouder wordt snel oploopt.


Vind een uitvaartverzekering


welke uitvaartverzekering

Welke uitvaartverzekering past bij u?

Welke uitvaartverzekering?

Welke uitvaartverzekering past bij u? Zodra u zich verdiept in het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u merken dat er meerdere soorten uitvaartverzekeringen zijn. Zo zijn er de kapitaal verzekering, de natura verzekering, de natura sommenverzekering en de combinatie verzekering. Welke verzekering het beste bij u past, dat hangt helemaal van uw persoonlijke wensen af. Hieronder ziet u wat de eigenschappen van de verschillende verzekeringen zijn. U kunt dan zelf bepalen welke uitvaartverzekering het beste bij u past.

Kapitaal uitvaartverzekering of geldverzekering

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit dan zal na uw overlijden de verzekeraar een som geld uitkeren aan de erfgenaam. Met dit geldbedrag kan de uitvaart verzorgd worden. De erfgenaam kan de uitvaart regelen zo als u dat wenst. Er is dus een maximale vrijheid wat betreft de verzorging van uw uitvaart. U moet zich wel realiseren dat het uitgekeerde geldbedrag niet verplicht aan de uitvaart besteed hoeft te worden. Het is dus verstandig om een juiste keuze te maken als u een erfgenaam aanwijst.

De kapitaal verzekering is samen met de natura uitvaartverzekering de meest afgesloten begrafenisverzekering.


Natura uitvaartverzekering

In tegenstelling tot de kapitaal uitvaartverzekering zal de natura verzekering geen geldbedrag uitkeren maar zullen de uitvaartdiensten en uitvaartproducten worden vergoedt. U kunt dus zelf vooraf uw uitvaart regisseren door bepaalde producten en diensten af te nemen bij de uitvaartverzekeraar. De uitvaart zal worden verzorgd door de uitvaartverzekeraar of de verzekeraar keert het geld uit aan de uitvaartverzorger die de uitvaart zal regelen.

Uitvaart vooraf vastgelegd
Uw nabestaanden hebben dus geen invloed meer op de uitvaart, alles is vooraf al vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden ook weinig omkijken hebben naar de verzorging van de uitvaart. In deze rouwperiode is dit wel zo fijn. De uitvaartondernemer zal de uitvaart zo regelen als in de polis is vastgelegd. Bovendien komen de nabestaanden ook niet voor extra kosten te staan, de producten en diensten zijn namelijk allemaal gedekt. Tenzij zij extra wensen hebben dan kan dit geregeld worden maar de kosten moeten dan door de nabestaanden betaald worden.

uitvaartverzekering

Naturasommen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering welke ook steeds vaker wordt afgesloten is de naturasommen uitvaartverzekering. Hoewel dit ook een geldverzekering is zal er geen geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden. De uitvaartverzekeraar zal de uitvaart vergoeden tot het verzekerde bedrag. Bij de naturasommen uitvaartverzekering hebben de nabestaanden wel de volledige vrijheid bij het regelen van de uitvaart. Zij zullen ook zelf de uitvaartverzorger aanwijzen welke de uitvaart zal verzorgen.

Waar het bij de kapitaal verzekering niet verplicht is het uitgekeerde geld aan de uitvaart te besteden is dit wel het geval bij de naturasommen uitvaartverzekering. Deze uitvaartverzekering kenmerkt zich door de voordelen van de kapitaal- en de natura verzekering.


Combinatie uitvaartverzekering

Bij enkele uitvaartverzekeraars heeft u de mogelijkheid om een combinatie van de natura-sommen en de kapitaalverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt de combinatie uitvaartverzekering genoemd. Na overlijden zal de verzekeraar een deel van de gerelateerde diensten en producten voor de uitvaart vergoeden. Tevens zal er een geldbedrag worden uitgekeerd waar bijvoorbeeld extra uitvaart producten of diensten mee gefinancierd kunnen worden. Het extra uitgekeerde geldbedrag hoeft niet aan de uitvaart besteed te worden, net zoals bij de kapitaalverzekering waar dit ook niet verplicht is. De combinatie uitvaartverzekering is een combinatie van meerdere verzekeringen.

7 uitvaartverzekering tips

Door onderstaande tips door te lezen zal het hopelijk makkelijker worden om een uitvaartverzekering af te sluiten welke bij uw wensen aansluit.

1. Wilt u dat er na uw overlijden een geldbedrag wordt uitgekeerd of wilt u dat de producten en diensten worden vergoedt? Als u liever de producten en diensten laat vergoeden dan is de natura verzekering wellicht de juiste keuze voor u.
Deze vraag zou u met uw partner en/of andere nabestaanden kunnen bespreken. Zijn zij in staat om in de rouwperiode uw uitvaart te regelen of laat u dit liever over aan een uitvaartverzekeraar? Welk antwoord hier ook uit komt u moet er zelf wel voor 100% achter staan.

2. Is de premie bepalend? Als u een zo goedkoop mogelijke uitvaartverzekering wilt afsluiten dan let u op andere dingen dan als u de voorwaarden belangrijker vindt. De premie welke u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is de leeftijd waarop u de verzekering afsluit, de hoogte van het verzekerd bedrag en de premielooptijd bepalend. U kunt ervan uitgaan dat hoe jonger en gezonder u bent bij het afsluiten des te minder premie u gaat betalen.

3. Hoe flexibel is de uitvaartverzekering? Iedere verzekeraar en verzekering heeft andere voorwaarden. Wat u nu wilt tijdens uw uitvaart dat kan over tientallen jaren wel heel anders zijn. Lees daarom de voorwaarden door en kijk of de polis makkelijk is aan te passen. Kunt u het verzekerd bedrag aanpassen? Kunt u kiezen voor een andere manier van uitkeren?

4. Vergelijk de uitvaartverzekeraars door reviews te lezen en vraag aan familie en vrienden om hun ervaringen met een bepaalde uitvaartverzekeraar. Op onze site kunt u ook makkelijk de uitvaartverzekeringen vergelijken.

5. Wilt u dat uw erfgenamen een geldbedrag krijgen uitgekeerd om uw uitvaart te verzorgen? Wilt u hen ook de volledige vrijheid geven? Dan is de kapitaal uitvaartverzekering mogelijk voor u een goede keuze. Bij de keuze voor een verzekeraar moet u erop letten dat niet iedere verzekeraar de geldverzekering aanbiedt.

6. De kosten voor het verzorgen van een uitvaart stijgen jaarlijks enkele procenten. Als u nu een uitvaartverzekering afsluit dan zal deze over 30 jaar of langer niet de volledige kosten dekken. Dit kunt u oplossen door een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. De verzekering zal dan aangepast worden aan de inflatie, de kosten voor uw uitvaart zijn dan altijd gedekt. Bovendien blijven uw nabestaanden niet met de extra kosten van uw uitvaart achter.

7. Als u een uitvaartverzekering voor het hele gezin wilt afsluiten let er dan op dat uw kinderen gratis meeverzekerd kunnen worden. Bij de meeste verzekeraars is dit namelijk het geval. Het scheelt u in de premie en u heeft alle gezinsleden bij dezelfde verzekeraar waardoor u meer overzicht heeft.

Uitvaartwensen

De keuze voor een bepaalde begrafenisverzekering is van vele factoren afhankelijk, uw uitvaartwensen spelen hierin een grote rol. Leg nu al uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vast, het is voor u maar ook voor uw nabestaanden een rustgevend idee dat de uitvaart geheel naar uw wensen zal worden verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaartmuziek, wilt u speciaal vervoer? Een maaltijd na de dienst? Bij de uitvaartverzekeraars kunt u uw uitvaartwensen al digitaal vastleggen. Mocht u iets willen wijzigen dan kunt u dit zo vaak als u wilt doen.

Nu u weet welke soorten uitvaartverzekeringen er zijn, is het taak om te kijken welke het beste bij uw wensen aansluit. De bovengenoemde uitvaartverzekeringen zullen niet bij iedere verzekeraar af te sluiten zijn. Dus na de keuze voor een soort uitvaartverzekering zult u ook nog een keuze moeten maken voor een verzekeraar.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Dankbetuigingen en de uitvaartverzekering

Dankbetuigingen

De periode na het overlijden van een persoon is vaak een moeilijke tijd voor nabestaanden. Nadat de begrafenis of crematie is geweest komt vaak het gevoel van het gemis opdagen. Het is gebruikelijk om een aantal weken na de uitvaart dankbetuigingen te versturen aan de mensen die de uitvaart hebben bijgewoond of die de moeite hebben genomen om een rouwkaart te sturen. Daarnaast is het ook mogelijk om een dankbetuiging als advertentie in een krant te laten plaatsen.

Adressen

Een aantal weken na de uitvaart is het gebruikelijk om een dankbetuiging te versturen naar de mensen die de uitvaart hebben bijgewoond. De adressen die daarvoor gebruikt kunnen worden kunt u halen uit het condoleanceregister. In een condoleanceregister kunnen mensen die de begrafenis of crematie bezoeken hun adres achter laten. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van condoleancekaartjes. Condoleancekaartjes bieden ook de mogelijkheid om het adres door te geven, maar dan voorafgaand aan de uitvaart. Deze worden meestal verzonden bij de rouwkaart mee in de envelop. De ontvanger kan dan in alle rust zijn of haar gegevens opschrijven en voor of na de afscheidsdienst het kaartje achterlaten.

Versturen van dankbetuigingen

Samen met de uitvaartverzorger kunt u na een aantal weken de dankbetuigingen versturen. Dit gebeurd vaak na twee tot zes weken. U kunt tijdens het regelen van de uitvaart in samenspraak met de uitvaartverzorger overleggen hoe u graag de dankbetuigingen verzonden wilt hebben. In de dankbetuiging kunt u in een aantal zinnen aan de ontvanger laten weten wat de steun die u heeft gekregen betekend heeft sinds het overlijden van uw dierbare. Naast de persoonlijke dankbetuigingen die u naar de adressen uit het condoleanceregister verstuurd, kunt u ook een dankbetuiging in een krant zetten of op sociale media.

In de krant

Een dankbetuiging in de krant is vaak een advertentie waarin bedankt wordt voor de steun en het medeleven dat u hebt mogen ontvangen sinds de uitvaart. U kunt deze advertentie zo persoonlijk maken als dat u zelf wilt. Het voordeel van een dankbetuiging plaatsen in een krant is dat u op die manier ook de mensen bereikt waarvan u geen adres hebt mogen ontvangen. In tegenstelling tot een kaartje dat verstuurd wordt als dankbetuiging is deze manier wel een stuk algemener.

Op sociale media

Tegenwoordig komt het ook vaak voor dat er een dankbetuiging op sociale media wordt geplaatst. Voor het kiezen van de juiste tekst kunt u ook de hulp inschakelen van de uitvaartverzorger. U kunt een dankbetuiging plaatsen op de sociale media pagina’s van de overledene of van uzelf. Dit is afhankelijk van wat u wilt dat er na het overlijden gebeurd met de persoonlijke sociale media. Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan kunt u er ook voor kiezen om foto’s te plaatsen van uw dierbare.

Uitvaartverzekering

De kosten voor dankbetuigingen kunnen vergoed worden via een uitvaartverzekering. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan kan deze worden gebruikt voor het organiseren en betalen van de complete uitvaart. Dit betekent dat u in dat geval niet zelf hoeft op te draaien voor de kosten van de dankbetuigingen. Het is afhankelijk van het soort uitvaartverzekering die er is hoe de kosten voor de dankbetuigingen en andere zaken worden vergoed. Er zijn twee verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Een uitvaartverzekering in natura en een uitvaartverzekering in kapitaal.

Natura uitvaartverzekering

Als de uitvaartverzekering die er is afgesloten een natura uitvaartverzekering is, dan zijn vaak de meeste zaken al voor het overlijden vastgelegd. Vanuit de verzekering worden direct de diensten betaald die nodig zijn voor de uitvaart. U kunt hierbij denken aan de betaling voor een kist, een urn, een rouwauto en nog veel meer. Ook dankbetuigingen kunnen opgenomen worden in deze uitvaartverzekering. Er wordt dan vooraf een bepaald bedrag gereserveerd voor deze dankbetuigingen die direct vanuit de verzekering betaald kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat u dit dan niet zelf nog hoeft te regelen.

Kapitaal uitvaartverzekering

Als er gebruik wordt gemaakt van een kapitaal uitvaartverzekering of ook wel geldverzekering genoemd dan wordt er na het overlijden vaak een bepaald bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Van dit bedrag kunnen alle kosten worden betaald voor en rondom de uitvaart. Dit betekent dus dat u wel zelf alle zaken moet regelen, maar dat de kosten die er zijn voor alle diensten rondom de uitvaart vanuit de uitvaartverzekering betaald worden. Een voordeel van een uitvaartverzekering in kapitaal is dat u zelf in de hand heeft welke kosten er zijn. U kunt dan geheel zelf bepalen welk bedrag er besteedt wordt aan het versturen van dankbetuigingen.


uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering wijzigen

Uitvaartverzekering tussentijds wijzigen

Een uitvaartverzekering sluit u niet voor even af, maar hopelijk voor tientallen jaren. Omdat u een uitvaartverzekering voor langere tijd afsluit, is het erg belangrijk om goed na te denken over de dekking van deze verzekering. Door goed na te denken over de gewenste dekking van uw verzekering, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten die echt bij u past.

Ook als u goed nagedacht heeft over de dekking van uw uitvaartverzekering, kan het voorkomen dat u achteraf toch niet helemaal tevreden bent over uw verzekering. In dit geval kunt u uw verzekering mogelijk tussentijds aanpassen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Meer over het tussentijds wijzigen van uw uitvaartverzekering, leest u op deze pagina.

Waarom tussentijds wijzigen uitvaartverzekering?

U kunt verschillende redenen hebben om uw uitvaartverzekering tussentijds te wijzigen. Ten eerste kunt u uw uitvaartverzekering wijzigen als u niet meer tevreden bent over de dekking van uw verzekering. De dekking van uw verzekering kan bijvoorbeeld te groot zijn, maar ook te klein. Dit betekent dat u te veel of te weinig geld betaalt voor uw uitvaartverzekering en uw nabestaanden te veel of te weinig geld uitgekeerd krijgen als u inderdaad komt te overlijden. Een andere reden kan zijn dat u op zoek bent naar een goedkopere uitvaartverzekering.

Verhuizing
Daarnaast kunt u uw uitvaartverzekering ook wijzigen als u verhuisd bent, als uw uitvaartverzekering op een andere naam moet komen te staan (bijvoorbeeld door het aannemen van de naam van uw partner na trouwen) of als uw contactgegevens veranderd zijn. Dit soort eenvoudige wijzigingen kunt u altijd door laten voeren.

Wel of niet mogelijk?

Of u uw uitvaartverzekering wel of niet kunt wijzigen, is afhankelijk van enkele factoren. Ten eerste is dit afhankelijk van de wijziging die u door wil laten voeren. Het veranderen van uw adres kan altijd, maar het veranderen van de dekking is niet altijd mogelijk. Als u een grotere verandering door wil voeren, bijvoorbeeld het verkleinen of vergroten van de dekking, moet uw verzekeraar hiermee akkoord gaan. Of het doorvoeren van de wijziging mogelijk is, is in dit geval ook afhankelijk van de voorwaarden die uw uitvaartverzekeraar hierover stelt.

Aanpassing weigeren
Een uitvaartverzekeraar kan een aanpassing weigeren. Dit heeft ermee te maken dat de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst met u aangegaan is. Op basis van deze overeenkomst heeft de verzekeraar een inschatting gemaakt van de kosten van de verzekering. Door een aanpassing door te voeren, verandert de zaak. De verzekeringsmaatschappij kan hiermee akkoord gaan (en de hogere kosten eventueel aan u doorberekenen), maar de uitvaartverzekeraar kan de verandering ook weigeren. In dit geval kunt u hier als klant niets aan veranderen.

Om erachter te komen of uw uitvaartverzekeraar wel of geen wijzigingen accepteert, raden wij u aan om contact op te nemen met de verzekeraar. Zoals al eerder vermeld, kunnen eenvoudige wijzigingen altijd wel doorgevoerd worden. Of de dekking van uw verzekering ook veranderd kan worden, is de vraag. Om hier snel achter te komen, neemt u contact op met uw verzekeraar.

De dekking verlagen

Wilt u de dekking van uw uitvaartverzekering verlagen? Dan moeten wij u teleur stellen, want dit is doorgaans niet mogelijk. Dit komt omdat u bij het afsluiten van uw verzekering een bepaalde overeenkomst bent aangegaan. Bij deze overeenkomst komen bepaalde kosten kijken, die uw verzekeraar heeft doorberekend in de premie van uw verzekering. Als u de overeenkomst wil wijzigen, klopt de berekening van de uitvaartverzekeraar niet meer. Daarom kan de verzekeraar geld mis lopen. Om dit te voorkomen, wordt het verlagen van de dekking geweigerd.

Uitvaartverzekering premievrij maken
Wel is het mogelijk om uw uitvaartverzekering premievrij te maken of af te kopen. Na het premievrij maken van uw verzekering of het afkopen van de uitvaartverzekering, kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. Wel komen hier bepaalde kosten bij kijken. Het is dan ook de vraag of het premievrij maken of afkopen van uw verzekering gewenst is. Een expert kan u hierover adviseren.

De dekking verhogen

Waar verzekeringsmaatschappijen moeilijk doen over het verlagen van de dekking van uw verzekering, is het verhogen van de dekking doorgaans geen probleem. Wel kan het zo zijn dat er bepaalde voorwaarden verbonden worden aan het verhogen van de dekking van uw verzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen verplichten hun klanten bijvoorbeeld een aanvullende verzekering af te sluiten, als zij de dekking van hun uitvaartverzekering willen verhogen. Ook kan het zo zijn dat u opnieuw een gezondheidsverklaring af moet geven als u uw dekking wil verhogen. Of dit bij uw verzekeringsmaatschappij het geval is, kunt u eenvoudig achterhalen door even contact op te nemen met de verzekeraar.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het verhogen van de dekking geen probleem. Sommige verzekeringsmaatschappijen verhogen uw dekking kosteloos, bij andere verzekeringsmaatschappijen moet u geld betalen om uw dekking eenmalig te verhogen. Ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die verhogen wel mogelijk maken, maar dan wel voor een minimumbedrag. Of dit bij uw verzekeringsmaatschappij het geval is, kunt u ook achterhalen door contact op te nemen.

Een extra uitvaartverzekering afsluiten

U kunt de dekking van uw uitvaartverzekering ook verhogen door een nieuwe verzekering af te sluiten, naast uw huidige uitvaartverzekering. Het is namelijk niet verboden om bij twee verzekeringsmaatschappijen een uitvaartverzekering af te sluiten. Met de extra verzekering maakt u het uitbreiden van de dekking toch mogelijk, mocht dit niet mogelijk zijn bij uw huidige verzekeraar.

Stel, u bent nu voor 3000 euro verzekerd en wil eigenlijk voor 5000 euro verzekerd zijn. Kunt u uw dekking niet (gratis) verhogen bij uw huidige verzekeraar? Dan sluit u een extra uitvaartverzekering af met een uitkering van 2000 euro, zodat u met de twee verzekeringen samen voor 5000 euro verzekerd bent.

Eenvoudige wijzigingen doorvoeren

Eenvoudige wijzigingen, zoals adreswijzigingen, kunt u altijd doorvoeren. Hoe u dit precies moet doen, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw uitvaartverzekeraar. Geef aan welke wijziging u precies door wil geven en u krijgt direct te horen hoe u deze wijziging door kunt geven aan de verzekeringsmaatschappij.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

U heeft onlangs te horen gekregen dat u ziek bent. Sinds u dit slechte nieuws heeft gekregen, bent u veel meer na gaan denken over de toekomst. Zo heeft u zich ook verdiept in verschillende soorten uitvaartverzekeringen. U heeft besloten dat ook u een uitvaartverzekering af wil sluiten.

Het is logisch dat u een uitvaartverzekering af wil sluiten als u ziek bent. Als u komt te overlijden, wilt u alles namelijk wel goed geregeld hebben voor uw nabestaanden. Helaas is het niet zo gemakkelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten als u ziek bent. Waarom dit het geval is, leest u op deze pagina. Ook leest u op deze pagina hoe u, ondanks uw ziekte, toch een uitvaartverzekering af kunt sluiten.

Waarom een uitvaartverzekering?

De meeste mensen sluiten een uitvaartverzekering af om hun nabestaanden (financieel) te ontzorgen als ze komen te overlijden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, voorkomt u dat uw nabestaanden de kosten van uw afscheid deels of zelfs volledig moeten dragen. Daarnaast kunt u een uitvaartverzekering afsluiten om er zeker van te zijn dat u een mooi afscheid krijgt. Komt u te overlijden, dan wordt het verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uitgekeerd. Dit bedrag kunnen zij gebruiken voor uw uitvaart. Zo heeft u gegarandeerd een mooie dienst, ook als u zelf of uw nabestaanden niet zo veel geld hebben.

Als u (terminaal) ziek bent, komt de dood plotseling een stuk dichterbij. Als u nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, kunt u dit alsnog doen. Wel moet u er rekening mee houden dat het afsluiten van een uitvaartverzekering lastiger is als u ziek bent. Gelukkig is het niet onmogelijk om een verzekering af te sluiten voor uw uitvaart, om uw nabestaanden na uw overlijden te ontzorgen.

Geen acceptatieplicht

Veel mensen denken dat alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland een acceptatieplicht hebben. Dit wil zeggen dat zij verplicht zijn om alle mensen die een verzekering aanvragen, te accepteren. Bij de uitvaartverzekering is dit niet het geval. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen zelf mogen bepalen of ze u wel of niet aannemen als klant. Willen ze u niet aannemen vanwege uw ziekte, dan kunnen ze u weigeren. U kunt hier verder niets aan doen. Er is geen acceptatieplicht, dus u kunt de verzekeringsmaatschappij niet verplichten u toch op te nemen in het klantenbestand.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Een uitvaartverzekering zonder keuring

Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen hun klanten een medische keuring te ondergaan, voor zij inderdaad in het klantenbestand worden opgenomen. Als u ziek bent, komt dit bij de medische keuring aan het licht. De verzekeringsmaatschappij kan er nu voor kiezen om u te weigeren als klant.

Toch is het niet zo dat alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland hun potentiële klanten een medische keuring laten ondergaan. Als u de juiste verzekeringsmaatschappij vindt, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten zonder medische keuring. Uw ziekte komt niet aan het licht en u kunt de uitvaartverzekering gewoon afsluiten. Voor u is het dan ook zaak om een uitvaartverzekering te zoeken waar u geen medische keuring voor af hoeft te sluiten. U heeft in dit geval minder keuze bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, maar u wordt in ieder geval niet geweigerd als klant.

Hogere premie bij ziekte

Het kan zo zijn dat u een hogere premie moet betalen omdat u ziek bent. Dit klinkt oneerlijk, maar de hogere premie bij ziekte is in feite erg gemakkelijk uit te leggen. Als u ziek bent, loopt de verzekeringsmaatschappij namelijk meer risico bij het afsluiten van uw verzekering. Bij zieke mensen is de kans op vroegtijdig overlijden simpelweg groter dan bij gezonde mensen. Overlijdt u inderdaad vrij snel, dan heeft de verzekeringsmaatschappij minder premie van u ontvangen. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij verlies maakt op uw uitvaartverzekering.

Stel, u sluit een verzekering af voor een uitvaart ter waarde van 5000 euro. Hier betaalt u 10 euro per maand voor. Door uw ziekte komt u na twee jaar te overlijden. Dit betekent dat u in totaal 240 euro hebt betaald voor uw uitvaartverzekering. Wel krijgen uw nabestaanden 5000 euro uitgekeerd als u overleden bent. De verzekeringsmaatschappij maakt in dit geval dus verlies.

Financieel risico
Om het financiële risico van de verzekeringsmaatschappij te dekken, kan de verzekeraar een extra hoge premie vragen. Als u vroeg komt te overlijden, is er alsnog kans dat de verzekeraar verlies maakt op uw uitvaartverzekering. Deze kans is echter wel kleiner en als de verzekeringsmaatschappij toch verlies maakt, is dit verlies wel minder groot.

Hogere premie bij ouderdom

Ook als u al wat ouder bent, kan de verzekeringsmaatschappij u om een hogere premie vragen. Ook dit heeft te maken met financieel risico voor de verzekeraar. Sluit u een verzekering af als u 30 jaar oud bent, dan is de kans groot dat u de premie van uw verzekering nog vele jaren zal betalen. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij voldoende geld kan sparen voor uw uitvaart, vaak zelfs ruim voldoende. Sluit u een uitvaartverzekering af als u 70 jaar oud bent, dan neemt de verzekeringsmaatschappij een risico. De kans dat u sneller overlijdt, is namelijk groter. Dit vergroot de kans op verlies.

Om het financiële risico te dekken, betaalt u als senior meer premie dan jongere mensen. Als u ziek bent en bovendien wat ouder bent, is uw premie nog hoger. Dit komt omdat de verzekeringsmaatschappij het risico van uw ziekte dekt én het risico van uw hogere leeftijd dekt.

Een verzekering met carenzjaren

Sommige verzekeringsmaatschappijen die u wel accepteren als klant, doen dit alleen als u een verzekering met carenzjaren afsluit. Sluit u een uitvaartverzekering af met carenzjaren, dan sluit u in feite een verzekering af met wachttijd. Zo lang deze wachttijd van toepassing is, heeft u geen recht op dekking. Wel betaalt u premie aan uw verzekeraar. Komt u tijdens de carenzjaren te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden geen uitkering van de verzekeraar. Wel krijgen ze het geld dat u aan premie heeft betaalt, netjes terug.

Uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken

Het is niet onmogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten als u ziek bent. Wel is de kans groot dat u meer premie moet betalen. Ook kan het zo zijn dat u enkel een uitvaartverzekering met carenzjaren af kunt sluiten. Om de beste uitvaartverzekering te vinden, raden wij u aan diverse verzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo vindt u bovendien de goedkoopste uitvaartverzekering.