Groot deel Nederlanders niet op de hoogte van eigen uitvaartverzekering

Dat het afsluiten van een uitvaartverzekering belangrijk is dat weten de meeste Nederlanders wel. Dit blijkt uit het feit dat 70 procent een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Maar na het afsluiten blijkt dat er bijna niet meer omgekeken wordt naar de uitvaartpolis. Hierdoor zijn duizenden mensen mogelijk onderverzekerd.

60 procent verdiept zich niet in de uitvaartverzekering

Anders dan bij de meeste andere verzekeringen kijken we niet meer om naar de verzekering die de kosten van onze uitvaart dekt, zo blijkt uit ons onderzoek. Op de vraag of er een uitvaartverzekering is afgesloten wist ruim 85 procent een antwoord te geven.

Maar als we de vraag stelde welk soort uitvaartverzekering (kapitaal of een natura verzekering) en hoe hoog de dekking is dan bleef maar liefst 60 procent ons het antwoord schuldig.

Als reden gaven de meeste mensen aan dat de begrafenisverzekering eenmalig wordt afgesloten en dat er daarna niet of nauwelijks meer naar omgekeken wordt.

De hoogte van de dekking

60 procent van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog de dekking van de uitvaartverzekering is. En dit is best zorgwekkend, want men weet dus ook niet of men is over- of onderverzekerd.

Dit kan vervelende consequenties hebben voor de nabestaanden van deze verzekerden. Als een verzekerde onderverzekerd is en komt te overlijden dan zijn de nabestaanden als eerste verantwoordelijk voor de extra kosten welke er gemaakt worden.

Stijgende uitvaartkosten
De kosten voor een begrafenis of crematie stijgen elk jaar met enkele procenten. Als u dus 20 jaar geleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten voor een uitvaart van bijvoorbeeld €6.000,- dan kunnen we er wel van uitgaan dat u bent onderverzekerd. De gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig €8.500,-

Kapitaalverzekering

Het is overigens alleen bij de kapitaal verzekering belangrijk om te weten voor welk bedrag u de verzekering bent aangegaan. Bij de natura verzekering verzekerd u zich voor de producten en diensten welke nodig zijn voor de uitvaart. De natura verzekering is in alle gevallen kostendekkend.

Uitvaartverzekering met indexatie

Om niet onderverzekerd te raken kunt u een uitvaartverzekering met indexatie afsluiten. Door een indexatie toe te passen zult u altijd voldoende verzekerd blijven. De premie zal jaarlijks iets stijgen maar het uit te keren bedrag voor de uitvaart stijgt mee.

Redenen

Enkele redenen waardoor maar liefst 60 procent niet op de hoogte is van de eigen uitvaartverzekering zijn:

  • De uitvaartverzekering is ooit door de ouders afgesloten en bij het uit huis gaan is de uitvaartpolis meegenomen en daarna hebben de meeste mensen zich er niet meer in verdiept.
  • De verzekering is ooit afgesloten en men betaald periodiek premie, maar verder wordt er niet meer naar de voorwaarden van de polis gekeken.

Vooral ouderen zijn niet op de hoogte

Van de mensen welke wij hebben ondervraagd blijken vooral de personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder geen idee te hebben voor welk bedrag ze zijn verzekerd.

Jongeren tussen de 18 en 32 jaar zijn daarentegen veel beter op de hoogte van de uitkering en welk soort verzekering er is afgesloten. Dit is te verklaren door het feit dat de meeste jongeren zich kort geleden hebben verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Jongeren kunnen vanaf hun 18e jaar een uitvaartverzekering afsluiten.

Uitvaartverzekering afgesloten tussen 18 en 45ste levensjaar

De meeste ondervraagden hebben de begrafenisverzekering op jonge leeftijd afgesloten. Veel ondervraagden gaven ook aan ooit door hun ouders te zijn verzekerd. Ouderen sluiten doorgaans minder snel een uitvaartverzekering af doordat de premie naarmate men ouder wordt snel oploopt.

Vind een uitvaartverzekering