Uitvaartverzekering
 met indexatie

Als u een uitvaartverzekering heeft dan betaalt u iedere maand premie. De prijsstijgingen blijven doorgaan en ook de kosten van een uitvaart zullen ieder jaar stijgen. Tijdens het vaststellen van het verzekerde bedrag kan een bedrag van €8.000,- genoeg zijn maar wanneer het moment daar is kan dat niet genoeg zijn voor de wensen die u heeft.

Door de prijsstijgingen zal er uiteindelijk niet genoeg kapitaal worden uitgekeerd om aan alle wensen te kunnen voldoen. Een oplossing daarvoor is een indexatie van de uitvaartverzekering. De indexatie speelt in op de prijsstijgingen die mogelijk gaan plaats vinden tussen het afsluiten van de verzekering en het uitkeren van het verzekerde bedrag aan de nabestaanden.

Het belang van een uitvaartverzekering

De belangrijkste reden zijn vaak de nabestaanden. U wilt uw nabestaanden niet achterlaten met hoge kosten voor een begrafenis of crematie. Een uitvaartverzekering zorgt voor stabiliteit voor de nabestaanden in een moeilijke periode. Zelf sparen voor een uitvaart vergt veel discipline en met een uitvaartverzekering heeft u vastigheid.

Door de uitvaartverzekering zorgt u voor een stabiele mogelijkheid om een uitvaart te regelen na overlijden. Het is voor de nabestaanden al een moeilijke periode en financiële problemen zijn dan helemaal niet fijn. Voor uzelf is het fijn om alvast na te denken over de uitvaart, zo kunt u ook uw wensen nog uiten naar uw nabestaanden of de uitvaartondernemer.

De kosten die bij een uitvaart komen kijken

Een uitvaart is geen goedkope gebeurtenis en daarom is het echt belangrijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. De kosten van een uitvaart zullen de komende jaren alleen maar toenemen, het is goed om van te voren de kosten voor een uitvaart uit te rekenen. Er zijn verschillende formats op internet te vinden die de mogelijkheid bieden om de kosten voor een uitvaart te berekenen. U kunt hierbij zelf uw wensen invullen en daarvan zullen de kosten berekent worden. Natuurlijk kunt u ook advies vragen aan een verzekeraar of een uitvaartverzorger, zij zullen u helpen met het bepalen van een realistisch bedrag.

Wensen uitvaart

Bij het bepalen van de wensen voor een uitvaart is het vooral belangrijk of er gekozen wordt voor een crematie of een begrafenis. Daarnaast zit er veel verschil in de keuze tijdens de plechtigheid, een plechtigheid in een kerk of een uitvaartcentrum. Het rouwvervoer is ook een kostenpost die vaak over het hoofd wordt gezien. De hoeveelheid gasten die aanwezig zullen zijn op een uitvaart bepalen voor een groot deel de kosten. De catering wordt afgestemd op het aantal gasten en dat bepaalt natuurlijk ook de kosten voor de catering. Mocht u willen dat de nabestaanden zelf de catering regelen of andere aspecten van uw uitvaart dan is het belangrijk om dit van te voren kenbaar te maken. Dit kunnen nabestaanden dan in geval van overlijden ook met de uitvaartondernemer bespreken.

Waarom indexatie op de uitvaartverzekering?

Wat is het nut van indexatie op de uitvaartverzekering? De prijsstijgingen tegenwoordig zorgen voor een groei van alle kosten die bij een uitvaart komen kijken. Als u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering heeft gekozen voor een gewenst verzekerd bedrag van €8.000,- kan het op dat moment voldoende zijn om al uw wensen te kunnen laten uitkomen.

Maar tegen de tijd dat u zult overlijden kan het zijn dat de prijsstijgingen zo enorm zijn toegenomen dat uw nabestaanden van het verzekerde bedrag niet al u wensen kunnen laten uitkomen. Met een indexatie op de uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat deze prijsstijgingen worden meegenomen in de premie en het uiteindelijke gewenste verzekerd bedrag. Hierdoor zullen uw nabestaanden geen problemen hebben met de financiële kant van uw uitvaart.

Indexatie kan alleen bij een kapitaal uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u kiezen uit twee verschillende soorten verzekeringen. U kunt ervoor kiezen om een kapitaaluitvaartverzekering af te sluiten, in dit geval krijgen uw nabestaanden geld uitgekeerd na overlijden. Het geld moet gebruikt worden voor de uitvaart maar als er geld over is dan is dit vrij te besteden. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een natura uitvaartverzekering.

Een natura uitvaartverzekering houdt in dat uw nabestaanden producten en diensten uitgekeerd krijgen na overlijden. Het kan zijn een begrafeniskist, rouwvervoer of een uitvaartverzorger. Een indexatie kan alleen bij een kapitaal uitvaartverzekering. In het geval van een natura uitvaartverzekering is het belangrijk dat u rekening houdt met de inflatie.

De premie die u moet betalen

Bij een uitvaartverzekering wordt bij het afsluiten de premie berekent die u zult moeten betalen tot het moment van overlijden. Als u kiest voor een indexatie zal dit ook gebeuren maar zal het premiebedrag ieder jaar iets hoger worden. De premie wordt dus niet alleen berekend aan de hand van het verzekerde bedrag en de wensen die u heeft maar daarbij wordt ook rekening gehouden met prijsstijgingen. De premie van een begrafenisverzekering hangt namelijk af van het verzekerde bedrag.

Mocht de begrafenis  €10.000,- kosten dan betaalt u een ander bedrag dan een begrafenis van €4.000,-. Het verzekerde bedrag wordt uiteindelijk uitgekeerd op het moment van overlijden aan de nabestaanden. De premie die betaalt wordt is dus afhankelijk van de geschatte kosten van een begrafenis. Voor uzelf is het belangrijk om te kijken naar de kosten van de wensen die u heeft voor de uitvaart.

Monuta

Verzekerd bedrag

€8.000

Kinderen gratis

Tot 18 jaar

Premielooptijd

tot 85 jaar

€9,79

Bekijken
DELA

Verzekerd bedrag

€8.000

Kinderen gratis

Nee

Premielooptijd

Levenslang

€7,99

Bekijken
Yarden

Verzekerd bedrag

€8.000

Kinderen gratis

Tot 21 jaar

Premielooptijd

Tot 85 jaar

€9,79

Bekijken
Ardanta

Verzekerd bedrag

€8.000

Kinderen gratis

Tot 18 jaar

Premielooptijd

Tot 80 jaar

€9,73

* Bekijken
PC Uitvaart

Verzekerd bedrag

€8.000

Kinderen gratis

Tot 18 jaar

Premielooptijd

Tot 80 jaar

€9,79

* Bekijken