Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

U heeft onlangs te horen gekregen dat u ziek bent. Sinds u dit slechte nieuws heeft gekregen, bent u veel meer na gaan denken over de toekomst. Zo heeft u zich ook verdiept in verschillende soorten uitvaartverzekeringen. U heeft besloten dat ook u een uitvaartverzekering af wil sluiten.

Het is logisch dat u een uitvaartverzekering af wil sluiten als u ziek bent. Als u komt te overlijden, wilt u alles namelijk wel goed geregeld hebben voor uw nabestaanden. Helaas is het niet zo gemakkelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten als u ziek bent. Waarom dit het geval is, leest u op deze pagina. Ook leest u op deze pagina hoe u, ondanks uw ziekte, toch een uitvaartverzekering af kunt sluiten.

Waarom een uitvaartverzekering?

De meeste mensen sluiten een uitvaartverzekering af om hun nabestaanden (financieel) te ontzorgen als ze komen te overlijden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, voorkomt u dat uw nabestaanden de kosten van uw afscheid deels of zelfs volledig moeten dragen. Daarnaast kunt u een uitvaartverzekering afsluiten om er zeker van te zijn dat u een mooi afscheid krijgt. Komt u te overlijden, dan wordt het verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uitgekeerd. Dit bedrag kunnen zij gebruiken voor uw uitvaart. Zo heeft u gegarandeerd een mooie dienst, ook als u zelf of uw nabestaanden niet zo veel geld hebben.

Als u (terminaal) ziek bent, komt de dood plotseling een stuk dichterbij. Als u nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, kunt u dit alsnog doen. Wel moet u er rekening mee houden dat het afsluiten van een uitvaartverzekering lastiger is als u ziek bent. Gelukkig is het niet onmogelijk om een verzekering af te sluiten voor uw uitvaart, om uw nabestaanden na uw overlijden te ontzorgen.

Geen acceptatieplicht

Veel mensen denken dat alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland een acceptatieplicht hebben. Dit wil zeggen dat zij verplicht zijn om alle mensen die een verzekering aanvragen, te accepteren. Bij de uitvaartverzekering is dit niet het geval. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen zelf mogen bepalen of ze u wel of niet aannemen als klant. Willen ze u niet aannemen vanwege uw ziekte, dan kunnen ze u weigeren. U kunt hier verder niets aan doen. Er is geen acceptatieplicht, dus u kunt de verzekeringsmaatschappij niet verplichten u toch op te nemen in het klantenbestand.

Een uitvaartverzekering zonder keuring

Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen hun klanten een medische keuring te ondergaan, voor zij inderdaad in het klantenbestand worden opgenomen. Als u ziek bent, komt dit bij de medische keuring aan het licht. De verzekeringsmaatschappij kan er nu voor kiezen om u te weigeren als klant.

Toch is het niet zo dat alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland hun potentiële klanten een medische keuring laten ondergaan. Als u de juiste verzekeringsmaatschappij vindt, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten zonder medische keuring. Uw ziekte komt niet aan het licht en u kunt de uitvaartverzekering gewoon afsluiten. Voor u is het dan ook zaak om een uitvaartverzekering te zoeken waar u geen medische keuring voor af hoeft te sluiten. U heeft in dit geval minder keuze bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, maar u wordt in ieder geval niet geweigerd als klant.

Hogere premie bij ziekte

Het kan zo zijn dat u een hogere premie moet betalen omdat u ziek bent. Dit klinkt oneerlijk, maar de hogere premie bij ziekte is in feite erg gemakkelijk uit te leggen. Als u ziek bent, loopt de verzekeringsmaatschappij namelijk meer risico bij het afsluiten van uw verzekering. Bij zieke mensen is de kans op vroegtijdig overlijden simpelweg groter dan bij gezonde mensen.

Overlijdt u inderdaad vrij snel, dan heeft de verzekeringsmaatschappij minder premie van u ontvangen. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij verlies maakt op uw uitvaartverzekering.

Stel, u sluit een verzekering af voor een uitvaart ter waarde van 5000 euro. Hier betaalt u 10 euro per maand voor. Door uw ziekte komt u na twee jaar te overlijden. Dit betekent dat u in totaal 240 euro hebt betaald voor uw uitvaartverzekering. Wel krijgen uw nabestaanden 5000 euro uitgekeerd als u overleden bent. De verzekeringsmaatschappij maakt in dit geval dus verlies.

Financieel risico
Om het financiële risico van de verzekeringsmaatschappij te dekken, kan de verzekeraar een extra hoge premie vragen. Als u vroeg komt te overlijden, is er alsnog kans dat de verzekeraar verlies maakt op uw uitvaartverzekering. Deze kans is echter wel kleiner en als de verzekeringsmaatschappij toch verlies maakt, is dit verlies wel minder groot.

Hogere premie bij ouderdom

Ook als u al wat ouder bent, kan de verzekeringsmaatschappij u om een hogere premie vragen. Ook dit heeft te maken met financieel risico voor de verzekeraar. Sluit u een verzekering af als u 30 jaar oud bent, dan is de kans groot dat u de premie van uw verzekering nog vele jaren zal betalen. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij voldoende geld kan sparen voor uw uitvaart, vaak zelfs ruim voldoende. Sluit u een uitvaartverzekering af als u 70 jaar oud bent, dan neemt de verzekeringsmaatschappij een risico. De kans dat u sneller overlijdt, is namelijk groter. Dit vergroot de kans op verlies.

Om het financiële risico te dekken, betaalt u als senior meer premie dan jongere mensen. Als u ziek bent en bovendien wat ouder bent, is uw premie nog hoger. Dit komt omdat de verzekeringsmaatschappij het risico van uw ziekte dekt én het risico van uw hogere leeftijd dekt.

Een verzekering met carenzjaren

Sommige verzekeringsmaatschappijen die u wel accepteren als klant, doen dit alleen als u een verzekering met carenzjaren afsluit. Sluit u een uitvaartverzekering af met carenzjaren, dan sluit u in feite een verzekering af met wachttijd. Zo lang deze wachttijd van toepassing is, heeft u geen recht op dekking. Wel betaalt u premie aan uw verzekeraar. Komt u tijdens de carenzjaren te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden geen uitkering van de verzekeraar. Wel krijgen ze het geld dat u aan premie heeft betaalt, netjes terug.

Uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken

Het is niet onmogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten als u ziek bent. Wel is de kans groot dat u meer premie moet betalen. Ook kan het zo zijn dat u enkel een uitvaartverzekering met carenzjaren af kunt sluiten. Om de beste uitvaartverzekering te vinden, raden wij u aan diverse verzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo vindt u bovendien de goedkoopste uitvaartverzekering.

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.200

Leeftijd

30 jarige

9,58 p/m

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

11,87 p/m

Ardanta

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,84 p/m

PC Uitvaart

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,85 p/m