Yarden

DELA neemt Yarden over

Overname Yarden door DELA

Coöperatie DELA wil het in financiële nood verkerende Yarden overnemen. Door de overname van Uitvaartorganisatie Yarden zal DELA met 5,5 miljoen polishouders en 55.000 uitvaarten de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland worden. Een op de drie uitvaarten in Nederland zal straks verzorgd worden door DELA.

Overname in 2022 afgerond
Het personeel van de twee uitvaartverzekeraars is vanmorgen op de hoogte gesteld van de overname welke begin 2020 gestart zal worden en in 2022 afgerond moet zijn. De overname komt niet als grote verassing aangezien Yarden een overnamekandidaat zocht en DELA de beste financiële positie hier voor heeft. De Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank moeten nog wel hun goedkeuring geven voor de overname.

Samen vormen we een sterker collectief

DELA bestuursvoorzitter Edzo Doeve zegt “Samen vormen we een sterker collectief” en “Wij kunnen Yarden helpen omdat we voldoende kapitaal hebben”. Yarden is een perfecte aanvulling voor uitvaartverzekeraar DELA. Yarden is sterker in het noorden en westen van het land terwijl DELA sterk vertegenwoordigt is in het zuiden. Over het hele land zijn beide verzekeraars samen goed vertegenwoordigd. Doeve voegt eraan toe “We zijn beide ledenorganisaties en we spreken dus elkaars taal”.

Wat betekent de overname van Yarden voor de polishouders?

Voor de Yarden polishouders zal er voorlopig niets veranderen. De polis loopt gewoon door en volgens DELA kunnen de nabestaanden rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. DELA komt de polishouders de komende 10 jaar tegemoet doordat nabestaanden niets hoeven bijbetalen indien er een uitvaart verzorgd zal worden.

DELA grootste uitvaartverzekeraar

DELA en Ardanta zijn op het moment de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland. Met de overname van Yarden is DELA nu de absolute marktleider en laat verzekeraar Monuta ver achter zich. Nu DELA uitvaartverzekeraar Yarden overneemt zal de klandizie niet alleen uit Nederlandse polishouders bestaan. Er komen 900.000 polishouders uit Duitsland en België bij.

DELA betaald geen overnamesom

DELA helpt Yarden door de verzekeraar over te nemen, er zal dan ook geen overnamesom betaald worden. DELA zal om Yarden te beschermen wel een half miljard aan eigen vermogen reserveren. Yarden zal de komende 10 jaar als merk blijven bestaan.

Yarden klanten beschermd
In deze 10 jaar zullen Yarden klanten beschermd worden tegen kostenstijgingen die anders voor hun rekening zouden komen als zij in deze periode zouden komen te overlijden. Yarden klanten zullen gevraagd worden om de polis over te zetten naar DELA. Het uiteindelijke doel is dat iedereen straks een DELA uitvaartpolis heeft. Dit zal niet in 10 jaar gebeuren maar er kan gerust een generatie overheen gaan.

Yarden problemen

Yarden is de afgelopen jaren in de financiële problemen gekomen doordat de afgesloten naturapolissen waarbij er een pakket aan diensten en producten geleverd wordt niet kostendekkend waren. Een groep Yarden klanten betaalde geen premie meer en bij de rest groeide de premie niet mee. De alsmaar groeiende uitvaartkosten deden Yarden in de problemen komen. Van 380.000 uitvaartverzekeringen werd de waarde bevroren.

Enkele maanden geleden werden DELA en Ardanta al benaderd om Yarden over te nemen maar destijds was er geen interesse.

Herstelplan

Yarden kwam begin juli met een herstelplan. Hierdoor zouden de extra kosten voor rekening van de klant komen in plaats van Yarden. De reserves van Yarden stonden daardoor minder onder druk. Yarden bleef op zoek naar een overnamekandidaat aangezien Yarden met de lage reserves niet risicovol kon beleggen. Het resultaat op de beleggingen was te laag.

Codenaam Geldrop

Onder codenaam Geldrop werd achter de schermen gewerkt aan de overname van Yarden door DELA. De codenaam Geldrop (hier staat een crematorium van Yarden dat het dichtst bij het DELA hoofdkantoor staat). DELA kreeg interesse nadat Yarden het herstelplan had gepresenteerd. De overname is een grote stap en DELA polishouders mogen niet benadeeld worden, aldus Doeve.

Geen DELA kapitaal naar Yarden polissen

Er zal geen geld van DELA klanten naar Yarden worden overgeheveld. Wel zal de solvabiliteit van DELA dalen van 373% (eind 2018) naar 269% als percentage van de vereiste reserves. Ondanks de daling is dit percentage nog altijd hoger dan vergelijkbare verzekeraars. Het solvabiliteitsratio van Yarden was door de problemen gezakt naar 26%.

Voordeel DELA polishouders
Voor DELA polishouders is de overname een voordeel aangezien de kosten worden verlaagd door de gezamelijke inkoop. Ook doordat crematoria van Yarden gebruikt gaan worden zullen de kosten omlaag gaan. Uiteindelijk zullen de opbrengsten van DELA stijgen en in de vorm van een winstdeling ten goede komen aan de leden.

Wat betekent dit voor het personeel?

Yarden heeft zijn hoofdkantoor is Almere en DELA heeft Eindhoven als thuisbasis. Deze twee kantoren zullen samengevoegd worden en niet iedereen zal de overstap van Almere naar Eindhoven (willen) maken. Er zullen dan ook ontslagen vallen, het gaat om staffuncties. Bij de uitvaartverzorging zullen er weinig of geen ontslagen vallen. Over hoeveel personeelsleden er meeverhuizen is op het moment nog niets bekend.

Vereniging Yarden
De vrijwilligersorganisatie Vereniging Yarden welke het taboe rond de dood bespreekbaar maakt(e) blijft overigens als enige onder de naam Yarden bestaan. Wel zal de Vereniging Yarden ook onder de vleugels van DELA komen te vallen.


Uitvaartverzekering

DELA en Monuta het meest populair

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA zijn het meest populair volgens de consument. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek welke is uitgevoerd door WUA onder 200 consumenten. Het onderzoek richt zich op het oriëntatieproces via de mobiel. DELA staat op nummer 1 met 83 punten gevolgd door Monuta met 82 punten en Yarden sluit de top 3 af met 81 punten. Ondanks dat de grote uitvaartverzekeraars in de top 3 staan is het Ardanta welke de hoogste conversie behaald.

De Top 3

De grote 3 staan al jaren in de top 3 en wisselen onderling van positie. Zo stond Monuta vorig jaar op nummer 1 en hebben de consumenten zo kwam naar voren uit het onderzoek veel vertrouwen in het merk Monuta. Men verwacht bij Monuta een hoge service en men waardeert de contactmogelijkheden van deze uitvaartverzekeraar. Tussen de Top 3 en de andere verzekeraars zit een groot gat, na Yarden volgen Klaverblad (58 punten), Ardanta (51 punten) en Nuvema (49 punten).

Naast Monuta straalt ook Ardanta veel vertrouwen uit zo blijkt uit het onderzoek. Ardanta doet het dan ook beter dan de grote 3 verzekeraars als het op conversie aankomt.

Kapitaalverzekering

60 procent van de consumenten heeft een kapitaalverzekering afgesloten. Bij deze verzekering zullen de nabestaanden een geldbedrag ontvangen welke vrij te besteden is aan de uitvaart. 40 procent heeft een naturaverzekering, hiermee zijn de producten en diensten voor de uitvaart verzekerd.

Bron: WUA


uitvaartverzekering

Afsluiten van een uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartverzekering vergelijken, uitvaartverzekering afsluiten.... we denken er het liefst nog lang niet aan en daarom is het ook een verzekering waar mensen niet vaak over praten. Toch is het verstandig om even wat tijd vrij te maken om een verzekering af te sluiten welke de kosten van uw uitvaart dekt. Zonder uitvaartverzekering zullen uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven en dat is geen fijne gedachte.

Uitvaartverzekering vergelijken

De meeste mensen die op zoek gaan naar een geschikte uitvaartverzekering doen dit voor de eerste keer. En als ze het op de juiste manier doen dan is het ook meteen de laatste keer, u sluit een uitvaartverzekering in de meeste gevallen maar één keer in uw leven af. Maar de grote vraag is, wat is de juiste uitvaartverzekering? Wat voor de ene persoon een goede uitvaartverzekering is dat hoeft voor u niet zo te zijn. Iedereen heeft namelijk zijn eigen wensen als het gaat om zijn of haar uitvaart. Er zijn natuurlijk wel enkele punten waar u rekening mee dient te houden bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen. Door even de tijd te nemen en de punten na te lopen is de kans dat u voor u de beste uitvaartverzekering afsluit aanmerkelijk groter. U heeft er niets aan als u na verloop van tijd moet overstappen of uw uitvaartverzekering moet afkopen.

Goedkope uitvaartverzekering
Bent u op zoek naar een goedkope uitvaartverzekering of heeft u liever een heel uitgebreide uitvaart en mag het wat u betreft best wat meer kosten? U zult begrijpen hoe meer wensen u heeft met betrekking tot uw uitvaart hoe meer premie u zult betalen. Begraven is in de meeste gevallen ook duurder dan dat u zich laat cremeren. En wat zijn bijvoorbeeld de kosten bij een crematie en wat bent u kwijt voor een begrafenis? De kosten van een uitvaart kunnen erg uiteen lopen en dit alles heeft te maken met uw uitvaartwensen maar ook met de plaats (gemeente) waar u begraven wenst te worden. Voor een goedkope uitvaartverzekering moet u dus kijken waar u de minste premie betaalt en waar u toch een uitvaartverzekering afsluit welke aan uw wensen voldoet.

Soort uitvaartverzekering

Nadat u heeft bepaald of u een goedkope uitvaartverzekering wilt of toch liever een uitgebreide komt de volgende vraag naar boven. Wat voor soort uitvaartverzekering zou u willen afsluiten? Eigenlijk zijn er twee soorten verzekeringen welke het meest populair zijn in Nederland. Het gaat dan om de natura uitvaartverzekering en de kapitaal verzekering.

Natura uitvaartverzekering
Bij de natura uitvaartverzekering sluit u een verzekering af die er voor zorgt dat de producten en diensten voor uw uitvaart bekostigd worden. Deze verzekering is erg populair aangezien uw nabestaanden in dit geval weinig meer hoeven te regelen nadat u bent overleden. Na het overlijden zal de uitvaartverzekeraar worden ingelicht en de uitvaartverzorger zal samen met uw nabestaanden uw uitvaart doornemen en regelen. De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat alles zo verloopt zoals u het heeft gewenst. En mogelijk hebt vastgelegd in de wilsbeschikking.

Kapitaal verzekering
Zoals de naam al doet vermoeden bouwt u met de kapitaal verzekering een kapitaal op wat zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden nadat u bent overleden. Uw nabestaanden kunnen hiermee uw uitvaart regelen en bekostigen. Hier moet wel bij vermeld worden dat uw nabestaanden niet verplicht zijn om dit te doen. Maar normaal gesproken gaan de nabestaanden naar een uitvaartverzorger welke uw uitvaart zal gaan verzorgen. Bij deze vorm van verzekeren komt dus meer werk voor de nabestaanden kijken. Maar ondanks dat is ook de kapitaal uitvaartverzekering een veel afgesloten verzekering.

Afsluiten

Als u eenmaal weet welk soort uitvaartverzekering het beste bij uw wensen aansluit is het tijd om de uitvaartverzekering te gaan afsluiten. U zult nu de uitvaartverzekeraars moeten vergelijken. U moet hierbij rekening houden met de premie welke u gaat betalen maar uiteraard ook met de voorwaarden van de verzekeraar. In Nederland zijn enkele grote uitvaartverzekeraars actief en deze hebben al vele jaren ervaring. Zo kunt u zich verzekeren bij Monuta, DELA, Yarden of Ardanta. Ondanks dat alle verzekeraars goed zijn in hetgeen wat ze doen, hebben ze wel allemaal hun eigen uitvaartproducten. Bij de één kunt u bijvoorbeeld alleen terecht voor de natura verzekering en bij een ander is dit de kapitaal verzekering.

Wat voor u de beste uitvaartverzekering is daar komt u alleen achter door de uitvaartverzekeraars en de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Neem daar de tijd voor en voorkom hiermee dat u onbewust de verkeerde keuze maakt.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering en euthanasie

Uitvaartverzekering en euthanasie

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, krijgen uw nabestaanden geld als u overleden bent. Dit geld kunnen zij gebruiken om uw afscheid mee te bekostigen. Waar veel mensen geen rekening mee houden, is dat uitvaartverzekeraars alleen geld uitkeren bij een natuurlijke dood. Bij een niet-natuurlijke dood kan uw verzekeringsmaatschappij het door u gespaarde bedrag wel uitkeren, maar hier zijn vaak wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Pleegt u euthanasie, dan sterft u een niet-natuurlijke dood. Dit kan betekenen dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, voordat de uitvaartverzekeraar de dekking van uw verzekering aan uw nabestaanden uitkeert. Meer hierover, leest u op deze pagina.

Uitkering bij een niet-natuurlijke dood

Als u euthanasie pleegt, sterft u een niet-natuurlijke dood. U gaat namelijk niet dood door ziekte of ouderdom, maar door het bewust toedienen van een giftige stof. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren geen extra voorwaarden bij euthanasie. Bent u klant bij een van deze verzekeraars, dan krijgen uw nabestaanden hoe dan ook de dekking van de uitvaartverzekering uitgekeerd na uw niet-natuurlijke dood.

Extra voorwaarden bij euthanasie
Er zijn echter meer uitvaartverzekeraars die wel extra voorwaarden hanteren bij een niet-natuurlijke dood, bijvoorbeeld door euthanasie. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgen uw nabestaanden de dekking van uw verzekering uitgekeerd na uw overlijden. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren een bepaalde wachttijd bij euthanasie. Alleen als u langer klant bent dan de wachttijd van de verzekeringsmaatschappij, krijgen uw nabestaanden de dekking van uw verzekering uitgekeerd. Zo niet, dan krijgt u de betaalde premie terug. U krijgt in dit geval geen uitvaartverzekering dekking.

Wachttijd van twee jaar
Stel, u heeft een jaar geleden een uitvaartverzekering afgesloten. De verzekeraar waar u uw verzekering heeft afgesloten, hanteert bij euthanasie een wachttijd van twee jaar. Als u voor deze tijd euthanasie pleegt, krijgt u enkel de betaalde premie van de verzekering terug. De dekking van de verzekering krijgen uw nabestaanden niet uitbetaald. U heeft namelijk niet aan de wachttijd van de verzekering voldaan.

Euthanasieverklaring

U dient een euthanasieverklaring op te stellen als u ooit euthanasie wilt laten uitvoeren. In de euthanasieverklaring zet u op papier wat uw wensen zijn met betrekking tot het beëindigen van uw leven.

De voorwaarden per verzekeraar

In onderstaande tabel ziet u duidelijk hoe de verschillende uitvaartverzekeraars in Nederland omgaan met euthanasie. Sommige verzekeraars betalen hoe dan ook uit, andere verzekeraars hanteren een wachttijd. Dit ziet u duidelijk terug in onderstaande tabel.


UitvaartverzekeraarUitkering bij euthanasie
ArdantaAlleen bij een looptijd van minimaal 1 jaar
DELAAltijd
MonutaAltijd, als de gezondheidsvragen bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid zijn ingevuld. Zo niet, dan alleen bij een looptijd van minimaal 2 jaar.
Yarden UitvaartKeuzeAlleen bij een looptijd van minimaal 2 jaar

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten bij Yarden? Dan krijgen uw nabestaanden bij euthanasie alleen geld uitgekeerd als u minimaal twee jaar verzekerd bent geweest. Bent u klant bij DELA of Monuta, dan krijgen uw nabestaanden bij euthanasie altijd geld uitgekeerd.

Let op: alle verzekeringsmaatschappijen keren alleen geld uit bij euthanasie als de wettelijke regels van euthanasie gevolgd zijn. Zo niet, dan krijgen uw nabestaanden geen geld van uw verzekeringsmaatschappij. Ook niet als u aan de andere voorwaarden van euthanasie, bijvoorbeeld de wachttijd van uw uitvaartverzekeraar, voldoet. Houd hier rekening mee.

Uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken

Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten en vindt u het belangrijk dat uw verzekeringsmaatschappij direct geld uitkeert bij euthanasie? Vergelijk uitvaartverzekeringen dan met elkaar en u vindt vanzelf een verzekering die bij u past en aan uw euthanasie gerelateerde voorwaarden voldoet.

Gezondheidsvragen
Als u een verzekering wilt afsluiten die geen extra voorwaarden hanteert voor een uitkering bij euthanasie, kunt u het beste klant worden bij DELA of Monuta. Let op: bij Monuta moet u de gezondheidsvragen bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering wel naar waarheid invullen. Doet u dit niet, dan hanteert de verzekeraar een wachttijd van twee jaar.

Door de verzekeringen van DELA, Monuta, Yarden en Ardanta met elkaar te vergelijken, vindt u vanzelf een uitvaartverzekering die bij u past. Deze verzekering kunt u direct afsluiten, om uw nabestaanden te beschermen tegen financiële problemen na uw overlijden.

Euthanasie? Check de voorwaarden van uw verzekering

Wilt u (mogelijk) euthanasie plegen? Check dan eerst de voorwaarden van uw uitvaartverzekering. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u inderdaad kiest voor euthanasie. Krijgen uw nabestaanden geen geld uitgekeerd van de uitvaartverzekeraar als u euthanasie pleegt? Dan kunt u nog eens goed nadenken over uw keuze om euthanasie te plegen. Als u euthanasie pleegt zonder de uitkering van de uitvaartverzekering, worden uw nabestaanden namelijk wel met hoge uitvaartkosten geconfronteerd.

Bent u de nabestaande van iemand die (mogelijk) euthanasie wil plegen? Controleer dan de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar deze persoon klant is. Zo weet u als nabestaande waar u aan toe bent als uw dierbare inderdaad besluit euthanasie te plegen.

Meer weten? Neem contact op met uw verzekeraar

Wilt u meer weten over de uitkering van de uitvaartverzekering bij het plegen van euthanasie? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Uw verzekeraar kan u precies vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen als u euthanasie pleegt, om een uitkering te kunnen krijgen via uw uitvaartverzekering. Ook kan de verzekeringsmaatschappij u meer vertellen over het proces van het uitbetalen van de uitvaartverzekering bij euthanasie. Door even contact op te nemen met uw verzekeraar, weet u precies waar u aan toe bent als u besluit euthanasie te plegen. Dit is fijn voor uzelf, maar ook zeker voor uw nabestaanden.


uitvaartverzekering

Alle uitvaartverzekeraars op een rijtje

Alle uitvaartverzekeraars

In Nederland kan men kiezen uit verschillende uitvaartverzekeraars. Er zijn verzekeraars die meerdere verzekeringen aanbieden, maar er zijn ook verzekeraars welke enkel en alleen een uitvaartverzekering aanbieden. Misschien staat u voor de keuze om een uitvaartverzekering uit te zoeken. Dit kunt u op basis van verschillende mogelijkheden doen. Het zal voor een groot deel afhangen van de wensen die u stelt aan uw uitvaart, maar waarschijnlijk zijn de premiekosten ook een belangrijke factor. Verder kunnen ook de voorwaarden van elkaar verschillen, kijk hier dus ook altijd goed naar wanneer u een keuze maakt voor een uitvaartverzekering. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit een langlopende verzekering en in die periode kan er veel veranderen. Niet alleen in uw levensomstandigheden, maar wellicht ook in uw wensen.

Monuta

Monuta is uitsluitend gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Monuta is een van de grootste spelers op de markt en bestaat al sinds 1923. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn en de naam komt voort uit het latijnse Mors Ianua Vita, dit staat voor ‘De dood is de poort van het leven’. De website van Monuta is erg toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Monuta biedt uitvaartverzekeringen in natura maar ook kapitaal verzekeringen of een combinatie hiervan.

Er staat veel informatie over de verzekeringen en de algemene voorwaarden op de website. Maar hier is het ook erg gemakkelijk om de premie te berekenen op basis van uw wensen. Zo is er een handig hulpmiddel waarbij er uitgebreid vragen gesteld worden over hoe u over uw uitvaart denkt. Zo wordt gevraagd of u gecremeerd of begraven wilt worden, wat voor soort kist u wenst, wat voor soort rouwdienst u wenst en zelfs aan de bloemen is gedacht. Op basis daarvan wordt er een grove schatting gemaakt van de totale kosten, na het ingeven van uw geboortedatum wordt er een maandelijkse premie berekend. U krijgt dan de keuze of u dit als kapitaal verzekering, natura verzekering of als combinatie van beide wilt investeren.

DELA

DELA is een erg grote speler op de markt. Een groot deel van het bedrijf is gericht op de uitvaartverzekeringen, maar daarnaast is het ook mogelijk om hier als consument een overlijdensrisicoverzekering of een spaarverzekering af te sluiten. Het hoofdkantoor van DELA bevindt zich in Eindhoven en het bedrijf bestaat sinds 1937. DELA is ook actief op de Belgische markt. De naam DELA komt voort uit de term ‘Draagt Elkanders Lasten’. Ook DELA biedt de mogelijkheid tussen een natura verzekering en een kapitaal verzekering of een combinatie van beide.

DELA heeft ruim drie miljoen leden en is een coöperatie. Dit betekend dat zij de winst met hun leden delen. Dit doen zij niet in de vorm van geld overmaken, maar door de premiestijging welke jaarlijks nodig is vanwege de toenemende kosten van een uitvaart niet of nauwelijks aan te passen. Een uitvaartverzekering is gemakkelijk online af te sluiten op basis van uw wensen en leeftijd wordt de maandelijkse premie berekend. Daarnaast is de premie ook afhankelijk van uw gezondheid. Bij het afsluiten van de verzekering worden vragen over uw gezondheid gesteld en deze kunnen leiden tot een verhoogde premie of zelfs weigering van de verzekering. Heeft u een DELA uitvaartverzekering en veranderen er zaken of wensen dan kunt u deze gemakkelijk online aanpassen. Ook biedt DELA de mogelijkheid om wachtwoorden op te slaan in de online kluis, zodat deze worden vrijgegeven aan uw nabestaande na uw overlijden, zodat zij gemakkelijk ook online uw accounts kunnen stopzetten.

Yarden

Yarden is wellicht vooral bekend vanwege de reclamespotjes op televisie. Door hierin gebruik te maken van bekende Nederlanders ontvingen zij in 2015 al de Loden Leeuw en ook met Ali B zijn ze in 2017 opnieuw genomineerd. Yarden is een relatief nieuwe uitvaartorganisatie en uitvaartverzekeraar in Nederland. Het bedrijf is ontstaan in 2001, maar is ondertussen een van de grootste spelers op de markt.

Yarden kenmerkt zich door volledige keuze vrijheid en een persoonlijke aanpak. Dit is ook terug te zien in het imago waarin verschillende culturen worden belicht en ook de verschillen in uitvaart die bij deze verschillende culturen komen kijken. Ook biedt Yarden de mogelijkheid voor een natura verzekering of kapitaal verzekering of een combinatie van beide. Uniek hierbij is dat de verhouding tussen natura en kapitaal volledig aan de keuze van de klant is en dit dus geen vaste pakketten betreft.

Ardanta

Ook Ardanta is een uitvaartverzekeraar in Nederland. Dit is een kleine speler en wellicht ook minder bekend, maar valt onder het vele grotere ASR verzekeringen, bij ASR verzekeringen kunnen diverse andere verzekeringen worden afgesloten. Ardanta wil zich onderscheiden door open en eerlijkheid te zijn en daarnaast door voornamelijk ondersteuning te bieden aan uw nabestaanden. Het is mogelijk om online alle wijzigingen door te geven, het is een praktische website zonder poespas.

Nuvema

Nuvema behoort tot een van de grote uitvaartverzekeraars van Nederland. Oorspronkelijk is het bedrijf in 1949 opgericht in Groningen, maar vandaag de dag ligt de hoofdvestiging in Baarn. In tegenstelling tot andere grotere spelers in de uitvaartverzekeringsbranche in Nederland biedt Nuvema enkel natura verzekeringen aan. Dit betekend dat het bedrag wat ter beschikking komt wanneer u komt te overlijden ook daadwerkelijk alleen aan uw uitvaart besteed mag worden. Dit is in combinatie met een dienstenpakket.

Andere uitvaartverzekeringen

Natuurlijk zijn er nog meerdere uitvaartverzekeringen in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld ook nog klaverblad, Twenthe uitvaartverzekering en nog andere welke ook vaak andere soorten verzekeringen aanbieden. Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk dat u goed voor ogen heeft wat u verzekerd wilt hebben en wat uw wensen zijn voor uw uitvaart. Houdt er natuurlijk ook rekening mee dat in de loop der jaren zaken kunnen veranderen en uw voorkeuren kunnen wijzigen. Kijk dus ook goed naar de algemene voorwaarden van de verzekeraars om na te gaan of het ook mogelijk is om te wijzigen, indien u dit wenst. Kies niet per definitie voor de goedkoopste premie, want het gaat erom dat u verzekerd bent van een onbezorgd en waardig afscheid.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.