Multiculturele uitvaart

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving met verschillende culturen, nationaliteiten en religies. Er is daarom genoeg ruimte voor het organiseren van een multiculturele uitvaart.

Bij een multiculturele uitvaart zal er rekening gehouden worden met de religies en gewoontes van een bepaalde cultuur.

Bij de Nederlandse uitvaartverzekeraars kunt u terecht voor het laten verzorgen van een uitvaart voor ieder soort religie.

Bij de meeste uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen is er de mogelijkheid tot het laten verzorgen van een multiculturele uitvaart.

Multiculturele uitvaart

Multiculturele uitvaart? Kies de juiste uitvaartverzekering

Om een multiculturele uitvaart in Nederland of het buitenland te laten verzorgen is het belangrijk om een passende uitvaartverzekering af te sluiten. De kosten van een uitvaart in het buitenland liggen hoger dan dat u een uitvaart in Nederland zou laten verzorgen.

Om alle kosten te dekken is het verstandig om een kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten. Bij deze verzekering kunt u zelf de hoogte van het te verzekeren geldbedrag bepalen. U weet van tevoren voor welk bedrag u verzekerd bent en dat dit voldoende is om uw uitvaartwensen te laten uitkomen.

Bij het afsluiten van de kapitaal uitvaartverzekering kunt u vooraf uw wensen kenbaar maken aan de uitvaartverzekeraar. De uitvaartverzorger kan zo beter en sneller helpen bij het regelen van de uitvaart.

Multiculturele uitvaarten die veel verzorgd worden in Nederland zijn:

Chinese uitvaart

Een Chinese uitvaart is er één vol met tradities en gebruiken. De uitvaart gaat gepaard met Chinese religieuze levensbeschouwingen. Zo zal de overledene na het overlijden eerst ritueel gewassen worden. Waarna hij of zij meerdere lagen kleding aankrijgt. De overleden persoon gaat na het overlijden een lange reis maken en dient hiervoor goed aangekleed te zijn.

Na de verzorging van de overleden persoon mogen de nabestaanden nog een keer afscheid nemen van hem of haar. Zodra dit is voltooid zal de kist worden gesloten. De kist zal naar de begraafplaats worden gebracht en op de weg hiernaartoe zal er gestopt worden bij het huis van de overledene.

Als de kist bij het graf is aangekomen zullen er nog enkele Chinese tradities worden uitgevoerd. Er zal voedsel worden neergezet, de overledene krijgt geschenken en dodengeld mee om te gebruiken in het hiernamaals. In bepaalde gevallen zal de grafkist worden bestrooid met rijst.

Kenmerken van een Chinese uitvaart zijn:

  • De kleur van rouw is wit.
  • Cremeren komt bijna niet voor, er wordt gekozen voor begraven.
  • Om geesten te verjagen kan er vuurwerk worden afgestoken.

Boeddhistische uitvaart

Bij een Boeddhistische uitvaart wordt er vaak gekozen voor een crematie. Na het overlijden zal het lichaam een aantal uur niet worden aangeraakt.

Volgens het boeddhistische geloof staat het bewustzijn centraal. Een boeddhist wil dan ook zijn leven bewust af kunnen sluiten. Boeddhisten geloven dat zij na de dood gereïncarneerd worden.

Na 49 dagen als de rouwperiode is afgelopen zal de reïncarnatie intreden. Bij een boeddhistische uitvaart is vaak geen plaats voor verdriet, angst of boosheid. Deze emoties zouden de weg voor de overleden persoon in de weg staan en hem of haar binden aan het aardse leven.

Tijdens de uitvaart worden offers gebracht o.a. in de vorm van bloemenkransen. Er kan een spiritueel begeleider aanwezig zijn die diverse mantra’s en gebeden zal uitspreken.

Als u naar een boeddhistische uitvaart gaat, vraag dan even of er nog bepaalde gewoontes zijn ten aanzien van uw kleding.

Joodse uitvaart

Bij de Joden staat het leven centraal en dit ziet u ook terug tijdens een Joodse uitvaart. De uitvaart zal zo sober mogelijk zijn waarbij het liefst zo weinig mogelijk emotie getoond wordt.

Zodra een Joods persoon overleden is zal het lichaam en het gezicht bedekt worden met een wit laken. Het lichaam mag hierna niet meer worden aangeraakt volgens orthodoxe joden, omdat dit onrein is.

Kenmerken van een Joodse uitvaart:

  • De rituele wassing zal worden uitgevoerd door de familie van de overleden persoon.
  • De overleden persoon zal begraven worden en niet gecremeerd.
  • De begrafenis moet snel na het overlijden worden uitgevoerd, het liefst binnen 36 uur na het overlijden.

Surinaamse uitvaart

Een Surinaamse uitvaart staat vol van de rituelen en tradities. De uitvaart zal over het algemeen vrij uitbundig verlopen. De rituele wassing zal uitgevoerd worden door familieleden van de overledene. Na deze wassing zal de overledene onder luid gezang naar de aula gebracht worden.

Na de uitvaartdienst zal de kist naar de laatste rustplaats gedragen worden en zullen de nabestaanden muntjes en rijstkorrels op straat gooien. De rijst zou de ziel van de overledene de weg moeten wijzen naar het leven hierna en ook de ziel voeden. De munten beschermen de ziel.

Kenmerken Surinaamse uitvaart:

  • De uitvaart verloopt intens en uitbundig.
  • De kleur wit is een veel gedragen kleur tijdens een Surinaamse uitvaart.
  • Na de begrafenis zullen er meerdere herdenkingsbijeenkomsten plaatsvinden.

Islamitische uitvaart

Tijdens een islamitische uitvaart zullen er veel gewoontes en rituelen uitgevoerd worden. Er is wel een verschil tussen bijvoorbeeld een Turkse en Marokkaanse uitvaart. Maar tijdens een islamitische uitvaart staat Allah centraal. Allah die geeft het leven en Allah neemt het leven.

Na het overlijden zal het lichaam door de familie gewassen worden waarna het gewikkeld wordt in een doek. Voordat de persoon begraven wordt zal er eerst een dodengebed uitgevoerd worden. Nadat de grafkist is gesloten zal het graf besproeid worden met water.

Bij een islamitische begrafenis zal het lichaam van de overledene op de rechterzijde gelegd worden met het gezicht naar Mekka. Er wordt altijd gekozen voor een begrafenis en nooit voor een crematie. Voor de meeste moslims is het begraven op een begraafplaats met eeuwige grafrust een must. Veel moslims keren terug naar hun vaderland na het overlijden.

Omdat begraven in het buitenland extra kosten met zich meebrengt, is het afsluiten van een islamitische uitvaartverzekering verstandig.

Hindoestaanse uitvaart

Bij het Hindoestaanse geloof staat de Brahman centraal. Dit betekent dat alles wat ooit is ontstaan weer terug zal keren naar de bron.

Na het overlijden zal het stoffelijk overschot snel naar het uitvaartcentrum gebracht worden. Een Hindoestaanse uitvaart zal eerder worden uitgevoerd dan een gewone uitvaart. In het hindoeïsme is het namelijk belangrijk om het lichaam zo snel mogelijk te cremeren. Alleen op deze manier kan het lichaam snel terugkeren naar de bron (reïncarnatie).

Na het overlijden zullen er in het uitvaartcentrum verschillende rouwrituelen uitgevoerd worden. Deze bestaan uit de rituele wassing, het zingen van mantra’s en het uitvoeren van gebeden. De rituelen mogen alleen door een mannelijk familielid uitgevoerd worden. Dit familielid heeft zijn hoofd kaalgeschoren.

Volgens de gebruiken van het hindoeïsme zal de oudste zoon de kist in de crematieoven schuiven. Het is belangrijk dat de nabestaanden de kist zien branden. Na de crematie zal het as worden uitgestrooid in stromend water.

Verzekeren van een multiculturele uitvaart

Voor een multiculturele uitvaart is het belangrijk om u goed te verzekeren. In veel gevallen is een dergelijke uitvaart duurder dan een normale uitvaart.

De kosten kunnen hoger uitvallen doordat de uitvaart in het geboorteland zal plaatsvinden. Of omdat er bepaalde rituelen of gewoontes uitgevoerd moeten worden die meer kosten. Ook voor een multiculturele uitvaart kunt u terecht bij een Nederlandse uitvaartverzekeraar.

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit is het goed uw wensen op papier te zetten zodat u weet wat de kosten van de uitvaart ongeveer zullen zijn.