Islamitische uitvaart

Een islamitische uitvaart is een zorgvuldig gestructureerde ceremonie die diep geworteld is in de islamitische tradities en overtuigingen. Na de dood volgt een proces met verschillende gebruiken en rituelen die de overledene eren en de nabestaanden troost bieden.

Een islamitische uitvaart is een belangrijk moment voor een moslim en wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het geloof. Na de dood volgt een tijd van rouw, gebed en reflectie, waarbij de gemeenschap samenkomt om de overledene te eren en te bidden voor hun zielenrust.

Islamitische uitvaart

Verzeker de uitvaart

Met een islamitische uitvaartverzekering kunt u alle kosten voor uw uitvaart verzekeren. Uw nabestaanden komen later niet voor financiële verrassingen te staan.

Uitvaartverzekering tip

Islamitische begrafenis

Het is gebruikelijk om de begrafenis zo snel mogelijk na het overlijden te regelen, bij voorkeur binnen 24 uur na de dood of voor de eerstvolgende zonsondergang. De dode lijdt namelijk zolang hij/zij niet begraven is volgens het geloof, omdat het lichaam zich nog onder de levenden bevindt.

Dit is gebaseerd op de hadith (overleveringen van de profeet Mohammed) die aangeeft dat een begrafenis niet mag worden uitgesteld zonder geldige reden. In Nederland moet er tenminste 36 uur tussen het overlijden en de begrafenis zitten. Maar er kan aan de burgemeester om ontheffing gevraagd worden.

Bij een islamitische begrafenis zal de dode meestal niet in een kist liggen, het hoofd wordt bedekt met een afdakje van steen of houten planken. Dit zorgt ervoor dat het gezicht niet direct met aarde wordt bedekt.

Het graf wordt drie keer met water besproeid, dit gebeurt met twee handen van een nabestaande. Daarna zal het graf met zand en aarde bedekt worden. Een moslim wordt over het algemeen alleen begraven.

Rituele wassing

Het rituele wassen bij een islamitische uitvaart, ook wel bekend als “Ghusl,” is een belangrijk en respectvol proces dat wordt uitgevoerd om het lichaam van de overledene te reinigen volgens de voorschriften. In de Koran staat dat, al het gestorvene, onrein is. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten:

 • 1

  Reinigingsruimte: De Ghusl wordt meestal uitgevoerd in een aparte en discrete ruimte, zoals een speciaal daarvoor ingerichte kamer in een moskee of een uitvaartcentrum. Deze ruimte moet schoon zijn en geschikt voor het ritueel.

 • 2
  Reinigingsmaterialen: De benodigde materialen voor de Ghusl zijn onder andere schoon water, zeep (bij voorkeur parfumvrije zeep), katoenen doeken of sponzen, en een schone, witte lijkwade (kafan) om het lichaam in te wikkelen.
 • 3
  Aanwezigen: Meestal worden familieleden van hetzelfde geslacht of speciaal opgeleide personen gevraagd om de Ghusl uit te voeren. Het is belangrijk dat degenen die dit ritueel uitvoeren zich bewust zijn van de islamitische voorschriften en de procedure correct volgen.
 • 4
  Voorbereiding van het lichaam: Het lichaam van de overledene wordt voorzichtig geplaatst op een tafel of verhoogd oppervlak dat is bedekt met een zeil om het water op te vangen. Het lichaam wordt ontdaan van kleding en eventuele verontreinigingen worden zorgvuldig verwijderd.
 • 5
  Eerste wassing (Wudu): Het lichaam wordt eerst gereinigd met water dat is gemengd met parfumvrije zeep. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het hele lichaam, inclusief alle lichaamsdelen, wordt gewassen. Dit staat bekend als de eerste wassing (Wudu).
 • 6
  Tweede wassing (Ghusl): Na de eerste wassing wordt het lichaam opnieuw gewassen, maar dit keer met schoon water zonder zeep. Tijdens deze tweede wassing wordt het hele lichaam opnieuw grondig gereinigd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen lichaamsdelen worden overgeslagen.
 • 7
  Afdrogen en inwikkelen: Na de tweede wassing wordt het lichaam voorzichtig afgedroogd met schone doeken of sponzen. Vervolgens wordt het lichaam in de witte lijkwade (kafan) gewikkeld. Deze lijkwade moet schoon en geurvrij zijn.
 • 8
  Gebed en begrafenis: Nadat de Ghusl is voltooid, wordt het lichaam voorbereid op de begrafenis. Het wordt naar de begraafplaats gebracht voor de begrafenisrituelen, waaronder het gebed bij het graf (Salat al-Qabr) en de daadwerkelijke begrafenis.

De Ghusl is een respectvolle daad van zuivering en reiniging van het lichaam van de overledene en wordt uitgevoerd met grote zorg en eerbied.

Het volgen van deze rituelen bij een uitvaart is van groot belang voor moslims, omdat het hen in staat stelt de overledene met waardigheid en in overeenstemming met hun religieuze overtuigingen te behandelen.

Dodengebed

Het dodengebed bij een islamitische uitvaart, genaamd “Salat al-Janazah,” is een kort en specifiek gebed dat wordt uitgesproken voor de overledene. Het gebed omvat vier takbirs en het wordt meestal uitgevoerd in een gemeenschappelijke bijeenkomst op de begraafplaats of in een moskee.

Het doel van dit gebed is om vergeving te vragen voor de overledene, om hun zielenrust te wensen, en als een uiting van respect en medeleven voor de overledene en hun familie.

Voorbereidingen voor de uitvaart

De voorbereidingen voor een begrafenis beginnen meestal onmiddellijk na het overlijden van een persoon. Hier zijn enkele belangrijke stappen die worden genomen:

 • 1
  Vaststellen van het overlijden: Een gekwalificeerde arts moet het overlijden van de persoon vaststellen en een overlijdenscertificaat uitgeven.
 • 2
  Wassing van het lichaam (Ghusl): Het lichaam van de overledene wordt zorgvuldig gewassen volgens islamitische voorschriften door familieleden of speciaal daarvoor opgeleide personen van hetzelfde geslacht. Het lichaam wordt vervolgens in een wit laken gewikkeld, dat bekendstaat als een kafan.
 • 3
  Begraafplaats: De familie moet een begraafplaats kiezen die in overeenstemming is met de voorschriften. Islamitische begraafplaatsen zijn meestal gescheiden in mannen- en vrouwengedeelten.
 • 4
  Gebedshuis (moskee): De familie kan ervoor kiezen om een gebedshuis te bezoeken, meestal een moskee, voor speciale gebeden en om troost te vinden bij medegelovigen.
 • 5

  Gebed en Troost (Salat al-Janazah): Een speciaal gebed, bekend als Salat al-Janazah, wordt gehouden om vergeving te vragen voor de overledene en om hun zielenrust te wensen. Dit gebed wordt meestal geleid door een imam en kan zowel in de moskee als op de begraafplaats plaatsvinden.

De rituelen bij een islamitische begrafenis

De eigenlijke begrafenisrituelen bij een islamitische uitvaart zijn doordrenkt van spiritualiteit en respect voor de overledene. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten:

 • 1
  Het gebed bij het graf (Salat al-Qabr): Bij het graf wordt opnieuw een gebed gehouden om de overledene te herdenken en om de zegen van Allah te vragen voor hun zielenrust.
 • 2
  Begraven in het lichaam van de aarde: Het lichaam van de overledene wordt met het gezicht naar Mekka gekeerd, in het graf geplaatst en bedekt met aarde. De grafsteen wordt meestal eenvoudig gehouden, zonder afbeeldingen of ornamenten.
 • 3
  Laatste afscheid (Takbir): Na het begraven worden de aanwezigen aangemoedigd om afscheid te nemen en te bidden voor de overledene. Dit is vaak een emotioneel moment voor de familie en vrienden.
 • 4
  Nazorg en condoleren (Azza): Na de begrafenis verzamelen familie en vrienden zich vaak om de nabestaanden te condoleren en steun te bieden. Het is gebruikelijk om voedsel te delen en samen te bidden.

De betekenis van islamitische uitvaarten

Een islamitische uitvaart gaat veel verder dan alleen het begraven van een lichaam. Het is een spirituele en gemeenschapsgerichte gebeurtenis die diepe betekenis heeft voor moslims. Hier zijn enkele van de belangrijkste betekenissen en symboliek:

 • 1
  Geloof in het Hiernamaals: Islamitische begrafenissen herinneren moslims eraan dat het aardse leven slechts een tijdelijke fase is en dat het echte leven in het hiernamaals komt. De rituelen benadrukken het belang van goede daden en berouw voor de zonden.
 • 2
  Gemeenschap en ondersteuning: Een uitvaart brengt de gemeenschap samen om steun te bieden aan de rouwende familie. Het laat zien dat de islamitische gemeenschap om elkaar geeft in tijden van verdriet.
 • 3
  Eenvoud en nederigheid: De eenvoudige begrafenisrituelen herinneren moslims aan de nederigheid van het menselijke bestaan en het feit dat we allemaal uiteindelijk terugkeren naar de aarde.
 • 4
  Barmhartigheid en vergeving: De gebeden en rituelen tijdens een islamitische begrafenis benadrukken de genade en vergeving van Allah. Moslims geloven dat Allah de zonden van de overledene kan vergeven en hen een plaats in het paradijs kan schenken.

Condeleance en de rouwperiode

Na een islamitische uitvaart volgen condoleance en rouw specifieke tradities. Familie, vrienden en gemeenschapsleden bezoeken de rouwende familie om medeleven te betuigen en te troosten. Ze delen stille gebeden, reciteren “Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” (Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen wij terugkeren), en bieden steun. Voedsel kan worden gedeeld als teken van solidariteit.

De rouwperiode varieert, maar is vaak drie dagen tot enkele weken. De rouwperiode na de dood van een echtgenoot is voor een weduwe vier maanden en tien dagen. Tijdens deze tijd kan de familie samenkomen voor gebeden en herdenkingsbijeenkomsten om herinneringen aan de overledene te delen. Het dragen van zwarte kleding is gebruikelijk als uiting van rouw.

Na de rouwperiode blijft het herinneren en bidden voor de overledene een belangrijk onderdeel van het rouwproces. Deze islamitische condoleancetradities bieden steun aan de rouwende familie en versterken de gemeenschapsbanden in tijden van verlies.

Begrafenis in het land van herkomst

Moslims worden vaak begraven in het land van herkomst zoals Turkije of Marokko. In deze landen is het begraven met eeuwige grafrust heel normaal, terwijl in Nederland een graf na 10 of 20 jaar zal worden geruimd.

Als u begraven wilt worden in het land van herkomst dan zult u met extra kosten te maken krijgen i.v.m. de repatriëring. Het is belangrijk om u dan voor een hoger bedrag te verzekeren als u een uitvaartverzekering afsluit.

Islamitische begrafenis in Nederland

In Nederland neemt het aantal moslimbegrafenissen de laatste jaren toe. De uitvaartverzorgers houden ook in Nederland rekening met de voorschriften en rituelen die gelden voor een islamitische begrafenis.

Op bepaalde begraafplaatsen is het mogelijk een begraven te worden met eeuwige grafrust. In Almere, Arnhem, Eindhoven, Nuenen, Rosmalen, Zaltbommel en Zuidlaren zijn zelfs speciale islamitische begraafplaatsen.

Uitvaartverzekering voor moslims

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering voor moslims worden ook de extra kosten die alleen bij een islamitische uitvaart voorkomen gedekt zoals:

 • De Islamitische rituelen
 • Eeuwige grafrust
 • Repatriëring naar het land van herkomst
 • Vliegtickets voor de nabestaanden

Als u een islamitische uitvaartverzekering afsluit dan zijn alle kosten voor een islamtische uitvaart gedekt.

Indien u kiest voor een kapitaal uitvaartverzekering dan kunnen al uw wensen worden betaald met het bedrag wat uitgekeerd zal worden na uw overlijden aan de nabestaanden.

De uitvaartverzekeraars DELA en Monuta kunnen een islamitische uitvaart verzorgen. Ook kunt u zich bij deze verzekeraars verzekeren tegen de kosten van de begrafenis.

Conclusie

Een islamitische uitvaart is een diepgaande en betekenisvolle gebeurtenis in het leven van moslims. Het volgt zorgvuldige rituelen en gebruiken die geworteld zijn in het geloof en de tradities van de islam. Het herinnert de gelovigen aan de vergankelijkheid van het leven op aarde en het belang van goede daden en berouw.

Bovendien brengt het de gemeenschap samen om steun te bieden aan de rouwende familie en om gezamenlijk te bidden voor de zielenrust van de overledene. De betekenis en symboliek van een islamitische uitvaart zijn diep verweven met de overtuigingen en waarden van de islam en dragen bij aan het spirituele en emotionele welzijn van de gemeenschap.

Bronnen

Voor het samenstellen van dit artikel hebben we de onderstaande bronnen geraadpleegd.

 • DELA
 • Monuta
 • Lassurance