Wat is een islamitische uitvaartverzekering?

Een islamitische uitvaartverzekering is een type verzekering dat speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de islamitische geloofspraktijken en gebruiken rondom overlijden en de begrafenis.

Bij een islamitische uitvaartverzekering betalen de verzekerden een premie, die wordt gebruikt om de kosten van hun begrafenis te dekken. Dit omvat niet alleen de kosten van de begrafenis zelf, maar ook andere kosten zoals rituele wassingen, kist, transport en de begrafenisplechtigheid.

Islamitische uitvaartverzekering

Het doel is om ervoor te zorgen dat de overledene op een manier wordt begraven die in overeenstemming is met de islamitische tradities en dat de nabestaanden geen financiële lasten hebben.

Door een uitvaartverzekering af te sluiten kan de islamitische begrafenis ook wel een halal begrafenis vergoed worden. Dit geldt niet alleen voor een islamitische begrafenis in Nederland maar ook voor een begrafenis in het buitenland.

Islamitische begrafenis verzekeren

Als u een islamitische begrafenis wilt verzekeren dan zijn daar genoeg mogelijkheden voor. U kunt een uitvaartverzekering afsluiten voor een islamitische begrafenis in Nederland of voor in het buitenland.

Doordat er bij een islamitische begrafenis met andere rituelen en gewoontes rekening gehouden zal worden is het verstandig er een speciale uitvaartverzekering voor af te sluiten. De kosten worden vaak niet allemaal vergoed door een reguliere uitvaartverzekering die meer is gericht op een Westerse uitvaart.

Waar u rekening mee dient te houden bij het afsluiten dat leggen wij u hier uit.

Wat kost een islamitische begrafenis?

De kosten voor een islamitische begrafenis zijn vaak hoger dan voor een reguliere uitvaart.

Islamitische graven hebben eeuwige grafrust en bij een begrafenis in het land van herkomst moeten er extra kosten gemaakt worden voor het vervoer van de overledene en de nabestaanden.

De kosten zijn verder afhankelijk van de wensen die u heeft met betrekking tot uw uitvaart.

Producten Bedrag
formaliteiten  
rituele bewassing (ghusl)  
opbaarplank  
wade (kafan)  
gebed  
personeel  
rouwbezoek  
opbaren  
rouwauto  
Kosten €2.500,-
   
Eeuwige grafrust € 4.000 – € 7.000
Islamitische gedenksteen € 1.000 – € 2.000
Extra wensen € 2.000 – € 3.000
   
Gemiddelde kosten € 10.000 – € 15.000

Wat kost een islamitische uitvaartverzekering?

De maandelijkste premie die u gaat betalen is van enkele factoren afhankelijk:

 • De dekking van de uitvaartpolis
 • De looptijd
 • Het type uitvaartverzekering
 • Uw leeftijd
Verzekeraar Dekking Premie
DELA €12.000,- €16,59
Monuta €12.000,- €12,58
Ardanta €12.000,- €15,48

De premie is berekend voor een persoon van 30 jaar.

De islamitische begrafenis

Het eerste wat u moet beslissen als u een islamitische uitvaart verzekering gaat afsluiten is de plaats waar de begrafenis moet plaatsvinden. Steeds meer moslims kiezen ervoor om in Nederland begraven te worden.

Het is op steeds meer plaatsen mogelijk om een islamitische uitvaart in Nederland te verzorgen volgens de islamitische tradities en rituelen. U kunt hiervoor een islamitische uitvaartverzorger of Nederlandse uitvaartverzorger inhuren.

U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaart in het land van herkomst te laten plaatsvinden. U zult dan bij het afsluiten van de uitvaartverzekering een hogere dekking moeten kiezen.

Ook bij het begraven in Nederland zijn de kosten voor een graf met eeuwige rust duurder dan voor een normaal graf. U moet dus altijd rekening houden met hogere kosten als het om een islamitische begrafenis gaat.

Voor een uitvaart in het land van herkomst kunt u terecht bij Lassurance.

Eeuwige grafrust

Ondanks dat de islamitische begrafenis steeds vaker in Nederland plaatsvindt is het nog niet in iedere gemeente mogelijk om te begraven met eeuwige grafrust.

In Nederland is het mogelijk om te begraven met eeuwige grafrust in de volgende plaatsen:

 • Almere
 • Eindhoven
 • Haarlem
 • Middelburg
 • Rotterdam
 • Zwolle

In Amsterdam worden nog gesprekken gevoerd om ook eeuwige grafrust te garanderen.

In Almere is er een speciale begraafplaats voor moslims, in de andere plaatsen waar er begraven kan worden met eeuwige grafrust gaat het om algemene begraafplaatsen waar een gedeelte van de begraafplaats is ingeruimd voor islamitische graven.

Invulling islamitische uitvaart

Het is noodzakelijk om na te denken over de invulling van de islamitische uitvaart om de juiste uitvaartverzekering te kunnen afsluiten die alle kosten dekt. Hierbij moet u aan onderstaande punten denken:

 • Welke islamitische rituelen wilt u dat er uitgevoerd worden? Wilt u begraven worden in een lijkwade en wat voor grafsteen wenst u?
 • Wilt u een religieuze receptie?
 • Hoe uitgebreid wilt u de uitvaart regelen?

Wat is de beste islamitische uitvaartverzekering?

U dient ook een keuze te maken voor een bepaald soort uitvaartverzekering. De twee gangbare verzekeringen zijn de volgende:

Natura uitvaartverzekering

Bij de naturaverzekering zijn de producten en diensten voor uw uitvaart verzekerd. Bij deze vorm van verzekeren zijn normaal alle kosten voor een begrafenis gedekt. Doordat bij een islamitische uitvaart de kosten doorgaans een stuk hoger liggen, is de naturaverzekering niet altijd geschikt. De dekking is hiervoor te laag.

Geldverzekering

De geldverzekering of kapitaalverzekering is geschikt om een islamitische begrafenis te financieren. Bij een geldverzekering zullen uw nabestaanden na het overlijden het voorgesproken bedrag ontvangen waarmee ze de kosten voor uw uitvaart kunnen betalen.

U kunt vooraf bepalen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren en hier zal de premie op aangepast worden. De premie zal voor een islamitische uitvaart hoger zijn dan voor een normale uitvaart.

Waarom een islamitische uitvaartverzekering?

Nederland telt naar schatting ongeveer 1 miljoen Moslims. Dat betekent dat er dus een grote groep mensen is die op het gebied van overlijden en rouwverwerking hele andere behoeftes heeft dan wat voor veel mensen gebruikelijk is.

Het zal u duidelijk zijn dat een islamitische uitvaart hele andere eisen kent dan een westerse uitvaart. Natuurlijk willen we dat zoiets moeilijks als het overlijden van een dierbare voor iedereen zo goed en soepel mogelijk verloopt.

Daarom dat uitvaartverzekeraars steeds vaker een pakket samen stellen dat past bij de wensen die de Islam stelt aan een goede uitvaart. Bij uitvaartverzekeraar Monuta en DELA kunt u meer te weten komen over een islamitische uitvaart.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over islamitische uitvaartverzekeringen, kijk dan vooral op de websites van de verschillende verzekeraars. De meesten hiervan zullen producten hebben die zijn toegespitst op de wensen van moslims.

Bent u zelf Moslim en woont u in Nederland, dan is het goed te weten dat u zich ook in Nederland kunt laten verzekeren voor een goede, passende uitvaart. Een uitvaart die bij ons past, is voor iedereen belangrijk. Kennis van andere culturen is daarom ook onontbeerlijk.

Goede islamitische uitvaartverzekering

Een goede islamitische verzekering houdt rekening met de wensen van de verzekerde en de nabestaanden en past dit zo goed mogelijk toe binnen de mogelijkheden die Nederland biedt.

Denk hierbij met name aan zaken als het zo snel mogelijk worden begraven en zorgen voor een begraafplaats waar iemand eeuwige rust kan vinden. Om de beste islamitische uitvaartverzekering te vinden is het vergelijken op basis van dekking een belangrijk punt.

Uitvaartverzekeraar DELA

Met de islamitische uitvaartverzekering van DELA zijn alle kosten voor een begrafenis gedekt.

DELA heeft een speciale uitvaartverzekering die u kunt afsluiten waarbij:

 • Alle kosten voor een begrafenis zullen worden vergoed
 • De premie langzaam zal stijgen
 • Het verzekerd bedrag is waardevast
 • Kinderen zijn voordelig meeverzekerd tot hun 25e levensjaar

Meer informatie

Hoe een islamitische uitvaartverzekering afsluiten?

Aan de hand van uw persoonlijke wensen kunt u een islamitische uitvaartverzekering gaan afsluiten. Het is belangrijk om de verschillende uitvaartverzekeraars te vergelijken op basis van de premie en de voorwaarden. Let hierbij op de volgende factoren:

 • Wilt u een natura of kapitaal verzekering?
 • Hoe hoog is de dekking van de verzekering?
 • Hoeveel premie gaat u betalen?
 • Hoe lang gaat u premie betalen?
 • Lees de voorwaarden goed door

Veelgestelde vragen

Wat kost een islamitische begrafenis?

Een islamitische begrafenis is duurder dan een normale begrafenis vanwege de eeuwige grafrust. U moet rekenen dat een graf ongeveer 6.000 euro kost.

Welke islamitische uitvaartverzekering?

Een islamitische uitvaartverzekering zorgt ervoor dat alle rituelen en tradities uitgevoerd en gefinancierd worden. DELA heeft een speciale uitvaartverzekering die in al deze wensen voorziet.

Islamitische uitvaartverzekering vergelijken

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag i

€9.000,-
Ander verzekerd bedrag?

7,96
Premie per maand

 • Naturaverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar

Verzekerd bedrag i

€9.000,-
Ander verzekerd bedrag?

7,65
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.000,-

€10,86
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.000,-

€13,23
Premie per maand

Ardanta
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.000,-

€13,32
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: donderdag 21 september 2023
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 25 jaar (01-01-1998)