Islamitische uitvaartverzekering

Op zoek naar een islamitische uitvaartverzekering? Mensen van alle culturen houden er bepaalde rituelen en gewoontes op na wanneer het gaat om afscheid nemen van het leven en het begraven.

Door een islamitische uitvaartverzekering af te sluiten zorgt u ervoor dat de uitvaart verloopt zoals u wenst. Rituelen die met een reguliere uitvaartverzekering niet altijd gedekt zullen worden, zijn nu standaard meeverzekerd.

Islamitische uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering voor moslims

Door een uitvaartverzekering af te sluiten kan de islamitische begrafenis ook wel een halal begrafenis vergoedt worden. Dit geldt niet alleen voor een islamitische begrafenis in Nederland maar ook voor een begrafenis in Marokko en Turkije.

Verder kan er rekening gehouden worden met de rituelen en de vormgeving van de uitvaart die voor u als moslim wenselijk zijn.

Islamitische uitvaartverzekering

Islamitische begrafenis verzekeren

Als u een islamitische begrafenis wilt verzekeren dan zijn daar genoeg mogelijkheden voor. U kunt een uitvaartverzekering afsluiten voor een islamitische begrafenis in Nederland of voor in het buitenland.

Doordat er bij een islamitische begrafenis met andere zaken rekening gehouden moet worden is het verstandig om alle kosten te kunnen dekken een speciale islamitische uitvaartverzekering af te sluiten.

Waar u rekening mee dient te houden bij het afsluiten dat leggen wij u hier uit.

1. Hoe moet de islamitische begrafenis geregeld worden?

Het eerste wat u moet beslissen als u een islamitische uitvaart verzekering gaat afsluiten is de plaats waar de begrafenis moet plaatsvinden. Steeds meer moslims kiezen ervoor om in Nederland begraven te worden.

Het is op steeds meer plaatsen mogelijk om een islamitische uitvaart in Nederland te verzorgen volgens de islamitische tradities en rituelen. U kunt hiervoor een islamitische uitvaartverzorger of Nederlandse uitvaartverzorger inhuren.

U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaart in het land van herkomst te laten plaatsvinden. U zult dan bij het afsluiten van de uitvaartverzekering een hogere dekking moeten kiezen.

Ook bij het begraven in Nederland zijn de kosten voor een graf met eeuwige rust duurder dan voor een normaal graf. U moet dus altijd rekening houden met hogere kosten als het om een islamitische begrafenis gaat.

Voor een uitvaart in het land van herkost kunt u terecht bij Lassurance.

Eeuwige grafrust

Ondanks dat de islamitische begrafenis steeds vaker in Nederland plaatsvind is het nog niet in iedere gemeente mogelijk om te begraven met eeuwige grafrust.

In Nederland is het mogelijk om te begraven met eeuwige grafrust in de volgende plaatsen:

 • Almere
 • Eindhoven
 • Haarlem
 • Middelburg
 • Rotterdam
 • Zwolle

In Amsterdam worden nog gesprekken gevoerd om ook eeuwige grafrust te garanderen.

In Almere is er een speciale begraafplaats voor moslims in de andere plaatsen waar er begraven kan worden met eeuwige grafrust gaat het om algemene begraafplaatsen waar een gedeelte van de begraafplaats is ingeruimd voor islamitische graven.

Invulling islamitische uitvaart

Het is noodzakelijk om na te denken over de invulling van de islamitische uitvaart om de juiste uitvaartverzekering te kunnen afsluiten die alle kosten dekt. Hierbij moet u aan onderstaande punten denken:

 • Welke islamitische rituelen wilt u dat er uitgevoerd worden? Wilt u begraven worden in een lijkwade en wat voor grafsteen wenst u?
 • Wilt u een religieuze receptie?
 • Hoe uitgebreid wilt u de uitvaart regelen?

2. Welk soort islamitische uitvaartverzekering?

U dient ook een keuze te maken voor een bepaald soort uitvaartverzekering. De twee gangbare verzekeringen zijn de volgende:

Natura uitvaartverzekering

Bij de naturaverzekering zijn de producten en diensten voor uw uitvaart verzekerd. Bij deze vorm van verzekeren zijn normaal alle kosten voor een begrafenis gedekt. Doordat bij een islamitische uitvaart de kosten doorgaans een stuk hoger liggen, is de naturaverzekering niet altijd geschikt. De dekking is hiervoor te laag.

Geldverzekering

De geldverzekering of kapitaalverzekering is geschikt om een islamitische begrafenis te financieren. Bij een geldverzekering zullen uw nabestaanden na het overlijden het voorafgesproken bedrag ontvangen waarmee ze de kosten voor uw uitvaart kunnen betalen.

U kunt vooraf bepalen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren en hier zal de premie op aangepast worden. De premie zal voor een islamitische uitvaart hoger zijn dan voor een normale uitvaart.

Uitvaartverzekering vergelijken & afsluiten

Als u uw keuzes heeft gemaakt dan is de laatste stap het vergelijken van de uitvaartverzekeraars en de voorwaarden en premies die er berekend worden.

Een kijkje in een andere cultuur

In Nederland zijn we gewend aan een begrafenisdienst, een aula waar de nabestaanden samenkomen, waar enkele mensen het woord voeren, waar muziek wordt afgespeeld, gevolgd door een korte wandelstoet naar iemands laatste rustplaats. Vervolgens wordt er nog een en ander gecondoleerd onder het genot van koffie, thee of wijn.

Voor ons is dit heel normaal. Het is echter zeer interessant om te kijken hoe mensen uit andere culturen een plek geven aan de dood en hoe ze afscheid nemen van mensen. Binnen de islamitische cultuur wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Daarom kan een islamitische uitvaartverzekering van dienst zijn.

Het belang van een islamitische uitvaart

De islam kent verscheidene rituelen die verband houden met overlijden en afscheid nemen. Na het overlijden wordt de overleden persoon eerst drie keer gewassen door familie en/of nabestaanden. Na het wassen wordt de overledene in doeken gewikkeld en wordt er gebeden in de richting van Mekka.

Begraven, niet cremeren

Moslims worden altijd begraven, in de meeste gevallen met één persoon per graf. Eeuwige grafrust is voor hen erg belangrijk, iets wat in Nederland niet altijd mogelijk is, aangezien men een graf in principe koopt voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 20 jaar).

Om die reden willen veel Moslims dan ook in hun land van herkomst worden begraven, waar eeuwige grafrust wel te garanderen is. Aan de andere kant is er wel een trend zichtbaar waarbij Moslims steeds vaker toch in Nederland worden begraven, in de buurt van hun familie.

Zo is er veel vraag naar een islamitische uitvaart in steden als Amsterdam en Rotterdam. In Almere is er een islamitische begraafplaats waar moslims begraven kunnen worden en waar men ook eeuwige grafrust krijgt.

Hoe snel moet u begraven worden volgens de islam?

In moslimlanden is het gebruikelijk dat een overleden persoon binnen 24 uur na het overlijden wordt begraven. In Nederland is dit in de meeste gevallen echter niet mogelijk. Wel is het zo dat men binnen de islam de begrafenis zo snel mogelijk zal uitvoeren. Het zal dus niet gebeuren dat een lichaam enkele dagen wordt opgebaard, zoals in de westerse cultuur gebruikelijk is.

Begraven in de richting van Mekka

Moslims worden in de regel zonder kist begraven, op hun rechterzij en in de richting van Mekka. Hierna volgt een rouwperiode van 3 dagen. Binnen de Islam wordt niet lang stil gestaan bij verlies, hoewel het tegenwoordig niet ongebruikelijk is dat men een rouwperiode van 40 dagen in acht neemt.

Na deze 40 dagen komen de nabestaanden nog een keer bij elkaar om de overledene te eren. Ook is het graf van een overledene een belangrijke plek waar men nog vaak samen zal komen.

Waarom een islamitische uitvaartverzekering?

Nederland telt naar schatting ongeveer 1 miljoen Moslims. Dat betekent dat er dus een grote groep mensen is die op het gebied van overlijden en rouwverwerking hele andere behoeftes heeft dan wat voor veel mensen gebruikelijk is.

Het zal u duidelijk zijn dat een islamitische uitvaart hele andere eisen kent dan een westerse uitvaart. Natuurlijk willen we dat zoiets moeilijks als het overlijden van een dierbare voor iedereen zo goed en soepel mogelijk verloopt.

Daarom dat uitvaartverzekeraars steeds vaker een pakket samen stellen dat past bij de wensen die de Islam stelt aan een goede uitvaart. Bij uitvaartverzekeraar Monuta en DELA kunt u meer te weten komen over een islamitische uitvaart.

Waar moet nog meer aan gedacht worden?

Verschillende factoren spelen een rol bij een islamitische begrafenis, dingen waar u als verzekerde weet van moet hebben. Zo zullen bij een islamitische begrafenis kosten gemaakt worden voor het samenkomen voor gebed, voor de verschillende manieren waarop een lichaam gewassen wordt, voor de doeken waarin iemand wordt gewikkeld, voor het feit dat de begraafplaats in ieder geval zo lang mogelijk toebehoort aan de persoon die is overleden, dat de begrafenis het liefst binnen een etmaal zal plaatsvinden en in veel gevallen zelfs dat de begrafenis zal geschieden in het buitenland.

Daarom dus een islamitische uitvaartverzekering

De reden dat men apart een islamitische uitvaartverzekering kan afsluiten is dus simpel. Een islamitische uitvaart is nu eenmaal anders dan een uitvaart zoals veel Nederlanders die gewend zijn.

Een goede uitvaartverzekeraar begrijpt echter dat de manier waarop we afscheid nemen van onze dierbaren kan verschillen, maar dat de behoefte om dit goed te doen universeel is. Een islamitische uitvaart speelt dus juist in op onze universele behoefte om de dood een, voor zover mogelijk, mooie plek te geven in ons leven.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over islamitische uitvaartverzekeringen, kijk dan vooral op de websites van de verschillende verzekeraars. De meesten hiervan zullen producten hebben die zijn toegespitst op de wensen van moslims.

Bent u zelf Moslim en woont u in Nederland, dan is het goed te weten dat u zich ook in Nederland kunt laten verzekeren voor een goede, passende uitvaart. Een uitvaart die bij ons past is voor iedereen belangrijk. Kennis van andere culturen is daarom ook onontbeerlijk.

Goede islamitische uitvaartverzekering

Een goede islamitische uitvaartverzekering houdt rekening met de wensen van de verzekerde en de nabestaanden en past dit zo goed mogelijk toe binnen de mogelijkheden die Nederland biedt.

Denk hierbij met name aan zaken als het zo snel mogelijk worden begraven en zorgen voor een begraafplaats waar iemand eeuwige rust kan vinden. Om de beste islamitische uitvaartverzekering te vinden is het vergelijken op basis van dekking een belangrijk punt.

Islamitische uitvaartverzekering DELA

Met de islamitische uitvaartverzekering van DELA zijn alle kosten voor een begrafenis gedekt.

DELA heeft een speciale islamitische uitvaartverzekering die u kunt afsluiten waarbij:

 • Alle kosten voor een begrafenis zullen worden vergoed
 • De premie langzaam zal stijgen
 • Het verzekerd bedrag is waardevast
 • Kinderen zijn voordelig meeverzekerd tot hun 25e levensjaar

Meer informatie

Islamitische uitvaartverzekering afsluiten?

Bent u benieuwd of u wellicht een islamitische uitvaartverzekering zou moeten afsluiten, laat u zich hierover dan goed informeren. Nadenken over de dood is nooit leuk, maar met een goede verzekering kunt u juist ongestoord leven in de wetenschap dat uw uitvaart goed geregeld is, op een manier zoals u en uw nabestaanden dat zouden willen. Regel daarom een goede islamitische uitvaartverzekering.

Veelgestelde vragen

Wat kost een islamitische begrafenis?

Een islamitische begrafenis is duurder dan een normale begrafenis vanwege de eeuwige grafrust. U moet rekenen dat een graf ongeveer 6.000 euro kost.

Welke islamitische uitvaartverzekering?

Een islamitische uitvaartverzekering zorgt ervoor dat alle rituelen en tradities uitgevoerd en gefinancierd worden. DELA heeft een speciale uitvaartverzekering die in al deze wensen voorziet.

Islamitische uitvaartverzekering vergelijken

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Verzekerd bedrag i

€9.000,-
Ander verzekerd bedrag?

€7,96
Premie per maand

 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Altijd aanpasbaar

Verzekerd bedrag i

€9.200,-
Ander verzekerd bedrag?

€9,58
Premie per maand

Ardanta
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag i

€9.000,-

€13,32
Premie per maand

PC uitvaart
 • Geldverzekering
 • Onderdeel van Ardanta
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Verzekerd bedrag i

€9.000,-

€13,85
Premie per maand

Lifetri
 • Premie op basis van postcode
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€14,19
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: 17 november 2022
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 25 jaar (01-01-1997)