Boeddhistische uitvaart

Wat zijn de rituelen en tradities bij een boeddhistische uitvaart? In het boeddhistische geloof is het belangrijk dat het leven bewust afgesloten kan worden. Alles staat in het teken van bewustzijn voor een boeddhist, ook tijdens het sterven.

Daarover verderop deze pagina meer uitleg. Verder informeren wij u over de rituelen die gebruikelijk zijn bij een boeddhistische uitvaart tijdens en na het overlijden en hoe de uitvaart en het afscheid nemen van de overledene verloopt.

Boeddhistische uitvaart

Boeddhistische uitvaart verzekeren

De Nederlander groeit op in een multiculturele samenleving. Ons land telt verschillende culturen, nationaliteiten en religies. Een religie met veel aanhangers is onder andere het boeddhisme.

Ook voor boeddhisten is het mogelijk om een uitvaartverzekering te vinden die aansluit bij de wensen en behoeften van de overledene en de nabestaanden. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de culturele gebruiken en rituelen die passen bij een boeddhistische uitvaart.

Boeddha speelt in alles, dus zowel tijdens het leven als sterven én tijdens de reis naar het hiernamaals, een belangrijke rol.

Wie is boeddha?

Anders dan doet vermoeden, vooral voor mensen die niet bekend zijn met het boeddhisme, is boeddha géén persoon. Het is namelijk een titel. Iedereen die volgens het boeddhisme verlichting kan brengen is een boeddha.

Zo telt het boeddhisme meerdere boeddha’s waarvan Siddharta Gautama één van de bekendere is. Uiteindelijk gelooft elke boeddhist dat, na de verlichting, hij of zij het nirwana zal bereiken. Maar voordat mensen deze hoogste staat bereiken, moeten zij de ‘samsara‘ doorlopen. Een cyclus die tot stand komt door te overlijden en wedergeboren worden.

Reïncarnatie – wedergeboorte

De samsara en reïncarnatie hebben alles met elkaar te maken. Boeddhisten geloven dat zij na de dood gereïncarneerd worden. Men blijft reïncarneren in andere levensvormen zolang ze niet verlicht zijn.

In welk wezen een boeddhist wordt gereïncarneerd hangt onder andere af hoe hij of zij heeft geleefd. De wedergeboorte als mens is uitermate lastig. Boeddhisten die niet worden verlicht, keren telkens in nieuwe levensvormen op aarde terug.

De rouwperiode na het overlijden duurt 49 dagen. Na deze periode gelooft men dat de overledene opnieuw wordt geboren. Tenzij de verlichting is bereikt.

Boeddhistische uitvaart

Tijdens het sterven

Zoals we al schreven is het voor elke boeddhist belangrijk om het leven bewust af te kunnen sluiten. Want het zijn zelfs de allerlaatste gedachten tijdens het sterfproces die bepalen hoe de persoon in een volgend leven terugkeert.

Elke vorm van medicatie kan het bewustzijn beïnvloeden en daarom wordt dit zo mogelijk vermeden. Zelfs in het geval van een lang ziekbed en ondraaglijk lijden. Sterker nog: Boeddhisten geloven dat zij tot geestelijke groei komen als ze het lijden ondergaan.

Na het overlijden

Het lichaam van boeddhisten wordt na het overlijden niet aangeraakt. Het verplaatsen van een lichaam mag ook niet volgens de gebruiken. Soms raakt men het lichaam van de overledene enkele dagen niet aan (afhankelijk van de boeddhistische stroming). Waarom niet? Een boeddhist gelooft dat door een overleden persoon niet aan te raken, het bewustzijn het lichaam kan verlaten.

Rouw

Voor negatieve gevoelens bij een overlijden is geen ruimte. U zult dan ook bij een boeddhistische uitvaart weinig of geen sporen van verdriet, angst of boosheid tegenkomen. De gelovigen zijn van mening dat deze emoties de overledene in de weg staan. Het zou hem of haar binden aan het aardse leven.

Het boeddhisme

Het boeddhisme is een religie met eigen waarheden en leefregels. Het boeddhisme is afkomstig uit Nepal en ontstond uit de leer die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha, dit is de historische Boeddha, die volgens de overlevering in de 5e en 6e eeuw voor Christus leefde.

Uitvaartverzekering tip

Uitvaartrituelen boeddhistische uitvaart

Het lichaam van een overleden persoon wordt dus de eerste uren tot dagen niet aangeraakt of verplaatst. Pas daarna vinden er diverse rituelen plaats. Zo wordt het stoffelijk overschot gewassen met saffraan en als er geen saffraan aanwezig is, gezegend met water.

Boeddhisten worden niet aangekleed, maar het lichaam wordt bedekt met een dun laagje stof. Vervolgens worden ze in een kist gelegd met rondom de kist kaarsen, kransen en wierook. Er worden gebeden uitgesproken en er wordt voorgelezen uit het Tibetaanse dodenboek.

Daarmee ontvangt de overledene inzichten waarmee het de verlichting kan bereiken. Er zijn stromingen binnen het boeddhisme die veronderstellen dat de gestorvene de gebeden en het gelezene kan horen. Na deze plechtigheden vindt een crematie plaats.

Rituelen en gebruiken bij een Boeddhistische uitvaart

Een boeddhistische uitvaart wordt vaak gekenmerkt door specifieke rituelen en overtuigingen die voortkomen uit het boeddhisme.

 • 1

  Crematie: In veel boeddhistische gemeenschappen is crematie gebruikelijk. Dit wordt gezien als een manier om de vergankelijkheid van het lichaam te accepteren en de ziel los te laten.

 • 2

  Gebeden en rituelen: Boeddhistische monniken of leken kunnen gebedsdiensten uitvoeren en rituelen begeleiden om de overledene te eren. Dit kan het reciteren van soetra’s (heilige teksten), meditatie, en het zegenen van de overledene omvatten.

 • 3

  Offerandes: Familieleden kunnen offerandes brengen, zoals bloemen, wierook, en voedsel, als een manier om positieve energie te genereren en de overledene te ondersteunen in hun overgang naar een nieuwe staat van zijn.

 • 4

  Aandacht voor karma: Boeddhisten geloven vaak in het concept van karma en reïncarnatie. Tijdens de uitvaart kan er aandacht zijn voor het goede karma dat de overledene heeft vergaard en hoe dit van invloed kan zijn op hun toekomstige wedergeboorte.

 • 5

  Witte kleding: Familieleden dragen soms witte kleding als teken van zuiverheid en respect voor de overledene.

 • 6

  Stupa of urn: De overblijfselen van de overledene kunnen worden bewaard in een stupa (een boeddhistisch heilig bouwwerk) of een urn. Dit kan dienen als een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.

 • 7

  Periode van rouw: Familie en vrienden komen vaak samen tijdens een bepaalde periode van rouw. Tijdens deze periode kunnen er dagelijkse rituelen worden uitgevoerd ter nagedachtenis aan de overledene.

Plechtigheden tijdens de crematie of begrafenis

Alhoewel begraven worden niet is verboden volgens de boeddhistische regels, wordt er meestal gekozen voor een crematie.

Cremeren heeft meestal de voorkeur. Ook tijdens de uitvaart wordt er weer gemediteerd. Ook worden er offers gebracht o.a. in de vorm van bloemenkransen.

boeddhisten

Spiritueel begeleider

Een spiritueel begeleider is altijd aanwezig tijdens de plechtigheidsceremonie. Hij citeert diverse mantra’s en zal gebeden uitspreken. Daarnaast wordt er wierook verbrand en geld met als uiteindelijke doel een positief karma voor de overledene.

Meditatie

Om de geest in de periode voor de wedergeboorte de goede richting op te sturen is meditatie erg belangrijk. Voor boeddhisten is meditatie belangrijker dan een gebed.

De overgangsperiode

Na een boeddhistische crematie volgt vaak een overgangsperiode die kan variëren afhankelijk van de specifieke boeddhistische traditie en culturele context. In het algemeen geloven boeddhisten in reïncarnatie en het concept van karma, wat de overgangsperiode na de dood beïnvloedt.

Tijdens deze periode wordt aangenomen dat de ziel van de overledene zich voorbereidt op wedergeboorte. Familie en geliefden kunnen rituelen uitvoeren, zoals het reciteren van gebeden en het aanbieden van voedsel en giften aan monniken, om goede karma te genereren voor de overledene. De overgangsperiode is een tijd van spirituele overdenking en hoop op een gunstige wedergeboorte.

Het specifieke verloop van deze periode kan verschillen tussen verschillende stromingen binnen het boeddhisme en verschillende culturele praktijken. Het doel blijft echter vaak hetzelfde: het vergemakkelijken van een positieve overgang naar een nieuwe fase van het bestaan.

Uitvaartverzekering voor boeddhisten

Welk type uitvaartverzekering is geschikt voor boeddhisten? Als u het boeddhistische geloof aanhangt en graag volgens de gebruiken en rituelen van het boeddhisme begraven of gecremeerd wilt worden, dan kunt u het beste een kapitaal uitvaartverzekering afsluiten.

U kan zelf de hoogte bepalen van het bedrag dat wordt uitgekeerd na uw overlijden en dus ook zelf bepalen waar dit geld aan wordt uitgegeven.

Er zijn verschillende uitvaartverzekeraars die de kapitaal verzekering aanbieden, dus de uitvaartverzekering vergelijken is belangrijk om zo de beste uitvaartverzekering tegen de laagste premie te vinden.

Hoe boeddhistische uitvaart aanvragen?

Een uitvaartverzekeraar kan u helpen bij het verzorgen van een multiculturele uitvaart. Nederlandse uitvaartverzekeraars beschikken over diverse uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria waardoor het mogelijk is om een passende uitvaart te laten verzorgen, geheel naar uw wens en volgens uw religieuze gebruiken.

Uitgenodigd voor boeddhistische uitvaart?

Heeft u een uitnodiging ontvangen om een boeddhistische uitvaart bij te wonen? Informeer dan bij de nabestaanden of de verzorger van de uitvaart wat er van u wordt verwacht, ook qua kledingkeuze.