Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken?

Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

Begraven of cremeren

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis.

En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen.

Als u weet dat u begraven wenst te worden, maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie.

Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden, maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend, maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio.

Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: “begraven of cremeren?” nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten, maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Jaar Aantal Overledenen Crematies Percentage
2017 150.027 96.688 63,80
2018 153.249 100.089 65,31
2019 151.815 101.648 66,96
2020 168.537 111.881 66,38
2021 170.802 115.135 67,41
2022 123.865 83.877 67,72

Bron: LVC (5-11-2022)

Begraven of cremeren

Hieronder de kenmerken van het begraven en cremeren.

Begraven

Cremeren

  • Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden.
  • U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf.

  • Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen.

  • Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden.

  • Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug die betaald moeten worden.

  • De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.

  • Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
  • Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.

  • Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.

  • Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaard wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden, maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt.

Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat.

U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: “begraven of cremeren?” kunt beantwoorden.