Wat is een wilsbeschikking? Een wilsbeschikking is er om alle wensen omtrent uw uitvaart kenbaar te maken en deze vast te leggen. Bij het opmaken van een laatste wilsbeschikking moet u er aan denken dat deze voorzien is van een datum en een handtekening. Het is altijd raadzaam om dit te doen met een andere persoon erbij. Deze persoon kan de wilsbeschikking ook ondertekenen en erop toezien dat de uitvaart zo verloopt als dat in de wilsbeschikking is vastgelegd. Het is niet noodzakelijk om de wilsverklaring vast te laten leggen bij een notaris.

Hoe een wilsbeschikking opstellen

We kunnen begrijpen dat u niet meteen weet hoe u een wilsbeschikking moet opstellen. Het opstellen van een wilsverklaring stelt u normaal gesproken ook maar één keer in uw leven op. Dit betekent ook dat u de wilsbeschikking met de grootste zorg moet invullen. Wij hebben hier een voorbeeld van een wilsbeschikking online gezet zodat u ongeveer weet wat er in de wilsbeschikking moet komen te staan. Als u uw wilsbeschikking heeft ingevuld dan is het verstandig om deze te bewaren bij uw uitvaartpapieren. Op deze manier weet u dat u alles netjes en overzichtelijk bij elkaar heeft.

Opstellen wilsbeschikking

U kunt uw wilsbeschikking opstellen door deze te schrijven te typen of te laten drukken. Er moeten zoals in het voorbeeld al duidelijk is geworden een aantal persoonsgegevens vermeld worden zodat duidelijk is wie de wilsverklaring heeft ingevuld. Het is dus belangrijk om uw achternaam, voornamen (voluit), geboortedatum en geboorteplaats en de datum en handtekening op de wilsbeschikking te zetten. Uw wilsverklaring zou u met uw huisarts (behandelaar) in moeten vullen zodat u meteen weet of uw arts u wensen bereid is te respecteren. Voor de arts is het belangrijk om te weten of u degene bent die de wilsverklaring heeft ingevuld en niet iemand anders.

Wilsbeschikking wijzigen

Als u de wilsbeschikking eenmaal heeft opgesteld dan kunt u deze altijd achteraf nog wijzigen. U moet als u de wilsverklaring gaat wijzigen wel de mensen die weten van de oude wilsverklaring op de hoogte brengen van de wijzigingen.

Er zijn ook mogelijkheden om uw wilsverklaring gratis online op te stellen. Als u hier gebruikt van maakt dan zult u ook uw nabestaanden welke dicht bij u staan hiervan op de hoogte moeten brengen. Zo weet u zeker dat uw uitvaartwensen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

Wilsverklaring delen

Het is verstandig om uw nabestaanden op de hoogte te houden van het feit dat uw wilsverklaring ongewijzigd is of als er juist wel wijzigingen zijn aangebracht. Om uw wilsbeschikking zoveel mogelijk te delen zou u het volgende moeten doen.

  • Een ondertekend exemplaar van de wilsbeschikking bewaard uzelf.
  • U overhandigd één exemplaar aan uw huisarts en bespreekt de wensen met de arts. Deze kan u meteen duidelijk maken of deze de wensen respecteert.
  • Een exemplaar geeft u aan een naaste. Dit is meestal degene die u machtigt.
  • Een exemplaar is voor een plaatsvervangend gemachtigde of voor een specialist bij wie u onder behandeling bent.
  • U zou ook nog een reserve exemplaar kunnen bewaren voor het geval u naar een ziekenhuis zou moeten, deze kunt u dan afgeven bij de intake voor een opname zodat het bewaard kan blijven in uw medisch dossier.
  • Als u meer exemplaren denkt nodig te hebben dan kunt u altijd een kopie maken. Zorg er wel voor dat het gekopieerde exemplaar is voorzien van een handtekening.

Geldigheid wilsbeschikking

De wilsbeschikking behoudt zijn geldigheid zolang deze niet is ingetrokken of is gewijzigd. Er is geen regel opgesteld in de wet welke bepaald dat de wilsbeschikking ieder jaar verlengd zou moeten worden. Het is wel verstandig om eens in de zoveel tijd even uw wilsverklaring te bespreken met uw naaste en uw arts.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.