dementie Monuta

Monuta gaat voor dementievriendelijkheid 

dementie MonutaAlzheimer is officieel volksziekte nummer een. Monuta springt daar nu op in door haar klantcontactcentrum 'dementievriendelijker' te maken. De medewerkers klantcontact krijgen een dementie training. Dementie komt alsmaar vaker voor. In Nederland krijgt maar liefst 20% van de bevolking te maken met deze hersenaandoening die tot vergeetachtigheid en uiteindelijk de dood leidt. Vrouwen krijgen er vaker mee te maken dan mannen. Voor de patiënt in kwestie heeft de ziekte grote gevolgen. Ook de impact hiervan is voor de naaste betrokkenen enorm. 

Medewerkers Monuta krijgen dementievriendelijkheid training

Monuta is als eerste grote uitvaartverzekeraar gestart met het 'dementievriendelijker' maken van het klantcontactcentrum. De medewerkers van het callcenter en de gastdames- en heren krijgen daarvoor speciale trainingen aangeboden. Monuta is als uitvaartorganisatie vaak direct betrokken bij het contact met mensen die dementie hebben of die als naaste betrokken zijn bij de ziekte. Goed omgaan met dementie is daarom een vereiste voor onze medewerkers, aldus Roos Zwetsloot (directeur Uitvaartzorg bij Monuta).  Het doel van de uitvaartorganisatie is dat alle medewerkers klantcontact eind 2020 een certificaat hebben ontvangen. Of en wanneer andere landelijke uitvaartmaatschappijen volgen is nog niet zeker. 

Over de training

De training voor de klantcontact medewerkers van Monuta bestaat uit 2 gedeelten. De eerste training bestaat uit een online trainingsprogramma. Daarmee wordt met name de kennis over Alzheimer vergroot. Na deze training volgt er in de praktijk een oefening onder begeleiding van trainers die door Monuta speciaal zijn opgeleid. Zo oefenen ze op praktijksituaties. Na afloop wordt er het certificaat 'Samen dementievriendelijk' gegeven.

Mensen met dementie kunnen gewoon een uitvaartverzekering afsluiten

Dat medewerkers van uitvaartorganisaties en verzekeringsmaatschappijen moeten worden getraind om om te gaan met dementie is nodig. Het aantal patiënten met Alzheimer neemt toe. Daarbij kunnen mensen met dementie gewoon een uitvaartverzekering afsluiten. Enige begeleiding daarbij is wenselijk alsmede begrip en kennis over de ziekte. Een dementiepatiënt hoeft overigens geen extra verzekeringspremie te betalen. Wel dient er een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.


Klaverblad Lifetri

Klaverblad Levensverzekering verkocht

Lifetri koopt Klaverblad Levensverzekering N.V. Lifetri is opgericht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij TSSP en nam vorig jaar ook Nuvema al over. De overname van Klaverblad is wel een heel stuk omvangrijker dan die van Nuvema. Waar het bij uitvaartverzekeraar Nuvema ging om 185.000 polishouders gaat het bij de overname van Klaverblad om 442.000 polishouders met een premievolume van 63 miljoen euro. Klaverblad stoot alleen het gedeelte van uitvaartverzekeringen af omdat het bedrijf zich meer wil richten op de schade en inkomensverzekeringen. De toezichthouders zullen overigens nog wel toestemming moeten geven voor de overname.

Overname

Wat precies de gevolgen zullen zijn als de overname eenmaal een feit is dat is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk dat de premies worden aangepast. Het zou dan gaan om de premies van uitvaartverzekeraar Nuvema en die van Klaverblad. Beide verzekeraars berekenen de premies op een andere manier. Nuvema berekent haar premies nu nog op basis van de postcode van haar klanten. Verder zal de naam Nuvema later dit jaar gewijzigd worden naar Lifetri, of dit ook met het gedeelte van Klaverblad gaat gebeuren daarover is nog niets bekend gemaakt maar dit is wel aannemelijk. De totale overname zou in de zomer afgerond moeten zijn. Beide partijen zullen geen uitspraken doen over de overnamesom.

Volgens Philippe Wits, CEO van Lifetri Groep past het motto van Klaverblad ’bijzonder door gewoon te blijven’ heel goed bij de strategie van Lifetri. het bedrijf zal zich in de toekomst verder gaan richten op mogelijke acquisities.

Peter Paul Barth, algemeen directeur van Klaverblad Verzekeringen laat weten dat er gezocht is naar een overnamekandidaat die het belang van de verzekerden, assurantieadviseurs en personeel voorop had staan en deze is in de Lifetri Groep gevonden. Beide partijen gaan de toekomst dan ook met het volste vertrouwen tegemoet.

Verder laat Barth weten dat de verkoop niets te maken heeft met de financiële situatie bij Klaverblad. Het bedrijf is kerngezond en heeft in 2018 nog een winst gemaakt van € 3,1 miljoen euro.


uitvaart ouderen

Uitvaart van alleenstaande ouderen

uitvaart alleenstaande ouderenDat Nederland in rap tempo vergrijst, dat moge duidelijk zijn. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt in een flink tempo toe. Het CBS heeft berekend dat er in 2018 drie miljoen alleenstaanden woonden in Nederland waarvan 12 procent 80 jaar of ouder was. Van deze 12 procent zijn er vorig jaar 76.000 overleden.

Met deze groeiende groep alleenstaanden ontstaan ook problemen rond de uitvaart van alleenstaande ouderen en daar denkt men niet direct aan. Toch was de helft van de personen die overleden in 2018 de leeftijd van 80 jaar gepasseerd. Niet al deze oudere mensen zijn verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Wie draait op voor deze kosten? Ook u zal vroeg of laat overlijden. Misschien bent u een alleenstaande oudere. Dan is het goed om eens na te denken over uw eigen uitvaart, want er moet iemand zijn die daarvoor de opdracht geeft als u sterft. Als u op dit moment geen relatie (meer) heeft of geen kinderen of broers/zussen, dan kunt u bij uw uitvaartverzekeraar de gemeente als opdrachtgever aanwijzen.

Wie regelt de uitvaart van een alleenstaande?

Gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat een ieder het recht heeft op een uitvaart. Dus ook indien een alleenstaande oudere geen vrienden of familieleden heeft die daarvoor de opdracht kan geven. De gemeente treedt in dat geval op als 'opdrachtgever'.

Kosten uitvaart alleenstaande oudere

Gemeenten betalen de kosten voor deze uitvaart uit de eventuele nalatenschap van de oudere of zullen, indien de overledene geen geld heeft achtergelaten, de kosten verhalen op de familie. Als zij daarvoor het geld niet hebben, dan zal de gemeente geld bijleggen. Maar dat zal ook betekenen dat de gemeente bepaald hoe de uitvaart er dan uit komt te zien. In de meeste gevallen betreft het een zeer sobere uitvaart.

Geen geld voor een uitvaart: Een sober afscheid

Als er helemaal geen geld is voor een uitvaart omdat de overledene geen nalatenschap heeft en er voor het geld niet aangeklopt kan worden bij de familie, of als er geen opdrachtgever is, dan neemt de gemeente de uitvaartkosten voor haar rekening. Dat is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Dit betekent wel dat de uitvaart heel sober zal zijn.

Zo worden alleen hechte familieleden uitgenodigd, is er alleen een formele begrafenis of crematie en is er maar kort de mogelijkheid om afscheid te nemen. Er zijn geen bloemen aanwezig en er is tevens geen afscheidsplechtigheid.

Uitvaartonderneming Monuta: Meer oog voor alleenstaande ouderen

Uitvaartonderneming Monuta deed onlangs uitgebreid onderzoek naar de uitvaartontwikkelingen in 2018. Ze constateerde dat het alsmaar lastiger wordt om een opdrachtgever te vinden voor de uitvaarten van alleenstaande ouderen. In de komende jaren zal het aantal ouderen dat alleenstaand is flink toenemen. Veel van die ouderen hebben hun partner al verloren en onderhouden weinig actieve relaties meer. "We moeten meer oog hebben voor deze ouderen en er als samenleving over praten", aldus Monuta.


uitvaartverzekeraar onbekend

Nabestaanden vaak niet op de hoogte van uitvaartverzekering

nabestaanden niet op de hoogte van uitvaartverzekeringNabestaanden lopen in bepaalde gevallen nog altijd veel geld mis als een dierbare komt te overlijden aldus Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net. De reden is dat ze niet op de hoogte zijn van de afgesloten uitvaartverzekering door de overledene. Er zou dan ook een website online moeten komen met behulp van het ministerie waar de nabestaanden kunnen inzien waar de overleden persoon is verzekerd. Om dit voor elkaar te krijgen is Schouten een petitie gestart.

Ruim tweederde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten, met een waarde tussen de 5.000 en 10.000 euro. Dit bedrag is bij elkaar gespaard door jaren lang premie te betalen.

Geen overbodige luxe
Dat een dergelijke website geen overbodige luxe is blijkt wel aan de 275 aanvragen per maand die bij het Verbond van Verzekeraars binnenkomen. Na een aanvraag van de nabestaanden gaat het Verbond van Verzekeraars ermee aan de slag maar het duurt gemiddeld 3 maanden voordat er duidelijk is waar iemand een uitvaartverzekering heeft afgesloten. De uitvaart is dan al lang geweest.

Nabestaanden zijn vaak niet op de hoogte van de uitvaartverzekering welke door hun dierbare is afgesloten. Vaak heeft de overledene ruim voor zijn overlijden de gehele premie al voldaan, hierdoor kunnen nabestaanden geen premiebetalingen op de laatste rekeningafschriften van de overledene vinden. Het is voor nabestaanden dan onduidelijk of er een verzekering afgesloten is en zo ja bij welke verzekeraar.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Er zou een website moeten komen zoals mijnpensioenoverzicht.nl waar het mogelijk is om het overzicht van lopende pensioenen in te zien. De nabestaanden zouden met een corresponderend nummer moeten inloggen en zo zien waar de uitvaartverzekeringen zijn afgesloten.

BGNU
Ook de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) erkent het probleem. Voorzitter Paul Koeslag geeft aan geen idee te hebben welke bedragen er blijven liggen als een verzekerde is overleden. De verzekeraars hebben een zorgplicht en zouden daarom proactiever moeten zijn in het zoeken naar polissen welke al tientallen jaren geleden zijn afbetaald.

Recht op vergoeding blijft

Ondanks dat het jaren kan duren voor de rechthebbenden en de verzekeraar elkaar hebben gevonden, blijft het recht op vergoeding altijd bestaan. Door bepaalde factoren kan het maanden zoniet jaren duren voordat de zoektocht positief kan worden afgesloten. Het kan gebeuren dat iemand 80 jaar geleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten, inmiddels is de verzekeraar overgenomen en is de persoon zelf al meerdere keren verhuisd. Dit soort factoren bespoedigen de zoektocht naar de rechthebbenden niet.

Zoekservice Verloren Polissen

Tien jaar geleden heeft het Verbond van Verzekeraars de zoekservice Verloren Polissen opgestart. In deze tien jaar zijn er bijna twintigduizend aanvragen verwerkt. Er zit ook een stijgende lijn in het aantal aanvragen zo werd de zoekservice in 2018 3.384 keer geraadpleegd waar dit in 2009 nog 962 keer gebeurde. Paul Koopman, voorlichter van het Verbond van Verzekeraars laat weten dat het voor de verzekerde belangrijk is om verhuizingen altijd door te geven aan de verzekeraar waar de uitvaartverzekering is afgesloten. Hij geeft ook aan dat de zoektocht lastig is gemaakt door de privacytwet, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om iemand op te sporen via het burgerservicenummer.

Kosten uitvaart niet geclaimd

uitvaartverzekeraar onbekendDoordat er nu geen duidelijkheid is over waar een uitvaartverzekering is afgesloten en voor welk bedrag weten de nabestaanden niet waar het opgebouwde kapitaal van de verzekering geclaimd kan worden. De kosten voor een gemiddelde uitvaart lopen al snel tegen de 8.000 euro. Een behoorlijk bedrag wat nu dus lang blijft liggen omdat niemand er weet van heeft. Uiteindelijk zal het geld in de meeste gevallen bij de nabestaanden terecht komen omdat de verzekeraars het als hun taak zien de rechthebbenden op te sporen, aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars.

Redenen dat het nu nog zo lang duurt om de rechthebbenden op te sporen is omdat de verzekeraar geen bericht krijgt als een verzekerde is overleden en alles handmatig moet worden uitgezocht.

Ardanta als voorbeeld

Leon Schouten vindt dat uitvaartverzekeraars meer moeten doen om het voor nabestaanden makkelijk te maken om in te zien waar iemand verzekerd is. Als voorbeeld noemt hij uitvaartverzekeraar Ardanta, die heeft sinds kort een speciale afdeling om nabestaanden van oude polissen te achterhalen’.

Monuta en Yarden
Monuta en Yarden geven aan zich niet te herkennen dat ze te weinig zouden doen om nabestaanden van polishouders te achterhalen. Een woordvoerder van Yarden zegt dat de privacywet mede de oorzaak is van de belemmering waar zij tegen aanlopen bij het zoeken van de nabestaanden. Monuta laat weten coulant om te gaan met de vervaltermijn van 5 jaar. Als een rechthebbende na 10 jaar aanklopt dan zal er gewoon worden uitgekeerd.

Mijnverzekeringenopeenrij.nl

Omdat het probleem van het niet kunnen vinden van de verzekeraar en/of de rechthebbenden niet alleen bij uitvaartverzekeringen een probleem is, maar een algemeen verzekerings probleem, werd vorig jaar de site mijnverzekeringenopeenrij.nl online gezet. Op deze site kan u in één oogopslag zien bij welke verzekeraars u verzekerd bent. Dit initiatief werd niet heel enthousiast ontvangen omdat niet alle verzekeraars meededen en er tot nu toe zich slechts 6000 mensen hebben aangemeld. Dit zijn dan ook de redenen dat deze site ondanks de kosten van 2 a 3 miljoen euro per 1 mei offline zal gaan.

Petitie

Om niet nog een keer tegen een mislukking aan te lopen hoopt Van Elferen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich ermee gaat bemoeien. Al eerder heeft hij gevraagd of het mogelijk is dat verzekeraars een signaal krijgen als een polishouder is overleden. Tot nu toe ziet de overheid hier niets in. Schouten is zelf een petitie gestart welke u kunt tekenen om het initiatief te ondersteunen.

Ondersteuning vanuit de politiek

Vanuit de politiek wordt het initiatief ondersteund door Tweede-Kamerlid Monica den Boer van D66. Zij is ook voor verandering van de uitvaartwet. Een reden hiervoor is dat zij het belangrijk vindt dat een crematie of begrafenis al na 20 uur na overlijden kan plaatsvinden.


eigen uitvaart

Hoe ziet mijn uitvaart eruit?

Denken aan uw eigen uitvaart dat is niet iets waar u misschien erg vrolijk van zult worden. Er rust nog altijd een behoorlijk taboe op de dood en alles wat daarmee samenhangt. Er is ook een groot percentage mensen die het niets interesseert hoe hun uitvaart eruit komt te zien. Het nadenken over uw eigen uitvaart is best wel belangrijk, u voorkomt zo dat uw nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan en u weet dat uw uitvaart geregeld zal worden zoals u het wenst. U hoeft niet meteen alles tot in detail vast te leggen maar het is wel de beste methode om alles tot in de puntjes te laten verlopen. Tegenwoordig kunt u al uw ideeën over uw uitvaart online vastleggen bij de uitvaartverzekeraar waar u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten.

Geen verassingen voor uw nabestaanden

Door uw uitvaartwensen vast te leggen zorgt u ervoor dat uw nabestaanden geen grote beslissingen hoeven te nemen omtrent uw uitvaart. De periode na een overlijden is al emotioneel genoeg en u ontlast ze dan ook door zelf al het één en ander voor te bereiden. De voorbereiding begint al met het afsluiten van een uitvaartverzekering. Als u dit namelijk niet doet dan zullen uw nabestaanden voor de kosten van uw uitvaart opdraaien. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Bij het afluiten van de verzekering moet u zich ook goed bedenken waarvoor u verzekerd wilt zijn. Wilt u voor de producten en diensten doormiddel van een natura verzekering verzekerd zijn? Of wilt u dat er een geldbedrag uitgekeerd gaat worden na overlijden waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen regelen en bekostigen? In het laatste geval sluit u een kapitaal verzekering af.

Uitvaartwensen

Verder zult u moeten nadenken of u een uitgebreide of een sobere uitvaart wenst. Wilt u begraven of gecremeerd worden? En in welke gemeente wilt u dat de uitvaart zal plaatsvinden? Allemaal keuzes die u moet nemen maar die bijdragen aan een uitvaart die geheel verloopt zoals u zich dat wenst.

Eigen uitvaart organiseren

Tegenwoordig is het in bepaalde gevallen al mogelijk om uw eigen uitvaart geheel te organiseren. U bent dan gast op uw eigen uitvaart inclusief gasten en alles wat daarbij komt kijken. Dit gaat wel wat ver maar voor de mensen die vanaf de zijlijn willen toekijken hoe hun eigen uitvaart eruit komt te zien is dit een mooie oplossing.

Uitvaartkosten berekenen

Als u globaal heeft bedacht hoe uw uitvaart eruit zou komen te zien dan kunt u ook al een berekening maken van de kosten voor uw uitvaart. Een gemiddelde uitvaart kost tussen de €7.000,- en €10.000,-. Door uw wensen op papier te zetten komt u erachter wat uw uitvaart nu ongeveer zou gaan kosten. Aan de hand van die calculatie kunt u de uitvaartverzekering afsluiten welke het beste bij uw wensen aansluit. Deze wensen zijn voor iedereen anders dus ook de keuze voor een bepaalde verzekering zal in dit opzicht verschillen.