Komt de uitkering van de uitvaartverzekering wel goed terecht?

Als u een kapitaal uitvaartverzekering of ook wel geldverzekering heeft afgesloten dan zal er een geldbedrag worden uitgekeerd. Veel mensen vragen zich af bij wie komt de uitkering van de uitvaartverzekering terecht.

De uitkering gaat naar een begunstigde zoals een familielid of partner, of het kan een uitvaartondernemer zijn die de kosten van de uitvaart afhandelt. Hoe dit is geregeld, dat leest u in dit artikel.

Komt de uitkering van de uitvaartverzekering wel goed terecht?

Welke uitvaartverzekering keert geld uit?

Alleen de kapitaal uitvaartverzekering zal het verzekerde geldbedrag uitkeren aan een begunstigde of uitvaartverzorger.

Bij een natura uitvaartverzekering zullen de producten en diensten door de uitvaartverzekeraar verzorgd worden.

Het kan ook zijn dat er een combinatie uitvaartverzekering is afgesloten, deze verzekeringen bieden de uitvaartverzekeraars Monuta en DELA aan. Hierbij zullen de producten en diensten worden verzorgd, maar er zal ook een vrij te besteden geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Met dit bedrag kunnen extra wensen worden vervuld.

De kapitaal uitvaartverzekering van verzekeraar a.s.r. keert het opgebouwde kapitaal uit aan de begunstigde of de uitvaartverzorger.

Meld een overlijden zo snel mogelijk

Als er een dierbare is overleden dan is het belangrijk om dit overlijden zo snel mogelijk te melden bij de uitvaartverzekeraar. Veel mensen denken dat de verzekeraar van de gemeente bericht krijgt van een overlijden, maar dit is niet het geval. Het is voor de nabestaanden belangrijk om dus direct de verzekeraar op de hoogte te stellen van het overlijden.

Door dit te doen weet de uitvaartverzorger voor welk budget er een uitvaart verzorgd kan worden. Zo blijven de nabestaanden niet met een rekening achter omdat de kosten hoger uitvallen dan het verzekerde bedrag.

Belangrijk
Als verzekerde is het belangrijk om de naasten op de hoogte te stellen van uw uitvaartverzekering. Laat weten waar u de uitvaartverzekering heeft afgesloten en waar uw uitvaartpolis is opgeborgen.

Zo kunnen zij direct actie ondernemen en zal uw uitvaart verzorgd worden zoals u dat wenst, zonder dat de nabestaanden opdraaien voor extra kosten.

U weet niet waar de uitvaartverzekering is afgesloten

Als u als nabestaande niet weet of er een uitvaartverzekering is afgesloten of bij welke verzekeraar dit is gedaan, dan kunt u terecht op het Verbond van Verzekeraars. U kunt er ook oude uitvaartpolissen vinden.

Uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde

U kunt op het polisblad zien wie de uitkering van de uitvaartverzekering voor uw uitvaart ontvangt.

In oude uitvaartpolissen is vastgelegd dat na overlijden de uitvaartverzorger de uitkering ontvangt. Het is belangrijk dat uw nabestaanden hiervan op de hoogte zijn.