Oude uitvaartpolis

oude uitvaartpolisBent u op zoek naar een oude uitvaartpolis? Het gebeurd maar al te vaak dat als iemand is overleden dat de nabestaanden niet weten of hun dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten. In veel gevallen is de polis voor de verzekering niet te vinden en weet men al helemaal niet bij welke uitvaartverzekeraar de overleden persoon eventueel is verzekerd. Zodra u niet weet of er een verzekering was afgesloten of bij welke verzekeraar kan er niets worden uitgekeerd.
Inhoudsopgave

Verzekeraar failliet
Er is een mogelijkheid dat de verzekeraar waar tientallen jaren geleden een uitvaartverzekering bij is afgesloten failliet is gegaan en dat de polis is overgenomen door een andere uitvaartverzekeraar. Hoe u er achter komt bij welke verzekeraar u nu moet aankloppen dat leest u in dit artikel.

Zelf een oude uitvaartpolis hebben
Het kan ook zo zijn dat u zelf een oude uitvaartpolis heeft van een verzekeraar welke niet meer bestaat. De polis is dan overgenomen door een andere verzekeraar en u weet niet welke dit is. Mocht dit bij u het geval zijn dan is het raadzaam om te kijken of de oude polis de kosten voor de uitvaart nog zal dekken. In de meeste gevallen zal de oude verzekering de kosten voor uw uitvaart niet geheel dekken. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kosten voor een uitvaart jaarlijks stijgen. Verder kunt u er achter komen bij welke verzekeraar u verzekerd bent door onderstaande stappen te doorlopen.

Oude uitvaartpolissen

Met de onderstaande lijst kunt u zien bij welke verzekeraar uw polis is ondergebracht. Mocht u inmiddels willen overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar dan kunt u de uitvaartverzekeraars vergelijken en een nieuwe uitvaartverzekering afsluiten. Zoals u kunt zien zijn veel oude uitvaartpolissen overgegaan naar uitvaartverzekeraar Ardanta, Monuta en DELA.

Als u meer wilt weten over de uitvaartverzekeraars die er nu actief zijn dan kunt u dit overzicht bekijken.

Hoe komt u er achter of er een verzekering is afgesloten?

U wilt als er een dierbare is overleden natuurlijk weten of er een uitvaartverzekering is afgesloten en bij welke verzekeraar. Maar hoe komt u hier zo snel mogelijk achter? De onderstaande stappen kunnen u helpen in uw zoektocht.

1. Bekijk de administratie

Door de administratie van de overledene in te zien zult u mogelijk namen van verzekeraars tegenkomen. Het kan zijn dat de namen van de desbetreffende verzekeraars u niets zeggen of dat deze bedrijven inmiddels al niet meer bestaan. In principe is dit geen ramp want De Nederlandsche Bank heeft een archief opgesteld waarin alle verzekeraars staan vermeld. U kunt op deze manier achterhalen of de verzekeraar nog bestaat en als dit niet het geval is dan ziet u ook meteen door welke verzekeraar de polis is overgenomen. In het archief van het DNB staan de uitvaartverzekeraars, levensverzekeraars en begrafenisfondsen vermeld.

Bankafschriften
Als u de administratie doorloopt is het verstandig om ook de bankafschriften van de overledene te bekijken. Hier kunt u zien of er premie is afgeschreven voor de periodieke betaling van de uitvaartverzekering.

Tussenpersoon

U kunt ook kijken of de overledene een tussenpersoon voor zijn of haar afgesloten verzekeringen heeft. De verzekeringsadviseur kan u verder helpen in de zoektocht naar de eventueel afgesloten uitvaartverzekering.

Het Verbond van Verzekeraars

Als het bovenstaande nog niets heeft opgeleverd dan kunt u het Verbond van Verzekeraars raadplegen, hier kunnen ze voor u na gaan of u recht heeft op een uitkering om de uitvaart mee te financieren. Het Verbond van Verzekeraars kan voor u zoeken in een database waar alle afgesloten polissen in zijn opgeslagen. U weet dan of de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft afgesloten en bij welke verzekeraar dit is gedaan.

Voorwaarden

U kunt de aanvraag bij het Verbond van Verzekeraars online indienen op de website van het Verbond van Verzekeraars. U moet wel rekening houden met een aantal voorwaarden.

1. De informatie mag alleen opgevraagd worden nadat de persoon is overleden.
2. Niet iedereen mag de informatie opvragen, dit mogen alleen de erfgenamen, de kinderen, de echtgenoot, de echtgenote of de samenwonende partner van de overledene doen. Ook de persoon die de nalatenschap regelt is bevoegd om de informatie op te vragen hierbij kunt u denken aan de notaris.
Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u de gevraagde documenten meesturen en zal uw aanvraag in behandeling worden genomen. Zodra u antwoord heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de desbetreffende verzekeraar waar de uitvaartverzekering is afgesloten.
Als u een aanvraag indient bij het Verbond van Verzekeraars dan moet u rekening houden met onderstaande punten:

  • Het kan tot 3 maanden duren voordat het Verbond van Verzekeraars de procedure heeft afgerond.
  • U kunt de aanvraag zowel schriftelijk als digitaal indienen.

Uitkering

Als u recht heeft op een uitkering dan neemt u contact op met de verzekeraar. U heeft tot 5 jaar na het overlijden nog recht op een uitkering van de uitvaartverzekeraar, dit is wettelijk bepaald.