Begunstigde uitvaartverzekering

Na het overlijden van een nabestaande komt zijn of haar uitvaartverzekering tot een einde en wordt het geld hiervan uitgekeerd. Dit bedrag is afhankelijk van het geldbedrag waarvoor de verzekeringnemer is verzekerd.

Het geld van de uitvaartverzekering wordt alleen uitgekeerd als er sprake is van een kapitaal uitvaartverzekering of een combinatiepolis. Natura- en sommenverzekeringen keren geen geld uit en vergoeden alleen kosten die worden gemaakt voor de uitvaart.

Begunstigde uitvaartverzekering

De persoon die het geld van de uitvaartverzekering uitgekeerd krijgt, is de begunstigde. Echter is het in sommige families niet altijd even duidelijk wie de begunstigde is.

In dit artikel wordt aan u uitgelegd wat de begunstigde van de uitvaartverzekering inhoudt en hoe u kunt voorkomen dat hier onenigheid over ontstaat.

Wie is de begunstigde van de uitvaartverzekering?

De begunstigde wordt door de verzekeringnemer aangewezen, wanneer hij of zij een uitvaartverzekering afsluit. Wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden, wordt het geld overgemaakt naar de begunstigde. De verzekeringnemer kiest vaak de partner of de kinderen aan als begunstigde.

Echter is het ook mogelijk om iemand anders, zoals een kennis of vriend als begunstigde te benoemen. Daarnaast is het mogelijk om meerdere mensen aan te wijzen als begunstigden.

In dit geval wordt een lijst gemaakt met een volgorde van begunstigden.

  • De eerste begunstigde komt als eerst in aanmerking.
  • De tweede begunstigde komt pas in aanmerking, wanneer de eerste begunstigde is overleden.
  • Wanneer er meerdere begunstigden op dezelfde plaats op de lijst staan, krijgen zij elk evenveel uitgekeerd.

Geen begunstigde aangewezen? Wat nu?

Het komt weleens voor dat de verzekeringnemer geen begunstigde heeft aangewezen tegen de tijd van zijn of haar overlijden. Wanneer dit het geval is wordt de uitvaartverzekering uitgekeerd volgens een standaardbegunstiging.

Standaardbegunstiging

Bij een standaardbegunstiging is de volgorde als volgt:

  • De eerste begunstigde is de echtgenoot/geregistreerde partner van de verzekeringnemer.
  • De tweede begunstigden zijn de kinderen van de verzekeringnemer.
  • De laatste begunstigden zijn de erfgenamen van de verzekeringnemer.

Wanneer er geen erfgenamen meer zijn, kan de uitkering van de uitvaartverzekering komen te vervallen.

Begunstigde uitvaartverzekering aanpassen

Uiteraard is het voor de verzekeringnemer mogelijk om de aangewezen begunstigde aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een echtscheiding. In dit geval wijst de verzekeringnemer liever zijn of haar kinderen of familieleden aan als begunstigden, in plaats van zijn of haar ex-partner.

Hoe staat het ervoor met uw uitvaartverzekering?

Ondanks dat het niet het meest vrolijke onderwerp is, is het wel verstandig om zoveel mogelijk zaken rondom uw uitvaartverzekering netjes geregeld te hebben.

Zoals al eerder werd vernoemd kan er nogal onenigheid ontstaan tussen nabestaanden, wanneer het geld moet worden uitgekeerd aan de begunstigde.

Check daarom hoe het er met uw uitvaartverzekering voor staat, zo voorkomt u dat uw nabestaanden na uw overlijden zich hier zorgen over moeten maken.