natuurbegraafplaats

Begraven in de natuur steeds populairder

Het aantal Nederlanders dat kiest om begraven te worden in de natuur verdubbeld ieder jaar. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) laat weten dat het aantal natuurbegrafenissen in 2019 uitkwam op 1500 terwijl er in 2013 nog 250 mensen kozen voor een groene uitvaart.

Iedere twee jaar verdubbeld het aantal groene begrafenissen, maar ondanks deze stijging is nog maar 1 procent van de begrafenissen een groene variant. De stijging is te danken aan het feit dat mensen meer bezig zijn met duurzaamheid. Bij een natuur begrafenis mogen alleen duurzame materialen gebruikt worden welke in de natuur afgebroken kunnen worden, dit geldt zowel voor de kist als voor de kleding welke de overledene aan mag.

Natuurbegraafplaatsen

In Nederland mag men alleen op een officiële begraafplaats begraven worden. Zelf een mooie plek ergens in de natuur uitzoeken is dus geen optie. De natuurbegraafplaatsen waar Nederland er inmiddels 18 van telt bevinden zich wel allemaal in een natuurrijke omgeving. U moet hierbij denken aan een begraafplaats in een bos of op de hei.

Het verschil met een normale begraafplaats is dat er bij het graf geen grafstenen of ornamenten staan, dit is verboden. Wel kunt u een gedenkboom, een kei of een houten plaatje laten plaatsen. Alleen materialen welke na verloop van tijd zullen vergaan zijn toegestaan, het graf zal dan ook na een tijd alleen nog via de GPS te vinden zijn.

Eeuwige grafrust

Anders dan op een normaal kerkhof worden de natuurbegraafplaatsen nooit geruimd na een bepaalde tijd. Als de natuurbegraafplaats vol is dan zal deze altijd behouden blijven als natuurgebied. Op een natuurbegraafplaats hebben de overledene een eeuwige grafrust. Dit is voor veel mensen een geruststellend idee.

Concurrentie normale begraafplaats

Door de toenemende populariteit van de natuurbegraafplaatsen vrezen enkele reguliere begraafplaatsen in de toekomst klandizie mis te gaan lopen. Volgens de branchevereniging is dit niet nodig. Iemand die kiest voor een natuuruitvaart zou ook kunnen kiezen voor een crematie maar kiest niet voor een reguliere begrafenis.

Uitvaartverzekering

Als u nog een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan doet u er goed aan om bij het vergelijken erop te letten dat de verzekeraar ook een natuur begrafenis aanbiedt. Niet alle uitvaartverzekeraars hebben deze mogelijkheid.


Yarden

Yarden verhoogt uitvaartkosten met 2 procent

Uitvaartverzekeraar Yarden zal de uitvaartkosten in 2020 met 2 procent verhogen. Opmerkelijk, zo laat het consumentenprogramma Radar weten. Bij het bekend maken van de overnameplannen van Yarden door DELA werd nog gemeld dat er geen premie verhoging zou worden doorgevoerd de eerste 10 jaar. Nu lijkt Yarden de premies toch te gaan verhogen. Mogelijk dat Radar iets te vroeg zijn conclusies trekt aangezien de overname nog niet is goedgekeurd.

Als Yarden de premieverhoging van 2 procent doorvoert dan betekent dat een gemiddelde uitvaart van 8.000 euro straks met 160 euro stijgt. Klanten die nu een naturaverzekering hebben lopen bij Yarden zullen dus moeten bijbetalen. Het betreft ongeveer 380.000 uitvaartverzekeringen.

Overname Yarden

Het in nood verkerende Yarden zal als de plannen worden goedgekeurd door de toezichthouders worden overgenomen door uitvaartverzekeraar DELA. Met de overname zal DELA met 5,5 miljoen polishouders de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland worden. Hierin zullen ze Ardanta welke nu de grootste is voorbij gaan. Mochten de overname plannen doorgaan dan is het nog niet bekend of de premieverhoging zal worden terug gedraaid.

Voordelen

Met de overname van Yarden door DELA zijn voor de klanten van beide verzekeraars in de toekomst voordelen gemoeid. Yarden bezit een groot aantal uitvaartcentra in delen van Nederland waar DELA deze niet heeft. Door de overname kan DELA straks gebruik maken van deze uitvaartcentra.

De overname zou in 2022 afgerond moeten zijn en voor de huidige polishouders van beide verzekeraars zal er de eerste 10 jaar niets veranderen. DELA is de enige verzekeraar die kapitaalkrachtig genoeg is om het noodlijdende Yarden uit de problemen te halen. DELA betaald geen overnamesom maar reserveert een half miljard aan eigen vermogen.


uitvaartverzekering niet op de hoogte

Groot deel Nederlanders niet op de hoogte van eigen uitvaartverzekering

Dat het afsluiten van een uitvaartverzekering belangrijk is dat weten de meeste Nederlanders wel. Dit blijkt uit het feit dat 70 procent een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Maar na het afsluiten blijkt dat er bijna niet meer omgekeken wordt naar de uitvaartpolis. Hierdoor zijn duizenden mensen mogelijk onderverzekerd.

60 procent verdiept zich niet in de uitvaartverzekering

Anders dan bij de meeste andere verzekeringen kijken we niet meer om naar de verzekering die de kosten van onze uitvaart dekt, zo blijkt uit ons onderzoek. Op de vraag of er een uitvaartverzekering is afgesloten wist ruim 85 procent een antwoord te geven. Maar als we de vraag stelde welk soort uitvaartverzekering (kapitaal of een natura verzekering) en hoe hoog de dekking is dan bleef maar liefst 60 procent ons het antwoord schuldig.

Als reden gaven de meeste mensen aan dat de begrafenisverzekering eenmalig wordt afgesloten en dat er daarna niet of nauwelijks meer naar omgekeken wordt.

De hoogte van de dekking

60 procent van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog het bedrag is wat de uitvaartverzekeraar zal uitkeren na overlijden. En dit is best zorgwekkend, want men weet dus ook niet of men is over- of onderverzekerd. Dit kan vervelende consequenties hebben voor de nabestaanden van deze verzekerden. Als een verzekerde onderverzekerd is en komt te overlijden dan zijn de nabestaanden als eerste verantwoordelijk voor de extra kosten welke er gemaakt worden.

Stijgende uitvaartkosten
De kosten voor een begrafenis of crematie stijgen elk jaar met enkele procenten. Als u dus 20 jaar geleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten voor een uitvaart van bijvoorbeeld €6.000,- dan kunnen we er wel van uitgaan dat u bent onderverzekerd. De gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig €8.500,-

Kapitaalverzekering

Het is overigens alleen bij de kapitaal verzekering belangrijk om te weten voor welk bedrag u de verzekering bent aangegaan. Bij de natura verzekering verzekerd u zich voor de producten en diensten welke nodig zijn voor de uitvaart. De natura verzekering is in alle gevallen kostendekkend.

Uitvaartverzekering met indexatie

Om niet onderverzekerd te raken kunt u een uitvaartverzekering met indexatie afsluiten. Door een indexatie toe te passen zult u altijd voldoende verzekerd blijven. De premie zal jaarlijks iets stijgen maar het uit te keren bedrag voor de uitvaart stijgt mee.

Redenen

Enkele redenen waardoor maar liefst 60 procent niet op de hoogte is van de eigen uitvaartverzekering zijn:

  • De uitvaartverzekering is ooit door de ouders afgesloten en bij het uit huis gaan is de uitvaartpolis meegenomen en daarna hebben de meeste mensen zich er niet meer in verdiept.
  • De verzekering is ooit afgesloten en men betaald periodiek premie maar verder wordt er niet meer naar de voorwaarden van de polis gekeken.

Vooral ouderen zijn niet op de hoogte

Van de mensen welke wij hebben ondervraagd blijken vooral de personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder geen idee te hebben voor welk bedrag ze zijn verzekerd. Jongeren tussen de 18 en 32 jaar zijn daarentegen veel beter op de hoogte van de uitkering en welk soort verzekering er is afgesloten. Dit is te verklaren door het feit dat de meeste jongeren zich kort geleden hebben verzekerd tegen de kosten van een uitvaart.

Uitvaartverzekering afgesloten tussen 18 en 45ste levensjaar

De meeste ondervraagden hebben de begrafenisverzekering op jonge leeftijd afgesloten. Veel ondervraagden gaven ook aan ooit door hun ouders te zijn verzekerd. Ouderen sluiten doorgaans minder snel een uitvaartverzekering af doordat de premie naarmate men ouder wordt snel oploopt.


Vind een uitvaartverzekering


Yarden

DELA neemt Yarden over

Overname Yarden door DELA

Coöperatie DELA wil het in financiële nood verkerende Yarden overnemen. Door de overname van Uitvaartorganisatie Yarden zal DELA met 5,5 miljoen polishouders en 55.000 uitvaarten de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland worden. Een op de drie uitvaarten in Nederland zal straks verzorgd worden door DELA.

Overname in 2022 afgerond
Het personeel van de twee uitvaartverzekeraars is vanmorgen op de hoogte gesteld van de overname welke begin 2020 gestart zal worden en in 2022 afgerond moet zijn. De overname komt niet als grote verassing aangezien Yarden een overnamekandidaat zocht en DELA de beste financiële positie hier voor heeft. De Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank moeten nog wel hun goedkeuring geven voor de overname.

Samen vormen we een sterker collectief

DELA bestuursvoorzitter Edzo Doeve zegt “Samen vormen we een sterker collectief” en “Wij kunnen Yarden helpen omdat we voldoende kapitaal hebben”. Yarden is een perfecte aanvulling voor uitvaartverzekeraar DELA. Yarden is sterker in het noorden en westen van het land terwijl DELA sterk vertegenwoordigt is in het zuiden. Over het hele land zijn beide verzekeraars samen goed vertegenwoordigd. Doeve voegt eraan toe “We zijn beide ledenorganisaties en we spreken dus elkaars taal”.

Wat betekent de overname van Yarden voor de polishouders?

Voor de Yarden polishouders zal er voorlopig niets veranderen. De polis loopt gewoon door en volgens DELA kunnen de nabestaanden rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. DELA komt de polishouders de komende 10 jaar tegemoet doordat nabestaanden niets hoeven bijbetalen indien er een uitvaart verzorgd zal worden.

DELA grootste uitvaartverzekeraar

DELA en Ardanta zijn op het moment de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland. Met de overname van Yarden is DELA nu de absolute marktleider en laat verzekeraar Monuta ver achter zich. Nu DELA uitvaartverzekeraar Yarden overneemt zal de klandizie niet alleen uit Nederlandse polishouders bestaan. Er komen 900.000 polishouders uit Duitsland en België bij.

DELA betaald geen overnamesom

DELA helpt Yarden door de verzekeraar over te nemen, er zal dan ook geen overnamesom betaald worden. DELA zal om Yarden te beschermen wel een half miljard aan eigen vermogen reserveren. Yarden zal de komende 10 jaar als merk blijven bestaan.

Yarden klanten beschermd
In deze 10 jaar zullen Yarden klanten beschermd worden tegen kostenstijgingen die anders voor hun rekening zouden komen als zij in deze periode zouden komen te overlijden. Yarden klanten zullen gevraagd worden om de polis over te zetten naar DELA. Het uiteindelijke doel is dat iedereen straks een DELA uitvaartpolis heeft. Dit zal niet in 10 jaar gebeuren maar er kan gerust een generatie overheen gaan.

Yarden problemen

Yarden is de afgelopen jaren in de financiële problemen gekomen doordat de afgesloten naturapolissen waarbij er een pakket aan diensten en producten geleverd wordt niet kostendekkend waren. Een groep Yarden klanten betaalde geen premie meer en bij de rest groeide de premie niet mee. De alsmaar groeiende uitvaartkosten deden Yarden in de problemen komen. Van 380.000 uitvaartverzekeringen werd de waarde bevroren.

Enkele maanden geleden werden DELA en Ardanta al benaderd om Yarden over te nemen maar destijds was er geen interesse.

Herstelplan

Yarden kwam begin juli met een herstelplan. Hierdoor zouden de extra kosten voor rekening van de klant komen in plaats van Yarden. De reserves van Yarden stonden daardoor minder onder druk. Yarden bleef op zoek naar een overnamekandidaat aangezien Yarden met de lage reserves niet risicovol kon beleggen. Het resultaat op de beleggingen was te laag.

Codenaam Geldrop

Onder codenaam Geldrop werd achter de schermen gewerkt aan de overname van Yarden door DELA. De codenaam Geldrop (hier staat een crematorium van Yarden dat het dichtst bij het DELA hoofdkantoor staat). DELA kreeg interesse nadat Yarden het herstelplan had gepresenteerd. De overname is een grote stap en DELA polishouders mogen niet benadeeld worden, aldus Doeve.

Geen DELA kapitaal naar Yarden polissen

Er zal geen geld van DELA klanten naar Yarden worden overgeheveld. Wel zal de solvabiliteit van DELA dalen van 373% (eind 2018) naar 269% als percentage van de vereiste reserves. Ondanks de daling is dit percentage nog altijd hoger dan vergelijkbare verzekeraars. Het solvabiliteitsratio van Yarden was door de problemen gezakt naar 26%.

Voordeel DELA polishouders
Voor DELA polishouders is de overname een voordeel aangezien de kosten worden verlaagd door de gezamelijke inkoop. Ook doordat crematoria van Yarden gebruikt gaan worden zullen de kosten omlaag gaan. Uiteindelijk zullen de opbrengsten van DELA stijgen en in de vorm van een winstdeling ten goede komen aan de leden.

Wat betekent dit voor het personeel?

Yarden heeft zijn hoofdkantoor is Almere en DELA heeft Eindhoven als thuisbasis. Deze twee kantoren zullen samengevoegd worden en niet iedereen zal de overstap van Almere naar Eindhoven (willen) maken. Er zullen dan ook ontslagen vallen, het gaat om staffuncties. Bij de uitvaartverzorging zullen er weinig of geen ontslagen vallen. Over hoeveel personeelsleden er meeverhuizen is op het moment nog niets bekend.

Vereniging Yarden
De vrijwilligersorganisatie Vereniging Yarden welke het taboe rond de dood bespreekbaar maakt(e) blijft overigens als enige onder de naam Yarden bestaan. Wel zal de Vereniging Yarden ook onder de vleugels van DELA komen te vallen.


premieverschil uitvaartverzekering

Premieverschil uitvaartverzekeringen steeds groter

De premieverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het laatste jaar ten opzichte van een jaar eerder groter geworden. Het verschil tussen de verzekeraars kan wel oplopen tot 1700 euro, blijkt uit onderzoek van website uitvaartverzekeringwijzer.net. Het onderzoek onder de uitvaartverzekeraars is gedaan op basis van ruim 1000 uitvaartpolissen.

De vier grote uitvaartverzekeraars Monuta, DELA, Yarden en Ardanta werden onderzocht op de premies welke berekend worden. De premie van de kapitaal verzekeringen van deze verzekeraars werd onder de loep genomen. Hieruit kwam naar voren dat het prijsverschil ten opzichte van een jaar eerder verder is toegenomen.

26 procent verschil

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor een persoon van 35 jaar oud die zich verzekerd tegen een dekking van 10.000 euro met een looptijd van 30 jaar, 18,13 euro per maand bij de goedkoopste verzekeraar betaalt moet worden. Terwijl deze persoon voor dezelfde verzekering met dezelfde voorwaarden bij een andere verzekeraar 22,87 euro per maand kwijt is. Over de gehele looptijd is dit een verschil van 1.706,40 euro.

Voor een gezin zou dit over de hele looptijd op kunnen lopen tot een bedrag van 3.600 euro!

Premieverschillen groter

De reden dat de premieverschillen tussen de uitvaartverzekeraars groter werd komt mede door de premieverhogingen welke bepaalde verzekeraars hebben doorgevoerd.

Jonger persoon goedkoper uit

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een jonger persoon minder premie betaalt dan iemand op hogere leeftijd. Dit is opmerkelijk te noemen zo blijkt uit het voorbeeld:

Als we voor een jong en oud persoon uitgaan van een looptijd van 10 jaar. Iemand van 18 jaar betaalt 10 jaar lang 16,93 euro per maand terwijl iemand van 63 jaar aan maandpremie 61,96 euro betaalt. Over de hele looptijd is de 18-jarige 2.031 euro kwijt aan premie terwijl de 63-jarige 7.435 euro betaalt in 10 jaar. Voor beide personen is uitgegaan van een verzekerd bedrag van 7.000 euro met een levenslange dekking.

Korte looptijd loont

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan bent u goedkoper uit als u deze tegen een kortere looptijd afsluit. U heeft de mogelijkheid om een looptijd van 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar te kiezen. Of u kunt tot uw 65ste jaar of tot uw 85ste jaar premie betalen. Wanneer u kiest voor een kortere looptijd bent u voordeliger uit.

2.913 euro verschil
Iemand van 18 jaar betaalt voor een uitvaartverzekering met een dekking van 7.000 euro en een looptijd van 10 jaar totaal 2.031,60 euro. Als deze persoon dezelfde uitvaartverzekering afsluit met een looptijd tot het 85ste levensjaar dan is de totale premie 4.944,60 euro. Het verschil is 2.913 euro voor exact dezelfde uitvaartverzekering tegen dezelfde looptijd en voorwaarden.

Het onderzoek van vorig jaar gaf aan dat het verschil in premie over de hele looptijd tegen een verzekerd bedrag van 7.000 euro voor een persoon van 35 jaar, 1.065 euro bedroeg. In 2019 is het verschil in premie opgelopen tot 1.162 euro.

Afsluiten op latere leeftijd

Verder kwam er uit het onderzoek naar voren dat het op latere leeftijd afsluiten van een uitvaartverzekering vaak niet rendabel is. Een persoon van 63 jaar welke besluit een uitvaartverzekering af te sluiten met een looptijd tot het 85ste levensjaar en een verzekerd bedrag van 7.000 euro zal 9.261 euro aan premie kwijt zijn. Op deze leeftijd is het vaak verstandiger om zelf te sparen om de kosten van de uitvaart te financieren.

Vergelijken

Het is ook maar weer eens duidelijk geworden dat het vergelijken van de uitvaartverzekeringen loont. De premie is voor iedere leeftijd en persoon anders, vergelijk daarom de verzekeringen voordat u deze afsluit.