Wat regelen na een overlijden?

Na het overlijden van een dierbaren dient er veel geregeld te worden. Indien iemand een goede uitvaartverzekering heeft afgesloten of een duidelijke laatste wens over zaken heeft kunnen uitspreken of achterlaten, maakt dit het regelen vaak al een stukje makkelijker.

De zorgen zijn minder. Dit gebeurd echter niet altijd. Vaak moeten er dan beslissingen worden genomen, waarbij vrienden en familie voor een raadsel staan en daarnaast moeten er ook nog vele andere zaken geregeld worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen na het overlijden. Waar moet rekening mee gehouden worden en is er een handige checklist waarmee puntsgewijs enige zaken kunnen worden afgestreept? Net zoals er een checklist voor een uitvaart gemaakt kan worden.

Regelen na overlijden

Welke abonnementen?

Een afstreeplijst van de abonnementen en de lidmaatschappen van de overledene dient u zelf te maken. Dit is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar vrijwel iedereen is ergens bij aangesloten. Het is verstandig om deze afstreeplijst te maken met behulp van de afschriften van de bank.

De meeste abonnementen worden maandelijks afgeschreven, aan de hand hiervan kan al een goed beeld verkregen worden van de abonnementen, lidmaatschappen en automatische betalingen. Let op dat niet alle betalingen maandelijks plaatsvinden.

Sommige hanteren een betaling eens per jaar of één keer in het kwartaal. U doet er dus verstandig aan om de afschriften van een heel kalenderjaar door te nemen, zodat het plaatje compleet is.

Abonnementen en lidmaatschappen stopzetten

Wanneer de afstreeplijst compleet is kan het stopzetten beginnen. Er kan eventueel onderscheid gemaakt worden in abonnementen van kranten en tijdschriften, energiecontracten, telecomabonnementen, lidmaatschap van vereniging, verzekeringen en bankzaken. Voordat u aan deze klus begint, is het verstandig om de akte van overlijden te hebben.

Deze akte ontvangt u nadat het sterftegeval is aangegeven bij de burgerlijke stand. In veel gevallen neemt de uitvaartondernemer deze taak voor zijn of haar rekening. Maak gelijk een flink aantal kopieën van deze akte, want voor veel opzeggingen van abonnementen en lidmaatschappen zult u een kopie hiervan moeten kunnen overleggen.

Contact opnemen met bedrijven

Alle bedrijven zullen benaderd moeten worden om het overlijden kenbaar te maken en het lidmaatschap of abonnement stop te zetten. Zij zijn verplicht om alles stop te zetten, zodra bewezen is dat de persoon is overleden.

Daarom ook dat de akte van overlijden zo belangrijk is. Het kan zijn dat er een opzegtermijn wordt gehanteerd waarin nog abonnementskosten verschuldigd zijn.

Verder kan het natuurlijk zijn dat de overledene een schuld had staan. In veel gevallen moet de schuld dan worden afbetaald door de erfgenamen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld de schuld op creditcards of het in termijn afbetalen bij postorderbedrijven of thuiswinkelorganisaties.

Social media na overlijden

U staat er misschien niet direct bij stil maar bijna iedereen is tegenwoordig wel actief op één of meerdere social media platformen. Wat gaat u doen met het Facebook account na het overlijden van de overledene?

Social media na het overlijden moet in veel geval gevallen opgeheven worden. U kunt er ook voor kiezen om er een gedenkpagina van te maken, dit is helemaal hoe u hier zelf mee om wilt gaan.

Door wie de afhandeling

Hoewel de verantwoordelijkheid van de afhandeling van het opzeggen van alle abonnementen en lidmaatschappen vaak bij één persoon ligt, is het niet verstandig om deze klus alleen te klaren.

Men ziet meer met meerdere ogen en om er zeker van te zijn dat alles grondig wordt afgerond is het verstandig om hier met meerdere personen naar te kijken.

De persoon die verantwoordelijk is kan wel op papier alles aanvragen. Zo blijft de terugkoppeling van bedrijven wel op één plek binnen komen, wat het allemaal ook weer een stuk overzichtelijker maakt.

Telefoonabonnement

Overlijden hoort bij het leven. Hoewel het er in het begin uit zal zien alsof door de bomen het bos niet meer te zien is, zijn veel bedrijven erg welwillend u te helpen in deze lastige periode.

Het opzeggen van bijvoorbeeld een telefoonabonnement kan vaak door een e-mail te sturen naar een speciaal e-mailadres van de provider met hierin de naam van de overledene en eventueel wat extra gegevens en natuurlijk het mobiele nummer.

Verder zal gevraagd worden om de naam en adresgegevens van de verantwoordelijke nabestaande en natuurlijk een kopie van de overlijdensakte. U hoeft dus niet steeds opnieuw uw verhaal met een vreemde door de telefoon te delen.

Kijk op de internetpagina van de telefoonprovider om te achterhalen wat van u verwacht wordt indien u het telefoonabonnement wilt opzeggen wegens overlijden.

Verzekeringen en bankzaken

Natuurlijk moet alles wat op naam van de overledene stond worden opgezegd. Hoewel het voor een telefoonabonnement en sportschoolabonnement vaak relatief snel geregeld kan zijn geldt dit niet altijd voor verzekeringen en bankzaken.

In geval van overlijden wordt een bankrekening vrijwel direct geblokkeerd. Op die manier is de bank verzekerd dat er geen onrechtmatige personen bij het geld kunnen komen. Alleen wettelijke erfgenamen kunnen en mogen het saldo opeisen, hiervoor zijn natuurlijk wel de juiste papieren nodig.

Natuurlijk zijn de bezittingen voor de erfgenamen, maar ook de schulden komen in veel gevallen voor hun rekening. Het is dan ook verstandig om, voor het accepteren van de erfenis, na te gaan of het totaalsaldo positief of negatief uit gaat vallen.

Hulp van uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering haalt u niet alleen de zorgen rondom de kosten van de uitvaart uit handen van uw nabestaanden. Ook is hierbij vaak persoonlijke begeleiding van een uitvaartverzorger aan verbonden.

Gelukkig regelen de meeste personen niet dagelijks alle zaken over het overlijden van een nabestaande en daarom is het prettig wanneer er iemand met ervaring en weinig persoonlijke binding met alle zaken mee kijkt.

Dit kan ook de geldzaken betreffen en al het regelen over het opzeggen van de abonnementen en lidmaatschappen. In de algemene voorwaarden van iedere uitvaartverzekering is terug te lezen wat aangeboden wordt indien een verzekerde komt te overlijden.

Wellicht heeft u zelf alles goed op papier staan en kunt u dit in overleg met uw nabestaande al eerder doornemen en op die manier alles goed achterlaten.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf structureel uw afschriften te doorlopen om na te kijken waar er abonnementen lopen en waar alle vaste afschrijvingen heen gaan. Doet u dit jaarlijks en maakt u hiervan een lijst die bij de administratie komt te liggen, dan zal dit voor uw nabestaande een stuk onbezorgder zijn wanneer u komt te overlijden.