Natura uitvaartverzekering afkopen?

Voordat we uitleggen wat de mogelijkheden zijn om een natura uitvaartverzekering af te kopen leggen we uit hoe een uitvaartverzekering werkt en wat het u kan bieden.

Wat is een begrafenisverzekering?

Een begrafenisverzekering is een eenvoudige verzekeringspolis die een bedrag betaalt als u overlijdt. Het neemt de financiële last weg voor uw nabestaanden van het betalen voor een begrafenis of crematie. Acceptatie is meestal gegarandeerd, premies gaan niet vaak omhoog en de aanvraag is snel en eenvoudig.

Is acceptatie gegarandeerd?

Meestal wel ja. Een verzekeraar vraagt meestal ​​geen medische vragen en biedt gegarandeerde acceptatie voor ingezetenen of burgers in Nederland, ongeacht hun gezondheid. Er kunnen ook leeftijdsbeperkingen zijn, het is bijvoorbeeld mogelijk dat u niet bij sommige verzekeraars kunt aankloppen als u ouder bent dan 75 jaar. De eenvoudigste manier om te controleren of u in aanmerking komt, is om een ​​aanvraag te doen.

Wat is gedekt?

De uitvaartpolissen lijken erg op elkaar. De eerste 2 jaar betalen ze alleen uit bij overlijden als gevolg van een ongeval – andere doodsoorzaken (zoals ziekte) vallen niet onder de dekking. Na 2 jaar bent u ook gedekt voor andere doodsoorzaken. Tijdens de eerste 2 jaar, als een niet-accidentele dood plaatsvindt, zal de verzekeraar alle betaalde premies terugbetalen.

Hoeveel kost een begrafenis gewoonlijk?

De gemiddelde kosten van een begrafenis liggen tussen de 8.000 en 10.000 euro. De kosten variëren echter erg omdat ze afhankelijk zijn van uw wensen en verschillende factoren.

Voor wie is de uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om een ​​bedrag te betalen voor de begrafeniskosten. Het is niet geschikt als u op zoek bent naar een levensverzekering om andere kosten te dekken (zoals een hypotheek), omdat de bedragen die u kunt verzekeren, relatief laag zijn. Ook voor mensen die genoeg spaargeld hebben om voor de begrafeniskosten te zorgen, is een uitvaartverzekering misschien niet nodig.

Kan ik een uitvaartverzekering afkopen?

Als u uw uitvaartverzekering wilt stoppen dan is het meestal mogelijk door de verzekering af te kopen. Dit kan echter niet altijd. U zult dan de uitvaartverzekering op moeten zeggen, u zal een deel afkopen en hoeft vervolgers geen maandelijkse premie meer te betalen, dit noemen ze premievrij maken. De verzekering zal echter minder geld uitkeren op het moment dat u overlijdt. Alleen de afkoopwaarde zal worden gegeven door de uitvaartverzekeraar en dat is vaak erg weinig en dus niet altijd een verstandig plan.

Kapitaal begrafenisverzekering afkopen

Het afkopen van een uitvaartverzekering kan vrijwel alleen bij een kapitaaluitvaartpolis. Alleen bij deze soort verzekeringen wordt er namelijk geld uitgekeerd. Bij een natura uitvaartverzekering worden er diensten betaald voor uw begrafenis. Als u uw uitvaartverzekering wilt afkopen moet u goed uitzoeken wat de voorwaarden zijn van uw polis. Vervolgens kunt u een brief opstellen om uw verzekering op te zeggen. U zal dan snel een reactie ontvangen van uw verzekeraar.

Is het mogelijk om een natura verzekering af te kopen?

Bij een natura begrafenisverzekering is het niet mogelijk om deze af te kopen, omdat er geen kapitaal wordt uitgekeerd na overlijden, maar diensten en producten. Het is niet mogelijk om deze af te kopen. De enige uitzondering voor het afkopen van een natura verzekering is wanneer u naar het buitenland vertrekt en u niet verzekerd kunt blijven omdat de verzekering niet de kosten in het buitenland dekt.

Wat is het nadeel?

Het belangrijkste nadeel van het afkopen van uw uitvaartverzekering is dat er weinig geld over zal blijven en het verzekerde bedrag is meestal minder dan de premie die jarenlang is betaald. De afkoopwaarde is dus vaak lager dan het verzekerde bedrag. Het bedrag dat gegeven zal worden na overlijden zal bij lange na niet voldoende zijn om de kosten van een uitvaart te dekken. Dit komt omdat verzekeraars behoorlijk wat kosten rekenen bij het afkopen van een verzekering. U bent vaak dus genoodzaakt om geld te sparen of een nieuwe verzekering af te sluiten om uw uitvaart mee te bekostigen.

Afkoopwaarde begrafenisverzekering

Uw uitvaartverzekeraar zal wanneer u uw uitvaartverzekering wilt afkopen eerst de afkoopwaarde bepalen, dit is de actuele waarde van uw begrafenisverzekering. Dit bedrag bestaat uit de betaalde premiebedragen en het rendement. De uitvaartverzekeraar zal echter de administratiekosten hiervan aftrekken. Hoe hoog de afkoopwaarde uiteindelijk is wordt dus bepaald door het verzekerde bedrag, de premie die is betaald en de kosten die de uitvaartverzekeraar in rekening brengt. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw dierbaren na uw overlijden dus kosten zullen hebben aan uw uitvaart. Spaar hiervoor of zoek een nieuwe uitvaartverzekering.

Conclusie

Het afsluiten van een uitvaartverzekering geeft uw dierbaren een hoop minder financiële zorgen. Een verzekeraar zal namelijk de kosten van de uitvaart vergoeden of de diensten en producten leveren die u wenst tijdens uw begrafenis. Er zijn situaties waarbij u wellicht van uw uitvaartverzekering af wilt. Omdat u bijvoorbeeld de premie niet meer kunt betalen of omdat u gaat emigreren. U kunt uw verzekering dan afkopen. Vaak is dit financieel nadelig omdat u meer premie heeft betaald dan er uiteindelijk over blijft. Dit komt omdat de verzekeraar kosten rekent na het afkopen van een uitvaartverzekering.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m