Uitvaartverzekering afkopen

Het kan zijn dat u in de loop der jaren anders gaat denken over bepaalde zaken. Wat goed leek toen u dertig was, hoeft helemaal niet meer zo goed aan te voelen wanneer u 55 bent. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uitvaartverzekering. Na vele jaren van premie betalen bent u eigenlijk anders over zaken gaan denken en nu wilt u het anders gaan aanpakken. Dan moet u natuurlijk wel eerst een manier vinden om van uw verzekering af te komen. Dit is mogelijk door hem te laten afkopen. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, dan zijn een aantal dingen belangrijk.

Premie en afkoopwaarde

Stel dat u uw uitvaartverzekering al enige jaren heeft lopen. Dan heeft de verzekering dus inmiddels ook enige waarde gekregen. Nu u ermee wilt stoppen wilt u natuurlijk wel iets terugzien van die waarde. U heeft het immers zelf opgebouwd en dat u het niet wilt gebruiken voor uw uitvaart betekent niet dat het geld dan maar hoeft te verdampen. In zulke gevallen kunt u overeenkomen dat de uitvaartverzekeraar de afkoopwaarde van uw verzekering in één keer aan u uitkeert. U stopt dan met premie betalen en u krijgt dan het opgebouwde bedrag, minus de gemaakte kosten, uitgekeerd van de verzekeraar.

Lage waarde

De omvang van de afkoopwaarde kan nog weleens tegenvallen. Dit komt door toedoen van de kosten die de verzekeringsmaatschappij rekent. Deze kosten worden soms over de gehele looptijd gerekend, niet alleen over de periode tot aan het afkopen. Het is immers zo dat de uitvaartverzekeraar ook mogelijk het een en ander aan rente-inkomsten misloopt doordat u vroegtijdig de verzekering afbreekt. In sommige gevallen wordt dit aan u doorberekend. Daardoor blijft er uiteindelijk een vrij laag bedrag over dat u terugkrijgt voor uw verzekering. Dit kan dus een flinke tegenvaller zijn als u rekent vanuit de waarde die u had opgebouwd tot op dat moment.

Tip: denk eerst twee keer na voordat u besluit uw uitvaartverzekering af te kopen. U verliest er namelijk een behoorlijk bedrag mee! U kunt uw uitvaartverzekering beter premievrij maken. U leest hieronder meer over het premievrij maken van een uitvaartverzekering.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
PC Uitvaart uitvaartverzekering € 5,82 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Waarom afkopen?

Nu vraagt u zich misschien af waarom mensen ervoor kiezen om een uitvaartverzekering af te kopen. Hier kunnen verschillende aanleidingen voor zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de verzekerde in een situatie komt waarin er geen geld is om de premie te blijven betalen. De premie is te hoog en dus wilt u de verzekering stoppen. Een andere reden kan juist zijn dat de verzekering niet meer nodig is, juist omdat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. U heeft bijvoorbeeld een grote som geërfd. Of u bent succesvol geworden als ondernemer waardoor de verzekering die u in uw jonge jaren afsloot nu niet meer nodig is.

Alternatieve opties

Er zijn ook andere methodes om onder de premie uit te komen. U kunt ook uw uitvaartverzekering oversluiten naar een andere verzekeraar waardoor het bedrag lager wordt. Dit is een mogelijkheid. Wat echter misschien nog beter kan werken is het premievrij maken van uw verzekering. Dit is precies zoals het woord het zegt het vrij maken van premie voor uw verzekering. Het bedrag dat u al heeft opgebouwd blijft staan, maar u voegt er geen nieuwe waarde aan toe omdat u geen premie meer betaalt. U verliest echter ook niets omdat u niet voor afkoop kiest, maar het bedrag gewoon laat staan bij de verzekeraar.

Hoe kunt u uw uitvaartverzekering premievrij maken?

U kunt uw uitvaartverzekering premievrij maken door een brief te sturen naar uw uitvaartverzekeraar. In deze brief vermeld u dat u uw uitvaartverzekering premievrij wilt maken en u zet daarbij uw persoonlijke gegevens en het polisnummer van de uitvaartverzekering. Het polisnummer staat vermeld op de polis van uw verzekering, u zult een bevestiging van uw uitvaartverzekeraar ontvangen zodra de uitvaartverzekering premievrij is gemaakt.

Aan het premievrij maken van de uitvaartverzekering zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zo moet de uitvaartverzekering in de meeste gevallen 5 jaar bestaan.