Afkoopwaarde uitvaartverzekering

Heeft u een kapitaal uitvaartpolis en wilt u deze opzeggen? Dan kunt u in bepaalde gevallen de uitvaartverzekering afkopen. U betaalt dan geen premie meer en de dekking van de polis komt te vervallen. De verzekeraar zal de afkoopwaarde berekenen en dit bedrag aan u terug storten.

Uitvaartverzekering afkopen

Als u besluit de uitvaartverzekering af te kopen dan kunt u dit doen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft een kapitaalverzekering lopen
  • U gaat voorgoed in het buitenland wonen

Het afkopen van een uitvaartverzekering kan in principe alleen indien u een kapitaalverzekering heeft lopen, omdat deze geld uitkeert na overlijden. Bij een natura verzekering worden er producten en diensten geleverd welke niet zijn af te kopen.

`Afkoopwaarde uitvaartverzekering

Wat is de afkoopwaarde?

De afkoopwaarde van de uitvaartverzekering is gebaseerd op de waarde die u tot op dat moment heeft opgebouwd.

De premie die u betaalt, biedt de verzekeraar de kans om de kosten voor de uitvaart te dekken of een bedrag daarvoor uit te keren aan de nabestaanden. Indien u bijvoorbeeld al 12 jaar premie betaalde, is er sprake van waarde.

De verzekeraar berekent die waarde en haalt daar de gemaakte kosten vanaf. Er blijft dan een bedrag aan afkoopwaarde voor de uitvaartverzekering over.

Afkoopwaarde lager dan ingelegde premie
Houd er rekening mee dat de afkoopwaarde van een uitvaartverzekering vaak relatief laag kan uitvallen. Als u over een korte periode premie heeft betaald dan zal het opgebouwde kapitaal relatief laag zijn.

Van dit bedrag gaan de kosten welke de verzekeraar heeft gemaakt ook nog af. De afkoopwaarde is dus altijd lager dan het opgebouwde kapitaal en vaak nog lager dan de ingelegde premie.

Berekenen afkoopwaarde

Als u uw begrafenisverzekering gaat afkopen dan wilt u natuurlijk de afkoopwaarde berekenen. De afkoopwaarde wordt bij iedere uitvaartverzekeraar anders berekend. U kunt dus het beste eerst contact opnemen met uw verzekeraar en vragen wat de afkoopkosten van de verzekering zijn.

Hieronder hebben wij van de grootste uitvaartverzekeraars de afkoopkosten al vermeld.

Verzekeraar Berekening waarde Afkoopkosten
DELA Uitvaartplan Actuariële rekenmethode €250
Monuta
Geldverzekering
Actuariële rekenmethode €259
Ardanta
Geld Garant
Betaalde premie en behaalde rente €50
Nuvema
Natura
Onbekend €250
Yarden
Mijn Laatste Wensen
Percentage van betaalde premie Geen vaste kosten
Klaverblad
Uitvaartverzekering
Betaalde premie plus rente min het risico en de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt Verschillend
TAF
Personal uitvaartverzekering
50 procent van de vanaf het vijfde verzekeringsjaar betaalde verzekeringspremie Geen vaste kosten

Uitvaartverzekeraars hanteren een actuariële rekenmethode om de afkoopwaarde van een polis te berekenen. Deze rekenmethode is niet openbaar en van meerdere factoren afhankelijk.

Waarom afkopen?

Er kunnen meerdere redenen zijn om te besluiten de begrafenisverzekering af te kopen:

  • De premie is te hoog
  • Er zijn twee uitvaartverzekeringen afgesloten en bij de andere verzekering is de dekking al hoog genoeg
  • Er is genoeg geld voorhanden om een uitvaart mee te bekostigen

Afkopen van een natura uitvaartverzekering

In principe is het afkopen van een natura uitvaartverzekering niet mogelijk omdat u de producten zoals de kist en de diensten zoals de verzorging van de uitvaart niet kunt afkopen.

Er is echter wel een uitzondering op deze regel en dat is dat u de natura verzekering wel kunt afkopen indien u permanent naar het buitenland verhuist. Als u verhuist naar bijvoorbeeld een gevaarlijk gebied waar de kans op overlijden vele malen groter is dan in Nederland dan zal de uitvaartverzekeraar de verzekering niet voort zetten.

De nadelen van het afkopen

Het nadeel van het afkopen van een uitvaartverzekering is dat de afkoopwaarde lager is dan het verzekerde bedrag. In de meeste gevallen zal de afkoopwaarde zelfs lager zijn dan de betaalde premie. Dit heeft te maken met de gemaakte kosten welke de verzekeraar op de afkoopwaarde zal inhouden.

Afkopen van een uitvaartverzekering

Benieuwd hoe het afkopen van een uitvaartverzekering werkt? U kunt de verzekeraar aangeven dat u graag wilt stoppen met de polis. In dat geval kan de verzekeraar u aangeven wat er mogelijk is en welk bedrag u kunt verwachten.

Indien u akkoord gaat met het aanbod ontvangt u de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering.

Afkopen of premievrij maken

U kunt een uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken. Het is verstandig om na te gaan wat de polis zal uitkeren na overlijden en dat te vergelijken met de afkoopwaarde. Soms is het verstandiger om de polis premievrij te maken.

U betaalt dan geen premie meer, terwijl de betaalde premie wel gereserveerd blijft voor u. U kunt met dit bedrag bijvoorbeeld extra uitvaartkosten laten financieren.

Nieuwe uitvaartverzekering afsluiten

In de meeste gevallen zult u nadat de verzekering is afgekocht een nieuwe uitvaartverzekering willen afsluiten. U wilt immers niet dat uw nabestaanden met de kosten voor uw uitvaart achter blijven.