Afkopen uitvaartverzekering

Wilt u uw uitvaartverzekering afkopen? Een uitvaartverzekering gaat men in principe voor het hele leven aan. Dat wil zeggen dat u elke maand een bepaald bedrag betaalt tot het moment dat u overlijdt of voor een periode van bijvoorbeeld 30 jaar. Wanneer dit gebeurt, zal de verzekeraar het bedrag uitkeren waarvoor u bent verzekerd, zodat uw nabestaanden in staat worden gesteld uw afscheid in goede banen te leiden.
Echter wat doet u als u tot de conclusie komt dat u geen uitvaartverzekering meer nodig heeft?

Waarom zou u een uitvaartverzekering willen afkopen?

Een uitvaartverzekering is over het algemeen een kleine maandelijkse investering, maar het kan natuurlijk zijn dat uw financiële situatie zodanig veranderd dat u van zichzelf al verzekerd bent van een goede uitvaart. Of misschien verhuist u wel voorgoed naar het buitenland en dekt uw huidige polis u niet in het gebied waar u gaat wonen. Hoe dan ook, een uitvaartverzekering kan men te allen tijde afkopen. Er zijn dan echter wel een aantal dingen waar u op moet letten.

1. Heeft u een kapitaal- of een natura verzekering?

Bij een natura verzekering keert de verzekeraar na het overlijden geen geld uit, maar bekostigt ze diensten en producten ten behoeve van uw begrafenis of crematie. Dit wordt dus pas vertaald naar geldbedragen wanneer u komt te overlijden. Om die reden is het in bijna alle gevallen niet mogelijk om een natura verzekering af te kopen. Er is namelijk geen afkoopsom vast te stellen.

Wie kan er tenslotte voorspellen hoe duur een begrafenis gaat zijn tegen de tijd dat u komt te overlijden? Uitzondering hierop kan zijn als u naar het buitenland verhuist, en dan met name als u verhuist naar een gebied dat door de verzekeraar wordt bestempeld als risicovol, bijvoorbeeld een land waar oorlog heerst.
In de praktijk kunt u dus eigenlijk alleen een kapitaalverzekering afkopen. Bedenk dit dus goed als u een uitvaartverzekering afsluit en check de voorwaarden, zodat u later niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

2. Uw belang is niet het belang van de verzekeraar

Natuurlijk levert een uitvaartverzekeraar een belangrijke dienst, maar dat neemt niet weg dat het een bedrijf is dat, net als elk ander bedrijf, winst moet maken en op z’n minst voldoende geld moet verdienen om haar medewerkers te kunnen onderhouden. Een uitvaartverzekering is voor de verzekeraar winstgevend, juist omdat er over een lange termijn geld wordt betaald. Wanneer deze termijn door de klant wordt ingekort, krijgt de verzekeraar hierdoor te maken met veel kosten. Een verzekeraar gebruikt uw geld en investeert dit in projecten die weer meer geld opleveren.

Het stoppen van een verzekering geldt in dezen als een contractbreuk en belemmert de verzekeraar het werk te doen dat u ze in feite vraagt te doen wanneer u een verzekering bij ze afsluit.

3. Afkopen is ongunstig voor de verzekerde

Bij een geldverzekering bent u voor een bepaald bedrag verzekerd in het geval u komt te overlijden. Dit is het dus het bedrag dat zal worden uitgekeerd in het geval u overlijdt. Als u voor die tijd wil afkopen, zullen om te beginnen kosten voor de verzekeringsmaatschappij in rekening worden gebracht. Bovendien kunt u bij het afkopen geen aanspraak maken op het bedrag waarop u verzekerd bent.

In plaats daarvan wordt gekeken naar het totale bedrag dat u heeft ingelegd gedurende de tijd dat u verzekerd bent geweest. Hier worden dus altijd de kosten voor de verzekeringsmaatschappij van afgetrokken. Het resultaat is dus dat afkopen zelden voordelig is voor u als verzekerde. U krijgt immers minder terug dan het geld dat u in de loop der tijd hebt betaald.

4. Begrafenis duurder dan afkoopsom

Bedenk bij het afkopen goed dat het bedrag dat u uitgekeerd krijgt niet in de buurt zal komen van het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Van het afkopen van een uitvaartverzekering zult u dan ook niet voldoende geld krijgen om uw uitvaart te bekostigen. Het is daarom aan te raden om, wanneer u toch besluit uw verzekering af te kopen, u elders verder te laten verzekeren. Zo blijft u gegarandeerd van een bedrag dat wordt uitgekeerd bij uw overlijden. Om al het bovenstaande voor u samen te vatten in één zin: Als u een uitvaartverzekering afkoopt, zult u slechts een fractie van het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen.

5. U wordt niet opgelicht

Als u dit alles leest zou u misschien de indruk krijgen dat uitvaartverzekeraars een stelletje geldwolven zijn die er oneerlijke handelspraktijken op nahouden. Niets is echter minder waar. Uitvaartverzekeraars stellen u juist in staat om voor een klein bedrag per maand zorg te dragen voor uw uitvaart. Het feit dat dit bedrag maandelijks zo klein is, is vooral te danken aan het feit dat elke verzekerde zijn of haar hele leven lang betaalt.

Wanneer een verzekeraar is verzekerd van een constante stroom van inkomen, wordt deze in staat gesteld uw uitvaart te bekostigen wanneer u komt te overlijden. Door deze stroom van inkomen van uw kant te stoppen, is de verzekeraar simpelweg genoodzaakt om kosten in rekening te brengen teneinde hun diensten te kunnen verlenen aan zij die wel verzekerd zijn.

Wat u kunt doen

Zoals u ziet komt er nogal wat bij kijken bij het afkopen van een uitvaartverzekering. U zult zichzelf om te beginnen goed moeten afvragen of u wel gegronde redenen hebt dit te doen. In veel gevallen zal u namelijk tot de conclusie komen dat de voordelen eigenlijk niet opwegen tegen de nadelen. Bedenk goed wat de reden is dat u wil afkopen. Is het bijvoorbeeld omdat u elders beter verzekerd kan worden, dan zou het verstandiger zijn om u te laten bijverzekeren in plaats van dat u een verzekering helemaal opzegt.

Tot slot

Een uitvaartverzekering is uniek in de zin dat het een verzekering is die u voor uw hele leven aangaat. Sta hier bij stil wanneer u een dergelijke verzekering afsluit. Wilt u eventueel kunnen afkopen, kies dan sowieso voor een kapitaalverzekering. Daarbij is afkopen altijd mogelijk, maar het zal in alle gevallen niet voordelig zijn voor u als verzekerde.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m