Hoe een begrafenisverzekering afkopen?

Als u uw begrafenisverzekering wilt opzeggen dan kunt u deze in de meeste gevallen afkopen. Als u de begrafenisverzekering gaat afkopen dan zal deze worden stopgezet en u hoeft vanaf het moment dat de verzekering is afgekocht geen premie meer te betalen.

U moet er wel rekening mee houden dat als u overlijdt er geen geld uitgekeerd zal worden. U heeft namelijk de afkoopwaarde al ontvangen van de uitvaartverzekeraar en hoeveel dat is, dat is afhankelijk van een aantal zaken.

Het afkopen van uw uitvaartverzekering is voor u vaak niet gunstig.

Het afkopen van uw begrafenisverzekering zal in bijna alle gevallen ongunstig voor u zijn. Als u de huidige verzekering niet wilt voortzetten is het beter deze premievrij te maken.

Begrafenisverzekering afkopen

Kapitaal begrafenisverzekering afkopen

Het afkopen van een begrafenisverzekering kan eigenlijk alleen als u een kapitaal verzekering heeft afgesloten. Bij deze verzekering wordt er namelijk kapitaal uitgekeerd en bij de natura begrafenisverzekering worden er producten en diensten vergoed voor uw uitvaart.

U zult dus als u uw begrafenisverzekering wilt afkopen goed moeten nagaan welke begrafenisverzekering u heeft afgesloten. Om de begrafenisverzekering af te kopen is een brief naar de verzekeringsmaatschappij voldoende, u zult daarna een bevestiging ontvangen.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m

Kan ik een natura begrafenisverzekering afkopen?

Als u een natura verzekering heeft afgesloten dan kunt u deze niet afkopen omdat er bij deze vorm van verzekeren geen geld wordt uitgekeerd, maar er worden producten en diensten geleverd en deze kunt u niet afkopen.

Er is wel een uitzondering op het afkopen van een natura verzekering, als u namelijk verhuisd naar het buitenland en u niet verzekerd kunt blijven in verband met het acceptatiebeleid van de verzekeraar dan kunt u ook de natura begrafenisverzekering afkopen.

Het gaat in dit geval om een permanente verhuizing naar een land waar oorlog is of waar het zo gevaarlijk is dat het risico dat u overlijdt groter is en daardoor de verzekeraar meer risico loopt.

Nadeel afkopen begrafenisverzekering

Het grote nadeel van het afkopen van uw begrafenisverzekering is dat de afkoopwaarde stukken lager zal zijn dan het verzekerde bedrag en vaak ook minder dan de betaalde premie.

Bij het afkopen van de verzekering zal het bedrag wat uitgekeerd wordt meestal niet genoeg zijn om uw uitvaart mee te bekostigen.

U zult dus wel een nieuwe begrafenisverzekering moeten afsluiten of zelf geld sparen om uw begrafenis of crematie mee te betalen.

Afkoopwaarde begrafenisverzekering

De verzekeraar zal bij het afkopen van uw verzekering eerst de afkoopwaarde gaan berekenen, dat bedrag is de actuele waarde van uw uitvaartverzekering. De verzekeraar zal wel de gemaakte kosten hierop in mindering brengen.

Verzekeraars hanteren een actuariële rekenmethode om de afkoopwaarde van de verzekering te berekenen. Deze rekenmethode is niet inzichtelijk. De hoogte van de afkoopwaarde is dus afhankelijk van hoeveel premie u al heeft betaald en de kosten welke de verzekeraar in rekening brengt.

Hieronder ziet u per verzekeraar wat de afkoopkosten zijn:

Uitvaartverzekeraar Afkoopkosten
Monuta €255,-
DELA €150,-
Yarden Geen vaste afkoopkosten
Ardanta €50,-
Klaverblad Geen vaste afkoopkosten

 

Als u de begrafenisverzekering wilt afkopen denkt u er dan aan om een andere begrafenisverzekering af te sluiten anders bent u onderverzekerd en zullen uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven.

 

Veelgestelde vragen

Waarom de begrafenisverzekering afkopen?

Er kunnen meerdere redenen zijn om uw begrafenisverzekering af te kopen. U heeft genoeg geld op uw spaarrekening staan om een uitvaart mee te financieren. U wilt overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar. U kunt de premie niet meer betalen.

Is het afkopen van een begrafenisverzekering verstandig?

Nee, in de meeste gevallen is het niet verstandig. U krijgt namelijk minder geld uitgekeerd dan u aan premie heeft betaald omdat er nog allerlei kosten afgaan.