Nabestaanden vaak niet op de hoogte van uitvaartverzekering

Nabestaanden lopen in bepaalde gevallen nog altijd veel geld mis als een dierbare komt te overlijden aldus Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net.

De reden is dat ze denken dat de overledene geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. Er zou dan ook een website online moeten komen met behulp van het ministerie waar de nabestaanden kunnen inzien waar de overleden persoon is verzekerd. Om dit voor elkaar te krijgen is Schouten een petitie gestart.

Ruim tweederde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten, met een waarde tussen de 5.000 en 10.000 euro. Dit bedrag is bij elkaar gespaard door jaren lang premie te betalen.

Geen overbodige luxe

Dat een dergelijke website geen overbodige luxe is blijkt wel aan de 275 aanvragen per maand die bij het Verbond van Verzekeraars binnenkomen. Na een aanvraag van de nabestaanden gaat het Verbond van Verzekeraars ermee aan de slag maar het duurt gemiddeld 3 maanden voordat er duidelijk is waar iemand een uitvaartverzekering heeft afgesloten. De uitvaart is dan al lang geweest.

Nabestaanden zijn vaak niet op de hoogte van de uitvaartverzekering welke door hun dierbare is afgesloten. Vaak heeft de overledene ruim voor zijn overlijden de gehele premie al voldaan, hierdoor kunnen nabestaanden geen premiebetalingen op de laatste rekeningafschriften van de overledene vinden. Het is voor nabestaanden dan onduidelijk of er een verzekering afgesloten is en zo ja bij welke verzekeraar.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Er zou een website moeten komen zoals mijnpensioenoverzicht.nl waar het mogelijk is om het overzicht van lopende pensioenen in te zien. De nabestaanden zouden met een corresponderend nummer moeten inloggen en zo zien waar de uitvaartverzekeringen zijn afgesloten.

BGNU

Ook de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) erkent het probleem. Voorzitter Paul Koeslag geeft aan geen idee te hebben welke bedragen er blijven liggen als een verzekerde is overleden. De verzekeraars hebben een zorgplicht en zouden daarom proactiever moeten zijn in het zoeken naar polissen welke al tientallen jaren geleden zijn afbetaald.

Recht op vergoeding blijft

Ondanks dat het jaren kan duren voor de rechthebbenden en de verzekeraar elkaar hebben gevonden, blijft het recht op vergoeding altijd bestaan. Door bepaalde factoren kan het maanden zoniet jaren duren voordat de zoektocht positief kan worden afgesloten. Het kan gebeuren dat iemand 80 jaar geleden een uitvaartverzekering heeft afgesloten, inmiddels is de verzekeraar overgenomen en is de persoon zelf al meerdere keren verhuisd. Dit soort factoren bespoedigen de zoektocht naar de rechthebbenden niet.

Zoekservice Verloren Polissen

Tien jaar geleden heeft het Verbond van Verzekeraars de zoekservice Verloren Polissen opgestart. In deze tien jaar zijn er bijna twintigduizend aanvragen verwerkt. Er zit ook een stijgende lijn in het aantal aanvragen zo werd de zoekservice in 2018 3.384 keer geraadpleegd waar dit in 2009 nog 962 keer gebeurde. Paul Koopman, voorlichter van het Verbond van Verzekeraars laat weten dat het voor de verzekerde belangrijk is om verhuizingen altijd door te geven aan de verzekeraar waar de uitvaartverzekering is afgesloten. Hij geeft ook aan dat de zoektocht lastig is gemaakt door de privacytwet, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om iemand op te sporen via het burgerservicenummer.

Kosten uitvaart niet geclaimd

Doordat er nu geen duidelijkheid is over waar een uitvaartverzekering is afgesloten en voor welk bedrag weten de nabestaanden niet waar het opgebouwde kapitaal van de verzekering geclaimd kan worden. De kosten voor een gemiddelde uitvaart lopen al snel tegen de 8.000 euro. Een behoorlijk bedrag wat nu dus lang blijft liggen omdat niemand er weet van heeft. Uiteindelijk zal het geld in de meeste gevallen bij de nabestaanden terecht komen omdat de verzekeraars het als hun taak zien de rechthebbenden op te sporen, aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars.

Redenen dat het nu nog zo lang duurt om de rechthebbenden op te sporen is omdat de verzekeraar geen bericht krijgt als een verzekerde is overleden en alles handmatig moet worden uitgezocht.

Ardanta als voorbeeld

Leon Schouten vindt dat uitvaartverzekeraars meer moeten doen om het voor nabestaanden makkelijk te maken om in te zien waar iemand verzekerd is. Als voorbeeld noemt hij uitvaartverzekeraar Ardanta, die heeft sinds kort een speciale afdeling om nabestaanden van oude polissen te achterhalen’.
Monuta en Yarden
Monuta en Yarden geven aan zich niet te herkennen dat ze te weinig zouden doen om nabestaanden van polishouders te achterhalen. Een woordvoerder van Yarden zegt dat de privacywet mede de oorzaak is van de belemmering waar zij tegen aanlopen bij het zoeken van de nabestaanden. Monuta laat weten coulant om te gaan met de vervaltermijn van 5 jaar. Als een rechthebbende na 10 jaar aanklopt dan zal er gewoon worden uitgekeerd.

Mijnverzekeringenopeenrij.nl

Omdat het probleem van het niet kunnen vinden van de verzekeraar en/of de rechthebbenden niet alleen bij uitvaartverzekeringen een probleem is, maar een algemeen verzekerings probleem, werd vorig jaar de site mijnverzekeringenopeenrij.nl online gezet. Op deze site kan u in één oogopslag zien bij welke verzekeraars u verzekerd bent. Dit initiatief werd niet heel enthousiast ontvangen omdat niet alle verzekeraars meededen en er tot nu toe zich slechts 6000 mensen hebben aangemeld. Dit zijn dan ook de redenen dat deze site ondanks de kosten van 2 a 3 miljoen euro per 1 mei offline zal gaan.

Petitie

Om niet nog een keer tegen een mislukking aan te lopen hoopt Van Elferen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich ermee gaat bemoeien. Al eerder heeft hij gevraagd of het mogelijk is dat verzekeraars een signaal krijgen als een polishouder is overleden. Tot nu toe ziet de overheid hier niets in. Schouten is zelf een petitie gestart welke u kunt tekenen om het initiatief te ondersteunen.

Ondersteuning vanuit de politiek

Vanuit de politiek wordt het initiatief ondersteund door Tweede-Kamerlid Monica den Boer van D66. Zij is ook voor verandering van de uitvaartwet. Een reden hiervoor is dat zij het belangrijk vindt dat een crematie of begrafenis al na 20 uur na overlijden kan plaatsvinden.