Geen uitvaartverzekering?

U kunt ervoor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten. U zult dan wel andere maatregelen moeten nemen om de kosten van uw uitvaart te dekken. U kunt hierbij denken aan een depositofonds, overlijdensrisicoverzekering of een uitvaart koopsompolis.

Als u geen uitvaartverzekering afsluit en niets anders regelt dan zullen uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven.

Gemiddeld kost een uitvaart in Nederland tegenwoordig rond de 8.000 euro. Deze kosten zullen betaald moeten worden.

Geen uitvaartverzekering

Geen uitvaartverzekering en nu?

Als er iemand overlijdt en er is geen uitvaartverzekering afgesloten en er is niets anders geregeld zoals een depositofonds, overlijdensrisicoverzekering of een uitvaart koopsompolis en er is geen spaargeld dan zullen de nabestaanden de rekening moeten betalen.

De uitvaart kan betaald worden uit de nalatenschap oftewel de erfenis als deze er is. Als er niets nagelaten wordt dan gaat de rekening van de uitvaart naar de nabestaanden.

Als u uw nabestaanden dus niet met de kosten van uw uitvaart wilt opzadelen dan is het nu het moment om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is overigens niet verplicht in Nederland.

Als er iemand komt te overlijden dan zal er een uitvaartverzorger ingeschakeld moeten worden. De persoon die de uitvaartverzorger opdracht geeft de uitvaart te regelen zal ook de rekening van de uitvaart ontvangen.

Nabestaanden betalen de kosten

Het is wettelijk vastgelegd dat de nabestaanden ervoor moeten zorgen dat de uitvaart betaald gaat worden. Indien er een erfenis achter gelaten is en deze is niet groot genoeg om de uitvaart te bekostigen zullen de erfgenamen aansprakelijk zijn om het resterende deel zelf te betalen.

Als de erfgenamen dit niet willen dan zullen zij afstand van de erfenis moeten doen. Als de erfenis formeel geweigerd wordt kost dit overigens ook geld.

Ouders geen uitvaartverzekering

Het komt nog wel eens voor dat ouders geen uitvaartverzekering hebben afgesloten of zijn onderverzekerd. De reden is dat ze vroeger wel een uitvaartverzekering hebben afgesloten, maar deze nu niet alle kosten dekt.

Als u namelijk een uitvaartverzekering zonder indexatie afsluit dan groeit deze niet mee met de inflatie. Het gevolg is dat de verzekering de gestegen kosten van de uitvaart niet dekt.

Ook dan zijn het de nabestaanden die de kosten moeten betalen.

Wat als er echt geen geld is voor de uitvaart?

Normaal gesproken zijn de kinderen, de echtgenoot en/of de erfgenamen van de overleden persoon aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Ook al zal er afstand gedaan worden van de erfenis zal dit niet veranderen. De opdrachtgever van de uitvaart krijgt evengoed de rekening.

Als de situatie zo is dat de nabestaanden de uitvaart echt niet kunnen betalen dan kan er bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor bijzondere bijstand.

Gemeente regelt uitvaart

In bepaalde gevallen zal de gemeente de uitvaart verzorgen. Als de gemeente de uitvaart gaat regelen dan hebben de nabestaanden niet veel in te brengen. De gemeente zal evengoed de kosten proberen te verhalen op de nabestaanden van de overledene.

Wat als er geen nabestaanden zijn om de uitvaart te betalen en er is geen uitvaartverzekering?

In bepaalde gevallen overlijden er mensen die geen nabestaanden hebben en ook geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. In dit geval zal de gemeente de uitvaart verzorgen uit de erfenis als deze er is. Als er geen erfenis is dan zal de gemeente de uitvaart evengoed verzorgen op een eenvoudige en sobere manier.

Geen uitvaartverzekering en de nabestaanden ondernemen geen actie

Als de overledene geen uitvaartverzekering heeft en de nabestaanden ondernemen geen actie dan zal de gemeente de uitvaart regelen. De kosten zullen op de nabestaanden verhaalt worden. Als de nabestaanden de financiële middelen niet hebben om de uitvaartkosten te betalen dan krijgen zij ook geen zeggenschap bij de organisatie van de uitvaart.

Wel of geen uitvaartverzekering?

Wel of geen uitvaartverzekering afsluiten om de kosten van uw uitvaart te dekken. Het is een overweging die niet voor iedereen hetzelfde is. Als u genoeg gespaard hebt om de uitvaartkosten te betalen dan is het niet nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Als u echter geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en niets gespaard heeft of iets anders hebt geregeld dan zullen uw nabestaanden met de kosten opgezadeld worden. De gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig 8.000 euro een flink bedrag wat niet iedereen op zijn of haar rekening heeft staan.

Uitvaartverzekering afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: dinsdag 2 april 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)