Geen uitvaartverzekering?

Als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan heeft u nu nog de tijd om dit alsnog te doen. Als u de nabestaande bent van iemand die geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan is er een ander probleem. Een uitvaart kost nu eenmaal veel geld. Gemiddeld kost een uitvaart in Nederland tegenwoordig rond de 8.000 euro. Deze kosten zullen betaald moeten worden.

Als er iemand overlijdt en er is geen uitvaartverzekering afgesloten dan zullen de nabestaanden de rekening moeten betalen. De uitvaart zal betaald worden uit de nalatenschap oftewel de erfenis als deze er is. Als er niets nagelaten wordt dan is dit voor de meeste mensen een behoorlijk probleem aangezien niet iedereen 8000 euro op zijn rekening heeft staan.

Als u uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart wilt opzadelen dan is het nu het moment om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is overigens niet verplicht in Nederland.

Als er iemand komt te overlijden dan zal er een uitvaartverzorger ingeschakeld moeten worden. De persoon die de uitvaartverzorger opdracht geeft de uitvaart te regelen zal ook de rekening van de uitvaart ontvangen. De rekening kan voorgeschoten worden zodat de uitvaartverzorger zijn geld ontvangt, daarna kan de opdrachtgever de kosten vervolgens verhalen op de erfgenamen van de overledene.

Erfgenamen

Het is wettelijk vastgelegd dat de erfgenamen ervoor moeten zorgen dat de uitvaart betaald gaat worden. Indien de erfenis niet groot genoeg is om de uitvaart te bekostigen zullen de erfgenamen aansprakelijk zijn om het resterende deel zelf te betalen. Als de erfgenamen dit niet willen dan zullen zij afstand van de erfenis moeten doen. Als de erfenis formeel geweigerd wordt kost dit overigens ook geld.

De erfenis kan ook bestaan uit bijvoorbeeld het huis van de overledene. In dit geval zullen de kosten voor de uitvaart eerst voorgeschoten moeten worden door de nabestaanden.

Uitvaart kan niet betaald worden

Normaal gesproken zijn de kinderen, de echtgenoot en/of de erfgenamen van de overleden persoon aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Ook al zal er afstand gedaan worden van de erfenis zal dit niet veranderen. De opdrachtgever van de uitvaart krijgt evengoed de rekening. Als de situatie zo is dat de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen dan kan er bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor bijzondere bijstand.

Gemeente regelt uitvaart

In bepaalde gevallen zal de gemeente de uitvaart verzorgen. Als de gemeente de uitvaart gaat regelen dan hebben de nabestaanden niet veel in te brengen. Ook zullen de bezittingen zoals de woning vergrendeld worden zodat de nabestaanden hier geen spullen uit kunnen meenemen. De gemeente zal evengoed de kosten proberen te verhalen op de nabestaanden van de overledene.