Uitvaart verzorgd door gemeente

Wanneer zal een uitvaart op kosten van de gemeente worden verzorgd? De gemeente verzorgd een uitvaart zodra er iemand komt te overlijden binnen de gemeentegrenzen waarvan de nabestaanden niet bekend zijn.

En als deze persoon geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en geen vermogen achterlaat. De gemeente heeft daar toe de plicht via artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging.

De gemeente zal de uitvaart alleen verzorgen als er geen nabestaanden (bekend) zijn of als deze de uitvaart niet kunnen betalen. In dat geval is de gemeente de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente zal de uitvaart sober regelen en eventuele nabestaanden hebben dan meestal geen inspraak op de uitvaart.

Uitvaart verzorgd door gemeente

Identificatie overledene

Als de persoon is overleden dan zal deze geïdentificeerd moeten worden. Men moet natuurlijk weten wie er begraven of gecremeerd zal gaan worden. De gemeente zal ook zijn uiterste best doen om alsnog de nabestaanden van de overledene op te sporen.

De gemeente zal ook proberen te achterhalen of de overledenen heeft vastgelegd of deze begraven of gecremeerd wilde worden.

De kosten van de uitvaart

Iedere uitvaart kost nu eenmaal geld dus ook als de gemeente de uitvaart zal moeten regelen zijn hier kosten aan verbonden. De gemeente zal eerst proberen om de uitvaart te betalen uit de nalatenschap van de overledene.

Als dit niet genoeg oplevert dan zal de gemeente geld proberen te halen bij wettelijk bepaalde groepen bloed- en aanverwanten: ouders, wettige en natuurlijke kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.

Beneficiaire aanvaarding van de erfenis

Het komt geregeld voor dat de familie wel de uitvaart van de overledene willen regelen, maar niet voor de kosten willen opdraaien. Er zal dan bij de notaris een verklaring getekend moeten worden voor een beneficiaire aanvaarding van de erfenis.

Dit betekent dat de nabestaanden niet voor de schulden opdraaien, maar als er na alle kosten nog geld overblijft dan gaat dit wel naar de nabestaanden.

Wet Bijzondere Bijstand

Als er niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de uitvaart te bekostigen en hebben de nabestaanden een uitkering via de Sociale Dienst, dan kunnen de nabestaanden toch de uitvaart regelen.

Zij zullen dan een beroep op de Wet Bijzondere Bijstand moeten doen. In dit geval zal de sociale dienst de nabestaanden een geldbedrag lenen. Hiervoor zal een aanvraag gedaan moeten worden bij het kantoor van de Sociale Dienst in de woonplaats van de nabestaanden.

Het te vergoeden bedrag van de Bijzondere Bijstand is per gemeente verschillend. De Sociale Dienst zal wel eerst de kostenbegroting van de uitvaartondernemer moeten goedkeuren.

Het uit te keren bedrag zal niet aan de nabestaanden worden uitgekeerd, maar rechtstreeks naar de uitvaartondernemer worden overgemaakt. Het geleende bedrag zal terug betaald moeten worden door de nabestaanden of het bedrag wordt in termijnen ingehouden op de uitkering.

Uitvaartverzekering

Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan is het bovengenoemde natuurlijk niet aan de orde. Het is dus verstandig om voor enkele euro’s per maand een uitvaartverzekering af te sluiten zodat u in ieder geval een waardig afscheid zult krijgen. En u uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achter laat.

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m