Nieuwe regels voor begraven en cremeren

Er komen mogelijk nieuwe regels voor begraven en cremeren als het aan D66 ligt. Zo wil de partij dat er een mogelijkheid komt om as van overledenen te vermengen met elkaar. Hiervoor dient de ‘Wet op lijkbezorging’ gewijzigd te worden. De laatste keer dat er een wijziging in deze uitvaartwet is aangebracht stamt alweer uit 1991.

Wet op lijkbezorging

De wet op lijkbezorging zou op een aantal punten gewijzigd moeten worden. Buiten de mogelijkheid tot het vermengen van de as zou ook de periode om de as aan de nabestaanden mee te geven korter moeten. Nu mogen de nabestaanden de as van hun dierbare pas na 30 dagen ophalen. De as mag dan meegenomen worden of worden uitgestrooid op een bijzondere asbestemming.

Pas de wet op lijkbezorging aan en maak het mogelijk om nieuwe uitvaarttechnieken toe te passen.

Ook de voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemingen, Paul Koeslag is het met de punten van D66 eens. Zelfs de naam van de wet zou wat hem betreft mogen veranderen. ‘Wet op lijkbezorging’ klinkt vreemd volgens de voorzitter. Uitvaartorganisatie Yarden kan zich ook vinden in de voorstellen om de wet op lijkbezorging op een aantal punten te wijzigen. Als voorbeeld wordt er genoemd: Als er een tweeling dood wordt geboren, nu moet de as gescheiden worden aangeboden. Dit is lastig voor de nabestaanden.

Begraven of cremeren moet eerder kunnen

Een punt waar D66-Tweede Kamerlid Monica den Boer voor pleit is dat begraven of cremeren eerder na het overlijden zou moeten kunnen. Als voorbeeld noemt zij dat dit al twintig uur na overlijden moet kunnen. Nu is dit nog na pas 36 uur. Joden en moslims willen dat de uitvaart eerder kan plaatsvinden. Nu moeten ze daar nog een vergunning voor aanvragen. Als de nieuwe wet van kracht is dan kan een joodse uitvaart en een uitvaart voor moslims eerder plaatsvinden.

Resomeren
Eerder dit jaar werd er ook al gesuggereerd om de wet op lijkbezorging aan te passen i.v.m. het resomeren. Dit is een alternatief voor begraven en cremeren. Bij het resomeren wordt het lichaam in 3 uur ontbonden door het in een chemisch bad te leggen. Op dit moment is het nog niet toegestaan om deze uitvaarttechniek toe te passen in Nederland, maar de Tweede Kamer is bezig om de wet aan te passen zodat het ook in de toekomst mogelijk is om te resomeren.

Uitvaartwet wijzigen

Als het aan D66 ligt dan zal de wet op lijkbezorging op onderstaande punten worden aangepast.

 • De as van partners zou gemend mogen worden
 • De as mag meteen na de crematie meegenomen worden en niet pas na 30 dagen
 • Er moeten uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor samen begraven of cremeren
 • De termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden, zou verleng moeten worden van zes naar acht werkdagen
 • Meer keuze bij het verlengen van grafrechten
 • Veranker natuurbegraven in de wet
 • Laat nieuwe uitvaartmogelijkheden toe
 • Het mogelijk maken om 20 uur na overlijden te begraven of te cremeren in plaats van na 36 uur
 • Schrap het woord ‘lijk’ op gemeenteformulieren
 • Stel regels op voor achtergebleven asbussen
 • Laat dezelfde regels gelden voor het register cremeren en begraven
 • Definieer ‘biologisch afbreekbare’ kist duidelijker en strenger
 • Kijk naar mogelijkheden voor toezicht op de uitvaartbranche
 • Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector

Bron: RTL nieuws