Checklist: Uw eigen uitvaart voorbereiden

Het regelen van uw eigen uitvaart, wat komt daarbij kijken? Misschien weet u al hoe u uw eigen uitvaart geregeld wilt hebben.

Door nu al uw ideeën over uw uitvaart op papier te zetten weet u dat uw begrafenis of crematie geheel naar uw wensen geregeld zal worden. Bovendien ontzorgt u hiermee uw nabestaanden, omdat zij geen moeilijke keuzes hoeven te maken over uw uitvaart.

Met onze checklist voor het voorbereiden van uw eigen uitvaart zult u geen belangrijke zaken over het hoofd zien.

Checklist eigen uitvaart regelen

Checklist voor het regelen van uw eigen uitvaart

Als u uw eigen uitvaart gaat voorbereiden dan is het eerste wat u zichzelf moet afvragen of u begraven of gecremeerd wilt worden.

Een andere belangrijke vraag is wie u verantwoordelijk stelt om uw uitvaart te verzorgen.

Bij het regelen van uw eigen uitvaart kunt u de volgende vragen beantwoorden:

Wie moet er het eerste ingelicht worden na uw overlijden?

Als uw uitvaart niet helemaal door uw nabestaanden geregeld zal worden wie is dan de uitvaartverzorger die hiermee kan helpen?

Administratie regelen

Na een overlijden komt er een hoop administratieve rompslomp op de nabestaanden af. U kunt het hen makkelijker maken door bepaalde zaken al vooraf te regelen.

Want wie krijgt de voogdij over uw kinderen? Waar gaan uw huisdieren naartoe? Bent u vermogend? Waar gaat de nalatenschap naartoe? Wilt u orgaandonor worden? Door deze vragen te beantwoorden zult u uw nabestaanden een hoop werk uit handen nemen.

Uw administratieve zaken kunt met de volgende officiële documenten vastleggen:

Testament, hiermee maakt u kenbaar hoe uw vermogen onder uw erfgenamen moet worden verdeeld. Wie de voogdij over uw kind(eren) krijgt en als u ondernemer bent staat hierin vermeld wie de bedrijfsopvolger(s) zijn.

Het opstellen van een codicil, ook wel wilsbeschikking genoemd waarin staat vermeld hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben en hoe de erfenisverdeling uitgevoerd moet worden.

U kunt eventueel bij een notaris een samenlevingscontract op laten stellen.

U kunt een donorcodicil aanmaken en als u dit al heeft gedaan dan kunt u deze nakijken in het donorregister.

Het opstellen van een wilsverklaring waarin u vastgelegd hoe u indien u hiertoe niet meer in staat bent verzorgd wilt worden. U moet hierbij denken aan welke medische handelingen u wel of juist niet meer uitgevoerd wilt hebben. Een onderdeel van dit document is de euthanasieverklaring.

Financiële zaken

U kunt het de nabestaanden makkelijker maken door al uw bezittingen, vermogen of uw schulden inzichtelijk te maken. U moet hierbij aan de volgende zaken denken:

 • Uw bankrekeningen
 • Of u een uitvaartverzekering, een lijfrentepolis en/of een overlijdensrisicoverzekering heeft
 • Of u een eigen huis heeft
 • Wat zijn uw bezittingen in huis
 • Openstaande tegoeden
 • Ontvangt u een nabestaanden pensioen
 • Of u beleggingen of aandelen heeft
 • Staan er nog vorderingen, leningen, schulden of een hypotheek open
 • Fondsen

Abonnementen en verzekeringen

Ga na welke abonnementen en verzekeringen u heeft lopen. Verzamel alle contracten waarop uw klantnummer vermeld staan. Doe nog een extra controle door op uw bankafschriften de automatische incasso’s na te kijken.

Als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dat moet u er rekening mee houden dat u voldoende kapitaal moet hebben om uw uitvaart mee te bekostigen. Indien u geen kapitaal bezit dan zullen uw nabestaanden voor de kosten van uw uitvaart opdraaien.

Een gemiddelde uitvaart kost 8.000,- dit is een bedrag waarmee u uw nabestaanden niet wilt opzadelen. Bovendien neemt u met het afsluiten van een uitvaartverzekering uw nabestaanden een hoop werk uit handen.

De uitvaartverzekeraar waarbij de verzekering is afgesloten zal namelijk een uitvaartverzorger aanstellen die samen met uw nabestaanden de uitvaart geheel naar uw wensen zal verzorgen.

Social media en andere digitale zaken

Tegenwoordig is bijna iedereen actief op social media. Misschien heeft u ook een account op Facebook, Instagram of Twitter. Het is een enorm gedoe voor nabestaanden om een account te deactiveren of een herdenkingsstatus in te stellen als ze niet weten waarop u actief bent en geen inloggegevens hebben van uw socialemedia-accounts.

U kunt het uw nabestaanden hierin makkelijker maken door het volgende te doen:

Leg vast waarop u actief bent met daarbij de inloggegevens van de desbetreffende media.

Wat wilt u dat er gebeurd met uw socialmedia-accounts? Wilt u een memoriam status in laten stellen of heeft u liever dat ze worden verwijderd? Hoe u dit allemaal kunt regelen dat leest u hier.

Zorg ervoor dat u iemand aanwijst die uw digitale zaken mag regelen na uw overlijden.

Bepaal uw uitvaartwensen

Het vastleggen van uw uitvaartwensen geeft rust. U zorgt ervoor dat uw uitvaart verloopt zoals u zelf wilt en u ontzorgt uw nabestaanden die niet met moeilijke vragen te maken zullen krijgen.

Om de checklist voor het regelen van uw eigen uitvaart compleet te maken moet u aan het volgende denken:

 • Wilt u een begrafenis of crematie?
 • Wilt u bij een begrafenis een algemeen of een privégraf?
 • Wat wilt u dat er na een crematie gebeurd met de as? Uitstrooien of in een urn?
 • Hoe wilt u verzorgd worden?
 • Wilt u opgebaard worden?
 • Wilt u een standaard of luxe grafkist of een lijkwade?
 • Hoeveel mensen en wie wilt u uitnodigen?
 • Hoe wilt u dat de genodigden van uw uitvaart op de hoogte gebracht worden? Via rouwkaarten of een rouwadvertentie?
 • Waar wilt u de uitvaart, de begrafenis of crematie laten plaats vinden?
 • Wilt u een uitgebreide of sobere uitvaart?
 • Welke muziek wilt u laten horen?
 • Wilt u bloemen, volgauto’s en een standaard of een uitgebreide catering?

Al deze zaken kunt u uw nabestaanden laten verzorgen, maar zij krijgen ook hulp van de uitvaartverzorger. Deze zal als er een uitvaartverzekering is afgesloten worden toegewezen door de uitvaartverzekeraar. Is er geen uitvaartverzekering afgesloten dan zal er zelf naar een uitvaartverzorger gezocht moeten worden.

U kunt uw uitvaartwensen ook online vastleggen en aanpassen op de website van uw uitvaartverzekeraar. De uitvaartverzekeraars DELA en Monuta hebben zelfs een stappenplan waarmee u uw eigen uitvaart geheel naar wens kunt samen stellen.