Wilsbeschikking

De meeste mensen maken gebruik van een testament met daarin hun wensen na overlijden. Er zijn meer mogelijkheden om uw wensen te delen met uw nabestaanden, namelijk een wilsbeschikking.

Een wilsverklaring wordt ook wel een codicil genoemd en kan gemaakt worden zonder hulp van een notaris. Maar wat houdt een wilsbeschikking precies in en hoe kunt u er één opstellen?

Daarnaast zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden, anders kan de wilsverklaring niet rechtsgeldig zijn.

Wilsbeschikking

Wat is een wilsbeschikking?

Het opstellen van een wilsbeschikking doet u voor uzelf. Zo kunt u ervoor zorgen dat tijdens uw uitvaart alles verloopt zoals u graag wilt. Maar het is ook handig voor nabestaanden om te weten wat uw wensen zijn over de uitvaart.

In een wilsbeschikking kunt u namelijk heel specifiek aangeven welke wensen u heeft als het gaat om de uitvaart. Daarnaast is het fijn om een duidelijke wens uit te spreken wanneer u daar zelf nog voor kunt kiezen.

Tijdens een moeilijk ziekbed is het misschien lastig om een wilsverklaring op te stellen en daarom is het vaak handig om dit van tevoren te doen. Een wilsbeschikking is een formulier dat u zelf kunt invullen, maar u kunt ook voor een handgeschreven brief kiezen.

De regels voor een rechtsgeldige wilsbeschikking

U heeft geen notaris nodig bij het opstellen van een wilsbeschikking, maar er zijn wel een aantal regels waaraan gehouden moet worden. Als er aan deze regels niet voldaan wordt, dan is een wilsbeschikking niet rechtsgeldig.

Allereerst moet het document voorzien zijn van datum, uw voor- en achternaam en een handtekening. Het is aan te raden dit gezamenlijk te doen met een familielid, zodat diegene het document kan controleren voordat het ondertekent, wordt.

Ook is het handig om een familielid te laten ondertekenen, zodat diegene ervoor kan zorgen dat de wilsverklaring daadwerkelijk wordt nageleefd in geval van overlijden.

Wilsbeschikking

Waarom een wilsbeschikking opstellen?

Kort gezegd is een wilsbeschikking, een document waarin uw laatste wensen en voorkeuren geschreven staan. Een wilsbeschikking wordt ook wel een laatste wensenformulier of uitvaartcodicil genoemd.

Dit kan u opstellen naast een testament, maar kan ook wanneer u geen testament heeft. Hierin kunt u aangeven hoe u uw uitvaart eruit wilt laten zien en de verdeling van bepaalde bezittingen na uw overlijden.

Een codicil of wilsbeschikking is geen testament en daarom kunt u hier geen geldzaken of onroerende goed zaken in vermelden. De wilsverklaring is dus voornamelijk bedoeld om aan te geven hoe u de uitvaart wilt laten verlopen en andere zaken daarom heen.

Het is handig om de wilsbeschikking samen met een nabestaande op te stellen en te ondertekenen zodat duidelijk is welke wensen u heeft voor uw uitvaart.

Welke zaken staan in een wilsbeschikking?

In een wilsbeschikking kunt u zelf aangeven wat u wilt tijdens u uitvaart en daarna. Er zijn enkele zaken die niet rechtsgeldig zijn om in een wilsverklaring te vermelden zoals geldzaken, onroerend goed en andere spullen van grote waarde.

Als u wilt aangeven wie het huis erft of een auto dan moet u dat in een testament laten vast leggen. In een wilsbeschikking kunt u uw wensen achterlaten op het gebied van spullen met emotionele waarde zoals sieraden en kleding.

Voorbeeld wilsbeschikking

Geen hoge financiële waarde

De spullen die besproken worden in de wilsbeschikking mogen geen hoge financiële waarde hebben. Het is voor de nabestaanden ook belangrijk om digitale informatie te delen. Tegenwoordig staat steeds meer informatie in uw computer of telefoon.

Bankzaken worden voornamelijk online geregeld en ook zaken zoals mailadressen zijn belangrijk. Het doorgeven van wachtwoorden en andere nodige informatie is daarom cruciaal. Nabestaanden kunnen dan gebruik maken van de wilsbeschikking met daarin de nodige wachtwoorden, pincodes en gebruikersnamen.

En wat gebeurt er met de sociale media na uw overlijden?

De wensen in een wilsbeschikking

Bij het opstellen van een wilsbeschikking kunt u zelf bepalen wat u wilt noteren, er is geen formaat voor. Natuurlijk kunt u op internet wel voorbeelden vinden die u kunt gebruiken bij het opstellen van een wilsbeschikking.

Enkele zaken die belangrijk zijn om in een wilsbeschikking te zetten zijn: cremeren of begraven, welke liederen moeten gespeeld worden, waar wilt u begraven worden, wie moeten de sprekers op de uitvaart zijn. U kunt in de wilsverklaring eigenlijk de gehele dag bespreken zoals u die voor zich ziet.

Het is belangrijk om ook in te gaan op details. Dit is fijn voor de nabestaanden en zorgt voor een hoop duidelijkheid in geval van overlijden. Wensen over de dienst, volgauto’s en rouwkaarten kunt u allemaal in een wilsverklaring verwerken.

Een medische wilsbeschikking

Naast een wilsbeschikking over de uitvaart kunt u ook een medische wilsbeschikking opstellen. Deze medische wilsbeschikking gaat met name over de tijd voor het overlijden. Hierin kunt u zaken opnemen zoals een behandelverbod en een euthanasieverklaring.

Het is belangrijk om deze twee documenten afzonderlijk op te stellen en te zorgen dat u beiden heeft opgesteld.

Uw wensen en voorkeuren

In een medische wilsbeschikking is het nog belangrijker om duidelijk te zijn over uw wensen en voorkeuren. Een medische wilsbeschikking heeft namelijk in de laatste fase van uw leven een grote rol. Het is belangrijk dat uw arts de medische wilsbeschikking goed interpreteert.

In een medische wilsbeschikking is het belangrijk om een vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze vertegenwoordiger kan wanneer het nodig is met uw arts praten en gezamenlijk met de arts uiteindelijk een beslissing nemen.

Het wijzigen en aanpassen van een wilsbeschikking

Het kan zijn dat u een tijdje na het opstellen van een wilsverklaring enkele zaken wilt veranderen of wijzigen. Natuurlijk kan dit, maar zorg dat u dit goed communiceert met uw omgeving. Als het gaat om een medische wilsbeschikking is het belangrijk dit te bespreken met uw arts en de aangewezen vertegenwoordiger.

Bij een wilsbeschikking over uw uitvaart is het belangrijk om dit te bespreken met het familielid dat op de hoogte is van de wilsbeschikking. In beiden gevallen kunt u de wijzigingen gewoon doorvoeren of een geheel nieuwe wilsverklaring opstellen.

Het is belangrijk om op de oude wilsbeschikking dan goed te noteren dat er een nieuwe versie is. De aangepaste wilsbeschikking moet natuurlijk aan dezelfde regels voldoen als de eerste wilsbeschikking. Als u niet aan de goede regels voldoet kan de gewijzigde wilsbeschikking namelijk niet rechtsgeldig zijn en dan wordt alsnog de oude wilsverklaring gebruikt.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m