Euthanasieverklaring opstellen

Wat is een euthanasieverklaring? In een euthanasieverklaring kunt u uw wensen over het beëindigen van uw leven vastleggen. In de verklaring staat wanneer een arts een einde aan uw leven mag maken.

Deze verklaring is hierin erg belangrijk, zonder euthanasieverklaring mag een arts geen einde aan uw leven maken, maar niet als uzelf nog wilsbekwaam bent.

Euthanasieverklaring

Bespreken met uw naasten
Als u een euthanasieverklaring wilt opstellen dan is het verstandig om uw naasten hiervan op de hoogte te brengen.

Ondraaglijk en uitzichtloos lijden
Uw verzoek tot levensbeëindiging zal pas worden uitgevoerd als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en als er geen uitzicht meer is op herstel. De arts is niet verplicht om euthanasie te plegen, de verklaring geeft dus geen garantie tot het vroegtijdig beëindigen van uw leven.

Als u een euthanasieverklaring opstelt dan bespreekt u dit met uw arts. U kunt duidelijk bespreken wat u bedoeld met hetgeen u heeft beschreven. De arts zal met u bespreken wanneer hij tot euthanasie mag overgaan. Het schriftelijk euthanasieverzoek zal bij uw medisch dossier worden toegevoegd.

Geen wettelijke regels

Er zijn geen wettelijke regels voor het opstellen van de euthanasieverklaring of de wilsverklaring. De verklaring moet uiteraard goed duidelijk geschreven of nog liever getypt zijn. Verder moet deze zijn voorzien van uw voornamen en achternaam, de datum en uw handtekening.

Bij het opstellen van de euthanasieverklaring moet u de onderstaande punten vermelden:

Wanneer u zou willen wanneer er euthanasie mag worden uitgevoerd. U geeft aan in de verklaring wat u verstaat onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

En u geeft hierin aan wanneer u geen levensverlengende middelen meer wenst te ontvangen.

Als u geen schriftelijk euthanasieverzoek heeft opgesteld mag de arts geen euthanasie plegen, of u moet zelf nog wilsbekwaam zijn.

Bovendien zou als het aan de artsen ligt de euthanasieverklaring jaarlijks bekrachtigd en uitgebreid moeten worden.

Wie kan er om euthanasie vragen?

  • Personen boven de 18 jaar
  • De persoon zelf is de enige die om euthanasie kan vragen u moet hier een wilsverklaring voor hebben opgesteld
  • Een minderjarige vanaf 12 jaar mag een verzoek tot euthanasie indienen, maar tot de leeftijd van 16 jaar is daar wel toestemming van een ouder of voogd voor nodig
  • In de leeftijd van 16 en 17 jaar mag er zelf beslist worden over euthanasie, maar de arts zal wel altijd de ouders erbij betrekken
  • Bij dementie of psychische problemen is vaak niet te bepalen voor een buitenstaander hoe erg er geleden wordt. De patiënt kan in zo een geval ook een verzoek indienen. In bepaalde gevallen zal deze worden ingewilligd
  • Familieleden of vrienden kunnen geen verzoek indienen

Voorbeeld

Het opstellen van de wilsverklaring kunt u zelf doen. Indien u niet weet hoe u de euthanasieverklaring of wilsverklaring kunt opstellen dan zijn er genoeg voorbeelden online te vinden. U kunt een voorbeeld uitprinten en invullen.

Voorbeeld euthanasieverklaring

Wilsverklaring

Veel mensen kiezen er naast de euthanasieverklaring ook voor een wilsverklaring op te stellen. De euthanasieverklaring is eigenlijk een onderdeel van de wilsverklaring.

In de wilsverklaring zet u de onderstaande punten op papier:

Verklaring tot het niet reanimeren: als u een hartstilstand krijgt en u wilt niet gereanimeerd worden dan geeft u dit aan. Buiten het feit dat u dit aangeeft in de wilsverklaring kunt u ook een penning dragen waarop u dit aangeeft. Deze penning is aan te vragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Wie de vertegenwoordiger is: u geeft aan wie u wettelijke vertegenwoordiger is als u zelf geen medische beslissingen meer kunt nemen.

Verbod op het behandelen: u geeft aan onder welke omstandigheden u niet meer behandeld wenst te worden.

Gegevens en handtekening: u moet de wilsverklaring officieel maken door duidelijk uw naam, de datum en uw handtekening op de verklaring te plaatsen.

U moet de euthanasieverklaring en de wilsverklaring met uw arts bespreken. Op deze manier maakt u alles duidelijk voor beide partijen.

Als u hulp nodig heeft met het opstellen van een euthanasie en wilsverklaring dan kunt u op onderstaande websites terecht:

Wilsbeschikking

Als u nadenkt over euthanasie dan is het ook belangrijk om een wilsbeschikking op te stellen. Hierin beschrijft u de wensen voor uw uitvaart, hiermee neemt u een zorg voor uw nabestaanden weg.

Ook is het verstandig om contact op te nemen met uw uitvaartverzekeraar want euthanasie kan invloed hebben op de uitkering van uw uitvaartverzekering. Door contact op te nemen met de verzekeraar voorkomt u misverstanden over uw uitvaart.