Uitvaartverzekering en euthanasie

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, krijgen uw nabestaanden geld als u overleden bent. Dit geld kunnen zij gebruiken om uw afscheid mee te bekostigen. Waar veel mensen geen rekening mee houden, is dat uitvaartverzekeraars alleen geld uitkeren bij een natuurlijke dood.

Bij een niet-natuurlijke dood kan uw verzekeringsmaatschappij het door u gespaarde bedrag wel uitkeren, maar hier zijn vaak wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Pleegt u euthanasie, dan sterft u een niet-natuurlijke dood. Dit kan betekenen dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, voordat de uitvaartverzekeraar de dekking van uw verzekering aan uw nabestaanden uitkeert. Meer hierover, leest u op deze pagina.

Euthanasie

Uitkering bij een niet-natuurlijke dood

Als u euthanasie pleegt, sterft u een niet-natuurlijke dood. U gaat namelijk niet dood door ziekte of ouderdom, maar door het bewust toedienen van een giftige stof. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren geen extra voorwaarden bij euthanasie.

Bent u klant bij een van deze verzekeraars, dan krijgen uw nabestaanden hoe dan ook de dekking van de uitvaartverzekering uitgekeerd na uw niet-natuurlijke dood.

Beperkte voorwaarden bij euthanasie

Er zijn echter meer uitvaartverzekeraars die wel extra voorwaarden hanteren bij een niet-natuurlijke dood, bijvoorbeeld door euthanasie. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgen uw nabestaanden de dekking van uw verzekering uitgekeerd na uw overlijden.

  • De wettelijke regels ten aanzien van euthanasie moeten zijn opgevolgd
  • De verzekerde moet een bepaalde periode verzekerd zijn (wachttijd)

De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren een bepaalde wachttijd bij euthanasie. Alleen als u langer klant bent dan de wachttijd van de verzekeringsmaatschappij, krijgen uw nabestaanden de dekking van uw verzekering uitgekeerd.

Zo niet, dan krijgt u de betaalde premie terug. U krijgt in dit geval geen uitvaartverzekering dekking.

Wachttijd van twee jaar
Stel, u heeft een jaar geleden een uitvaartverzekering afgesloten. De verzekeraar waar u uw verzekering heeft afgesloten, hanteert bij euthanasie een wachttijd van twee jaar.

Als u voor deze tijd euthanasie pleegt, krijgt u enkel de betaalde premie van de verzekering terug. De dekking van de verzekering krijgen uw nabestaanden niet uitbetaald. U heeft namelijk niet aan de wachttijd van de verzekering voldaan.

Euthanasieverklaring

U dient een euthanasieverklaring op te stellen als u ooit euthanasie wilt laten uitvoeren. In de euthanasieverklaring zet u op papier wat uw wensen zijn met betrekking tot het beëindigen van uw leven.

De voorwaarden per verzekeraar

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten bij Yarden? Dan krijgen uw nabestaanden bij euthanasie alleen geld uitgekeerd als u minimaal twee jaar verzekerd bent geweest. Bent u klant bij DELA, Klaverblad of Monuta, dan krijgen uw nabestaanden bij euthanasie altijd geld uitgekeerd.

Uitvaartverzekeraar Keert uit na
Ardanta Na 1 jaar looptijd
DELA Altijd
Klaverblad Altijd
Monuta Altijd indien de medische vragen naar waarheid zijn ingevuld. Anders uitkering na 2 jaar looptijd
Yarden Na 6 maanden of 2 jaar looptijd (verschilt per type verzekering)

Let op: alle verzekeringsmaatschappijen keren alleen geld uit bij euthanasie als de wettelijke regels van euthanasie gevolgd zijn. Zo niet, dan krijgen uw nabestaanden geen geld van uw verzekeringsmaatschappij. Ook niet als u aan de andere voorwaarden van euthanasie, bijvoorbeeld de wachttijd van uw uitvaartverzekeraar, voldoet. Houd hier rekening mee.

Uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken

Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten en vindt u het belangrijk dat uw verzekeringsmaatschappij direct geld uitkeert bij euthanasie? Vergelijk uitvaartverzekeringen dan met elkaar en u vindt vanzelf een verzekering die bij u past en aan uw euthanasie gerelateerde voorwaarden voldoet.

Uitvaartverzekering en euthanasie

Gezondheidsvragen
Als u een verzekering wilt afsluiten die geen extra voorwaarden hanteert voor een uitkering bij euthanasie, kunt u het beste klant worden bij DELA of Monuta.

Let op: bij Monuta moet u de gezondheidsvragen bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering wel naar waarheid invullen. Doet u dit niet, dan hanteert de verzekeraar een wachttijd van twee jaar.

Door de verzekeringen van DELA, Monuta en Ardanta met elkaar te vergelijken, vindt u vanzelf een uitvaartverzekering die bij u past. Deze verzekering kunt u direct afsluiten, om uw nabestaanden te beschermen tegen financiële problemen na uw overlijden.

Euthanasie? Check de voorwaarden van uw uitvaartverzekering

Wilt u (mogelijk) euthanasie plegen? Check dan eerst de voorwaarden van uw uitvaartverzekering. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u inderdaad kiest voor euthanasie.

Krijgen uw nabestaanden geen geld uitgekeerd van de uitvaartverzekeraar als u euthanasie pleegt? Dan kunt u nog eens goed nadenken over uw keuze om euthanasie te plegen. Als u euthanasie pleegt zonder de uitkering van de uitvaartverzekering, worden uw nabestaanden namelijk wel met hoge uitvaartkosten geconfronteerd.

Bent u de nabestaande van iemand die (mogelijk) euthanasie wil plegen? Controleer dan de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar deze persoon klant is. Zo weet u als nabestaande waar u aan toe bent als uw dierbare inderdaad besluit euthanasie te plegen.

Meer weten over euthanasie en de uitvaartverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar

Wilt u meer weten over de uitkering van de uitvaartverzekering bij het plegen van euthanasie? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Uw verzekeraar kan u precies vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen als u euthanasie pleegt, om een uitkering te kunnen krijgen via uw uitvaartverzekering.

Ook kan de verzekeringsmaatschappij u meer vertellen over het proces van het uitbetalen van de uitvaartverzekering bij euthanasie. Door even contact op te nemen met uw verzekeraar, weet u precies waar u aan toe bent als u besluit euthanasie te plegen. Dit is fijn voor uzelf, maar ook zeker voor uw nabestaanden.