crematie

Cremeren wint steeds meer aan populariteit

crematie steeds populairderSteeds meer Nederlanders kiezen ervoor om gecremeerd te worden na hun overlijden. Deze trend werd ingezet in 2003 toen er meer mensen werden gecremeerd dan begraven. In 2019 is de populariteit van de crematie verder gestegen, inmiddels kiest 2 op de 3 Nederlanders namelijk voor een crematie.

Reden

Cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) laten zien dat 63 procent voor een crematie kiest. De reden hiervoor is dat mensen steeds meer controle willen houden over hun leven volgens Eric Venbrux, hoogleraar Culturele Antropologie. Men wil controle houden over wat er met het lichaam gebeurd na overlijden en daarbij blijkt dat de optie om begraven te worden steeds minder populair aan het worden is.

Cremeren geaccepteerd

Waar het verbranden van een menselijk lichaam decennia geleden nog als iets engs werd gezien is de crematie tegenwoordig veel meer geaccepteerd. Een reden hiervoor is dat het ook na de crematie mogelijk is geworden om iets tastbaars over te houden aan de dierbare. Het as van de overledene kan verwerkt worden in allerlei objecten, zoals bijvoorbeeld sieraden. Mogelijkheden om de as van een overledene te verwerken zijn:

 • De as bewaren in een urn
 • De as verstrooien
 • De as verwerken in een sieraad
 • De as plaatsen in een columbarium
 • De as verwerken in een tatoeage

Kosten crematie

Een reden welke ook meespeelt bij de keuze voor een crematie zijn de kosten. Deze zijn in veel gevallen lager dan bij een begrafenis. Het gaat hierbij vooral om de kosten welke langere tijd na de begrafenis telkens terug komen. De huur en de kosten voor het onderhoud van het graf komen periodiek terug. De hoogte van deze kosten hebben alles te maken met de gemeente waar de begraafplaats is gevestigd en het type graf.

Het verschil in kosten tussen een crematie en begrafenis kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor veel mensen is dit dan ook een reden om te kiezen om gecremeerd te worden.

Keuze vooraf maken

Door zelf vooraf een keuze te maken voor een crematie of een begrafenis kunt u een uitvaartverzekering afsluiten welke hiervoor de kosten dekt. Doordat begraven doorgaans duurder is zult u meer premie betalen, u voorkomt op deze manier dat uw nabestaanden met een restschuld achter zullen blijven.


bankzaken na overlijden

Geld opnemen na overlijden strafbaar

Wat gebeurt er met de bank tegoeden als er een dierbare overlijdt? En hoe gaan de banken om met de bankrekening van een rekeninghouder die is overleden? U zult er hoogstwaarschijnlijk niet bij stil staan maar als er een dierbare overlijdt is het goed te weten wat u met de bankrekening mag doen. Want zomaar geld opnemen na overlijden is strafbaar.

Bankrekening na overlijden

Wanneer een dierbare komt te overlijden dan moet er een hoop geregeld worden. Een van de dingen is dat het overlijden aan de bank gemeld moet worden. Er zijn nabestaanden die nog snel even de bankrekening leeg willen halen maar dit is geen verstandige optie. Want u bent namelijk strafbaar als u na het overlijden van een dierbare zonder iets te regelen de bankrekening leeg haalt.

Als u de bankrekening na overlijden van een dierbare wilt beheren dan heeft u daar bepaalde documenten voor nodig. Met deze documenten bent u gematigd om bankzaken te wijzigen of de bankrekening op te zeggen.

Onderstaande documenten heeft u nodig om de bankzaken van een overleden persoon te mogen regelen:

 • Een verklaring van het centraal testamentenregister (CTR). Dit kunt u gratis aanvragen bij de bank of via de notaris
 • Een kopie van het eigen identiteitsbewijs
 • Een vrijwaringsformulier, hierin staat dat u de bank van claims van eventuele andere erfgenamen ‘vrijwaart'
 • De akte van overlijden
 • Een verklaring van erfrecht waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze heeft u overigens niet altijd nodig

Een verklaring van erfrecht is niet nodig indien:

 • er geen testament is én
 • er een langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerde partner) is én
 • het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000

Bankrekening op naam van één persoon

Als de bankrekening op naam van één persoon staat dan zal de rekening in de meeste gevallen na overlijden meteen worden geblokkeerd. Alle (automatische) bankzaken worden dan onmiddellijk stopgezet. De automatische incasso’s zullen ook niet meer worden uitgevoerd. Als u zaken regelt voor de overledene dan zult u hier rekening mee moeten houden. De huur, abonnementen en verzekeringen lopen door totdat deze zijn opgezegd.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, niet alle banken stoppen direct met het uitvoeren van de automatische incasso’s. Zo lopen deze bij de Rabobank als er genoeg geld op de rekening staat nog 3 maanden door. Bij de Triodos Bank lopen deze incasso’s door en bij de ASN Bank, RegioBank en SNS kunnen de erfgenamen opdracht geven deze door te laten lopen.

Gezamelijke bankrekening bij overlijden

Indien u een gezamenlijke bankrekening heeft oftewel een en/of-rekening dan blijft u als mederekeninghouder wel toegang houden tot de rekening. Indien de erfgenamen bezwaar maken dat de mederekeninghouder gebruik blijft maken van de rekening dan kan de bank de rekening blokkeren.

En/of rekening op één naam na overlijden

Indien de mederekeninghouder komt te overlijden dan is het voor de overgebleven rekeninghouder bij de meeste banken mogelijk om de rekening op zijn of haar naam te zetten.

Machtiging

Als u door iemand bent gemachtigd om hem of haar bankrekening te beheren dan zal deze machtiging na overlijden komen te vervallen. Dit is ook het geval bij een volmacht, die wordt vastgelegd in een levenstestament.

Executeur

Als u iemand wilt machtigen die na overlijden (een executeur) de bankzaken kan regelen dan zal dit vastgelegd moeten worden in een testament. Deze persoon kan geen bankzaken vóór het overlijden regelen. Om toegang tot de bankrekening te krijgen heeft de executeur een verklaring van executele nodig.

En/of rekening met uw kinderen

Als u een gezamenlijke rekening opent met één van uw kinderen wil dit niet altijd zeggen dat dit kind de bankzaken kan blijven regelen na uw overlijden. De bank kan besluiten de rekening te blokkeren. Hiertoe kunnen zij overgaan als het saldo hoger is dan een bepaald bedrag. De bank kan ook tot deze maatregel overgaan als andere kinderen bezwaar maken dat hun broer of zus geld kan opnemen uit de nalatenschap.


Vind een uitvaartverzekering


mortuarium

Mortuarium

mortuariumEen mortuarium of vroeger ook wel een lijkenhuis of baarhuis genoemd is een plaats waar het lichaam van een overledene tijdelijk wordt bewaard en/of opgebaard tot aan de uitvaart. Het woord mortuarium komt van het Latijnse woord ‘mortuus’ (dood). Een mortuarium kan zich in een ziekenhuis, rusthuis of zelfs bij een begraafplaats bevinden. Of zoals mortuarium Schiphol helemaal op zichzelf staan.

Wat gebeurt er in een mortuarium?

Als er iemand is overleden dan zal deze persoon naar het mortuarium worden overgebracht. Daar aangekomen zal de overledene worden verzorgd en gekoeld. De zorg welke wordt toegepast is de noodzakelijke zorg en de wenselijke zorg.

Noodzakelijke zorg

Onder de noodzakelijke zorg valt alle zorg voor een goede opbaring van de overledene en zorg uit hygiënisch oogpunt. Het kan voorkomen dat er een infuus moet worden verwijderd of een katheter, pacemaker of een ICD. Mocht het nodig zijn dan behoort het hechten van een wond ook tot de noodzakelijke zorg in het mortuarium.

Wenselijke zorg

De wenselijke zorg is het aankleden van de overledene of het uitvoeren van restauraties en specifiekere medische behandelingen welke wenselijk of nodig zijn voor de opbaring. De nabestaanden kunnen bepaalde wensen hebben met betrekking tot het verzorgen en de kleding van de overledene. Zij zien de overledene graag verzorgd op een wijze die bij de overledene past.

Deze wensen kunt u bespreken met de uitvaartverzorger. Ook als u vanwege religieuze of andere redenen niet wilt dat de overledene op een bepaalde manier zal worden verzorgd kunt u dit altijd aangeven.

Kosten mortuarium

Indien een persoon overlijdt in het ziekenhuis dan zal de overledene worden overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. In Nederland zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en uitvaartverzorgers/-verzekeraars waarin staat dat de kosten voor de eerste drie uur in het mortuarium voor rekening van het ziekenhuis zijn. De kosten voor de zorg zal niet worden verhaald op de uitvaartverzorger of de nabestaanden. Na deze drie uur zal de uitvaartverzekeraar het overnemen zodat ook de overige kosten vergoedt zullen worden.

Mortuarium Schiphol

Het kan voorkomen dat een dierbare komt te overlijden in het buitenland. In zo een geval zal de uitvaartverzorger ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot zal worden opgehaald naar Nederland en worden verzorgd in het mortuarium Schiphol.

U zult begrijpen dat het overbrengen van een overledene naar Nederland meer werk met zich mee brengt. Zo moeten de noodzakelijke of wenselijke handelingen worden uitgevoerd door de autoriteiten op de luchthaven. Er zal worden samengewerkt met de:

 • ambassades
 • consulaten
 • alarmcentrales
 • rouwvervoerders
 • uitvaartverzorgers

Zodra de overledene is overgebracht naar het mortuarium Schiphol kunnen de nabestaanden worden opgevangen. Ook hier zal de overledene worden verzorgd net als in een ander mortuarium.

Repatriëring naar het buitenland

Het gebeurt ook dat personen in Nederland overlijden die begraven willen worden in het land van herkomst. Ook in zo een geval zal het mortuarium Schiphol de nodige zorg verlenen. Op Schiphol is het voor de nabestaanden mogelijk om de overledene te verzorgen in de verzorgingsruimte. Het uitvoeren van rituelen die horen bij de cultuur of de godsdienstige overtuiging van de overledene behoren ook tot de mogelijkheden.

Het mortuarium Schiphol heeft specialisten in huis die mocht het nodig zijn de overledene toonbaar kunnen maken voor de nabestaanden.

Uiteraard is mortuarium Schiphol 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar.

Adres Mortuarium Schiphol

Mortuarium Schiphol b.v.
Jan Plezierweg 3
1118 BB  Schiphol Airport
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
T 00.31(0)20 316 42 60


Yarden polis

Yarden bevriest waarde uitvaartverzekering

Yarden in financiële problemen

Uitvaartverzekeraar Yarden gaat vanaf 2020 de waarde van 380.000 uitvaartverzekeringen bevriezen, het gaat hierbij om de naturapolis. De klanten van Yarden zijn inmiddels per brief van de wijziging op de hoogte gebracht. De maatregel hing al in de lucht aangezien er in april van dit jaar bekend werd gemaakt dat de verzekeraar in financiële problemen verkeerd.

Wat is er mis gegaan?

Bij Yarden kunnen klanten terecht voor een naturapolis, dat betekent dat de klant verzekerd is voor de producten en diensten voor de uitvaart. U moet hierbij denken aan de kist, het rouwvervoer, de huur van de aula en alles wat er bij een begrafenis of crematie komt kijken. Voor de nabestaanden biedt de naturapolis veel zekerheid.

Yarden in problemen door gestegen uitvaartkosten

De verzekeraar betaalt alle diensten ongeacht of de uitvaartkosten zijn gestegen. Door de inflatie stijgen de uitvaartkosten jaarlijks en daar is het mis gegaan voor Yarden. De inkomsten kunnen de kosten van de flink gestegen uitvaartkosten niet meer dekken.

Maximumvergoeding per uitvaart
Daarom komt Yarden nu met een maximumvergoeding per uitvaart, deze is afhankelijk van het verzekeringspakket. Als de begrafenis of crematie duurder uitvalt dan het vooraf afgesproken bedrag dan moeten de nabestaanden bijbetalen. Alle kostenstijgingen door de inflatie vanaf 2020 zullen door de verzekerde betaald moeten worden. Het gaat hierbij om 380.000 verzekerde van de in totaal 1,4 klanten van Yarden.

De verzekerden welke getroffen worden zijn diegene die de pakketverzekering met vaste premie hebben afgesloten.

Waarom bevriest Yarden de polissen?

Bij het afsluiten van de natura uitvaartverzekeringen is destijds te weinig rekening gehouden met de kostenstijgingen. De voorlopers van Yarden gingen er vanuit dat de rente niet zou dalen en dat de kosten van de gemiddelde uitvaart niet zou stijgen. Het inkomen van de verzekeraar zou constant blijven en daarmee zouden de kosten voor de begrafenissen en crematies voldaan kunnen worden. Bij Yarden was het mogelijk om een all-inclusive pakket af te sluiten tegen een lage premie.

De Nederlandsche Bank
Het liep allemaal heel anders, de rente is bijna gedaald tot 0 procent en de uitvaartkosten zijn flink gestegen. Daar bovenop zijn de regels omtrent de financiële reserves waar een verzekeraar aan moet voldoen ook nog eens flink aangescherpt. Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de natura verzekering een blok aan het been van Yarden is geworden. Het kapitaal wat Yarden in kas moet hebben om aan de verplichtingen te kunnen voldoen is dermate hoog dat het bedrijf dreigt om te vallen.

De voorwaarden van de naturapolis zijn onder druk van De Nederlandsche Bank herzien.

Wat betekent dit allemaal?

De polissen van de ruim 380.000 verzekerden dreigen te weinig waard te worden. Deze verzekerden zijn genoodzaakt een deel van de uitvaart zelf te bekostigen of er zou een extra verzekering afgesloten moeten worden.

De gemiddelde waarde van de polissen is nu 3200 euro. Als dit de waarde is van een uitvaart in 2020 dan heeft dit de volgende gevolgen:

 • De kosten voor een uitvaart zullen met 1,75 procent per jaar stijgen
 • In 2030 zou een uitvaart 3.873 euro kosten
 • Het resterende bedrag 673 euro zou de klant moeten bijbetalen/bijverzekeren of er zouden producten geschrapt moeten worden

Yarden geeft de klant nu de onderstaande keuzes:

 • De verzekerde kan zelf sparen voor de hogere kosten
 • De polis kan worden opgezegd
 • De verzekerde wacht het af. (Hierbij zal er bij overlijden overleg plaats vinden met de nabestaanden over de eventuele hogere kosten)

Hebben nieuwe klanten hier ook last van?

Nee, voor nieuwe klanten is deze regel niet van toepassing. Het gaat alleen om bestaande klanten die een pakketverzekering tegen een vaste premie hebben afgesloten.


uitvaartmuziek

Uitvaartmuziek Top 10 - 2018

Uitvaartmuziek Top 10

Zoals ieder jaar heeft uitvaartverzekeraar Monuta ook dit jaar weer de uitvaartmuziek Top 10 over 2018 samengesteld. Het eerste wat opvalt is dat Nederlanders een erg traditionele smaak hebben als het aankomt op de muziek keuze voor de begrafenis of crematie.

Top 3 gelijk gebleven
De Top 3 over 2018 is dan ook gelijk aan die van een jaar eerder, ook toen bestond deze uit de nummers Ave Maria, Time to say goodbye en Mag ik dan bij jou. Buiten de Top 3 hebben er wel enkele verschuivingen plaats gevonden. De grootste stijgers zijn: My Way en We’ll meet again die beiden 3 plaatsen zijn gestegen.

Muziek is belangrijk bij een uitvaart

Bij een uitvaart hoort muziek. Het is dan ook een belangrijk element tijdens een uitvaart. Muziek brengt emoties los en roept herinneringen op, laat Yolanda Wouters, marketing & communicatiemanager bij Monuta weten.

Uitvaartmuziek hoeft niet altijd over afscheid te gaan. Toch kiezen mensen vaak voor een nummer welke wel gaat over afscheid, zo blijkt uit de Top 10. Het doel van de muziek is om de overledene te herdenken en herinneringen aan hem of haar op te halen.

 ArtiestTitel
1Ave MariaDiverse uitvoeringen
2Andrea Bocelli, Sarah BrightmanTime to say goodbye
3Claudia de BreijMag ik dan bij jou
4Frank SinatraMy Way
5Frans BauerEen trein naar niemandsland
6Marco BorsatoAfscheid nemen bestaat niet
7Vera LynnWe’ll meet again
8André RieuThe rose
9Mieke TelkampWaarheen, waarvoor
10HallelujahDiverse uitvoeringen

Uitvaartmuziek Spotify-afspeellijst

Er zijn veel mooie nummers welke er bij een begrafenis of crematie gespeeld kunnen worden, ook nummers waar je niet snel aan zult denken bij het uitzoeken ervan. Monuta heeft daarom een speciale openbare uitvaartmuziek Spotify-afspeellijst samengesteld. Uit deze lijst kan iedereen inspiratie opdoen en is het mogelijk om ook zelf nummers toe te voegen. Zo is het voor iedereen die een uitvaart gaat voorbereiden eenvoudiger om daarbij de juiste muziek uit te zoeken.

Verschuivingen uitvaart Top 10

Ondanks dat de Top 3 gelijk is gebleven is de Top 10 van 2018 wel degelijk in beweging geweest. Het nummer 'En de vogels zongen’ van Sweet People stond in de uitvaart Top 10 van 2017 nog op nummer 4 maar is in 2018 buiten de Top 10 gevallen. Een nieuwe binnenkomer op nummer 10 is het nummer ‘Hallelujah’. Wat verder opvalt in de uitvaartmuziek Top 10 van 2018 is dat de helft van de nummers van Nederlandse bodem zijn.

6000 nummers
Monuta heeft de Top 10 samengesteld uit 6000 nummers welke werden afgespeeld tijdens 'Monuta´s afscheidsdiensten'. Monuta stelt de Top 10 al samen sinds 2015 en sinds deze tijd zijn er 6 nummers welke ieder jaar in deze lijst te vinden zijn.

Ave Maria

Ave Maria stond ook in 2018 op nummer 1 in de uitvaart Top 10.

Marco Borsato - Afscheid nemen bestaat niet

Een nummer welke over afscheid nemen gaat is het nummer van Marco Borsato - Afscheid nemen bestaat niet. Het nummer staat dan ook al jaren in de uitvaart Top 10.