Afkopen uitvaartverzekering

Wilt u uw uitvaartverzekering afkopen? Waar moet u op letten bij het afkopen van een uitvaartverzekering? Tijdens de looptijd van uw uitvaartverzekering heeft u premie betaald. Zodra u de afgesloten uitvaartverzekering gaat afkopen dan zult u de afkoopwaarde ontvangen. De afkoopwaarde zult u direct ontvangen en niet pas nadat u bent overleden.

Afkoopwaarde

Het bedrag wat u ontvangt als u de uitvaartverzekering gaat afkopen is de afkoopwaarde. Dit bedrag is lager dan dat u aan premie heeft betaald aangezien de kosten welke de verzekeraar heeft gemaakt er nog af gehaald worden. In bepaalde gevallen heeft de uitvaartverzekering geen afkoopwaarde omdat de administratiekosten en de overige kosten hoger of gelijk zijn aan de betaalde premie. U ontvangt dan geen geld terug, dus als u uw uitvaartverzekering opzegt wil het niet altijd zeggen dat u geld ontvangt.

Natura verzekering afkopen

Als u een natura verzekering heeft afgesloten dan is het niet mogelijk om deze af te kopen. Er zal bij een natura verzekering namelijk geen geld worden uitgekeerd. Bij een natura verzekering zal de uitvaart worden geregeld door de verzekeraar. In het geval van de natura verzekering is het dus niet verstandig om deze te beëindigen.

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Wat is de reden om een uitvaartverzekering af te kopen? Een reden om een uitvaartverzekering af te kopen kan zijn dat u de premie van de uitvaartverzekering te hoog vindt. Ook kunt u het niet eens zijn met bepaalde voorwaarden waardoor u de uitvaartverzekering wilt afkopen. Een andere reden kan zijn dat u uw uitvaart uit andere middelen wilt financieren.

Uitvaartverzekering premievrij maken

U kunt de uitvaartverzekering ook premievrij maken. Bij het premievrij maken van de uitvaartverzekering bent u geen premie meer verschuldigd. Van de poliswaarde worden alleen de kosten welke de verzekeraar heeft gemaakt afgehaald. Het bedrag welke u heeft betaald aan premie zal dus ook hier niet geheel worden terug betaald. Bij het premievrij maken zal het resterende bedrag wat overblijft worden uitgekeerd na overlijden aan de nabestaanden.

Voordat u een uitvaartverzekering gaat afkopen moet u dus eerst bedenken of dit wel rendabel is. U verliest namelijk altijd op het afkopen van een uitvaartverzekering.

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.200

Leeftijd

30 jarige

9,58 p/m

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

11,87 p/m

Ardanta

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,84 p/m

PC Uitvaart

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,85 p/m