Uitvaart in 2019

De uitvaart waar een plakje cake bij een kop koffie wordt geserveerd verliest terrein in 2019. Een uitvaart is steeds vaker een informele aangelegenheid waar na afloop een biertje of een wijntje met een warm hapje worden geserveerd.

De uitvaart wordt uit de informele sfeer gehaald waar veel meer mogelijk is dan tientallen jaren geleden het geval was, waar iedereen in het zwart naar een uitvaart ging en de muziek vaak klassiek en sober was.

Informele uitvaart

Het informele karakter van de uitvaart wordt door steeds meer mensen als een fijne manier van afscheid nemen ervaren. Waar er 20 jaar geleden alleen koffie en cake werden geserveerd, zijn er nu uitvaarten waar een goede catering aan te pas komt.

De uitvaartbranche verandert niet alleen na de plechtigheid maar in zijn geheel. Alles is mogelijk of je nu een dienst wilt organiseren op het strand of in een voetbalkantine, het kan geregeld worden.

Uitvaartbus
Wilt u liever niet alleen in een rouwauto naar uw laatste rustplaats of crematie gereden worden? Dan kunt u gebruik maken van de uitvaartbus. In deze bus zal de kist van de overledene geplaatst worden en in de bus kunnen de naaste nabestaanden plaatsnemen. Op deze manier wordt de laatste rit gezamenlijk beleefd en dit wordt door veel mensen als zeer fijn ervaren.

Uitvaartwensen veranderen

Dat de uitvaartwensen van de Nederlanders veranderd dat is onderzocht. Aan het onderzoek deden ruim 2300 mensen mee. Buiten dat de meeste Nederlanders liever een informele uitvaart wensen, zitten er grote verschillen in de leeftijd van de onderzochten en de provincie waar men woont.

Crematie wint aan populariteit

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 70 procent gecremeerd wenst te worden. De reden welke werd opgegeven zijn de lagere kosten van een crematie ten opzichte van begraven worden.

En een andere reden was dat men de nabestaanden niet met de nazorg zoals het onderhoud van het graf wil opzadelen. Een opvallende uitkomst is dat ruim 78 procent van de mensen wonend in de provincie Limburg gecremeerd willen worden en in Drente is dit percentage maar 54,9 procent.

Leeftijd
Ook is er een groot verschil in voorkeur als we kijken naar de leeftijd. Van de jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar kiest maar liefst 84,2 procent voor een crematie. Terwijl onder de ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder maar 42,5 procent gecremeerd zou willen worden.

Proost op het leven

Dat het biertje na afloop van de plechtigheid het wint van de kop koffie dat is duidelijk, maar ook hier zien we een verschil als we naar de verschillende provincies kijken. In Flevoland wil maar liefst 68,6 procent toosten op het leven, gevold door Noord-Holland en Limburg. In de noordoostelijke provincies blijft de traditionele kop koffie toch nog steeds favoriet.

Tradities en rituelen

Door het toenemende informele karakter van de uitvaart hebben mensen steeds minder behoefte aan tradities en vaste rituelen tijdens een uitvaart. Waar men vroeger in het zwart gekleed was en er traditionele rouwmuziek werd gedraaid is dit nu steeds minder belangrijk aan het worden.

Een foto-slideshow, de favoriete muziek of een livestream naar nabestaanden in het buitenland zijn al lang niet vreemd meer. En dat er een fotograaf tijdens de dienst rond loopt daar kijkt ook niemand meer van op.

En ook hier is er weer een behoorlijk verschil tussen de voorkeuren per provincie waar te nemen. Zo geeft 81,3 procent van de Limburgers aan de uitvaart niet zo formeel te willen. In Friesland daarentegen wil 62,4 procent juist een formeel afscheid.

Open kist
Tijdens een crematie is het mogelijk de kist open te laten en opvallend genoeg wil 72,3 procent van de Groningers dit. In Limburg wil maar liefst 90,7 procent de kist gesloten hebben tijdens de crematie, als we kijken naar het landelijk gemiddelde dan is dit 76,8 procent.

Verschil tussen jongeren en ouderen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er een groot verschil zit in uitvaartwensen tussen jongeren en ouderen. Jongeren willen over het algemeen een informele uitvaart welke groots is opgezet, dat de kist gesloten blijft en na afloop kan er een borrel worden gedronken. 75-plussers gaan toch meer voor de formele en intieme uitvaart met het traditionele kopje koffie na afloop. Op één punt zijn de uitvaartwensen gelijk en dat is voor beide leeftijdscategorieën dat de kist gesloten mag blijven.

Wet op lijkbezorging

Dat de uitvaartbranche aan verandering onderhevig is dat blijkt de laatste tijd wel. Zo gaan er stemmen op om de Wet op lijkbezorging welke voor het laatst is gewijzigd in 1991 aan te passen. De huidige wet is niet meer van deze tijd.

Doordat er meerdere culturen in Nederland woonachtig zijn zullen er bepaalde regels mogelijk aangepast worden. Zo zou het eerder mogelijk moeten worden iemand te begraven of te cremeren na diens overlijden. Nu moet er nog een vergunning aangevraagd worden om dit te mogen doen.

Uitvaarttechnieken

Nu is het alleen nog mogelijk om te begraven en te cremeren, maar ook de techniek over de uitvaart staat niet stil. Zo zou het ook mogelijk zijn om een persoon te resomeren.

Bij deze techniek zal het lichaam niet worden verwerkt met aarde of vuur maar met water. Bij het resomeren zal het lichaam in 3 uur bewerkt worden met een stof genaamd kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 graden. Om van deze nieuwe techniek gebruik te mogen maken zal de Wet op lijkbezorging gewijzigd moeten worden.

Asbestemming

We hebben dus al beschreven dat de manier waarop we een uitvaart geregeld willen hebben veranderd, de techniek wijzigt, maar ook als het gaat om de asbestemming is er veel veranderd. Waar vroeger de as van een overledene alleen in een urn werd gedaan en neergezet werd in een columbarium of werd uitgestrooid is er nu zoveel meer mogelijk.

Het uitstrooien van de as gebeurt nu niet alleen meer op een daarvoor bestemd strooiveld bij een begraafplaats of crematorium.

U kunt de as tegenwoordig laten uitstrooien vanuit een vliegtuig of ballon. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as van een dierbare te verwerken in een sieraad zodat u het altijd bij u heeft. Iets van de laatste jaren is de as te verwerken in een tatoeage, al kunnen hier wel gezondheidsrisico’s aan kleven.

Uitvaartverzekering

Zoals u kunt zien is de uitvaartbranche de laatste jaren behoorlijk in beweging. Met alle veranderingen en nieuwe uitvaartwensen zou u zich ook af moeten vragen of u nog wel voldoende verzekerd bent. Heeft u ooit een natura uitvaartverzekering afgesloten dan heeft u zich verzekerd tegen de kosten voor de diensten en producten van uw uitvaart.

Het kan dus zo zijn dat als u nu geen bakje koffie en plakje cake wilt laten serveren maar liever een borrel met warme hapjes de kosten voor de uitvaart heel anders komen te liggen. Door nu uw uitvaartverzekering eens tegen het licht te houden kunt u zien of u nog wel voldoende verzekerd bent. U wilt immers niet dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter zullen blijven.
Bron: uitvaartverzekeringwijzer.net