crematie

Cremeren wint steeds meer aan populariteit

crematie steeds populairderSteeds meer Nederlanders kiezen ervoor om gecremeerd te worden na hun overlijden. Deze trend werd ingezet in 2003 toen er meer mensen werden gecremeerd dan begraven. In 2019 is de populariteit van de crematie verder gestegen, inmiddels kiest 2 op de 3 Nederlanders namelijk voor een crematie.

Reden

Cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) laten zien dat 63 procent voor een crematie kiest. De reden hiervoor is dat mensen steeds meer controle willen houden over hun leven volgens Eric Venbrux, hoogleraar Culturele Antropologie. Men wil controle houden over wat er met het lichaam gebeurd na overlijden en daarbij blijkt dat de optie om begraven te worden steeds minder populair aan het worden is.

Cremeren geaccepteerd

Waar het verbranden van een menselijk lichaam decennia geleden nog als iets engs werd gezien is de crematie tegenwoordig veel meer geaccepteerd. Een reden hiervoor is dat het ook na de crematie mogelijk is geworden om iets tastbaars over te houden aan de dierbare. Het as van de overledene kan verwerkt worden in allerlei objecten, zoals bijvoorbeeld sieraden. Mogelijkheden om de as van een overledene te verwerken zijn:

  • De as bewaren in een urn
  • De as verstrooien
  • De as verwerken in een sieraad
  • De as plaatsen in een columbarium
  • De as verwerken in een tatoeage

Kosten crematie

Een reden welke ook meespeelt bij de keuze voor een crematie zijn de kosten. Deze zijn in veel gevallen lager dan bij een begrafenis. Het gaat hierbij vooral om de kosten welke langere tijd na de begrafenis telkens terug komen. De huur en de kosten voor het onderhoud van het graf komen periodiek terug. De hoogte van deze kosten hebben alles te maken met de gemeente waar de begraafplaats is gevestigd en het type graf.

Het verschil in kosten tussen een crematie en begrafenis kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor veel mensen is dit dan ook een reden om te kiezen om gecremeerd te worden.

Keuze vooraf maken

Door zelf vooraf een keuze te maken voor een crematie of een begrafenis kunt u een uitvaartverzekering afsluiten welke hiervoor de kosten dekt. Doordat begraven doorgaans duurder is zult u meer premie betalen, u voorkomt op deze manier dat uw nabestaanden met een restschuld achter zullen blijven.


Uitvaartverzekering

Waarom kiezen voor cremeren?

Waarom cremeren?

Het is niet prettig om na te denken over uw eigen uitvaart, maar het is wel aan te raden om dit te doen. De meeste mensen weten vaak wel of ze gecremeerd of begraven willen worden na hun overlijden. En er komen ook al nieuwe technieken aan zoals cryomeren en resomeren. Als u dit nog niet weet dan is het verstandig om daar over na te denken. Tegenwoordig wordt er vaker gekozen voor een crematie dan voorheen. De keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd is natuurlijk zeer persoonlijk. In dit artikel kunt u lezen waarom u zou kunnen kiezen voor een crematie.

Cremeren

Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst een crematie plaats vond. Tegenwoordig hebben we de keuze of we begraven willen worden of gecremeerd. Deze keuze is dan ook redelijk gelijk verdeeld in Nederland. Ongeveer de helft van de mensen die komt te overlijden kiest voor een crematie. Dit is vaak om persoonlijke redenen het geval. In de wet is er vastgelegd dat een overledene uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet worden begraven of gecremeerd. Als u wilt worden gecremeerd dan hebben uw nabestaanden dus evenveel tijd voor het regelen van de uitvaart dan bij een begrafenis.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

Redenen voor cremeren

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u het beste zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Naast de persoonlijke redenen waarom u voor een crematie zou kunnen kiezen zijn er ook nog andere redenen te bedenken. Financieel gezien is het bijvoorbeeld een stuk goedkoper om gecremeerd te worden dan begraven. U heeft dan bijvoorbeeld niet te maken met de kosten voor het huren of kopen van een graf, er hoeft geen grafsteen te komen en het graf hoeft niet gedolven te worden. Als nabestaanden het prettig vinden dan kan de urn met uw as worden meegenomen naar huis of uitgestrooid worden. Een andere reden voor het kiezen voor een crematie is dat de urn met as eenvoudig kan mee verhuizen.

De as

Als u gecremeerd wordt dan blijft er as over die vaak in een urn wordt gestopt. Er zijn verschillende mogelijkheden die u heeft met betrekking tot de as. Het is mogelijk om de urn inclusief de as te begraven of bij te zetten in een muur met urnen. Ook is het toegestaan om de urn met as van een overledene mee naar huis te nemen. Wilt u de as uitstrooien dan zijn daar ook vaak verschillende mogelijkheden voor. Daarvoor zijn vaak speciaal aangewezen locaties als strooivelden voor aangelegd. Wilt u de as op een andere plek uitgestrooid hebben dan is dat vaak mogelijk maar moet er in sommige gevallen wel om toestemming worden gevraagd.

Kosten

Een belangrijke reden om te kiezen voor een crematie na uw overlijden zijn de kosten. Het is voordeliger om een crematie te hebben als uitvaart dan om begraven te worden. Voor een crematie hoeft er bijvoorbeeld geen graf gedolven te worden en hebben uw nabestaanden ook niet te maken met de kosten voor grafrechten. Deze kunnen vaak na verloop van tijd weer opnieuw betaald moeten worden om ervoor te zorgen dat het graf in ere gehouden kan worden. Met een crematie zadelt u uw nabestaanden dus niet op met dergelijke (toekomstige) kosten.

De uitvaart

Net als bij een begrafenis kan er voor een crematie ook een uitvaartdienst worden gehouden. Indien u gelovig bent kan dit worden gehouden in een kerk of een ander geloofshuis zoals een moskee, een tempel of een synagoge. Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst te houden op de locatie waar de crematie zal plaatsvinden. Daar kunnen nabestaanden vaak afscheid nemen indien dat gewenst is en kunnen er enkele woorden over uw leven worden gesproken. U kunt deze wensen zelf allemaal vastleggen in uw testament, een uitvaartverzekering of u kunt dit laten bepalen door uw nabestaanden.

Na de crematie

Na de uitvaartdienst vindt vaak de crematie plaats. Dit gebeurd niet in het bijzijn van nabestaanden en wordt gedaan met geavanceerde machines. Het lichaam wordt inclusief de kist onder hoge temperaturen gecremeerd. Als nabestaande kunt u niet direct de as van de overledene in een urn mee krijgen. Wettelijk gezien moet de as van de overledene namelijk een maand bij het crematorium blijven. Dit is in de wet geregeld zodat de er bij een eventueel misdrijf nog beslag kan worden gelegd op de as van een overledenen. Voor nabestaanden is dit vaak ook het prettigst omdat zij dan de tijd hebben om het overlijden van hun dierbare goed te kunnen verwerken.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering vergelijken

Welke uitvaartverzekering kiest u?

Welke uitvaartverzekering kiezen?

Uiteindelijk komt iedereen ooit eens te overlijden. Het is dan extra vervelend dat de geliefden die achterblijven de laatste zaken moeten regelen. Bijvoorbeeld rondom een uitvaart. Daarom is er de uitvaartverzekering. Dit is weliswaar geen verplichte verzekering, maar dat neemt niet weg dat de meerderheid van de Nederlanders er één heeft. Met een uitvaartverzekering zorgt u namelijk dat uw nabestaanden gedekt zijn tegen de kosten die uw begrafenis of crematie met zich meebrengt. Er zijn echter veel aanbieders en verschillende vormen van de uitvaartverzekering. Het kan dus moeilijk zijn om de juiste te kiezen. Een vergelijking kunnen maken helpt daarbij.

Niet voor uzelf

Het is belangrijk dat u in het achterhoofd houdt dat u het niet voor uzelf doet. Wanneer u een vergelijking maakt om de juiste uitvaartverzekering te kiezen, dan doet u dat voor uw nabestaanden. Het is immers de bedoeling dat u hen ontlast op de manier zoals zij dat willen. Dit kan dus uiteenlopen. Er zijn daarom ook veel verschillende vormen. Het is dus belangrijk dat er niet alleen naar de prijs gekeken wordt bij een vergelijking. Ook het pakket aan diensten en hoe deze worden ingevuld moet worden meegenomen. Dit is de enige manier om een juiste keuze te maken.

Begrijpelijk maken

Het is ook belangrijk dat u begrijpt wat alles wat u voorbij ziet komen inhoudt. U wilt immers precies weten wat u betaalt en wat u daarvoor terugkrijgt. Dit is belangrijk omdat u dan een goede afweging van de voordelen en nadelen kunt maken. Hoewel de verzekeringen dicht bij elkaar liggen zijn er immers weldegelijk verschillen waar te nemen die voor de ene persoon gunstiger zijn dan voor de andere. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u aangeboden krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop met premies wordt omgegaan. U wilt immers precies weten wat er voor u mogelijk is.

De uitvaartverzekeraars

Er zijn veel aanbieders van uitvaartverzekeringen. Er zijn immers verzekeraars die zich hier specifiek in specialiseren. Het is daarom gemakkelijk dat u deze kunt vergelijken op één plek. Wanneer u alle bedrijven apart zou moeten bekijken dan bent u een flinke tijd bezig. Bovendien moet u dan zelf de verschillende gegevens overzichtelijk zien te krijgen. Bij het kiezen voor een vergelijking die al gemaakt is kunt u dit allemaal achterwege laten. Dit is immers al in orde gemaakt. Zo kunt u snel zien waar u het goedkoopst uit bent. Maar ook waar u de meest uitgebreide diensten mag verwachten.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Onafhankelijk in het vergelijken

Het is belangrijk dat een vergelijking onafhankelijk gemaakt kan worden. Zo kunt u namelijk de beste keuze maken aan de hand van de informatie die tot u komt. Een onafhankelijke vergelijking zorgt ervoor dat u precies weet welke aanbieder waarvoor staat. Dit is belangrijk omdat het gaat om de manier waarop uw wensen worden ingevuld door de verzekeraar waar u mee in zee gaat. U wilt immers niet dat uw nabestaanden met verschillende obstakels geconfronteerd worden. Het is immers juist de bedoeling dat de verzekering deze hindernissen wegneemt. Een goede vergelijking kan hierbij helpen.

Het verschil in de premie

Hoewel het niet alleen om geld zou moeten gaan, is dit wel een hele belangrijke factor. Vooral het bedrag dat u aan premie moet betalen om aan uw wensen te kunnen voldoen. Het is belangrijk dat u precies kunt zien wat u maandelijks, per kwartaal of per jaar kwijt bent aan premie voor uw verzekering. Dit wilt u van elke verzekeringsmaatschappij afzonderlijk weten. U kunt dan bepalen welke verzekeraar voor u de geschikte partij is. Stel dat al uw wensen bij alle verzekeraars mogelijk zijn. Dan is kiezen voor de laagste premie natuurlijk zeer aantrekkelijk te noemen.

Het bepalen van de premie

Om een goede vergelijking met betrekking tot de premie te maken zijn een aantal zaken noodzakelijk om te weten. Zo speelt uw leeftijd een zeer belangrijke rol. Hoe ouder u bent, hoe groter het risico wordt dat u komt te overlijden. Dit speelt dus ook een grote rol in uw verzekering en de premie. Daarnaast is de staat van uw gezondheid zeer belangrijk. De verzekeraars zullen dus altijd een aantal gezondheidsvragen hebben. Om een goede inschatting van de kosten te maken is het dus nodig om deze eerlijk en duidelijk te beantwoorden. Wanneer deze gegevens bekend zijn kan een berekening worden gemaakt.

Specifieke uitvaartwensen

Ook is het belangrijk om na te gaan of specifieke wensen mogelijk zijn. Dit kan heel erg uiteenlopen. Bijvoorbeeld over de invulling van de uitvaart zelf. U kunt bijvoorbeeld wensen hebben die gebaseerd zijn op uw geloofsovertuiging. Het is voor u dan belangrijk dat u kunt nagaan of de verzekeraar dit kan verzorgen. Als u immers premie betaalt en uw wensen kunnen niet worden voldaan, dan zal dit een flinke tegenvaller zijn voor uw nabestaanden. Dit wilt u natuurlijk niet dat dit hen overkomt in een tijd waarin zij het toch al moeilijker hebben. Daarom zijn ook deze zaken te vergelijken.

Kinderen meeverzekerd

Er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere zaken die meespelen. Denk bijvoorbeeld aan uw kinderen. Zolang deze minderjarig zijn zullen zij door u verzekerd moeten worden. Misschien wenst u wel dat deze meeverzekerd kunnen worden. Het is dan belangrijk dat u kunt nazien of deze optie geboden wordt. Over het algemeen is dit wel het geval. Desondanks kan het zijn dat het in bepaalde omstandigheden niet mogelijk is. Dit hangt bijvoorbeeld ook af van het pakket aan diensten dat bij de verzekering hoort. Ga dit daarom altijd vooraf na door het maken van een vergelijking van de verschillende uitvaartverzekeringen.

Complete uitvaartverzekering

Wanneer u alles goed in beeld heeft kunt u uw keuze maken. U kunt overigens in vrijwel alle gevallen later nog veranderingen aanbrengen. Het is echter wel aan te raden om in ieder geval de eerste vergelijking te maken en te bepalen wat bij u past en hoeveel u hier aan premie voor kunt missen. Dit kan namelijk zorgen dat u in ieder geval uw nabestaanden van een hoop acute problemen verlost in het geval u komt te overlijden. Een plotselinge dood kan immers ook altijd optreden. Het is dus belangrijk dat u dit voor bent door tijdig actie te ondernemen.


wat kost een crematie

Wat kost een crematie?

De kosten van een crematie

Wat kost een crematie? De meeste mensen weten wel of ze begraven of gecremeerd willen worden maar hebben geen idee wat de kosten zullen zijn. Of u nu voor een begrafenis of een crematie kiest de kosten zijn in beide gevallen behoorlijk hoog. Een begrafenis is in de meeste gevallen wel duurder dan een crematie vanwege de grafkosten. Deze kosten zijn er niet bij een crematie omdat het stoffelijk overschot zal worden verbrand in een crematorium. Hieronder kunt u zien wat de kosten voor een crematie ongeveer zijn.

Wat kost een crematie?

Dat een crematie minder kost dan een begrafenis dat is in de meeste gevallen zo. Maar wat kost een crematie in Nederland tegenwoordig? De kosten voor een crematie liggen tussen de 5.000 en 7.500 euro. U moet er op rekenen dat een crematie gemiddeld 6.000 euro zal kosten. Het ligt er wel aan wat de wensen van de overledene zijn. Als de as van de overledene uitgestrooid dient te worden dan zal dit goedkoper zijn dan dat de urn in een columbarium (urnenmuur) geplaatst moet worden. Bij het laatste zal het prijsverschil tussen een crematie en een begrafenis kleiner zijn.

OnderdeelKosten
Basistarief uitvaartondernemer€ 1.500
Verzorging overledene€ 150
Thuis opbaren€ 400
Opbaren uitvaartcentrum€ 600
100 rouwkaarten€ 300
4 personen die de kist dragen€ 150 – € 500
1 volgauto€ 200
Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium€ 400
Kist€ 500
Condoleance kosten€ 100 – € 1200
Kosten crematorium€ 1000 – € 1500
Urn€ 70 – € 500
Uitstrooien as€ 90

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart variëren tegenwoordig tussen de 7.500 en 9.000 euro. Dit is een behoorlijk groot bedrag het is daarom verstandig om bijtijds een uitvaartverzekering af te sluiten. U weet dan dat de kosten voor uw uitvaart gedekt zullen zijn. Wilt u begraven worden dan zullen de kosten hoger zijn dan bij een crematie. Dit heeft alles te maken met de duurdere kist welke gebruikt wordt bij het begraven en de kosten voor het graf. De kosten voor een uitvaart zijn voor de meeste mensen niet bepalend bij de keuze voor een begrafenis of een crematie.

Uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan is dit voor de nabestaanden een geruststellende gedachte. De kosten voor een uitvaart lopen al snel in de duizenden euro's en niet iedereen kan dit bedrag zo maar missen. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan dienen de nabestaanden direct na het overlijden de uitvaartverzekeraar in te lichten. De uitvaartverzekeraar zal indien er een natura uitvaartverzekering is afgesloten samen met de nabestaanden de uitvaart gaan regelen. Als er een kapitaalverzekering is afgesloten dan zal het opgebouwde geldbedrag worden uitgekeerd. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden de uitvaart regelen, met de nadruk op kunnen want het is voor de nabestaanden niet verplicht dit te doen.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Te laag verzekerd

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten maar de wensen van u of uw nabestaanden zijn groter dan er is verzekerd, dan zal er een rekening worden gestuurd naar de nabestaanden. De meeste mensen weten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering niet wat precies hun uitvaartwensen zijn.

Tegenwoordig zijn de meeste uitvaartverzekeringen direct aan te passen zodra uw wensen wijzigen. Yarden heeft hier deze maand speciaal de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering voor geïntroduceerd. Dit een nieuwe generatie uitvaartverzekeringen welke gekenmerkt wordt door zijn flexibiliteit. Welke uitvaartverzekering het beste bij uw wensen aansluit dat kunt u zelf bepalen door de verschillende uitvaartverzekeraars zoals Monuta, DELA, Yarden, Nuvema en Ardanta met elkaar te vergelijken.

Door de uitvaartverzekeringen te vergelijken komt u er snel genoeg achter welke uitvaartverzekeraar de uitvaartverzekering aanbiedt welke bij u past. Wilt u een uitvaartverzekering welke de producten en diensten vergoedt of wilt u dat er een kapitaal zal worden uitgekeerd? Als u deze keuze heeft gemaakt dan zullen er nog enkele uitvaartverzekeraars overblijven. Wij adviseren altijd om vooral de tijd te nemen bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen, u sluit als u het goed doet deze verzekering maar eenmaal af.

En of u begraven of gecremeerd wilt worden dat maakt bij de keuze voor een uitvaartverzekering niet veel uit. Al zal het verzekerd bedrag hierdoor wel beïnvloed worden.


kosten crematie

Kosten crematie

Wat zijn de kosten voor een crematie?

wat kost een crematie?Bij een crematie zal het stoffelijk overschot verbrand worden in een crematieoven, dit gebeurd in een crematorium. Het aantal crematies stijgt al vele jaren ten opzichte van het aantal mensen dat begraven wil worden. Maar wat zijn de kosten van een crematie?

De kosten voor een gemiddelde crematie verschillen sterk. Factoren zoals de gemeente waar de crematie plaatsvind en in welk crematorium spelen een grote rol als het op de kosten aankomt. Een crematie kost tussen de 4.000 en 7.000 euro. De gemiddelde kosten voor een crematie zijn 6.000 euro. Een crematie is over het algemeen goedkoper dan een begrafenis omdat er bij een begrafenis grafkosten betaald moeten worden en er wordt vaak gekozen voor een duurdere kist.

Crematiekosten

Bij iedere uitvaart krijgt u te maken met basiskosten, de uitvaartverzorger dient betaald te worden, de aula, de verzorging van de overledene en zo zijn er nog veel producten en diensten welke geleverd worden voor een crematie. De basiskosten voor een uitvaart liggen gemiddeld tussen de 2.200 en 3.000 euro maar het ligt er wel aan in welke gemeente de uitvaart plaats zal vinden.

Voor een crematie rekent de uitvaartverzorger ongeveer 1500 euro. Als de uitvaart in het weekend plaatsvindt dan zullen er ook toeslagen berekend worden. Het verzorgen van de overledene zal ongeveer 150 euro kosten en een standaard kist 500 euro.

Het opbaren in een uitvaartcentrum kost 600 euro en dat is duurder dan dat de overledene thuis opgebaard wordt dit kost rond de 400 euro. En zo zijn er nog de kosten voor de rouwkaarten deze liggen tussen de 150 en 550 euro, het vervoer van de overledene is circa 400 euro en de kosten voor een volgauto zijn ongeveer 200 euro. Deze kosten behoren allemaal tot de basiskosten van een crematie.

Kosten crematie van 2020 in een overzicht

OnderdeelKosten
Basistarief uitvaartondernemer€ 1.500
Verzorging overledene€ 150
Thuis opbaren€ 400
Opbaren uitvaartcentrum€ 600
100 rouwkaarten€ 300
4 personen die de kist dragen€ 150 – € 500
1 volgauto€ 200
Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium€ 400
Kist€ 500
Condoleance kosten€ 100 – € 1200
Kosten crematorium€ 1000 – € 1500
Urn€ 70 – € 500
Uitstrooien as€ 90

Wat kost een simpele crematie?

Wat kost een eenvoudige crematie in Nederland? Een simpele crematie in Nederland kost rond de 4.000 euro. Bij een simpele crematie zullen de extra onderdelen achterwege blijven. U moet bij een dergelijke crematie uitgaan van alle basiskosten.

Besparen op de kosten voor een crematie

U kunt besparen op de kosten van uw crematie. U bent niet verplicht om volgauto's te huren en ook de catering na de plechtigheid kan door uw nabestaanden georganiseerd worden. Andere kostenposten waar op bespaart kan worden zijn de rouwadvertenties en de dankbetuigingen. Deze kunnen achterwege blijven waardoor de kosten van uw crematie aanmerkelijk zullen dalen.

Technische crematie

De laatste jaren is de technische crematie steeds meer in opkomst. Bij een technische crematie zal er geen ceremonieel afscheid worden georganiseerd in het crematorium. In dit geval wordt er gekozen voor een favoriete locatie van de overledene. Een technische crematie is dan ook goedkoper dan een normale crematie. De aula zal niet gehuurd hoeven worden en ook de catering in het crematorium blijft achterwege. Na het afscheidnemen zal de overledene overgebracht worden naar het crematorium waar enkele nabestaanden bij het invoeren van de overledene in de crematieoven aanwezig mogen zijn.

De technische crematie is inmiddels zo aan het inburgeren dat er al bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in deze goedkopere crematies.

Kosten crematie in het weekend

Bij een crematie in het weekend zullen hogere prijzen berekend worden. Voor een crematie wordt er steeds vaker voor een zaterdag gekozen. In het weekend zal de aula duurder zijn maar ook over kosten van het rouwvervoer zal een weekendtoeslag geheven worden. Op zondag is het vaak niet mogelijk om gecremeerd te worden, al ligt het wel aan het crematorium welke regels zij hiervoor hanteren.

Crematiekosten

De kosten voor een crematie liggen tussen de 4.000 en 7.000 euro en zijn een stuk lager dan de kosten voor het begraven van een overledene. Voor de exacte kosten van een crematie kunt u contact opnemen met het crematorium van uw keuze. De basiskosten zijn voor iedere uitvaart gelijk, hierbij maakt het niet uit of het om een begrafenis of een crematie gaat. Bij de basiskosten moet u denken aan de kosten voor de uitvaartverzorger, de laatste verzorging van de overledene en de kist. De gemiddelde kosten hiervoor liggen tussen de 2.200 en 3.000 euro.

De kosten van een crematie zijn verder zoals gezegd afhankelijk van de gemeente en het crematorium waar de crematie plaatsvindt. Verder bepalen de overige uitvaartwensen de kosten. Als u veel specifieke wensen heeft dan is de kans dat de crematie hiermee duurder zal worden aanmerkelijk groter.

As verstrooien
De extra kosten bij een crematie zijn die voor de asverstrooiing of het bewaren van de as in een urn. Na een bepaalde periode mag de as van de overledene verstrooid worden op een speciaal strooiveld de kosten hiervoor zijn ongeveer 90 euro. Als u de as verstrooid wilt hebben over zee dan zal dit duurder zijn.

Urn

Er is ook een mogelijkheid om de as in een urn te bewaren hiervoor dient u een urn te kopen. De prijs hiervoor kan erg verschillen het ligt er net aan van welk materiaal de urn is vervaardigd. Als de urn op de begraafplaats of crematorium in een urnenmuur (columbarium) geplaatst wordt dan kost dit voor 5 jaar ongeveer 340 euro.

Afsluiten van een crematieverzekering

De kosten voor een crematie kunnen zoals u heeft kunnen lezen behoorlijk oplopen. Het is dus raadzaam u te verzekeren tegen de kosten van uw crematie doormiddel van een crematieverzekering of ook wel uitvaartverzekering genoemd. Door de uitvaartverzekeringen te vergelijken op premie en voorwaarden sluit u de verzekering af welke aan uw wensen voldoet. Bovendien voorkomt u met het afsluiten van een uitvaartverzekering dat uw nabestaanden de kosten van uw crematie moeten betalen.

Uitvaartcalculator

Hieronder hebben wij de uitvaartcalculator geplaatst het is voor u in enkele muisklikken duidelijk wat de kosten voor een crematie ongeveer zullen zijn. Als u eenmaal weet wat de crematie kosten zullen zijn dan is het uitzoeken van de verzekeraar vaak een stuk simpeler.