crematie

Cremeren wint steeds meer aan populariteit

crematie steeds populairderSteeds meer Nederlanders kiezen ervoor om gecremeerd te worden na hun overlijden. Deze trend werd ingezet in 2003 toen er meer mensen werden gecremeerd dan begraven. In 2019 is de populariteit van de crematie verder gestegen, inmiddels kiest 2 op de 3 Nederlanders namelijk voor een crematie.

Reden

Cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) laten zien dat 63 procent voor een crematie kiest. De reden hiervoor is dat mensen steeds meer controle willen houden over hun leven volgens Eric Venbrux, hoogleraar Culturele Antropologie. Men wil controle houden over wat er met het lichaam gebeurd na overlijden en daarbij blijkt dat de optie om begraven te worden steeds minder populair aan het worden is.

Cremeren geaccepteerd

Waar het verbranden van een menselijk lichaam decennia geleden nog als iets engs werd gezien is de crematie tegenwoordig veel meer geaccepteerd. Een reden hiervoor is dat het ook na de crematie mogelijk is geworden om iets tastbaars over te houden aan de dierbare. Het as van de overledene kan verwerkt worden in allerlei objecten, zoals bijvoorbeeld sieraden. Mogelijkheden om de as van een overledene te verwerken zijn:

 • De as bewaren in een urn
 • De as verstrooien
 • De as verwerken in een sieraad
 • De as plaatsen in een columbarium
 • De as verwerken in een tatoeage

Kosten crematie

Een reden welke ook meespeelt bij de keuze voor een crematie zijn de kosten. Deze zijn in veel gevallen lager dan bij een begrafenis. Het gaat hierbij vooral om de kosten welke langere tijd na de begrafenis telkens terug komen. De huur en de kosten voor het onderhoud van het graf komen periodiek terug. De hoogte van deze kosten hebben alles te maken met de gemeente waar de begraafplaats is gevestigd en het type graf.

Het verschil in kosten tussen een crematie en begrafenis kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor veel mensen is dit dan ook een reden om te kiezen om gecremeerd te worden.

Keuze vooraf maken

Door zelf vooraf een keuze te maken voor een crematie of een begrafenis kunt u een uitvaartverzekering afsluiten welke hiervoor de kosten dekt. Doordat begraven doorgaans duurder is zult u meer premie betalen, u voorkomt op deze manier dat uw nabestaanden met een restschuld achter zullen blijven.


Uitvaartverzekering

Waarom kiezen voor cremeren?

Waarom cremeren?

Het is niet prettig om na te denken over uw eigen uitvaart, maar het is wel aan te raden om dit te doen. De meeste mensen weten vaak wel of ze gecremeerd of begraven willen worden na hun overlijden. En er komen ook al nieuwe technieken aan zoals cryomeren en resomeren. Als u dit nog niet weet dan is het verstandig om daar over na te denken. Tegenwoordig wordt er vaker gekozen voor een crematie dan voorheen. De keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd is natuurlijk zeer persoonlijk. In dit artikel kunt u lezen waarom u zou kunnen kiezen voor een crematie.

Cremeren

Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst een crematie plaats vond. Tegenwoordig hebben we de keuze of we begraven willen worden of gecremeerd. Deze keuze is dan ook redelijk gelijk verdeeld in Nederland. Ongeveer de helft van de mensen die komt te overlijden kiest voor een crematie. Dit is vaak om persoonlijke redenen het geval. In de wet is er vastgelegd dat een overledene uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet worden begraven of gecremeerd. Als u wilt worden gecremeerd dan hebben uw nabestaanden dus evenveel tijd voor het regelen van de uitvaart dan bij een begrafenis.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

Redenen voor cremeren

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u het beste zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Naast de persoonlijke redenen waarom u voor een crematie zou kunnen kiezen zijn er ook nog andere redenen te bedenken. Financieel gezien is het bijvoorbeeld een stuk goedkoper om gecremeerd te worden dan begraven. U heeft dan bijvoorbeeld niet te maken met de kosten voor het huren of kopen van een graf, er hoeft geen grafsteen te komen en het graf hoeft niet gedolven te worden. Als nabestaanden het prettig vinden dan kan de urn met uw as worden meegenomen naar huis of uitgestrooid worden. Een andere reden voor het kiezen voor een crematie is dat de urn met as eenvoudig kan mee verhuizen.

De as

Als u gecremeerd wordt dan blijft er as over die vaak in een urn wordt gestopt. Er zijn verschillende mogelijkheden die u heeft met betrekking tot de as. Het is mogelijk om de urn inclusief de as te begraven of bij te zetten in een muur met urnen. Ook is het toegestaan om de urn met as van een overledene mee naar huis te nemen. Wilt u de as uitstrooien dan zijn daar ook vaak verschillende mogelijkheden voor. Daarvoor zijn vaak speciaal aangewezen locaties als strooivelden voor aangelegd. Wilt u de as op een andere plek uitgestrooid hebben dan is dat vaak mogelijk maar moet er in sommige gevallen wel om toestemming worden gevraagd.

Kosten

Een belangrijke reden om te kiezen voor een crematie na uw overlijden zijn de kosten. Het is voordeliger om een crematie te hebben als uitvaart dan om begraven te worden. Voor een crematie hoeft er bijvoorbeeld geen graf gedolven te worden en hebben uw nabestaanden ook niet te maken met de kosten voor grafrechten. Deze kunnen vaak na verloop van tijd weer opnieuw betaald moeten worden om ervoor te zorgen dat het graf in ere gehouden kan worden. Met een crematie zadelt u uw nabestaanden dus niet op met dergelijke (toekomstige) kosten.

De uitvaart

Net als bij een begrafenis kan er voor een crematie ook een uitvaartdienst worden gehouden. Indien u gelovig bent kan dit worden gehouden in een kerk of een ander geloofshuis zoals een moskee, een tempel of een synagoge. Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst te houden op de locatie waar de crematie zal plaatsvinden. Daar kunnen nabestaanden vaak afscheid nemen indien dat gewenst is en kunnen er enkele woorden over uw leven worden gesproken. U kunt deze wensen zelf allemaal vastleggen in uw testament, een uitvaartverzekering of u kunt dit laten bepalen door uw nabestaanden.

Na de crematie

Na de uitvaartdienst vindt vaak de crematie plaats. Dit gebeurd niet in het bijzijn van nabestaanden en wordt gedaan met geavanceerde machines. Het lichaam wordt inclusief de kist onder hoge temperaturen gecremeerd. Als nabestaande kunt u niet direct de as van de overledene in een urn mee krijgen. Wettelijk gezien moet de as van de overledene namelijk een maand bij het crematorium blijven. Dit is in de wet geregeld zodat de er bij een eventueel misdrijf nog beslag kan worden gelegd op de as van een overledenen. Voor nabestaanden is dit vaak ook het prettigst omdat zij dan de tijd hebben om het overlijden van hun dierbare goed te kunnen verwerken.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering vergelijken

Welke uitvaartverzekering kiest u?

Welke uitvaartverzekering kiezen?

Uiteindelijk komt iedereen ooit eens te overlijden. Het is dan extra vervelend dat de geliefden die achterblijven de laatste zaken moeten regelen. Bijvoorbeeld rondom een uitvaart. Daarom is er de uitvaartverzekering. Dit is weliswaar geen verplichte verzekering, maar dat neemt niet weg dat de meerderheid van de Nederlanders er één heeft. Met een uitvaartverzekering zorgt u namelijk dat uw nabestaanden gedekt zijn tegen de kosten die uw begrafenis of crematie met zich meebrengt. Er zijn echter veel aanbieders en verschillende vormen van de uitvaartverzekering. Het kan dus moeilijk zijn om de juiste te kiezen. Een vergelijking kunnen maken helpt daarbij.

Niet voor uzelf

Het is belangrijk dat u in het achterhoofd houdt dat u het niet voor uzelf doet. Wanneer u een vergelijking maakt om de juiste uitvaartverzekering te kiezen, dan doet u dat voor uw nabestaanden. Het is immers de bedoeling dat u hen ontlast op de manier zoals zij dat willen. Dit kan dus uiteenlopen. Er zijn daarom ook veel verschillende vormen. Het is dus belangrijk dat er niet alleen naar de prijs gekeken wordt bij een vergelijking. Ook het pakket aan diensten en hoe deze worden ingevuld moet worden meegenomen. Dit is de enige manier om een juiste keuze te maken.

Begrijpelijk maken

Het is ook belangrijk dat u begrijpt wat alles wat u voorbij ziet komen inhoudt. U wilt immers precies weten wat u betaalt en wat u daarvoor terugkrijgt. Dit is belangrijk omdat u dan een goede afweging van de voordelen en nadelen kunt maken. Hoewel de verzekeringen dicht bij elkaar liggen zijn er immers weldegelijk verschillen waar te nemen die voor de ene persoon gunstiger zijn dan voor de andere. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u aangeboden krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop met premies wordt omgegaan. U wilt immers precies weten wat er voor u mogelijk is.

De uitvaartverzekeraars

Er zijn veel aanbieders van uitvaartverzekeringen. Er zijn immers verzekeraars die zich hier specifiek in specialiseren. Het is daarom gemakkelijk dat u deze kunt vergelijken op één plek. Wanneer u alle bedrijven apart zou moeten bekijken dan bent u een flinke tijd bezig. Bovendien moet u dan zelf de verschillende gegevens overzichtelijk zien te krijgen. Bij het kiezen voor een vergelijking die al gemaakt is kunt u dit allemaal achterwege laten. Dit is immers al in orde gemaakt. Zo kunt u snel zien waar u het goedkoopst uit bent. Maar ook waar u de meest uitgebreide diensten mag verwachten.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Onafhankelijk in het vergelijken

Het is belangrijk dat een vergelijking onafhankelijk gemaakt kan worden. Zo kunt u namelijk de beste keuze maken aan de hand van de informatie die tot u komt. Een onafhankelijke vergelijking zorgt ervoor dat u precies weet welke aanbieder waarvoor staat. Dit is belangrijk omdat het gaat om de manier waarop uw wensen worden ingevuld door de verzekeraar waar u mee in zee gaat. U wilt immers niet dat uw nabestaanden met verschillende obstakels geconfronteerd worden. Het is immers juist de bedoeling dat de verzekering deze hindernissen wegneemt. Een goede vergelijking kan hierbij helpen.

Het verschil in de premie

Hoewel het niet alleen om geld zou moeten gaan, is dit wel een hele belangrijke factor. Vooral het bedrag dat u aan premie moet betalen om aan uw wensen te kunnen voldoen. Het is belangrijk dat u precies kunt zien wat u maandelijks, per kwartaal of per jaar kwijt bent aan premie voor uw verzekering. Dit wilt u van elke verzekeringsmaatschappij afzonderlijk weten. U kunt dan bepalen welke verzekeraar voor u de geschikte partij is. Stel dat al uw wensen bij alle verzekeraars mogelijk zijn. Dan is kiezen voor de laagste premie natuurlijk zeer aantrekkelijk te noemen.

Het bepalen van de premie

Om een goede vergelijking met betrekking tot de premie te maken zijn een aantal zaken noodzakelijk om te weten. Zo speelt uw leeftijd een zeer belangrijke rol. Hoe ouder u bent, hoe groter het risico wordt dat u komt te overlijden. Dit speelt dus ook een grote rol in uw verzekering en de premie. Daarnaast is de staat van uw gezondheid zeer belangrijk. De verzekeraars zullen dus altijd een aantal gezondheidsvragen hebben. Om een goede inschatting van de kosten te maken is het dus nodig om deze eerlijk en duidelijk te beantwoorden. Wanneer deze gegevens bekend zijn kan een berekening worden gemaakt.

Specifieke uitvaartwensen

Ook is het belangrijk om na te gaan of specifieke wensen mogelijk zijn. Dit kan heel erg uiteenlopen. Bijvoorbeeld over de invulling van de uitvaart zelf. U kunt bijvoorbeeld wensen hebben die gebaseerd zijn op uw geloofsovertuiging. Het is voor u dan belangrijk dat u kunt nagaan of de verzekeraar dit kan verzorgen. Als u immers premie betaalt en uw wensen kunnen niet worden voldaan, dan zal dit een flinke tegenvaller zijn voor uw nabestaanden. Dit wilt u natuurlijk niet dat dit hen overkomt in een tijd waarin zij het toch al moeilijker hebben. Daarom zijn ook deze zaken te vergelijken.

Kinderen meeverzekerd

Er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere zaken die meespelen. Denk bijvoorbeeld aan uw kinderen. Zolang deze minderjarig zijn zullen zij door u verzekerd moeten worden. Misschien wenst u wel dat deze meeverzekerd kunnen worden. Het is dan belangrijk dat u kunt nazien of deze optie geboden wordt. Over het algemeen is dit wel het geval. Desondanks kan het zijn dat het in bepaalde omstandigheden niet mogelijk is. Dit hangt bijvoorbeeld ook af van het pakket aan diensten dat bij de verzekering hoort. Ga dit daarom altijd vooraf na door het maken van een vergelijking van de verschillende uitvaartverzekeringen.

Complete uitvaartverzekering

Wanneer u alles goed in beeld heeft kunt u uw keuze maken. U kunt overigens in vrijwel alle gevallen later nog veranderingen aanbrengen. Het is echter wel aan te raden om in ieder geval de eerste vergelijking te maken en te bepalen wat bij u past en hoeveel u hier aan premie voor kunt missen. Dit kan namelijk zorgen dat u in ieder geval uw nabestaanden van een hoop acute problemen verlost in het geval u komt te overlijden. Een plotselinge dood kan immers ook altijd optreden. Het is dus belangrijk dat u dit voor bent door tijdig actie te ondernemen.


kosten uitvaart

De kosten van een uitvaart

De kosten van een uitvaart

Een uitvaartverzekering afsluiten doen we om de kosten van een uitvaart mee te financiëren. Door dat u een uitvaartverzekering afsluit zullen uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achterblijven. Maar voor veel mensen is helemaal niet bekend wat de kosten van een uitvaart ongeveer zijn.

Waaruit bestaan de kosten

De kosten van een uitvaart lopen tegenwoordig behoorlijk op. Als we uitgaan van een gemiddelde uitvaart dan moeten we rekenen op ongeveer 8000 euro. Maar waar worden deze kosten uit opgebouwd zult u misschien denken. De kosten van een uitvaart worden voor een groot deel bepaald door uw wensen. U weet inmiddels wel dat begraven meestal duurder is dan cremeren en dat als u een uitgebreide uitvaart wenst met alles erop en eraan u hier logischerwijs ook meer voor zult betalen.

De ene begrafenis is duurder dan de andere en dit geldt ook voor crematies. We zullen hier uitleggen wat een uitvaart zo duur kan maken en waar u mogelijk op kunt besparen.

Basiskosten uitvaart

Bij iedere uitvaart zijn er kosten welke standaard gemaakt dienen te worden. U betaald voor de laatste verzorging, de uitvaartverzorger, de rouwauto de eventuele volgauto’s en de aula en dit is nog maar een kleine greep uit de basiskosten.

Extra kosten uitvaart

Zoveel mensen zoveel wensen en dit geldt niet alleen bij leven maar ook als het gaat om de uitvaartwensen. Hoe meer wensen u heeft hoe duurder de uitvaart uiteindelijk zal worden. De extra kosten kunnen ontstaan door de meer specifieke uitvaartwensen. U moet hierbij denken aan de onderstaande diensten.

 • Begraven worden in een eigen graf
 • Begrafenis op zaterdag
 • Advertentie in de krant
 • Extra rouwkaarten
 • Overledene overbrengen naar rouwcentrum of woonhuis
 • Tijdelijke balseming overledene
 • Type kist: spaanplaat eiken fineer, spaanplaat printfolie wit, een massief eiken kist of een massieve mahonie kist
 • Lijkwade
 • De bloemen
 • Een uitvaartmis in de kerk
 • Bidprentjes
 • Extra volgauto’s
 • Live muziek
 • Foto of een filmreportage
 • Extra huur van de condoleanceruimte
 • Een sierlijke grafsteen
 • Een sierurn
 • Verstrooiing op zee met familie
 • De asbus bewaren in een algemene nis
 • De asbus bijzetten in een columbarium (urnenmuur)
 • Asmedaillon
 • Extra bedankkaartjes

Mogelijkheden

Zoals u kunt zien zijn er genoeg mogelijkheden om uw uitvaart zo uitgebreid mogelijk te maken. Deze extra producten en diensten kosten ook allemaal geld. U zult als u deze wensen heeft dus meer premie gaan betalen voor uw uitvaartverzekering. U kunt natuurlijk ook flink besparen op de bovenstaande diensten. Door te kiezen voor een goedkopere kist, minder luxe bloemen, niet opgebaard te worden en meer extra diensten niet te laten uitvoeren kunt u een hoop geld besparen op uw uitvaart.

Uitvaartverzekeraars

Als u meer uitvaartwensen heeft dan dat er standaard in de uitvaartverzekering meeverzekerd zijn dan kunt u natuurlijk ook besparen door de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Door de uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken zult u zien dat u al behoorlijk op uw premie kunt besparen. Het ligt er maar net aan wat u wilt en welk type uitvaartverzekering u wilt afsluiten. Niet iedere uitvaartverzekeraar biedt alle typen verzekeringen aan. De uitvaartverzekeraars in Nederland zijn allen al vele jaren actief in de uitvaartbranche. U weet als u een uitvaartverzekering afsluit bij één van hen dat uw uitvaart in goede handen zal zijn. U heeft qua uitvaartverzekeraars de keuze uit: Monuta, DELA, Yarden, Nuvema en Ardanta

Uitvaartverzekering vergelijken

Bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen zullen er ongetwijfeld verzekeraars afvallen. Als u een kapitaalverzekering waarbij u een geldbedrag opbouwt wilt afsluiten dan kunt u dit niet bij iedere uitvaartverzekeraar doen. Hetzelfde geldt voor de natura verzekering ook bij de keuze voor dit type uitvaartverzekering zullen er weer verzekeraars afvallen. Zodra u eenmaal een verzekeraar gevonden heeft dan is het nog belangrijk om de juiste uitvaartverzekering af te sluiten bij de desbetreffende uitvaartverzekeraar. Iedere uitvaartverzekeraar heeft namelijk meerdere pakketten waar allemaal extra diensten en producten bij zijn inbegrepen.

U heeft nu een beetje een indruk over de kosten welke gemaakt worden voor uw uitvaart. We hopen dat u als u besluit een uitvaartverzekering af te sluiten u hier even de tijd voor neemt. Wij hebben hieronder de uitvaartkosten-tool online gezet. Hiermee kunt u met enkele muisklikken een indicatie krijgen van de kosten voor uw uitvaart.


wat kost een crematie

Wat kost een crematie?

De kosten van een crematie

Wat kost een crematie? De meeste mensen weten wel of ze begraven of gecremeerd willen worden maar hebben geen idee wat de kosten zullen zijn. Of u nu voor een begrafenis of een crematie kiest de kosten zijn in beide gevallen behoorlijk hoog. Een begrafenis is in de meeste gevallen wel duurder dan een crematie vanwege de grafkosten. Deze kosten zijn er niet bij een crematie omdat het stoffelijk overschot zal worden verbrand in een crematorium. Hieronder kunt u zien wat de kosten voor een crematie ongeveer zijn.

Wat kost een crematie?

Dat een crematie minder kost dan een begrafenis dat is in de meeste gevallen zo. Maar wat kost een crematie in Nederland tegenwoordig? De kosten voor een crematie liggen tussen de 5.000 en 7.500 euro. U moet er op rekenen dat een crematie gemiddeld 6.000 euro zal kosten. Het ligt er wel aan wat de wensen van de overledene zijn. Als de as van de overledene uitgestrooid dient te worden dan zal dit goedkoper zijn dan dat de urn in een columbarium (urnenmuur) geplaatst moet worden. Bij het laatste zal het prijsverschil tussen een crematie en een begrafenis kleiner zijn.

OnderdeelKosten
Basistarief uitvaartondernemer€ 1.500
Verzorging overledene€ 150
Thuis opbaren€ 400
Opbaren uitvaartcentrum€ 600
100 rouwkaarten€ 300
4 personen die de kist dragen€ 150 – € 500
1 volgauto€ 200
Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium€ 400
Kist€ 500
Condoleance kosten€ 100 – € 1200
Kosten crematorium€ 1000 – € 1500
Urn€ 70 – € 500
Uitstrooien as€ 90

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart variëren tegenwoordig tussen de 7.500 en 9.000 euro. Dit is een behoorlijk groot bedrag het is daarom verstandig om bijtijds een uitvaartverzekering af te sluiten. U weet dan dat de kosten voor uw uitvaart gedekt zullen zijn. Wilt u begraven worden dan zullen de kosten hoger zijn dan bij een crematie. Dit heeft alles te maken met de duurdere kist welke gebruikt wordt bij het begraven en de kosten voor het graf. De kosten voor een uitvaart zijn voor de meeste mensen niet bepalend bij de keuze voor een begrafenis of een crematie.

Uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan is dit voor de nabestaanden een geruststellende gedachte. De kosten voor een uitvaart lopen al snel in de duizenden euro's en niet iedereen kan dit bedrag zo maar missen. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan dienen de nabestaanden direct na het overlijden de uitvaartverzekeraar in te lichten. De uitvaartverzekeraar zal indien er een natura uitvaartverzekering is afgesloten samen met de nabestaanden de uitvaart gaan regelen. Als er een kapitaalverzekering is afgesloten dan zal het opgebouwde geldbedrag worden uitgekeerd. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden de uitvaart regelen, met de nadruk op kunnen want het is voor de nabestaanden niet verplicht dit te doen.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Te laag verzekerd

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten maar de wensen van u of uw nabestaanden zijn groter dan er is verzekerd, dan zal er een rekening worden gestuurd naar de nabestaanden. De meeste mensen weten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering niet wat precies hun uitvaartwensen zijn.

Tegenwoordig zijn de meeste uitvaartverzekeringen direct aan te passen zodra uw wensen wijzigen. Yarden heeft hier deze maand speciaal de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering voor geïntroduceerd. Dit een nieuwe generatie uitvaartverzekeringen welke gekenmerkt wordt door zijn flexibiliteit. Welke uitvaartverzekering het beste bij uw wensen aansluit dat kunt u zelf bepalen door de verschillende uitvaartverzekeraars zoals Monuta, DELA, Yarden, Nuvema en Ardanta met elkaar te vergelijken.

Door de uitvaartverzekeringen te vergelijken komt u er snel genoeg achter welke uitvaartverzekeraar de uitvaartverzekering aanbiedt welke bij u past. Wilt u een uitvaartverzekering welke de producten en diensten vergoedt of wilt u dat er een kapitaal zal worden uitgekeerd? Als u deze keuze heeft gemaakt dan zullen er nog enkele uitvaartverzekeraars overblijven. Wij adviseren altijd om vooral de tijd te nemen bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen, u sluit als u het goed doet deze verzekering maar eenmaal af.

En of u begraven of gecremeerd wilt worden dat maakt bij de keuze voor een uitvaartverzekering niet veel uit. Al zal het verzekerd bedrag hierdoor wel beïnvloed worden.